| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (32)

 1. Uroš Bencak: Varstvo osebnih podatkov delavca v luči Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
 2. Matjaž Škafar: Pravna vprašanja začasne napotitve delavcev na delo v tujino
 3. Urška Turk: Obveščanje delavca in vročanje pisanj delavcu s strani delodajalca
 4. Teja Šeško: Vpliv digitalizacije na delovna razmerja
 5. Sandra Gobec: Pojem delavca v pravu Evropske unije
 6. Tjaša Jager: Ugotavljanje obstoja delovnega razmerja v Republiki Sloveniji
 7. Dora Škrobar: Pravna vprašanja v zvezi s plačilom za delo
 8. Anita Labohar: PRAVICA DO POKOJNINE
 9. Nino Galun: Pravica do stavke in njene omejitve
 10. Nataša Breznik Irgolič: Socialni in delovnopravni vidik osebnega stečaja potrošnika
 11. Karmen Furman: O PRAVNI NARAVI DELOVNIH RAZMERIJ JAVNIH USLUŽBENCEV - DILEMA MED NJIHOVO POGODBENOSTJO IN NEPOGODBENOSTJO
 12. Jasna Rakuljič Zelov: Delovnopravni položaj gradbenih inšpektorjev v Sloveniji od 1918 do 2015
 13. Katarina Primožič: DELOVNOPRAVNO VARSTVO DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV
 14. Simon Vučer: Vpliv pokojninske zakonodaje na starostno varčevanje
 15. Mitja Vodušek: ANALIZA NADZORA NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM OBVEZNIH PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST OD DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 16. Katarina Jeraj Podlesek: DELOVNOPRAVNO VARSTVO ŽVIŽGAČEV
 17. Nina Kristarić: VARSTVO POGODBENIH PRAVIC DELAVCEV PRI SPREMEMBI DELODAJALCA
 18. Petra Nikolič: PRAVNI VIDIKI ORGANIZACIJE DELOVNEGA ČASA
 19. Rebeka Tramšek: Delavski direktor v sistemu sodelovanja delavcev pri upravljanju - enakopraven član poslovodstva družbe ali zastopnik interesa delavcev?
 20. Andreja Dajčman: DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ VODILNIH DELAVCEV
 21. Helena Polič Kosi: KRAJŠI DELOVNI ČAS
 22. Marjanca Lenkič: Določanje neodvisnega razmerja med izplačevalcem in prejemnikom dohodka za davčne namene
 23. Katja Čurin Tacer: Dostop delodajalca do podatkov o zdravstvenem stanju delavca in ravnanje z njimi
 24. Urška Gliha: VPLIV ZMANJŠANE DELAVČEVE ZMOŽNOSTI ZA DELO NA DELOVNO RAZMERJE
 25. Mitja Žiher: ALI SISTEM INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V RS ZAGOTAVLJA USTREZNO SOCIALNO VARNOST VSEM DELOVNIM INVALIDOM?
 26. Mateja Kamenšek Gornik: Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in kazenska odgovornost delodajalca
 27. Tatjana Voh Kvar: DAVČNO-PRAVNI VIDIKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
 28. Ines Belovič: KOLEKTIVNI ODPUSTI V LUČI NOVEJŠE SODNE PRAKSE EU
 29. Gašper Bevc: OUTSOURCING IN SPREMEMBA DELODAJALCA
 30. Eva Langeršek: NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU - DOLŽNOST DELODAJALCEV
 31. Katja Farič: POSTOPEK V KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPORIH
 32. Maja Arzenšek: POSTOPKI V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH

Diplomska dela (55)

 1. Primož Seršen: Pravna vprašanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
 2. Anja Mujdrica: Diskriminacija na podlagi rase in narodnosti pri zaposlovanju
 3. Tina Lampret: Pojem kolektivnih odpustov v luči novejše sodne prakse
 4. Petra Zupančič: Pravni položaj delavcev v transportni dejavnosti
 5. Barbara Ploj: Pravna vprašanja državnega štipendiranja
 6. Aljaž Lep: Delovnopravni status Uberjevih voznikov
 7. Anja Šprah: Ukrepi inšpektorjev za delo v luči novejše sodne prakse Upravnega sodišča
 8. Monika Iršič: Sankcioniranje delodajalcev za kršitve delavskih pravic
 9. Tamara Lovrec: Javna dela
 10. Staša Zabukošek: POJEM KOLEKTIVNIH ODPUSTOV
 11. Tadej Mayer: Pravna ureditev delovnega časa v Republiki Sloveniji in Republiki Češki
 12. Nuša Mesarič: PRAVICA DO STAVKE VOJAŠKIH OSEB V SLOVENSKI VOJSKI
 13. Jasna Lampret: POSEBNO VARSTVO PREDSTAVNIKOV DELAVCEV
 14. Ana Gavez: PRAVNI VIDIKI POKOJNINE
 15. Kaja Kovačič: ZAPOSLOVANJE TUJCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI PO ZAKONU O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT)
 16. Suzana Belec: UPOKOJEVANJE PO ZPIZ-2
 17. Renata Hodošček: Pravice in obveznosti pomorščakov pri zaposlitvi
 18. Barbara Ban: Delavčeva obveznost obveščanja
 19. Lara Makoter: ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI V LUČI NOVEJŠE SODNE PRAKSE
 20. Peter Črešnar: SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV DELAVČEVIH OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 21. Maja Arlič: Pravna ureditev dela na domu
 22. Mark Šuler: VARSTVO DELAVCEV PRED UPOKOJITVIJO V ZVEZI Z ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI
 23. Gabriela Firšt: PRAVICE DELOVNIH INVALIDOV
 24. Urška Sušnik: TEMELJNE ZNAČILNOSTI KITAJSKEGA DELOVNEGA PRAVA
 25. Ivo Bezjak: PRIMERJAVA UREDITVE ZAPOSLOVANJA PRI ZAPOSLITVENIH AGENCIJAH V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
 26. Špela Klančnik: Disciplinska odgovornost delavca
 27. Eva Goriup: Pogodbena kazen v konkurenčni klavzuli
 28. Klara Rendić Marin: UPORABA INSTITUTA DRUŽINSKI POMOČNIK V PRAKSI
 29. Ines Kramer: INSTITUT ZAČASNEGA IN OBČASNEGA DELA V SLOVENSKI ZAKONODAJI
 30. Severina Korez: Prikrite oblike delovnega razmerja s poudarkom na navideznih samozaposlenih
 31. Ana Kac: VOLONTERSKO PRIPRAVNIŠTVO
 32. Tea Lešnik: PRAVICA DO POKLICNE POKOJNINE
 33. Petra Frešer: ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠTUDENTOV
 34. Nastja Temlin: IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI S STRANI DELAVCA
 35. Janja Deutschmann: DELOVNO-PRAVNI POLOŽAJ VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA
 36. Mateja Kokoravec: KONVENCIJE MOD O PRISILNEM DELU V LUČI DANAŠNJEGA ČASA
 37. Andrej Gustinčič: POSEBNOSTI DELOVNO-PRAVNEGA POLOŽAJA UČITELJA V OSNOVNI ŠOLI
 38. Uroš Rošer: INSTITUT ODPRAVNINE V SLOVENSKI UREDITVI DANES IN JUTRI
 39. Špela Zakeršnik Breg: ODŠKODNINE IN DENARNA POVRAČILA DELAVCEM
 40. Neva Sulič: ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI PO ZDR - 1
 41. Maja Sedak: UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV S POUDARKOM NA UPOŠTEVANJU PREMOŽENJA IN DOHODKA UPRAVIČENCEV
 42. Marina Vučićević: PRAVNI POLOŽAJ DELAVCA V PRIMERU SMRTI DELODAJALCA - FIZIČNE OSEBE
 43. Lea Fabjan: UGOVOR VESTI V ZDRAVSTVU V RS
 44. Matjaž Kosi: POSTOPEK ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI NEZMOŽNOSTI OPRAVLJANJA DELA ZARADI INVALIDNOSTI
 45. Aleš Kaučič: UTEMELJEN RAZLOG ZA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI PO ZDR-1
 46. Aleš Medved: UREDITEV SOCIALNIH ZAVAROVANJ - PRIMERJAVA MED SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM POSAMEZNIKOM TER POSLOVODNO OSEBO ENOOSEBNE DRUŽBE
 47. Rok Časl: RAZMERJE MED ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR - 1) IN KOLEKTIVNIMI POGODBAMI
 48. Jana Vukobrat: IZBIRA PRESEŽNIH DELAVCEV V PRIMERU INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH ODPUSTOV
 49. Lavra Kovač: STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
 50. Katja Jesenek: LETNI DOPUST PO ZDR-1
 51. Neja Kokot: SOCIALNA VARNOST ŠTUDENTOV STARŠEV
 52. Karolina Čepin: OBVEZNOSTI DELODAJALCA PRED ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI
 53. Klemen Gregorec: PRAVNI POLOŽAJ DELAVCEV V PRIMERU OUTSOURCINGA
 54. Andreja Žavcar: ZAPOSLOVANJE NA KMETIJI
 55. Mojca Šafarić: ZAPOSLOVANJE HRVAŠKIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici