| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Mojca Dobnik: Vplivni dejavniki stresa med zaposlenimi v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah in njihova povezanost s kulturo kakovosti in varnosti

MSc theses (35)

 1. Jelena Manojlović Antić: Primerjalna analiza standardov kakovosti za medicinske pripomočke in dentalne zlitine
 2. Lara Potočnik: Raziskava vključevanja kupcev v trajnostno usmerjene inovacije
 3. Maša Rakovec: Primerjalna analiza zahtev standarda SIST EN ISO 9001:2015 z zahtevami v letalstvu
 4. Armin Odobašić: Uvajanje krožnega gospodarstva na področju ravnanja z embalažo – primerjava Slovenije in EU
 5. Katarina Šuc: Analiza povezanosti sindroma izgorelosti zdravstvenega osebja in kakovosti zdravstvene storitve v zdravstvenem domu x
 6. Bogdana Gorza: Analiza prehoda v krožno gospodarstvo: primer mestne občine ljubljana
 7. Boris Stojić: Analiza spodbujevalcev eko inovacij z vidika krožnega gospodarstva
 8. Nina Šimnic: Analiza trajnostnih vidikov v butičnem hotelu x
 9. Špela Loboda: Analiza determinant kakovosti storitev v trgovini Intimissimi Aleja
 10. Marjeta Kavčič: Trajnostni razvoj turizma z analizo nosilne zmogljivosti na primeru občine Bovec
 11. Aljoša Jordan: Zavržena hrana kot biološki odpadek
 12. Tjaša Lahovič: KAKOVOST STORITEV LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI NA URI-SOČA
 13. Teja Recek: Večkriterijski model za ocenjevanje kakovosti hotelskih storitev
 14. Anja Pibernik: SIST ISO 26000:2010 KOT ORODJE ZA VPELJAVO DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V PODJETJE
 15. Eva Šturm: Analiza primernosti in možnosti uporabe tehnik reševanja problemov v proizvodnem podjetju
 16. Sanja Radujko: Varnost pacientov skozi pogled zdravstvenega delavca
 17. Kaja Železnik: Vpliv dejavnikov kakovosti na organizacijsko kulturo in klimo v zdravstvu
 18. Jernej Božič: Ekonomska analiza vetrnega polja na območju Senožeških brd
 19. Biljana Miljanović: Okolju prijazno delovanje hotela
 20. Aleksandra Jerič: Razvoj kazalnikov kakovosti v pljučni kirurgiji
 21. Katja Veršič: Vpliv dejavnikov delovnega okolja na kakovostno izvedbo zdravstvene nege
 22. Darko Loncnar: ZAPOSLENI KOT DEJAVNIK KAKOVOSTI STORITEV ZDRAVSTVENE NEGA – ŠTUDIJA PRIMERA PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE
 23. Kristina Bizant: INTEGRACIJA NOTRANJIH PRESOJ PO ISO 9001, ISO/TS 16949 IN ISO 14001
 24. Mateja Ramšak: Optimiranje procesa ustreznosti barv za termoplastične polimerne materiale z uporabo metodologije šest sigma
 25. Gordana Drimel: VLOGA VODJE KAKOVOSTI V MODELU E-QALIN
 26. Lucija Kavkler: Aplikacija modela za izračun ogljičnega odtisa pekarskega izdelka v trgovskem podjetju
 27. Viktorija Klančnik: VLOGA GLAVNIH MEDICINSKIH SESTER V OKVIRU KAKOVOSTI DELA V POMURSKIH ZDRAVSTVENIH DOMOVIH
 28. Maša Kerstein: Standardizacija procesov sistema navzkrižne skladnosti za upravljanje kontrolnih sistemov
 29. Katarina Udovč: Študija primera uvajanja kakovosti v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 30. Martina Zabukošek: Odgovornost zaposlenih v sistemu zagotavljanja varnosti živil v živilsko predelovalnem podjetju
 31. Nataša Demšar: Vpliv kakovosti izobraževalnih storitev in opolnomočenja na zadovoljstvo sindikalnih zaupnikov
 32. Alenka Mekiš: Zavzetost zaposlenih in poslovna odličnost
 33. Mateja Langerholc: Izboljšanje dimenzij voditeljstva in človeških virov v modelu poslovne odličnosti EFQM
 34. Simon Bajc: Razvoj orodja za presojo sistema varnosti in zdravja pri delu
 35. Damir Ejup: VLOGA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI DOSEGANJU UČINKOVITOSTI SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V PODJETJU DAMA.TECH D.O.O.

BSc theses (90)

 1. Luka Založnik: Analiza kakovosti storitve izposoje vozil v podjetju abc rent a car in turizem d.o.o.
 2. Saša Čonjić: Analiza kulture zagotavljanja varnosti živil med zaposlenimi v gostinskih obratih hitre prehrane
 3. Jaša Leskovar: Primerjalna analiza funkcionalnosti orodij za management idej
 4. Laura Erdelić: Analiza zadovoljstva strank s kakovostjo servisnih storitev v poslovalnici Porsche Verovškova
 5. Sabina Filipović: Analiza sistema managementa kakovosti v malem podjetju
 6. Danilo Jereb: Obvladovanje vidikov sistema ravnanja z okoljem v skladu s standardom sist en iso 14001
 7. Lea Šunko: Zasnova sistema sledljivosti z vidika obvladovanja kakovosti
 8. Simon Čop: Uporaba koncepta vitkosti in 6 sigme za stalno izboljševanje kakovosti poslovnega procesa dostave v podjetju PricePilot d.o.o.
 9. Nik Bizjak: Analiza možnosti vpeljave modela poslovne odličnosti v organizacijo
 10. Simon Gabrovšek: Vpliv okolja na kakovost življenja: primerjava Ljubljane in Frankfurta glede na čistost zraka in ekonomske kazalce
 11. Bojana Radonić: Analiza zagotavljanja kakovosti v proizvodnem podjetju Sibo g d.o.o.
 12. Urban Bajt: Analiza kakovosti prodajnih storitev v telekomunikacijskem podjetju telemach
 13. Damjan Tonejc: Priprava dokumentacije odobritve procesa na primeru volvo lf antena
 14. Gregor Slatinšek: Analiza procesa uvajanja standarda sist en iso 9001 v družinsko podjetje slatin d.o.o.
 15. Jan Janko Močnik: Vključevanje vidikov managementa kakovosti v mikro in mala podjetja
 16. Klemen Petelin: Inovativni načini ustvarjanja dodane vrednosti izdelkom in storitvam
 17. Jure Petrič: Zavedanje o ogljičnem odtisu v občini ig
 18. Mark Strehar: Analiza uvajanja sistema managementa kakovosti v skladu s standardom sist en iso 9001:2015 v podjetju droga kolinska d.d.
 19. Marjan Rajkovič: Vloga in pomen kakovosti pri razvoju novega izdelka
 20. Špela Dolenc: Vpliv ekološke inteligence na odgovorno ravnanje s plastičnimi odpadki
 21. Boštjan Mulej: Analiza vidikov managementa kakovosti v podjetju Flis d.o.o
 22. Ivana Aćimović: Vloga spodbujanja kreativnosti zaposlenih pri doseganju inovativnosti podjetja
 23. Tadeja Rode: Vloga notranje kakovosti storitev pri doseganju zadovoljstva strank – študija primera
 24. Nina Zakrajšek: Izsiljevalski virusi kot grožnja informacijske varnosti v poslovnih okoljih
 25. Eva Mesarič: Izboljševanje kakovosti storitev v podjetju Almatim d. o. o.
 26. Rok Magaš: VAROVANJE OKOLJA V SLOVENSKI VOJSKI IN IMPLEMENTACIJA STANDARDA SIST ISO 14001
 27. Patricija Mušič: (P)ostani voditelj, ki spodbuja inovativnost
 28. Marko Mulec: OPTIMIZACIJA VZDRŽEVALNIH STROŠKOV V ŽAGALNICI GGP
 29. Zdravka Perdan: BRC STANDARD ZA EMBALAŽO IN EMBALAŽNE MATERIALE – IMETI GA IN GA ŽIVETI
 30. Bernarda Benet: Prostovoljstvo kot integralni del kakovosti storitev v domu starejših občanov
 31. Petra Škrjanc: UPRAVLJANJE S KAKOVOSTJO STORITEV V PODJETJU INTESA SANPAOLO CARD
 32. Špela Jurman: ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV V KULTURNEM DRUŠTVU ŠPAS TEATER
 33. Darko Pulko: Primerjava standardov zagotavljanaja kakovosti in priprava smernic za oblikovanje poslovnika kakovosti v kovinskopredelovalnem podjetju
 34. Ana Žagar: ANALIZA KAKOVOSTI PROCESA IZDELAVE TISKANEGA VEZJA V PODJETJU INTEC TIV D.O.O.
 35. Ana Pristavec: ANALIZA STROŠKOV KAKOVOSTI V PODJETJU PRIGO, D.O.O., BREZOVICA
 36. Aleš Fabjan: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI SERVISNE STORITVE V PODJETJU PROCHROM-COMP D.O.O.
 37. Matej Slavec: PRIDOBIVANJE SREDSTEV V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH
 38. Tina Šušteršič: ANALIZA UVAJANJA NAČEL MANAGEMENTA KAKOVOSTI V MIKRO DRUŽINSKEM PODJETJU: ŠTUDIJA PRIMERA IZDELAVE DIZAJNERSKEGA IZDELKA IN SPLETNE PRODAJE
 39. Ines Stojanović: DIZAJNERSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA KOT ORODJE ZA DVIG INOVATIVNOSTI
 40. Brigita Rezar: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PROCESU PODJETJA GORENJE KERAMIKA, D.O.O.
 41. Anita Höferle: Zadovoljstvo študentov s prehrano in storitvijo v Gostilni Brbončica
 42. Slobodan Filipov: IZBOLJŠANJE PROCESA VZDRŽEVANJA V PODJETJU ELEKTRODE JESENICE D.O.O.
 43. Boris Borovnik: Test slane komore v skladu s standardom ISO 9227 kot orodje ocenjevanja kakovosti praškastih lakov v proizvodnem podjetju
 44. Sara Zakrajšek: Analiza procesa vzdrževanja v podjetju Acroni d.o.o.
 45. Branislav Orlić: SAMONADZOR KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PROCESU
 46. Miha Svetina: ANALIZA PROCESOV IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELAVE SMUČARSKO SKAKALNIH DRESOV V PODJETJU DALI ŠPORT D.O.O.
 47. Nina Pipan: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA LAKIRANJA V PODJETJU AGROMEHANIKA D.D
 48. Gregor Lipič: POVEZANOST EKOLOGIJE S PROCESI V PROIZVODNJI NA PRIMERU PODJETJA V SLOVENIJI
 49. Resula Halilović: ZADOVOLJSTVO KUPCEV S KAKOVOSTJO IZDELKOV IN STORITEV PODJETJA BIOTOPIC D.O.O.
 50. Jelena Komnenić: ANALIZA KAKOVOSTI STORITVE V KLICNEM CENTRU PODJETJA ASSISTANCE CORIS D.O.O.
 51. Mojca Selak: ANALIZA DEJAVNIKOV KAKOVOSTI PRIDELAVE JABOLČNEGA SOKA – ŠTUDIJA PRIMERA KMETIJE MATIC
 52. Marina Peroša: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 NA NACIONALNEM INŠTITUTU ZA JAVNO ZDRAVJE
 53. David Šantavec: Oblikovanje smernic za izboljšanje sistema managementa kakovosti – študija primera
 54. Ana Bojnec: ALTERNATIVNI VIRI SPLAKOVANJA SANITARIJ
 55. Gregor Sikošek: Ocena učinkovitosti sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 v delu družb skupine Slovenskih železnic in ali so koristi vpeljanega sistema večje od stroškov implementacije in vzdrževanja
 56. Eva Brešar: Uvajanje kakovosti v javnem sektorju s pomočjo skupnega ocenjevalnega okvirja
 57. Alma Salkić: ANALIZA DIMENZIJ ČUSTVENE KREATIVNOSTI
 58. Zdenka Švaljek: PRIPRAVA POSLOVNIKA KAKOVOSTI V SKLADU S STANDARDOM KAKOVOSTI NVO
 59. Goran Grahovac: ANALIZA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ V PODJETJU AJM D.O.O.
 60. Uroš Mernik: OPTIMIZACIJA KAKOVOSTI VZDRŽEVANJA VOZNEGA PARKA
 61. Barbara Groznik: Vloga modela E-Qalin pri doseganju zadovoljstva zaposlenih v socialno varstvenem zavodu
 62. Rade Spasojević: IZBOLJŠAVA OEE S POMOČJO ORODIJ MANAGEMENTA KAKOVOSTI
 63. Petra Mlakar: INTERAKCIJA MED ZAZNANO KAKOVOSTJO IZDELKA IN STORITVE, ZADOVOLJSTVOM KUPCA TER ZVESTOBO KUPCA
 64. Erik Sedej: ANALIZA KAKOVOSTI TRENERSKEGA NOGOMETNEGA IZOBRAŽEVANJA V DRŽAVAH POD OKRILJEM EVROPSKE NOGOMETNE ZVEZE (UEFA)
 65. Denis Ovniček: REŠEVANJE PROBLEMOV S POMOČJO METODOLOGIJE IN ORODIJ PRISTOPA ŠEST SIGMA: študija primera podjetja Domel d.o.o.
 66. Miloš Šnut: PROCES NENEHNIH IZBOLJŠAV V PROIZVODNEM PODJETJU
 67. Rok Kern: NOTRANJE MERJENJE KAKOVOSTI V KLICNEM CENTRU
 68. Aleš Marentič: Investicijska odločitev za interni energetski kotel v podjetju Melamin, d.d. Kočevje
 69. Bojan Škafar: Podpora tehničnega informacijskega sistema pri načrtovanju kakovosti
 70. Tomaž Vrečar: SISTEMATIZACIJA NAROČANJA REZERVNIH DELOV V PROCESIH VZDRŽEVANJA
 71. Darja Jelenkovič: ANALIZA PROCESA OCENJEVANJA DOBAVITELJEV Z VIDIKA DOBRE PROIZVODNE PRAKSE – ŠTUDIJA PRIMERA
 72. Jerca Zupan: Opredelitev tveganj posebnega varovalnega ukrepa po metodi FMEA v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 73. Marjan Mrhar: PRIPRAVA SMERNIC ZA OBLIKOVANJE SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V VZGOJNEM ZAVODU PLANINA
 74. Urša Mrak: RAZUMEVANJE KAKOVOSTI STORITEV V OKVIRU SPLETNE TRGOVINE HARVEYNORMAN.SI: UPORABA ANALITIČNEGA KANO MODELA ZA ANALIZO ZAHTEV IN PRIČAKOVANJ KUPCEV
 75. Tina Bokun: Uvajanje vitke miselnosti v proizvodno podjetje
 76. Darko Marušić: ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV V BANČNEM SEKTORJU Z VIDIKA UPORABNIKOV IN ZAPOSLENIH
 77. Danijel Logar: UVEDBA INFORMACIJSKE PODPORE PROCESU VZDRŽEVANJA V PEKARNI SPAR, SPAR SLOVENIJA D.O.O.
 78. Matjaž Kolenc: Preverjanje kakovosti vhodnih materialov v programu PSA podjetja Gorenje, d. d.
 79. Danica Marenk: IZBOLJŠANJE PROCESA MERJENJA RAZTRŽNE SILE NA STATORSKEM PAKETU S POMOČJO METODOLOGIJE 6 SIGMA
 80. Darinka Komperšek: Uvedba 5S metode v farmacevtsko podjetje
 81. Breda Pavlenč: Analiza kakovosti fizioterapevtskih storitev v Splošni bolnišnici Jesenice
 82. Anja Zajec: ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV DM ACTIVE BEAUTY KARTICE ZVESTOBE V PODJETJU DM DROGERIE MARKT SLOVENIJA
 83. Žan Kokalj: Green Business - A Business of Sustainability
 84. Katarina Šuc: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI STORITVE PRI PRODAJI MODNIH DODATKOV V PODJETJU ACRON D.O.O.
 85. Maja Trtnik: VLOGA VODITELJSTVA PRI OBVLADOVANJU INOVACIJSKEGA PROCESA
 86. Matija Vrbinc: ANALIZA PRIMERNOSTI VPELJAVE KANBAN SISTEMA V PODJETJE DOMEL, D.O.O.
 87. Maša Bonča: ISO 14001 KOT ORODJE ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ORGANIZACIJE
 88. Julijan Pugelj: ANALIZA OBVLADOVANJA KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU
 89. Patricija Goubar: ANALIZA PROCESA MEDNARODNE AKREDITACIJE PO STANDARDU DNV V TERMAH DOBRNA D.D.
 90. Siniša Vukelić: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA PRI DOBAVITELJU V AVTOMOBILSKI PANOGI
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica