| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Tatjana Dolinšek: MODEL ZA PREUČEVANJE VPLIVA DEJAVNIKOV NA SPLETNO RAČUNOVODSKO POROČANJE SLOVENSKIH PODJETIJ

Magistrska dela (30)

 1. Tea Rezec: Trajnostno poročanje v farmacevtski industriji
 2. Maja Petek: Analiza delovnih procesov v finančno-računovodski službi Študentskih domov Univerze v Mariboru
 3. Vanja Lužnic: Optimizacija obratnega kapitala v podjetju sij metal ravne, d.o.o.
 4. Bronja Kolić: Analitični postopki v procesu revizije v Avstriji in v Sloveniji
 5. Patricija Nigerl: Percepcija študentov o forenzičnem računovdstvu in reviziji
 6. Matej Zupanič: Trajnostno poročanje v aluminijski industriji, preučitev smernic in primer izbranega podjetja Talum
 7. Nives Lugarič: Revizorjeva vloga pri obvladovanju strateških tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo
 8. Nina Pulko: Revizija informacijskega sistema v izbranem podjetju
 9. Jasmina Vozlič: Presoja delovanja notranjih kontrol blagajniškega poslovanja v Delavski hranilnici d.d., Ljubljana
 10. Sandra Škafar: Trajnostno poročanje v letnih poročilih bank
 11. Boštjan Bohar: Razvitost okoljskega poročanja v letnih poročilih podjetij v sloveniji
 12. Simona Črnčec: Najpogostejše nepravilnosti pri zadolževanju občin in primerjava s problematiko zadolževanja v tujih občinah
 13. Nastja Zahrastnik: Uporaba računovodskih informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev na vseh odločevalnih ravneh v slovenskih podjetjih
 14. Dalibor Nenić: Prihodnost revidiranja
 15. Katja Janžič: Mednarodna primerjalna analiza študijskih programov s področja računovodstva
 16. Gregor Presker: Poznavanje zunanjega revidiranja v malih in mikro podjetjih in razlogi za njegovo uporabo
 17. Tamara Trinkaus: Vpliv spola dijakov na dojemanje okoljske problematike
 18. Maja Kuharič: Proučevanje sprememb revizijskih poročil slovenskih delniških družb in dejavnikov, ki vplivajo na čas priprave teh poročil
 19. Urška Ritonja: Vpliv regulacije upravičenih stroškov na poslovnoizidne kategorije operaterjev distribucijskega sistema zemeljskega plina
 20. Viktorija Salaj: Model kalkuliranja stroškovne cene izobraževanja odraslih v sredni šoli "X"
 21. Luka Žirovec: Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode v podjetju X
 22. Sabina Škoberne: Poročanje o družbeni odgovornosti bank in zavarovalnic v letnih poročilih
 23. Nuša Štruc: Analiza racionalizacije procesov spremljanja in evidentiranja potnih nalogov v izbrani banki
 24. Barbara Šuster: RAZVOJ STROŠKOVNEGA MODELA OBRATOVANJA ČISTILNE NAPRAVE ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE
 25. Suzana Kralj: Enotni model informacijskega sistema za računovodstva gasilskih organizacij v Sloveniji v primerjavi s tujino
 26. Tatjana Rola-Kompan: MODEL MERJENJA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH V SLOVENIJI
 27. Anja Polajžer: UPORABA KARTICE UGODNOSTI IN NJEN VPLIV NA POSLOVANJE PODJETJA
 28. Sara Kresnik: SODELOVANJE MED POOBLAŠČENIMI REVIZORJI IN POOBLAŠČENIMI OCENJEVALCI VREDNOSTI
 29. Marina Kuhar: UČINKOVITOST IN USPEŠNOST JAVNIH UNIVERZ V SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH
 30. Nastja Kramer: ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE V SLOVENSKIH PODJETJIH S POUDARKOM NA PODJETJU BSH HIŠNI APARATI D. O. O.

Diplomska dela (42)

 1. Samuel Plečko: Proučitev uporabe rezervacij v Sloveniji
 2. Petra Prah: Okoljsko računovodstvo in primer obvladovanja okoljskih stroškov v podjetju x
 3. Katja Gorenc: Primerjava poklica državnega in gospodarskega revizorja
 4. Anemari Brumec: Presoja primernosti računalniškega programa maop za računovodstvo v ukc maribor
 5. Nikolinka Hristova: Analiza seznanjenosti študentov na EPF z revizijsko dejavnostjo
 6. Dejan Lukač: Računalniška podpora računovodstvu z rešitvijo SAP R/3 v proizvodnem podjetju
 7. Dejan Kuronja: VPLIV PRAVNE OBLIKE NA POSLOVNO USPEŠNOST PODJETJA NA PODROČJU KAMNOSEŠTVA V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
 8. Sandra Škafar: Organiziranost računovodskega analiziranja podjetja First, d. o. o.
 9. Patricija Nigerl: Ugotavljanje uspešnosti prodaje po trgovskih potnikih
 10. Sanja Brunčič: RAČUNOVODSKA PODPORA MANAGEMENTU PRI ZAGOTAVLJANJU LIKVIDNOSTI V PODJETJU X
 11. Nataša Černelič: ANALIZA RAZPOREJANJA STROŠKOV IN VREDNOTENJE PROIZVODNJE GRADBENIH IZDELKOV S PODPORO INFORMACIJSKEGA SISTEMA V GRADBENEM PODJETJU X
 12. Mateja Draškovič: POSEBNOSTI OBVLADOVANJA STROŠKOV V GRADBENI DEJAVNOSTI NA PRIMERU PODJETJA VGP DRAVA PTUJ D. D.
 13. Mateja Nerad: ANALIZA PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V ZAVODU SV. CIRILA IN METODA
 14. Dragica Habjanič: PRESOJANJE KALKULIRANJA STROŠKOVNE CENE STEKLARSKIH IZDELKOV V PROGRAMU SAP/R3
 15. Andrejka Bauer: ANALIZA STROŠKOV V WELLNESS DEJAVNOSTI
 16. Mateja Kukovec: ANALIZA ARHIVIRANJA RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V PODJETJU ULTRA D. O. O.
 17. Klavdija Žerjav: Presoja sistema notranjih kontrol obračuna potnih nalogov v splošni bolnišnici Celje
 18. Irena Sovinšek: Vpliv financiranja projekta z nepovratnimi sredstvi na računovodske izkaze
 19. Borut Majcen: Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"
 20. Daniela Korošec: VZPOSTAVITEV SISTEMA NOTRANJIH KONTROL V MATERIALNEM RAČUNOVODSTVU S PRAKTIČNIM PRIMEROM PODJETJA XY
 21. Gabrijela Marija Ojsteršek: VPLIV UVEDBE DOKUMENTNEGA SISTEMA NA UČINKOVITOST V THERMANI LAŠKO
 22. Barbara Lah: ANALIZA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA ZA MALOPRODAJO V PODJETJU X D. O. O.
 23. Martina Zottl: PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU V SLOVENIJI IN NA ŠVEDSKEM S PRIMERJAVO OBRAČUNA PLAČE ZDRAVSTVENEGA DELAVCA V OBEH DRŽAVAH
 24. Klavdija Trunkl: Presoja oblikovanja prodajne cene žičničarskih prevozov
 25. Alenka Štrucl: RAČUNOVODSKI VIDIK UVEDBE CELOVITEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PODJETJU
 26. Uroš Knez: PROUČITEV UVEDBE ELEKTRONSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA V VELIKEM SLOVENSKEM TRGOVSKEM PODJETJU XY
 27. Anja Šenveter: Primerjalna presoja izterjave terjatev v Sloveniji, na Hrvaškem in v Nemčiji
 28. Teja Jurak: PRESOJA UPORABE DOKUMENTACIJSKEGA SISTEMA V OSNOVNIH ŠOLAH
 29. Simon Sedmak: PRIMERJAVA RAČUNOVODSTVA V SOCIALNEM PODJETJU ORGANIZIRANEM KOT ZADRUGA V SLOVENIJI, ITALIJI IN NA HRVAŠKEM
 30. Katja Praprotnik: UVEDBA BREZPAPIRNEGA POSLOVANJA V RAČUNOVODSTVU PODJETJA X
 31. Tatjanca Mrak: Revidiranje sistema notranjih kontrol na področju terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
 32. Mateja Bedrač: Presoja popisa osnovnih sredstev pri zasebniku prevozniku
 33. Vera Traven: VPLIV SPREMEMBE METODE VREDNOTENJA ZALOG UČINKOV NA POSLOVNI IZID GRADBENEGA PODJETJA V ČASU RECESIJE
 34. Nataša Vasle: VPLIV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA RAČUNOVODSTVO V OBČINI ŽALEC V PRIMERJAVI Z OBČINO POLZELA
 35. Anita Kolar: PRESOJA RACIONALNOSTI UPORABE E - RAČUNOV S PRIMEROM OBČINE DOBJE
 36. Ivana Šalamon: PRESOJA UPORABNOSTI SPREMLJANJA STROŠKOV PO PROCESIH V KLICNEM CENTRU
 37. Petra Škerbinek: PRESOJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V RAČUNOVODSTVU PODJETJA LANCOM D.O.O.
 38. Irena Oder: PRESOJA PREDKALKULACIJ V GRADBENEM PODJETJU X
 39. Kristina Gerič: Sodelovanje notranjih in zunanjih revizorjev v banki
 40. Katarina Pavlič: IZBIRA PRIMERNEGA MODELA KALKULIRANJA STROŠKOVNE CENE KOTLA V PODJETJU X
 41. Petra Hriberšek: PROUČITEV RAČUNOVODSKEGA NADZORA V PODJETJU GORENJE D.D.
 42. Suzana Seitl: ORGANIZIRANOST RAČUNOVODSTVA V OBČINI MISLINJA
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici