| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Laura Rožman Krivec: Vodenje za učenje in didaktične značilnosti pouka v osnovni šoli
 2. Monika Mithans: Participacija učencev pri pouku in na šoli
 3. Danijela Rus: Praktično pedagoško usposabljanje v študijskih programih druge stopnje – primerjalna analiza med fakultetami Univerze v Mariboru
 4. Marija Pevec: Kultura samoevalvacije kot dejavnik razvojnih procesov pri dvigu in ohranjanju kakovosti dela v srednjih poklicnih in strokovnih šolah

MSc theses (23)

 1. Eva Kragolnik: Stališča študentov razrednega pouka do socialne sprejetosti nadarjenih učencev v osnovni šoli
 2. Katja Eržen Bratina: Učni uspeh in spol
 3. Maša Pleh: Pogled slovenskih in hrvaških učiteljev ter vzgojiteljev na devetletno osnovno šolo
 4. Simona Jereb: Stališča vzgojiteljev in staršev do zgodnje obravnave otrok
 5. Martina Potrč: Samoocena prodobljenih kompetenc študentov razrednega pouka
 6. Sabina Ograjšek: Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v različnih študijskih programih Univerze v Mariboru
 7. Špela Flegar: Primerjava študijskih programov pedagogike na javnih univerzah v Sloveniji in na Hrvaškem
 8. Martina Pukšič: Stališča učiteljev in študentov razrednega pouka do odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci
 9. Jasna Peter: POČUTJE IN VKLJUČENOST OTROKA Z DOWNOVIM SINDROMOM V REDNEM ODDELKU VRTCA: ŠTUDIJA PRIMERA
 10. Saša Klančišar: Delo z učno uspešnimi in učno manj uspešnimi nadarjenimi učenci
 11. Kaja Mlinar: Vpliv učnih oblik in metod na učno aktivnost učencev
 12. Ana Novak: POMEN LISTOVNIKA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK
 13. Andreja Strmšek: Učni pogovor kot pot h kakovostnemu učenju in znanju
 14. Tamara Farič: Strokovna avtonomija učitelja v osnovni šoli
 15. Kristina Kepe: Dejavniki, ki vplivajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na osnovnih šolah
 16. Sandra Forjanič Čantala: DIDAKTIČNI PROSTOPI UČITELJEV DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA V INKLUZIVNIH RAZREDIH
 17. Renata Štritof: Prilagoditve učnega okolja kot dejavnik uspešnosti učencev s posebnimi potrebami v inkluzivni šoli
 18. Jasna Ana Novoselec: SPOLNA VZGOJA V SKLOPU MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA V PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE
 19. Jerneja Lisjak: NAČRTOVANJE VZGOJITELJEV V INKLUZIVNEM VRTCU
 20. Mateja Škalič: STALIŠČA STARŠEV DO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA OB KONCU DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA
 21. Katarina Tibaut: Bolonjska reforma in obremenjenost študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s študijem
 22. Ksenija Donko: DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI DELU S PREDŠOLSKIMI OTROKI
 23. Mateja Kop: FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI

BSc theses (5)

 1. Anja Mesarič: Participacija otrok v vrtcu
 2. Anja Mirt: SAMOSTOJNO UČENJE UČENCEV V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA
 3. Tomi Ploj: ROMSKI POMOČNIK KOT VEZ MED DOMOM IN ŠOLO
 4. Greta Labohar Škoberne: SAMOEVALVACIJA KOT DEJAVNIK KAKOVOSTI V VRTCU LAŠKO
 5. Gordana Časar: PRIMERJAVA UČBENIŠKIH KOMPLETOV ZA 1. RAZRED NA DVOJEZIČNI OSNOVNI ŠOLI I LENDAVA IN NA OSNOVNI ŠOLI ARANY JANOS ALTALANOS ISKOLA LENTI
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica