| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Nataša Pivec: Vpliv moči organizacijske kulture na proces notranjega razvijanja znanja
 2. Waleed Rashad: A framework for managing future supply chain trends: utilization of lean, agile and leagile strategies
 3. Mitja Kopina: SAMO-ORGANIZACIJA PROCESOV INFORMACIJSKIH STORITEV
 4. Maja Rosi: Model tržno naravnanega in družbeno odzivnega prilagajanja univerzitetnih poslovnih šol tranzicijskih držav v procesu globalizacije poslovnega izobraževanja
 5. Ivan Malbašić: IMPACT OF BALANCED ORGANIZATIONAL VALUES ON BUSINESS PERFORMANCE

Magistrska dela (54)

 1. Nataša Gaber: Kako koncept zelene organizacije prispeva k trajnostnemu razvoju
 2. Petra Aleksić: Svobodna volja managerjev pri uveljavljanju etike podjetja
 3. Urška Perkovič: Diskriminacija v organizacijah pri zaposlovanju in na delovnem mestu
 4. Marcel Koren: Vpliv gibalne aktivnosti na zmanjšanje absentizma
 5. Maruša Štuhec: Razvoj modela organiziranja maloprodajne mreže podjetja
 6. Nina Skok: INTERNACIONALIZACIJA PODJETJA KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. NA TRG NEMČIJE
 7. Nuša Drofenik: Vrednote in inovativnost zaposlenih
 8. Špela Rajh: Dileme managerjev med etičnim vodenjem in zakonodajo na področju diskriminacije pri zaposlovanju
 9. Almina Skejić: Kako izboljšati organizacijsko kulturo na primeru izbranega podjetja
 10. Maja Knežević: Management neprofitnih organizacij
 11. Laura Mlakar: Obvladovanje konfliktov v organizaciji
 12. Marjetka Klančnik Kropf: Paketno poslovanje v podjetju: analiza vpliva avtomatizacije procesa na uporabniško izkušnjo
 13. Simona Škrilec: Vplivi konfliktov na organizacijsko klimo
 14. Katarina Vreg: Vpliv organizacijske kulture na inovativnost organizacije
 15. Tjaša Vodeb: Položaj žensk v vodenju organizacij na štajerskem
 16. Sara Vučko: Vloga managementa v zaposlovanju na primeru podjetja btc d.d.
 17. Ines Jurenec: Zunanje izvajanje aktivnosti: od offshoringa do onshoringa-študije primerov
 18. Tomaž Podlesnik: Obravnava poslovne etike na podlagi sodobnih organizacij
 19. Ksenija Romič: VPLIV VODITELJSTVA IN PRENOVE PROCESOV NA POSLOVNO ODLIČNOST
 20. Maša Špan: ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMER UPRAVNE ENOTE HRASTNIK
 21. Nuša Pačnik: OPREDELITVE ETIKE POSLOVANJA V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
 22. Katarina Hlupič: IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE V PODJETJU GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC D.D.
 23. Mitja Založnik Stepic: KAKOVOST STORITEV SLOVENSKIH PONUDNIKOV MOBILNE TELEFONIJE
 24. Franc Zapečnik: ETIKA MANAGEMENTA V MEDNARODNEM OKOLJU
 25. Tanja Žižek: REŠEVANJE POSLOVNE KRIZE V PODJETJU
 26. Luka Kovačič: MANAGEMENT INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V PODJETJIH
 27. Mitja Brdnik: UVAJANJE NOVE SPLETNE TRŽNE POTI V PROIZVODNO STORITVENEM PODJETJU
 28. Janez Dolinšek: RAZVOJ MODELA DINAMIČNEGA PLANIRANJA V SERIJSKI PROIZVODNJI
 29. Tadej Lebič: RAZVOJ MODELA ORGANIZIRANJA MLADINSKEGA CENTRA V SLOVENIJI
 30. Mojmir Debeljak: Vpliv osebnih vrednot managerjev na vodenje podjetij
 31. Jana Beton: VPLIV UPORABE SKUPNEGA OCENJEVALNEGA OKVIRJA ZA JAVNO UPRAVO NA IZBOLJŠANJE DELOVANJA UPRAVNIH ENOT
 32. Andraž Lipolt: RAZVOJ DINAMIČNEGA MODELA MANAGEMENTA SPREMEMB V PODJETJU
 33. Anja Sever: PROGRAMI ZA RAZVOJ ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV V PODJETJIH
 34. Emil Trontelj: VITKA ORGANIZACIJA V UPRAVNI ENOTI
 35. Tina Šalamun: ETIČNE DILEME SPLETNEGA PIRATSTVA
 36. Špela Fanedl: MANAGEMENT KAKOVOSTI STORITEV IN VPLIV ZAZNANE KAKOVOSTI STORITEV UČNEGA POLIGONA DOLE NA ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV
 37. Boštjan Cvetko: PRIMERJAVA ORGANIZACIJSKIH VREDNOT INOVATIVNIH PODJETIJ
 38. Kristijan Krsnik: Vpliv organizacijske kulture na zaupanje v organizaciji
 39. Eva Karba: KAKO ORGANIZIRATI MEDNARODNO POSLOVANJE PODJETJA
 40. Maja Potočnik: VLOGA MANAGEMENTA V GLOBALNEM DELOVANJU PODJETJA
 41. Mitja Mesarič: Razvoj in uvajanje novega izdelka na primeru krio komore v podjetju VIP Tehnika d.o.o.
 42. Rok Vodušek: Inovativno delovanje organizacije: Primer podjetja IBM
 43. Vladka Jauk: Kako izboljšati etiko managerskih prevzemov v Sloveniji
 44. Mateja Županek: VPLIV KOMUNIKACIJE NA ORGANIZACIJSKO KULTURO PODJETJA HENKEL MARIBOR D.O.O.
 45. Ana Klajderič: INTERNO KOMUNICIRANJE MANAGEMENTA
 46. Ines Maček: IZBOLJŠANJE MANAGEMENTSKEGA VODENJA V JAVNEM ZAVODU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA
 47. Tadeja Horvat: ETIČNOST OGLAŠEVANJA V ŽENSKIH REVIJAH
 48. Andreja Tominc Voh: IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE V PODJETJU
 49. Marko Mitrovič: MANAGEMENT RAZVOJA IN PREPOZNAVNOSTI ZNAMKE I'MARIBOR
 50. Tea Brdnik: KAKO IZBOLJŠATI DELOVANJE MANAGEMENTA V POGOJIH GLOBALIZACIJE
 51. Tanja Razbornik: VPLIV KULTURNIH IN DRUŽBENIH NORM NA RAZVOJ PODJETNIŠTVA V NACIONALNEM GOSPODARSTVU
 52. Špela Pušelc: VLOGA SOUPRAVLJANJA ZAPOSLENIH V VODENJU PODJETJA
 53. Gašper Danijel: POSLOVANJE PODJETIJ V RAZLIČNIH KULTURNIH OKOLJIH
 54. Tadej Švarc: RAZLIKA V RAZUMEVANJU ORGANIZACIJSKE KULTURE MED MANAGEMENTOM IN ZAPOSLENIMI IZBRANEGA PODJETJA

Diplomska dela (45)

 1. Tanja Vekjet: POSLOVNA ETIKA V ZAVAROVALNICI
 2. Jan Hribernik: Sprememba poslovnih procesov v podjetju Grama d. o. o. v letu 2020
 3. Bojana Radojčić: Poslovna etika – ključ do poslovnega uspeha
 4. Tin Čermelj: Izboljšanje organizacije izrednega prevoza
 5. Sašo Kopunović: Sponzorstvo v športnih društvih na primeru nš mura
 6. Nejc Slomšek: Management serijske proizvodnje v pogojih industrije 4. 0
 7. Adrijan Pregl: Izboljšanje skladiščnega poslovanja v podjetju hiko trade d. o. o.
 8. Kaja Čokl: Izboljšanje poslovnega procesa v podjetju
 9. Tomaž Orthaber: Vodenje malega podjetja
 10. Barbara Šprinzar: Kako stil vodenja managementa vpliva na motivacijo zaposlenih
 11. Anja Cvetko: Vloga poslovne etike pri zagotavljanju družbeno odgovornega ravnanja podjetja
 12. Marcel Koren: Poslovna etika pri nogometnih pristopih
 13. Tjaša Gerečnik: Kako certifikat družini prijazno podjetje vpliva na organizacijo delovanja podjetja
 14. Nina Brusl: Vloga nevrolingvističnega programiranja pri razvoju vedenja managerjev
 15. Mojca Babič: Korupcija v poslovanju
 16. Maruša Štuhec: Motivacija zaposlenih v proizvodnem podjetju
 17. Nuša Mahorič: Kako izboljšati vodenje v podjetju
 18. Tea Repotočnik: Kako vrednote posameznikov vplivajo na poslovno etiko organizacije?
 19. Karly David Rudinsky: Organiziranost trga energentov v evropi
 20. Iris Mohar: Organizacijska kultura v podjetju
 21. Mateja Povirk: Upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi na primeru catering podjetja
 22. Boris Pukšič: UVEDBA POSLOVNEGA PROCESA PLANIRANJA IN OPTIMIZACIJE PROIZVODNJE V TIPSKEM PODJETJU Z NAROČNIŠKO PROIZVODNJO
 23. Vanessa Mitrović: KAKO IZBOLJŠATI KOMUNICIRANJE MANAGERJEV V VODENJU
 24. Mitja Petrič: KAKO POGOJI DELOVANJA VPLIVAJO NA STILE VODENJA
 25. Jure Šenveter: VLOGA SOCIALNIH MEDIJEV V DELU MANAGEMENTA
 26. Lea Milar: ETIČNOST OGLAŠEVANJA V ŽENSKIH REVIJAH
 27. Natalija Pauman: Izboljšanje procesa prodaje vozovnic v podjetju
 28. Marko Plahuta: PRIMERJAVA VODENJA V KLASIČNO IN MREŽNO ORGANIZIRANEM PODJETJU
 29. Jasmina Lambergar: KAKO IZBOLJŠATI ODNOSE MED ZAPOSLENIMI V PODJETJU
 30. Martin Jovanović: OBRAVNAVA POSLOVNEGA PROCESA JAVNEGA NAROČANJA PO NOVEM ZAKONU
 31. Marko Kokol: IZBOLJŠANJE MANAGEMENTA GOSTINSKEGA OBRATA
 32. Vesna Avramović: KAKO IZBOLJŠATI MANAGEMENT KONFLIKTOV V PODJETJU
 33. Natalija Rožič: ORGANIZIRANJE DELA V PODJETJU
 34. Boris Mujović: IZBOLJŠANJE ETIKE DELA MANAGERJEV V PODJETJU
 35. Luka Sladič: Management konfliktov v organizaciji
 36. Jure Nemec: VPLIV VZPOSTAVITVE STANDARDA KAKOVOSTI IFS NA POSLOVNE PROCESE V PODJETJU BIMED D.O.O.
 37. Rebeka Fergola: UVEDBA IZDELKA POKER - PAD.COM
 38. Katja Lobnik: Poslovanje med etiko in korupcijo
 39. Barbara Kovačič: KOMUNIKACIJA V PODJETJU SK COMPANY
 40. Venesa Smodiš: VLOGA POSLOVNE ETIKE V DELOVANJU PODJETJA
 41. Gregor Rajšp: MANAGEMENT KONFLIKTOV V PODJETJU
 42. Marcel Šumnik: ORGANIZIRANJE SODOBNIH PODJETIJ
 43. Jan Küzma: IZBOLJŠANJE ORGANIZIRANJA SODOBNIH MEDIJSKIH PODJETIJ
 44. Aljaž Klasinc: POSLOVNE MOŽNOSTI IZRABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE S POUDARKOM NA PROIZVODNJI BIOPLINA
 45. Sanja Popič: ETIKA V POSLOVNIH POGAJANJIH

Druga dela (1)

 1. Nenad Ulaga: ZVEZA MED POZICIJO BLAGOVNE SKUPINE V PRODAJALNI IN OBSEGOM PRODAJE
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici