| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (10)

 1. Žiga Kotošek: Primernost pravice do pozabe in njene izvedbe za varstvo zasebnosti
 2. Vilma-Alina Šoba: VPLIV PODNEBNE IN ENERGETSKE POLITIKE TER PRAVA EVROPSKE UNIJE NA PROBLEMATIKO OBNOVLJIVIH VIROV
 3. Mojca Curk: Skladnost ukrepov v zvezi z vozniškim dovoljenjem s svoboščinami notranjega trga
 4. Rok Tancer: Pravna ureditev pridelave navadne konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji
 5. Tanja Husar: POSLEDICE OPT-OUT PRISTOPA GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV V ZAKONODAJI EVROPSKE UNIJE
 6. Neli Žagar: Zahteve EU glede varstva potrošnikov in ranljivih odjemalcev na področju notranjega energetskega trga
 7. Petra Jere: Odnos prava EU do vprašanja dvotirnosti varstva pred okoljsko škodo po nacionalnem pravu
 8. Marjeta Cimerman: VPLIV RAZMERIJ IN RAZLIK MED PRAVOM EU IN SODNO PRAKSO ESČP NA ZAGOTAVLJANJE SODNEGA VARSTVA PRED SLOVENSKIMI SODIŠČI V AZILNIH ZADEVAH
 9. Maja Lukić: Pravica do pitne vode
 10. Karmen Krajnc: Kazenskopravno varstvo okolja - analiza ureditve po kazenskem zakoniku KZ-1C in Direktivi 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter analiza učinkovitosti kazenskopravnega varstva okolja

Diplomska dela (22)

 1. Dominika Tkalčič: IP-naslov kot osebni podatek: kaj razkrije o posamezniku
 2. Barbara Kitak: Primeri slabih in dobrih praks oskrbe s pitno vodo
 3. Azra Pajić: Enakopravnost in enakost
 4. Maja Čuk: Razlike in podobnosti med okoljevarstvenimi dovoljenji v Sloveniji
 5. Nastja Jurišič: Institut skupinske tožbe
 6. Jasmina Vengust Otorepec: ZADRUŽNIŠTVO PRI NALOŽBAH V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
 7. Suzana Bekić: PRAVNO VARSTVO PRAVICE DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA Z VIDIKA DOKAZOVANJA VZROČNE ZVEZE MED ŠKODO NA ZDRAVJU LJUDI IN ONESNAŽENIM ZRAKOM KOT POSLEDICO NEDOVOLJENIH INDUSTRIJSKIH IMISIJ
 8. Tadeja Tišlar: MEDIACIJA V OKOLJSKIH SPORIH
 9. Klara Škopelja: VARSTVO KUPCEV PSOV
 10. Bea Vastl: MEDIJI MED JAVNIM INTERESOM IN PRAVICO DO ZASEBNOSTI
 11. Metka Bauer: ODNOS PRAVIL EU DO PRISTOPOV "LAND SHARING" IN "LAND SPARING"
 12. Jana Ujčič: Položaj častnih razsodišč na področju medijev in učinki njihovih odločitev
 13. Jana Kumberger: Glasba in avtorska pravica v digitalni dobi
 14. Maja Bela: ZAŠČITA POSKUSNIH ŽIVALI V EVROPSKI UNIJI IN V SLOVENIJI
 15. Taja Požru: Pravni vidiki lastništva živali - s primerjavo ureditve v Italiji
 16. Marko Šerbel: Pravice do statusa begunca zaradi naravnih pojavov in nesreč
 17. Vesna Brlič: PRAVNI VIDIKI UPORABE IN RAVNANJA Z VODO
 18. Natalija Ploj: NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE NA PODROČJU OGLAŠEVANJA - ANALIZA PRIMERA
 19. Katja Andrinek: ANALIZA SODNE PRAKSE KAZNIVIH DEJANJ ZOPER OKOLJE, PROSTOR IN NARAVNE DOBRINE V SLOVENIJI
 20. Tea Kolar: VLOGA PRAVA PRI OHRANJANJU NARAVNIH DOBRIN
 21. Polona Kek: PRAVILA ESTETSKEGA POSEGANJA V PROSTOR
 22. Anton Kalin: PRAVNA ANALIZA PRIMERA NA PODROČJU ONESNAŽEVANJA S HRUPOM
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici