| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (3)

 1. Gašper Šmid: Dravska banovina v drugi polovici tridesetih let in vpliv Slovencev v Kraljevini Jugoslaviji (1935–1941)
 2. Monika Kokalj Kočevar: Gorenjski mobiliziranci v nemški vojski 1943-45
 3. Vinko Skitek: Delovanje nemškega okupatorja v Mežiški dolini med letoma 1941 in 1945

MSc theses (23)

 1. Borut Krog: Pot do samostojne države Slovenije v luči izbranih slovenskih in srbskih časnikov
 2. Janez Osojnik: Velika Britanija in Koroška, 1918–1920
 3. Petra Grabrovec: Glasba kot propaganda v času 1. in 2. svetovne vojne na Slovenskem
 4. Špela Chomicki: Zgodovinski razvoj atletike na Ptuju med leti 1908 in 2018
 5. Karin Šmid: Josip Urbanija - kipar in črnovojnik
 6. Tadeja Melanšek: Služba državne varnosti in njeno spremljanje britanske obveščevalne službe v Socialistični republiki Sloveniji
 7. Nuša Zadravec: Vloga slovenske ženske med prvo svetovno vojno
 8. Lea Lemež: Po sledeh agrarne reforme in zaplemb v letih 1945-1949: primer rodbine Lemež
 9. Doroteja Kotnik: Zgodovina ptujskega muzeja: njegov razvoj od mestnega do pokrajinskega muzeja Ptuj
 10. Tina Podbevšek: Delavstvo od kapitalizma do kapitalizma na primeru tekstilne tovarne Novoteks
 11. Tjaša Celec: Jugoslovanske nacionalizacije (1945-1963)
 12. Monja Poštrak: Delovanje ženskih odsekov telovadnega društva Orel med obema svetovnima vojnama
 13. Miha Slana: Prebivalstvo na goričkem v prvi polovici 20. stoletja v luči popisov prebivalstva
 14. Mladen Horvat: TERITORIALNA OBRAMBA VZHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE (7. PŠTO VŠP) V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991
 15. Jelko Meolic: Notranja nasprotovanja slovenski osamosvojitvi: med patriotizmom in jugonostalgijo
 16. Natalija Cigut: Ustanovitev Murske republike v luči sočasnega časopisja
 17. Dejvid Balek: Izseljevanje iz Prekmurja v obdobju med letoma 1934 in 1941 v luči izbranih časnikov
 18. Nina Gostenčnik: Delovanje mariborskega mestnega sveta med letoma 1929 in 1935
 19. Nika Novak: Delovanje celjskega mestnega sveta med leti 1929 in 1935
 20. Ana Šela: NOVA REVIJA POD BUDNIM OČESOM KOMUNISTIČNE OBLASTI
 21. David Hazemali: Slovenski vojaki na vzhodni fronti v prvi svetovni vojni: Od izbruha vojne do odprtja soške fronte
 22. Gregor Novak: Zgodovina dravskih hidroelektrarn med Dravogradom in Mariborom
 23. Luka Kosi: HRVAŠKA POLITIČNA EMIGRACIJA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

BSc theses (25)

 1. Tea Kmetec: "DINAMIT-ALKOHOL IN ANTIDINAMIT-ABSTINENCA" PROTIALKOHOLNI BOJ V SLOVENIJI V TRETJEM DESETLETJU 20. STOLETJA
 2. Danijela Krpič: PREBIVALSTVO ŽUPNIJE MARIJINEGA VNEBOVZETJA GORNJA LENDAVA MED LETI 1931 IN 1941 NA PODLAGI CERKVENIH MATIČNIH KNJIG
 3. Tanja Kološa: MADŽARSKO BEGUNSKO VPRAŠANJE V SLOVENIJI V LETIH 1956 IN 1957
 4. Karmen Pušnik: DIPLOMATSKA POVEZOVANJA BALKANSKIH DRŽAV V TRIDESETIH LETIH 20. STOLETJA V LUČI IZBRANIH ČASNIKOV
 5. Andrej Cafuta: Slovenska naselbina v New Yorku do leta 1941
 6. Tanja Urgl: Pot Slovenije v Evropsko unijo
 7. Matej Zadravec: Razvoj gasilstva na Slovenskem s poudarkom na Pomurju in vasi Žižki
 8. Ksenija Laslo: REVOLUCIJA IN OSVOBODILNA VOJNA LETA 1956 NA MADŽARSKEM V LUČI ČASNIKOV
 9. Tilen Božič: TELOVADNO DRUŠTVO OREL V IDRIJI IN OKOLICI MAD LETOMA 1907 IN 1926
 10. Sašo Jože Sapač: Formiranje Poljske države po prvi svetovni vojni
 11. Tomaž Čelig: DELOVANJE NOTARIATA V MARIBORU PO LETU 1918
 12. Urška Balažič: VSAKDANJE ŽIVLJENJE V MESTU MARIBOR MED LETI 1941 IN 1945 V LUČI ČASNIKA MARBURGER ZEITUNG
 13. Sonja Petek: Kazensko sodstvo na Ptuju po letu 1929 do 1935
 14. Klavdija Gal: Slovenska naselbina v Chicago po letu 1891
 15. Janja Plavčak: BALKANSKE KONFERENCE IN BALKANSKA ZVEZA (1930-1936) V LUČI ČASNIKOV JUTRO IN SLOVENEC
 16. Erika Holcman: Lavantinska škofija v letih 1928-1935 v luči izbranih časnikov
 17. Tamara Vajsbaher: Utrip Ptuja v letih 1924 in 1925
 18. Alenka Založnik: NASTANEK, RAZVOJ IN DELOVANJE LEKARN V CELJU
 19. Katja Podbregar: Delovanje Slovenske ljudske stranke leta 1927 po izbranih slovenskih časnikih
 20. Ivanka Hirtl: Balthasar Hacquet in njegova raziskovanja na Slovenskem v 18. stoletju
 21. Darja Welza: POMEN PEKRSKIH DOGODKOV ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE
 22. Nina Kirbiš: OKRAJNO SODIŠČE PTUJ V KRALJEVINI SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV
 23. Andrej Bratina: DELOVANJE KATOLIŠKEGA TABORA V CELJU MED LETI 1935-1941
 24. Aleš Pipan: ČASNIŠKA PROPAGANDA VELIKE VOJNE S POUDARKOM NA SOŠKEM BOJIŠČU
 25. Andreja Berlič: KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZGORNJI IN SPODNJI DUPLEK OD LETA 1945 DO 1952
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica