| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Mojca Dobnik: Vplivni dejavniki stresa med zaposlenimi v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah in njihova povezanost s kulturo kakovosti in varnosti

Magistrska dela (31)

 1. Katarina Šuc: Analiza povezanosti sindroma izgorelosti zdravstvenega osebja in kakovosti zdravstvene storitve v zdravstvenem domu x
 2. Bogdana Gorza: Analiza prehoda v krožno gospodarstvo: primer mestne občine ljubljana
 3. Boris Stojić: Analiza spodbujevalcev eko inovacij z vidika krožnega gospodarstva
 4. Nina Šimnic: Analiza trajnostnih vidikov v butičnem hotelu x
 5. Špela Loboda: Analiza determinant kakovosti storitev v trgovini Intimissimi Aleja
 6. Marjeta Kavčič: Trajnostni razvoj turizma z analizo nosilne zmogljivosti na primeru občine Bovec
 7. Aljoša Jordan: Zavržena hrana kot biološki odpadek
 8. Tjaša Lahovič: KAKOVOST STORITEV LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI NA URI-SOČA
 9. Teja Recek: Večkriterijski model za ocenjevanje kakovosti hotelskih storitev
 10. Anja Pibernik: SIST ISO 26000:2010 KOT ORODJE ZA VPELJAVO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V PODJETJE
 11. Eva Šturm: Analiza primernosti in možnosti uporabe tehnik reševanja problemov v proizvodnem podjetju
 12. Sanja Radujko: Varnost pacientov skozi pogled zdravstvenega delavca
 13. Kaja Železnik: Vpliv dejavnikov kakovosti na organizacijsko kulturo in klimo v zdravstvu
 14. Jernej Božič: Ekonomska analiza vetrnega polja na območju Senožeških brd
 15. Biljana Miljanović: Okolju prijazno delovanje hotela
 16. Aleksandra Jerič: Razvoj kazalnikov kakovosti v pljučni kirurgiji
 17. Katja Veršič: Vpliv dejavnikov delovnega okolja na kakovostno izvedbo zdravstvene nege
 18. Darko Loncnar: ZAPOSLENI KOT DEJAVNIK KAKOVOSTI STORITEV ZDRAVSTVENE NEGA – ŠTUDIJA PRIMERA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE
 19. Kristina Bizant: INTEGRACIJA NOTRANJIH PRESOJ PO ISO 9001, ISO/TS 16949 IN ISO 14001
 20. Mateja Ramšak: Optimiranje procesa ustreznosti barv za termoplastične polimerne materiale z uporabo metodologije šest sigma
 21. Gordana Drimel: VLOGA VODJE KAKOVOSTI V MODELU E-QALIN
 22. Lucija Kavkler: Aplikacija modela za izračun ogljičnega odtisa pekarskega izdelka v trgovskem podjetju
 23. Viktorija Klančnik: VLOGA GLAVNIH MEDICINSKIH SESTER V OKVIRU KAKOVOSTI DELA V POMURSKIH ZDRAVSTVENIH DOMOVIH
 24. Maša Kerstein: Standardizacija procesov sistema navzkrižne skladnosti za upravljanje kontrolnih sistemov
 25. Katarina Udovč: Študija primera uvajanja kakovosti v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 26. Martina Zabukošek: Odgovornost zaposlenih v sistemu zagotavljanja varnosti živil v živilsko predelovalnem podjetju
 27. Nataša Demšar: Vpliv kakovosti izobraževalnih storitev in opolnomočenja na zadovoljstvo sindikalnih zaupnikov
 28. Alenka Mekiš: Zavzetost zaposlenih in poslovna odličnost
 29. Mateja Langerholc: Izboljšanje dimenzij voditeljstva in človeških virov v modelu poslovne odličnosti EFQM
 30. Simon Bajc: Razvoj orodja za presojo sistema varnosti in zdravja pri delu
 31. Damir Ejup: VLOGA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI DOSEGANJU UČINKOVITOSTI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V PODJETJU DAMA.TECH D.O.O.

Diplomska dela (86)

 1. Sabina Filipović: Analiza sistema managementa kakovosti v malem podjetju
 2. Danilo Jereb: Obvladovanje vidikov sistema ravnanja z okoljem v skladu s standardom sist en iso 14001
 3. Lea Šunko: Zasnova sistema sledljivosti z vidika obvladovanja kakovosti
 4. Simon Čop: Uporaba koncepta vitkosti in 6 sigme za stalno izboljševanje kakovosti poslovnega procesa dostave v podjetju PricePilot d.o.o.
 5. Nik Bizjak: Analiza možnosti vpeljave modela poslovne odličnosti v organizacijo
 6. Simon Gabrovšek: Vpliv okolja na kakovost življenja: primerjava Ljubljane in Frankfurta glede na čistost zraka in ekonomske kazalce
 7. Bojana Radonić: Analiza zagotavljanja kakovosti v proizvodnem podjetju Sibo g d.o.o.
 8. Urban Bajt: Analiza kakovosti prodajnih storitev v telekomunikacijskem podjetju telemach
 9. Damjan Tonejc: Priprava dokumentacije odobritve procesa na primeru volvo lf antena
 10. Gregor Slatinšek: Analiza procesa uvajanja standarda sist en iso 9001 v družinsko podjetje slatin d.o.o.
 11. Jan Janko Močnik: Vključevanje vidikov managementa kakovosti v mikro in mala podjetja
 12. Klemen Petelin: Inovativni načini ustvarjanja dodane vrednosti izdelkom in storitvam
 13. Jure Petrič: Zavedanje o ogljičnem odtisu v občini ig
 14. Mark Strehar: Analiza uvajanja sistema managementa kakovosti v skladu s standardom sist en iso 9001:2015 v podjetju droga kolinska d.d.
 15. Marjan Rajkovič: Vloga in pomen kakovosti pri razvoju novega izdelka
 16. Špela Dolenc: Vpliv ekološke inteligence na odgovorno ravnanje s plastičnimi odpadki
 17. Boštjan Mulej: Analiza vidikov managementa kakovosti v podjetju Flis d.o.o
 18. Ivana Aćimović: Vloga spodbujanja kreativnosti zaposlenih pri doseganju inovativnosti podjetja
 19. Tadeja Rode: Vloga notranje kakovosti storitev pri doseganju zadovoljstva strank – študija primera
 20. Nina Zakrajšek: Izsiljevalski virusi kot grožnja informacijske varnosti v poslovnih okoljih
 21. Eva Mesarič: Izboljševanje kakovosti storitev v podjetju Almatim d. o. o.
 22. Rok Magaš: VAROVANJE OKOLJA V SLOVENSKI VOJSKI IN IMPLEMENTACIJA STANDARDA SIST ISO 14001
 23. Patricija Mušič: (P)ostani voditelj, ki spodbuja inovativnost
 24. Marko Mulec: OPTIMIZACIJA VZDRŽEVALNIH STROŠKOV V ŽAGALNICI GGP
 25. Zdravka Perdan: BRC STANDARD ZA EMBALAŽO IN EMBALAŽNE MATERIALE – IMETI GA IN GA ŽIVETI
 26. Bernarda Benet: Prostovoljstvo kot integralni del kakovosti storitev v domu starejših občanov
 27. Petra Škrjanc: UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO STORITEV V PODJETJU INTESA SANPAOLO CARD
 28. Špela Jurman: ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV V KULTURNEM DRUŠTVU ŠPAS TEATER
 29. Darko Pulko: Primerjava standardov zagotavljanaja kakovosti in priprava smernic za oblikovanje poslovnika kakovosti v kovinskopredelovalnem podjetju
 30. Ana Žagar: ANALIZA KAKOVOSTI PROCESA IZDELAVE TISKANEGA VEZJA V PODJETJU INTEC TIV D.O.O.
 31. Ana Pristavec: ANALIZA STROŠKOV KAKOVOSTI V PODJETJU PRIGO, D.O.O., BREZOVICA
 32. Aleš Fabjan: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI SERVISNE STORITVE V PODJETJU PROCHROM-COMP D.O.O.
 33. Matej Slavec: PRIDOBIVANJE SREDSTEV V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH
 34. Tina Šušteršič: ANALIZA UVAJANJA NAČEL MANAGEMENTA KAKOVOSTI V MIKRO DRUŽINSKEM PODJETJU: ŠTUDIJA PRIMERA IZDELAVE DIZAJNERSKEGA IZDELKA IN SPLETNE PRODAJE
 35. Ines Stojanović: DIZAJNERSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA KOT ORODJE ZA DVIG INOVATIVNOSTI
 36. Brigita Rezar: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PROCESU PODJETJA GORENJE KERAMIKA, D.O.O.
 37. Anita Höferle: Zadovoljstvo študentov s prehrano in storitvijo v Gostilni Brbončica
 38. Slobodan Filipov: IZBOLJŠANJE PROCESA VZDRŽEVANJA V PODJETJU ELEKTRODE JESENICE D.O.O.
 39. Boris Borovnik: Test slane komore v skladu s standardom ISO 9227 kot orodje ocenjevanja kakovosti praškastih lakov v proizvodnem podjetju
 40. Sara Zakrajšek: Analiza procesa vzdrževanja v podjetju Acroni d.o.o.
 41. Branislav Orlić: SAMONADZOR KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PROCESU
 42. Miha Svetina: ANALIZA PROCESOV IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELAVE SMUČARSKO SKAKALNIH DRESOV V PODJETJU DALI ŠPORT D.O.O.
 43. Nina Pipan: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA LAKIRANJA V PODJETJU AGROMEHANIKA D.D
 44. Gregor Lipič: POVEZANOST EKOLOGIJE S PROCESI V PROIZVODNJI NA PRIMERU PODJETJA V SLOVENIJI
 45. Resula Halilović: ZADOVOLJSTVO KUPCEV S KAKOVOSTJO IZDELKOV IN STORITEV PODJETJA BIOTOPIC D.O.O.
 46. Jelena Komnenić: ANALIZA KAKOVOSTI STORITVE V KLICNEM CENTRU PODJETJA ASSISTANCE CORIS D.O.O.
 47. Mojca Selak: ANALIZA DEJAVNIKOV KAKOVOSTI PRIDELAVE JABOLČNEGA SOKA – ŠTUDIJA PRIMERA KMETIJE MATIC
 48. Marina Peroša: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 NA NACIONALNEM INŠTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE
 49. David Šantavec: Oblikovanje smernic za izboljšanje sistema managementa kakovosti – študija primera
 50. Ana Bojnec: ALTERNATIVNI VIRI SPLAKOVANJA SANITARIJ
 51. Gregor Sikošek: Ocena učinkovitosti sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 v delu družb skupine Slovenskih železnic in ali so koristi vpeljanega sistema večje od stroškov implementacije in vzdrževanja
 52. Eva Brešar: Uvajanje kakovosti v javnem sektorju s pomočjo skupnega ocenjevalnega okvirja
 53. Alma Salkić: ANALIZA DIMENZIJ ČUSTVENE KREATIVNOSTI
 54. Zdenka Švaljek: PRIPRAVA POSLOVNIKA KAKOVOSTI V SKLADU S STANDARDOM KAKOVOSTI NVO
 55. Goran Grahovac: ANALIZA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ V PODJETJU AJM D.O.O.
 56. Uroš Mernik: OPTIMIZACIJA KAKOVOSTI VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA
 57. Barbara Groznik: Vloga modela E-Qalin pri doseganju zadovoljstva zaposlenih v socialno varstvenem zavodu
 58. Rade Spasojević: IZBOLJŠAVA OEE S POMOČJO ORODIJ MANAGEMENTA KAKOVOSTI
 59. Petra Mlakar: INTERAKCIJA MED ZAZNANO KAKOVOSTJO IZDELKA IN STORITVE, ZADOVOLJSTVOM KUPCA TER ZVESTOBO KUPCA
 60. Erik Sedej: ANALIZA KAKOVOSTI TRENERSKEGA NOGOMETNEGA IZOBRAŽEVANJA V DRŽAVAH POD OKRILJEM EVROPSKE NOGOMETNE ZVEZE (UEFA)
 61. Denis Ovniček: REŠEVANJE PROBLEMOV S POMOČJO METODOLOGIJE IN ORODIJ PRISTOPA ŠEST SIGMA: študija primera podjetja Domel d.o.o.
 62. Miloš Šnut: PROCES NENEHNIH IZBOLJŠAV V PROIZVODNEM PODJETJU
 63. Rok Kern: NOTRANJE MERJENJE KAKOVOSTI V KLICNEM CENTRU
 64. Aleš Marentič: Investicijska odločitev za interni energetski kotel v podjetju Melamin, d.d. Kočevje
 65. Bojan Škafar: Podpora tehničnega informacijskega sistema pri načrtovanju kakovosti
 66. Tomaž Vrečar: SISTEMATIZACIJA NAROČANJA REZERVNIH DELOV V PROCESIH VZDRŽEVANJA
 67. Darja Jelenkovič: ANALIZA PROCESA OCENJEVANJA DOBAVITELJEV Z VIDIKA DOBRE PROIZVODNE PRAKSE – ŠTUDIJA PRIMERA
 68. Jerca Zupan: Opredelitev tveganj posebnega varovalnega ukrepa po metodi FMEA v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 69. Marjan Mrhar: PRIPRAVA SMERNIC ZA OBLIKOVANJE SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V VZGOJNEM ZAVODU PLANINA
 70. Urša Mrak: RAZUMEVANJE KAKOVOSTI STORITEV V OKVIRU SPLETNE TRGOVINE HARVEYNORMAN.SI: UPORABA ANALITIČNEGA KANO MODELA ZA ANALIZO ZAHTEV IN PRIČAKOVANJ KUPCEV
 71. Tina Bokun: Uvajanje vitke miselnosti v proizvodno podjetje
 72. Darko Marušić: ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV V BANČNEM SEKTORJU Z VIDIKA UPORABNIKOV IN ZAPOSLENIH
 73. Danijel Logar: UVEDBA INFORMACIJSKE PODPORE PROCESU VZDRŽEVANJA V PEKARNI SPAR, SPAR SLOVENIJA D.O.O.
 74. Matjaž Kolenc: Preverjanje kakovosti vhodnih materialov v programu PSA podjetja Gorenje, d. d.
 75. Danica Marenk: IZBOLJŠANJE PROCESA MERJENJA RAZTRŽNE SILE NA STATORSKEM PAKETU S POMOČJO METODOLOGIJE 6 SIGMA
 76. Darinka Komperšek: Uvedba 5S metode v farmacevtsko podjetje
 77. Breda Pavlenč: Analiza kakovosti fizioterapevtskih storitev v Splošni bolnišnici Jesenice
 78. Anja Zajec: ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV DM ACTIVE BEAUTY KARTICE ZVESTOBE V PODJETJU DM DROGERIE MARKT SLOVENIJA
 79. Žan Kokalj: Green Business - A Business of Sustainability
 80. Katarina Šuc: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI STORITVE PRI PRODAJI MODNIH DODATKOV V PODJETJU ACRON D.O.O.
 81. Maja Trtnik: VLOGA VODITELJSTVA PRI OBVLADOVANJU INOVACIJSKEGA PROCESA
 82. Matija Vrbinc: ANALIZA PRIMERNOSTI VPELJAVE KANBAN SISTEMA V PODJETJE DOMEL, D.O.O.
 83. Maša Bonča: ISO 14001 KOT ORODJE ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ORGANIZACIJE
 84. Julijan Pugelj: ANALIZA OBVLADOVANJA KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU
 85. Patricija Goubar: ANALIZA PROCESA MEDNARODNE AKREDITACIJE PO STANDARDU DNV V TERMAH DOBRNA D.D.
 86. Siniša Vukelić: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA PRI DOBAVITELJU V AVTOMOBILSKI PANOGI
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici