| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (18)

 1. Benjamin Topolko: Primerjalna analiza gospodarskih gibanj izbranih držav članic evropske unije
 2. Edona Pelaj: Protikadilsko osveščanje mladih kot del digitalnega socialnega marketinga
 3. Klemen Korpar: Izzivi in priložnosti vstopa podjetij na izbrane hitro rastoče trge v vzhodni in jugovzhodni aziji
 4. Anja Janžekovič: Nov srednji družbeni razred kot vzvod družbeno-demografskih in gospodarskih sprememb na hitro rastočih trgih: primer Indije in Kitajske
 5. Eva Roškar: Konceptualni model merjenja uspešnosti digitalnega marketinga na izbranih digitalnih oglaševalskih kanalih
 6. Tamara Farkaš: ANALIZA UČINKOV PROSTOTRGOVINSKEGA SPORAZUMA EU-MEHIKA NA SLOVENSKO GOSPODARSTVO
 7. Lilijana Virtič: Primerjalna analiza lokacijsko-specifičnih dejavnikov vhodnih tujih neposrednih naložb Slovenije in Češke
 8. Nejc Fišer: Primerjalna analiza strategij vstopa na tuj trg v panogi kompozitnih materialov
 9. Borut Kolarič: Sistem indikatorjev za vrednotenje učinkov velikega mednarodnega športnega dogodka na trajnostni razvoj
 10. Katarina Volk: Ugotavljanje obstoja dampinga, izračun škode ter postopek uveljavljanja protidampinških ukrepov
 11. Franc Kopatin: KONCEPTUALNI MODEL INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ V PANOGI ŽGANIH PIJAČ
 12. Zala Grivec: KONCEPTUALNI MODEL OŽIVITVE TRGA TOPLOTNIH SOLARNIH SISTEMOV V EVROPSKI UNIJI
 13. Klavdija Novak: ZAZNAVANJE IN UPORABA BANČNIH STORITEV V SRBIJI
 14. Tatjana Vrbajnščak: Priložnosti za skladnejši infrastrukturni razvoj pomurskih občin s pomočjo sredstev kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 s poudarkom na Evropskem skladu za regionalni razvoj
 15. Samir Kobler: IZGRADNJA MODELA SPLETNEGA PORTALA ZA MEDNARODNI TRANSPORT IN PRIMERJAVA Z OBSTOJEČIMI SPLETNIMI PORTALI
 16. Vesna Tanšek: RAVEN IN MOŽNOSTI RAZVOJA MEDKULTURNIH KOMPETENC OSEBJA V RECEPCIJAH SLOVENSKIH HOTELOV
 17. Nuša Basle: The impact of market knowledge and institutional incentives on the internationalization of small and medium-sized enterprises in Slovenia
 18. Nastja Sušec: THE EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE EVENT ON THE CITY OF MARIBOR AND THE CITY OF GUIMARÃES

Diplomska dela (70)

 1. Jose Miguel Estigarribia Villasanti: FRANŠIZING KOT OBLIKA VSTOPA PODJETJA NA TUJ TRG
 2. Lara Kunstič: Mednarodno trženjsko komuniciranje v panogi energijskih pijač
 3. Marko Tertinek: UPRAVLJANJE TVEGANJ V MEDNARODNEM POSLOVANJU PODJETJA STRAMEX PET D.O.O.
 4. Saša Horvat: Prodaja preko spletne platforme amazon
 5. Tjaša Vodička: Primerjalna analiza deželnih tveganj Češke in Madžarske
 6. Blaž Petek: Trgovinska menjava in tuje neposredne investicije med evropsko unijo in kitajsko
 7. Eva Božič: Izzivi mednarodnega poslovnega komuniciranja
 8. Ajda Habjanič: Recesija kot izziv za gospodarsko politiko
 9. Sara Koler: Podpora spirit slovenija predstavitvam slovenskih podjetij na sejmih v tujini
 10. Sara Gangl: Vplivnostni marketing kot strategija mednarodnega trženjskega komuniciranja
 11. Lara Pernek: Instagram kot orodje mednarodnega trženjskega komuniciranja podjetij
 12. Špela Prah: Poslovni bonton v arabski kulturi
 13. Jan Stajnko: Trajnostno poslovanje kot mednarodna marketinška strategija
 14. Klara Prosenjak: Analiza poslovnega okolja in deželnega tveganja Irana
 15. Miha Kukovičič: Analiza privlačnosti tujega trga za storitve digitalnega oglaševanja
 16. Luka Fabijan: Primerjalna Analiza Poslovnega Bontona Rusije, Japonske in Indije
 17. David Dubrovski: Korupcija v svetu in njeni škodljivi učinki
 18. Elzana Emini: Primerjalna analiza poslovnega okolja in deželnih tveganj Kazahstana in Belorusije
 19. Monika Ritonja: Poslovni bonton v nemški kulturi
 20. Andreja Cafuta: Vloga Incoterms klavzul v mednarodnem poslovanju
 21. Martina Medved: Analiza značilnosti poslovnih pogajanj v Rusiji in na Japonskem
 22. Anže Lenovšek: Primerjalna analiza implementacije koncepta trajnostnega razvoja v izbranih slovenskih in tujih podjetjih
 23. Tjaša Hameršak: Analiza postopka izvoza v podjetju x
 24. Nuša Širovnik: Vpliv kulture na mednarodno poslovno komuniciranje: primer grške kulture
 25. Aljaž Erlač: Položaj mladih na trgu dela v sloveniji in avstriji
 26. Anita Videc: Primerjalna analiza poslovnega okolja in deželnih tveganj Kazahstana in Irana
 27. Nastija Rajh: Kulturna diplomacija v sodobnih mednarodnih odnosih
 28. Tina Meža: Primerjalna analiza irske in kanadske poslovne kulture
 29. Nina Novarlić: PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN DEŽELNIH TVEGANJ BRAZILIJE IN KITAJSKE
 30. Isabela Cvetko: Primerjalna analiza poslovnih kultur Avstralije, Švedske in Argentine
 31. Maša Kolmančič: Primerjalna analiza zelene rasti Slovenije in Avstrije
 32. Anja Bratkovič: Ekonomske in družbene posledice demografskih sprememb v svetu
 33. Lucija Bosina: Primerjalna analiza dejavnikov nacionalne blagovne znamke Slovenije in Estonije
 34. Špela Vodišek: Turizem v obdobju aktualnih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb v svetu
 35. Tomaž Slemenšek: Analiza poslovnega okolja in priložnosti slovenskih podjetij na japonskem trgu
 36. Benjamin Topolko: Analiza političnih in ekonomskih odnosov med evropsko unijo in rusijo
 37. Niko Kostič: Analiza poslovnega okolja in deželnega tveganja Estonije
 38. Eva Roškar: Vloga družbenih medijev pri trženju turističnih destinacij in načrtovanju potovanj
 39. Martina Husnjak: Analiza poslovnega komuniciranja v nemški kulturi
 40. Janja Horvatič: Sejem kot orodje pospeševanja prodaje
 41. Mitja Podlesnik: Analiza poslovnega okolja Nemčije in ZDA
 42. Ana Benić: EKONOMSKE SANKCIJE MED DRŽAVAMI NA PRIMERU JUGOSLAVIJE (1991-1994)
 43. Gregor Kegl: REGIONALNA POLITIKA EU V KONTEKSTU FINANČNE PERSPEKTIVE 2014 - 2020
 44. Anuška Brglez: ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN TVEGANJ ITALIJANSKEGA TRGA
 45. Jure Majcenovič: Carinska unija in carinski postopki v EU
 46. Tomaž Jošt: Kohezijska politika EU 2014-2020 in priložnosti za Slovenijo
 47. Hermina Suhovršnik: ANALIZA STORITEV SLOVENSKIH PODPORNIH INSTITUCIJ ZA VSTOP PODJETIJ NA TUJE TRGE
 48. Karin Pavčnik: ANALIZA POZNAVANJA KITAJSKEGA POSLOVNEGA BONTONA V PODJETJU ALPINA, D. O. O.
 49. Saška Šegula: Poslovna pogajanja v izbrani evropski in azijski kulturi
 50. Lilijana Virtič: ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN TVEGANJ NIZOZEMSKE IN DANSKE
 51. Marko Nipič: PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN DEŽELNIH TVEGANJ MEHIKE IN INDONEZIJE
 52. Petra Praprotnik: ANALIZA TVEGANJ OBLIKOVANJA TRANSFERNIH CEN V ODVISNEM PODJETJU
 53. David Koprivnik: POSLOVNO KOMUNICIRANJE V KITAJSKI KULTURI
 54. Ana Novak: Analiza poslovnega okolja in deželnega tveganja Rusije
 55. Anamarija Škof Sabler: ANALIZA OVIR ZA VSTOPANJE MIKRO, MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ IZ PODRAVJA NA TUJE TRGE
 56. Nina Kauran: FAKTORING IN FORFATING KOT OBLIKI FINANCIRANJA MEDNARODNIH POSLOV
 57. Nina Gumzej: ANALIZA EKONOMSKIH POSLEDIC PODNEBNIH SPREMEMB V SVETU
 58. Daniel Lang: PRIMERJALNA ANALIZA MEDKULTURNIH RAZLIK V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU V JUŽNI KOREJI IN NA TAJVANU
 59. Kaja Germ: ANALIZA PRIVLAČNOSTI HRVAŠKEGA POSLOVNEGA OKOLJA ZA LEPOSLOVNO KNJIŽNO DELO [PSI]
 60. Mojca Zupančič: SKUPNA ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE DO ZDA IN KANADE
 61. Tajda Flisar: POSLOVNI BONTON V BRAZILSKI, FRANCOSKI IN ARGENTINSKI KULTURI
 62. Tine Lamot: SNOVANJE IZVOZNEGA NAČRTA S POUDARKOM NA FINANČNIH VIDIKIH IZVOZNEGA POSLA
 63. Ivana Marinović: Vloga multinacionalnih korporacij v svetovnem gospodarstvu
 64. Klemen Korpar: ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN POMEMBNEJŠIH GOSPODARSKIH PANOG V MEHIKI IN TURČIJI
 65. Urška Kamenik: ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA IN DEŽELNEGA TVEGANJA FRANCIJE
 66. Sanja Grah: POSLOVNO KOMUNICIRANJE V ARABSKI KULTURI
 67. Laura Zelič: Vpliv rasti prebivalstva na gospodarsko rast
 68. Daša Režonja: SVETOVNA RAZSTAVA EXPO 2015 KOT ORODJE MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA SLOVENSKEGA TURIZMA
 69. Simon Černe: SVETOVNA RAZSTAVA EXPO 2015 KOT ORODJE ZA PROMOCIJO SLOVENSKEGA GOSTINSTVA
 70. Karmen Klampfer: PRIMERJALNA ANALIZA IZBRANIH EVROPSKIH, AZIJSKIH IN LATINSKO-AMERIŠKIH POSLOVNIH KULTUR
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici