| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Katarina Galof: Oblikovanje modela obravnave starejših pri izvajanju dnevnih aktivnosti v domačem okolju
 2. Katja Lumbar Globočnik: VPLIV OKOLJSKIH SPREMENLJIVK NA IZBIRO STRATEGIJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI PODJETIJ V RUSIJI

Magistrska dela (37)

 1. Helena Polak: Timsko delo pri srednješolcih občine slovenj gradec
 2. Tjaša Rant: Izobraževanja s področja planinstva in gorništva
 3. Ana Korenčan: Učinkovitost interdisciplinarnih timov v slovenskem zdravstvu
 4. Tina Radovanovič: Vpliv uporabe mobilnih aplikacij v organizacijskih procesih na zaposlene
 5. Nina Perko: Ravnanje z zaposlenimi v podjetju Mali-E-Tiko d.o.o.
 6. Peter Bohinc: Zaposljivost diplomantov laboratorijske zobne protetike
 7. Veronika Gorjanc: Karierni razvoj dijakov na področju srednjega strokovnega izobraževanja v Biotehniškem centru Naklo
 8. Manja Krajnčič: Metoda podpornih vektorjev v detekciji goljufij
 9. Neža Govekar: Vodenje kadrov v prostovoljskih organizacijah
 10. Nina Lukan: Kadrovski management v malih podjetjih na Gorenjskem
 11. Mateja Seničak: Zaposljivost diplomantov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled
 12. Mitja Mežnar: Učeča se organizacija med trenerji smučarjev skakalcev
 13. Katja Cvenkelj: ANALIZA PROCESA KADROVANJA V MEDNARODNEM PODJETJU X
 14. Špela Kimovec Capl: POKLICNI PROFIL BLAGAJNIKOV V BANČNEM SEKTORJU
 15. Špela Žibert: MODEL KOMPETENC JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU SOCIALE
 16. Andreja Krajnc: Obremenjenost kadra v patronažni zdravstveni negi
 17. Nika Prezelj: Pokojninski sistem in varčevanje podjetnikov za dodatno pokojnino
 18. Roman Rehberger: Vloga višješolskega zavoda pri iskanju prve zaposlitve diplomantov
 19. Vesna Cirar: SELITVENI POTENCIAL BREZPOSELNIH V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
 20. Aleksandra Jagarinec: Stres pri delu učiteljev razrednega pouka
 21. Barbara Vrhovnik: Kompetence za vodenje družinskega podjetja
 22. Andrej Prlja: POSLOVNA PODJETNOST BOLNIŠNIČNIH ZDRAVNIKOV GORENJSKE REGIJE
 23. Matej Mencej: Zadovoljstvo uporabnikov bančnih storitev in uvedba nove storitve
 24. Matej Tušar: Interakcije med narodnimi kulturami - Primer slovensko - korejskega delovnega okolja
 25. Žanka Popović Mihajlović: Vpliv usposabljanja uporabnikov na sprejetost sistemov poslovne inteligence
 26. Marija Kuster Kortnik: Aromaterapija kot možnost lajšanja poklicnega stresa učiteljev
 27. Irena Turšič: Obvladovanje delovne uspešnosti na področju tehniških storitev
 28. Lučka Zor Šabič: ZNAČILNOSTI IN LASTNOSTI VODJE TIMA ZDRAVSTVENE NEGE
 29. Aida Rozman: Kompetence in omejitve pri delu delovnih invalidov
 30. Tatjana Levstik: Vpeljava modela kompetenc "DOB" v podjetju x
 31. Vesna Zupan: PRIMERJAVA MOBILNOSTI ZAPOSLENIH MED JAVNO UPRAVO IN GOSPODARSTVOM
 32. Tina Novak: OCENJEVANJE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU AKTIVA SKUPINA D.O.O.
 33. Denis Dizdarević: VPLIV TEHNOLOŠKIH SPREMEMB NA TRG DELA
 34. Milica Žuraj: ANALIZA PRIMERNOSTI NAPREDNIH TEHNOLOGIJ ZA NAKUPOVANJE OBLAČIL PO MERI PRI STAREJŠIH LJUDEH
 35. Ana Kokalj: VPLIV KONFLIKTOV NA VARNOST ZAPOSLITVE V PODJETJU X
 36. Iris Ožek: TIMSKO DELO V POSLOVALNICAH PODJETJA SI.MOBIL D.D.
 37. Tjaša Bošnak: UPORABA STORITEV SODOBNIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA PODROČJU ŠTUDIJA

Diplomska dela (25)

 1. Mitja Barišić: Primerjava nepremičninskega trga Gorica - Nova Gorica
 2. Adrijana Andonov: Pričakovanja delodajalcev glede kompetenc diplomantov s kadrovskega področja
 3. Andraž Logar: Vpliv uspešnih športnikov na učinkovitost oglaševanja
 4. Lucija Slapar: Dejavniki, ki vplivajo na obisk gostov v gostinskih lokalih v občini komenda
 5. Sabina Klančar Košir: Organizacijska klima v podjetju X
 6. Matej Pirc: Organizacijska klima in analiza socialnih omrežij v podjetju Lango plus d.o.o.
 7. Primož Meglič: Analiza procesa izdelave e-lekcije pri predmetu Matematika v učnem okolju Moodle
 8. Barbara Topovšek: Analiza zadovoljstva zaposlenih v proizvodnem podjetju
 9. Jelena Gradič: KOMUNIKACIJA IN OMREŽJE PRETOKA INFORMACIJ V TREH POSLOVALNICAH BANKE NLB D.D.
 10. Maja Šipec: VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA GRADBENO PODJETJE RAKAN D.O.O.
 11. Edmond Plava: ANALIZA PODATKOV ZA TRŽENJE PAMETNE STEKLENICE
 12. Anastasija Erceg: EGOCENTRIČNA OMREŽJA ŠTUDENTOV IN PROBLEMATIKA ISKANJA PRVE ZAPOSLITVE
 13. Marija Irena Černetič: ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V KMETIJSKO GOZDARSKI ZADRUGI
 14. Janja Rušin: Pridobivanje kadrov s pomočjo spletnih družbenih omrežij
 15. Snježana Drinić: TIMSKO DELO ŠTUDENTOV NA FAKULTETI X
 16. Katarina Doberšek: ODNOS ŠTUDENTOV DO SPREMLJAJOČIH DEJAVNOSTI FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
 17. Kristina Kolarič: USPEŠNE POSLOVNE ŽENSKE NA TRGU DELA TER NJIHOVA EGOCENTRIČNA OMREŽJA
 18. Aleksandra Mikić: VPLIV METOD SPLETNEGA OGLAŠEVANJA NA UPORABNIKE
 19. Neža Kutnar: VPLIV ZAUPANJA NA ODLOČANJE O IZBIRI ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA
 20. Uroš Bernik: EKOLOŠKI VIDIK PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PISARNIŠKE POTREBE
 21. Marko Praprotnik: UVEDBA PROGRAMSKEGA PAKETA R V PROCES NADZORA NAD TVEGANJI
 22. Renata Kostadinovska: VPLIV DEJAVNIKOV NA OBREMENITEV KLICNEGA CENTRA
 23. Tadej Štibilj: DEJAVNIKI OBLIKOVANJA ORGANIZACIJSKE KLIME PRI PROSTOVOLJSTVU
 24. Renata Jurkić: ZAPOSLOVANJE NOVIH KADROV V PODJETJU X
 25. Dejan Biokšić: UVEDBA E-RAČUNA NA SLOVENSKIH SODIŠČIH

Druga dela (2)

 1. Nina Trifoni: Model zaposlovanja po opravljenem pripravništvu v zdravstveni negi
 2. Petra Gorjanc: Vpliv Kariernega centra UM FOV na kariero študenta
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici