| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (17)

 1. Urban Bratina: Vpliv obdavčitve na politiko prejemkov v gospodarskih družbah
 2. Barbara Bele: Notranja revizija kot orodje upravljanja v družbi in revizijske komisije v povezavi z zadnjimi spremembami zakona o gospodarskih družbah
 3. David Črešnik: Primerjalna analiza zakonske ureditve davčnega svetovanja v izbranih državah članicah eu
 4. Primož Volk: Problematika napotenih delavcev na delo v tujino
 5. Maruša Sakelšek: Pravno-ekonomski vidiki obdavčitve elektronskih storitev v sloveniji in izven nje
 6. Miha Hiršman: Brezposelnost in zaposlovanje tujcev na področju RS in posameznih držav članic EU - primerjalna analiza
 7. Dejana Starčević: Postopek upniške prisilne poravnave v Sloveniji in primerjava z Irsko ter Srbijo
 8. Alan Hočevar: Davčne oaze in obdavčitev poklicnih športnikov
 9. Vanessa Šlajmer: Osebni stečaj in njegov vpliv na zadolževanje po končanem postopku v Sloveniji, ZDA in Nemčiji
 10. Milanka Đukić: Upravljanje terjatev in kreditnih tveganj v skupini podjetij BSH Hišni Aparati
 11. Gregor Goldinskij: Določitev primerne denarne odpravnine pri iztisnitvi manjšinskih delničarjev podjetja blisk montaža d.d.
 12. Nina Krivanik: MEDNARODNA IZMENJAVA INFORMACIJ V DAVČNIH ZADEVAH
 13. Tatjana Jamnikar: Podružnica in njene značilnosti ter veljavna zakonodaja na tem področju - analiza za Slovenijo
 14. Sara Munda: INSTITUT BELEGA VITEZA KOT OBRAMBNI MEHANIZEM PRED PREVZEMOM - PRIMERJALNO PRAVNI POGLED
 15. Pavlina Kirbiš: PRESTRUKTURIRANJE Z IZČLENITVIJO NA PRIMERU DRUŽBE X
 16. Saša Černel: VPLIV REGULATORNIH SPREMEMB NA KAPITALSKI TRG V SLOVENIJI PRED IN PO KRIZI 2007
 17. Teja Klavs: PREGLED RAZISKAV S PODROČJA DAVČNEGA SVETOVANJA TER NJEGOVA PRAVNO-EKONOMSKA UREDITEV V SLOVENIJI IN DRUGOD

Diplomska dela (49)

 1. Žiga Žabkar: Upniška prisilna poravnava in študija primera
 2. Maruša Malovrh: Družbena odgovornost slovenskih korporacij
 3. Blaž Skuber: Preventivno prestrukturiranje po zfppipp
 4. Januz Pepaj: Vpliv davčne zakonodaje na izplačila dividend v Republiki Sloveniji, Nemčiji, Švici in Danski
 5. Katja Kesner: Nova davčna reforma 2019/2020 in seznanjenost javnosti z njo
 6. Petra Bračko: Obdavčitev čebelarske dejavnosti v Sloveniji v primerjavi s Poljsko in Madžarsko
 7. Alex Masten: OFFSHORE PODJETJA IN NOVA PRAVILA V EU
 8. Valentina Vidovič: Pripojitev factorbanke in probanke k
 9. Sara Harinski: Primerjalno pravni vidik družbene odgovornosti v javnih podjetjih
 10. Dejan Glazer: Zakon o potrošniških kreditih v sloveniji
 11. Aleša Kastelic: Ugotavljanje carinske vrednosti blaga pri uvozu s strani povezanih oseb
 12. Ines Zorec: Davčni vidiki trgovanja s kriptovalutami
 13. Nik Šauperl: Pravni in finančni vidiki prirejanja iger na srečo v Sloveniji
 14. Irina Surladžioska: Zakonski okviri in davčna obravnava kriptovalut
 15. Alen Zemljič: Pokojninski sistem v Sloveniji v primerjavi s pokojninskim sistemom Švice in Švedske
 16. Ines Slana: Vloga zunanje revizije pri odkrivanju in preprečevanju prevar v računovodskih izkazih
 17. Amadeja Podlesnik: Upravljanje kreditnega tveganja v izbrani banki
 18. Sanja Flašker: Notranja revizija v javnih zavodih na primeru Zdravstvenega doma Slovenske Konjice
 19. Urban Bratina: Uporaba evra kot nacionalne valute v Črni gori in njen vpliv na delovanje države
 20. Igor Kotarščak: Davčne utaje pri oddajanju nepremičnin
 21. Urša Trlep: Davčne utaje in davčno inšpiciranje
 22. Patricija Vetrih: Pravni vidiki financiranja predšolske vzgoje z vidika lokalne skupnosti na primeru Mestne občine Slovenj Gradec
 23. Barbara Krošel: Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve v Republiki Sloveniji in primerjava z izbranimi državami
 24. Anastasiya Ananyeva: Ukrepi za reševanje gradbenih družb iz položaja nelikvidnosti in insolventnosti
 25. Sara Drofenik: Načrt finančnega prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave
 26. Mojca Dolamič: Primerjava postopka prijave blagovne znamke kot intelektualne lastnine med slovenijo, izbranimi državami eu in izbranimi državami izven eu
 27. Marjetka Štrok: Nagrajevanje in plačilo članov uprave
 28. Jaka Marolt: Analiza vpliva družbe za upravljanje terjatev bank na slovenski bančni sistem
 29. Marina Kokanović: Ureditev davčnih olajšav za pravne osebe (primerjava med Republiko Slovenijo in Republiko Irsko)
 30. Almina Skejić: SKRBNOST ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA BANK IN HRANILNIC
 31. Katja Ketiš: OBDAVČITEV INVALIDSKIH PODJETIJ V SLOVENIJI
 32. Tanja Arl: UVAJANJE DAVČNIH BLAGAJN V SLOVENSKI PRAVNI PROSTOR
 33. Jasmina Landeker: USPEŠNOST FRANŠIZNEGA POSLOVANJA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
 34. Lara Udovič: Direktiva 2014/56/EU o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze ter njen vpliv na spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah - 1
 35. Patricija Plahuta: PRAVNI VIDIKI NADZORA ECB NAD SLOVENSKIMI SISTEMSKIMI BANKAMI
 36. Klara Slemenik: INSTRUMENTI ZAVAROVANJA TERJATEV IN PROCES IZTERJAVE ZAPADLIH TERJATEV
 37. Mateja Podpečan: NAGRAJEVANJE IN PLAČILO ČLANOV NADZORNEGA SVETA
 38. Tanja Kovačec Grgić: ODLOŽENI DAVKI V KONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH S PRAKTIČNIM PRIMEROM
 39. Miša Miljavec: Preprečevanje pranja denarja na področju plačilnih institucij
 40. Mitja Lukner: Izbira optimalnega načina obdavčitve kmečkega gospodinjstva
 41. Mihaela Libenšek: DAVČNO PRAVNI POLOŽAJ UPNIKOV V INSOLVENČNIH POSTOPKIH V SLOVENIJI
 42. Mateja Ošlak: PRAVNA UREDITEV TEHNIČNIH PREGLEDOV IN REGISTRACIJE VOZIL - PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED
 43. Sara Kerstein: PRIMERJAVA OSEBNEGA STEČAJA IN STEČAJA PRAVNE OSEBE
 44. Petar Šalipur: PRIMERLJIVOST IZBRANIH DAVČNIH OAZ V RAZMERJU DO REPUBLIKE SLOVENIJE
 45. Maruša Sakelšek: NOVOSTI OBDAVČITVE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
 46. Niko Žmavcar: Primernost sanacije bančnega sistema v Republiki Sloveniji
 47. Eva Senica: POLOŽAJ IN AKTIVNOSTI DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK
 48. Mitja Žigante: PRAVNI POLOŽAJ ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI, NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE IN ZDA - PRIMERJALNI VIDIK
 49. Tadej Podgrajšek: HARMONIZACIJA ZJNVETPS IN NJEGOVA UPORABA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA TER PRIMERJAVA Z ZAKONODAJO ŠVEDSKE
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici