| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

  1. Nina Dajčman: Prikrojevanje ponudb v postopkih javnega naročanja v konkurenčnem pravu EU
  2. Matej Kraner: Pravno varstvo računalniških programov s poudarkom na pomenu interoperabilnosti
  3. Matic Špur: Rabati v konkurenčnem pravu: vpliv novejše sodne prakse na presojo rabatov kot zlorab prevladujočega položaja
  4. Nina Bezjak: Kolizijska pravila v konkurenčnopravnih sporih - problem neopredeljenosti pojmov v uredbi Rim II
  5. Mojca Kolar: Negativen vpliv konkurence na dejavnost zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji
  6. Tanja Gole: Varstvo tajnega znanja in izkušenj ter poslovnih skrivnosti v luči slovenskega prava in prava EU
  7. Maja Planinc: Patentiranje v rastlinski biotehnologiji - kmetijska izjema
  8. Natalija Vinčec: RAZKRITJE DOKUMENTOV IZ PROGRAMA PRIZANESLJIVOSTI V CIVILNOPRAVNIH ODŠKODNINSKIH TOŽBAH
  9. Vesna Težak: ODLOČILEN VPLIV IN MEJE PODJETJA V KONKURENČNEM PRAVU EU
  10. Matic Nedog: PARITETNA KLAVZULA V KONKURENČNEM PRAVU EU
  11. Tanja Maurin: ZASEBNO UVELJAVLJANJE PRAVIL KONKURENČNEGA PRAVA IN TEORIJA ZAŠČITNE CENE V EU IN ZDA
  12. Simona Čretnik: Patentiranje v kozmetični industriji, omejitve in moralni vidiki
  13. Maja Rečnik: IZZIVI ZAŠČITE BARVNE ZNAMKE EU IN ZDA MED MONOPOLNIMI PRAVICAMI IN SVOBODNO KONKURENCO
  14. Brigita Kočar Senekovič: Geografska označba in/ali blagovna znamka - kakovostno vino JANŽEVEC
  15. David Pogorevc: »Hub and spoke« sporazumi v konkurenčnem pravu EU – odgovornost vertikalnega udeleženca
  16. Janja Felc: IZZIVI UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ NEREGISTRIRANE ZNAMKE - PROBLEMI OBSTOJEČE UREDITVE IN MOŽNE REŠITVE
  17. Polona Zakrajšek: Odklonitev licence in razvoj teorije bistvene dobrine na področju pravic intelektualne lastnine v pravu EU
  18. Tina Kernulc: KONFLIKTNA RAZMERJA MED GEOGRAFSKIMI OZNAČBAMI IN BLAGOVNIMI ZNAMKAMI
  19. Nuša Gorenjak: PRIMERJALNA REKLAMA IN KRŠITEV ZNAMKE

Diplomska dela (31)

  1. Nika Florjanc: Nepoštene poslovne prakse: analiza primerov sodne prakse zavajajočih dejanj
  2. Marko Garmut: Mednarodna pristojnost v pogodbah o prodaji blaga in opravljanju storitev
  3. Elena Fridau: Zavrnitev registracije znamke iz razloga nasprotovanja javnemu redu in morali
  4. Laura Urbančič: Okoljska škoda in Rimska uredba II
  5. Erna Avberšek Obu: Avtonomija strank na področju nepogodbenih obveznosti
  6. Filip Lenovšek: Jasna in natančna določitev proizvodov in storitev pri registraciji znamke: analiza konkretnega primera
  7. Ožbe Brezovec: Mednarodna pristojnost v sporih zaradi kršitev avtorske pravice - pomen odločbe SEU v zadevi Pinckney proti KDG Mediatech
  8. Gregor Marjanović: Vpliv direktiv o potrošnikih na uporabo Rimske uredbe I
  9. Patricija Kržan: Vpliv odločbe SEU v zadevi Pula Parking na razlago Bruseljske uredbe Ia
  10. Tamara Dugar: Neškodljivo razkritje izuma - milostno obdobje
  11. Barbara Režun: KONFLIKT MED ZNAMKAMA TER VPRAŠANJE PREDNOSTI PREJ REGISTRIRANE ZNAMKE
  12. Tilen Harc: USTVARJANJE ZMEDE V JAVNOSTI KOT POGOJ KRŠITVE ZNAMKE - PRIMER NIZKOCENOVNIH IZDELKOV, KI Z EMBALAŽO POSNEMAJO ZNANE BLAGOVNE ZNAMKE
  13. Karmen Gajšek: IZMENJAVA INFORMACIJ MED KONKURENTI IN NJENA ZDRUŽLJIVOST S PRAVILI KONKURENČNEGA PRAVA
  14. Henrik Lutz: CERTIFIKACIJSKA ZNAMKA
  15. Jure Zadnik: PATENTNE PORAVNAVE S POVRAČILI FARMACEVTSKIH PODJETIJ IN ČLEN 101 PDEU – KAKO RAZLIKOVATI MED ZAKONITIM IN NEZAKONITIM REŠEVANJEM SPOROV
  16. Nuša Koželj: PRAVILA O PROROGATIO FORI V UREDBI 1215/2012 IN HAAŠKI KONVENCIJI O SPORAZUMIH O IZBIRI SODIŠČA TER NJUNA MEDSEBOJNA INTERAKCIJA
  17. Špela Strašek: ZAŠČITA AVTORJEV V SISTEMU KOLEKTIVNEGA UPRAVLJANJA AVTORSKIH PRAVIC
  18. Barbara Lorger: NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE TURISTIČNIH AGENCIJ
  19. Peter Prelc: PRAVILA OGLAŠEVANJA V POVEZAVI Z OLIMPIJSKIMI IGRAMI
  20. Katja Drobnak: Razmerje med javnim redom in kontradiktornostjo pri izvršitvah tujih sodnih odločb v Bruseljski uredbi Ia
  21. Viktoria Vereš: POSEBNI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV REGISTRACIJE TRIDIMENZIONALNIH BLAGOVNIH ZNAMK
  22. Špela Jelen: Obratna ugrabitev domene
  23. Nataša Klančnik: Odločba SEU v zadevi Land Berlin proti Ellen Mirjam Sapir in njen vpliv na razlago pravil o mednarodni pristojnosti v Bruseljski uredbi Ia
  24. Sara Čuš Kolar: RAZVELJAVITEV ZNAMKE ZARADI NEUPORABE - MED SPLOŠNIM INTERESOM IN INTERESOM IMETNIKA ZNAMKE
  25. Maja Planinc: ZNAMKA UGLEDA IN NOTORNA ZNAMKA - PODOBNOSTI IN RAZLIKE
  26. Klara Mirkac: Mednarodna pristojnost, internet in potrošniki
  27. Peter Felicijan Zorko: TEHNIČNI UČINEK IN PATENTIRANJE RAČUNALNIŠKE PROGRAMSKE OPREME
  28. Katja Belec: EVROPSKI PATENT Z ENOTNIM UČINKOM: PROBLEMATIKA JEZIKOVNE UREDITVE IN SODNEGA VARSTVA
  29. Oskar Letonja: PRAVNO VARSTVO PODATKOVNIH BAZ
  30. Katja Ramšak: ČEZMEJNE KRŠITVE POTROŠNIŠKIH PRAVIC NA SPLETU IN VPRAŠANJE PRISTOJNOSTI
  31. Mateja Pehar: ZAVRNITEV REGISTRACIJE ZNAMKE IZ RAZLOGA PODOBNOSTI
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici