| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Sandi Žumer: Analiza zadovoljstva članov reanimacijskega tima z njihovim timskim delom, ter vodenjem med kardiopulmonalnim oživljanjem
 2. Matej Mažič: Kazalniki preživetja pri pacientih z zunajbolnišničnim srčnim zastojem

Diplomska dela (69)

 1. Barbara Kovačič: Usposobljenost medicinskih sester za izvedbo temeljnih postopkov oživljanja
 2. Domen Ugovšek: Poznavanje nudenja prve pomoči ob srčnem zastoju med prvimi posredovalci
 3. Maja Selič: Prva pomoč laikov pred prihodom nujne medicinske pomoči
 4. Kaja Koželjnik: Znanje prve pomoči pri otrocih tabornikih
 5. Miha Zadravec: Vloga triažne medicinske sestre pri obravnavi bolnika s sepso
 6. Mitja Zebec: Poškodbe zdravstvenih delavcev pri opravljanju nenujnih reševalnih prevozov
 7. Petra Rebernik: Usposobljenost zdravstvenih delavcev o prepoznavanju simptomov akutne zastrupitve z nedovoljenimi drogami
 8. Žan Dreisibner: Prepoznavanje in ukrepi reševalcev pri akutnem miokardnem infarktu v prehospitalnem okolju
 9. Domen Škoflanc: Znanje reševalcev o mehanski ventilaciji bolnika v predbolnišničnem okolju
 10. Aljaž Reisman: Predoziranje z opioidi, prepoznavanje in oskrba ter vloga reševalcev na terenu
 11. Jasna Ana Novoselec: Ozaveščenost staršev o nudenju prve pomoči pri poškodbah zob
 12. Sandra Bedeković: Znanje prve pomoči študentov pedagoške smeri
 13. Nina Omahen: Ukrepi pri poškodovancu v hemoragičnem šoku v predbolnišničnem okolju
 14. Lars Somi: Uporaba intraosalnega pristopa pri otrocih v nujni medicinski pomoči
 15. Vita Živko: Vpliv prekomernega izločanja želodčne kisline na kakovost spanja
 16. Miha Ramšak: Prehospitalna oskrba pacienta z epileptičnim napadom
 17. Laura Nemec: Laična oskrba opeklin v prvi pomoči
 18. Bernardka Sajevec: Urgentna stanja pri predšolskih otrocih obravnavanih v dežurni ambulanti
 19. Maja Kramberger: Razlike o poznavanju hipoglikemije med reševalci in drugimi delavci zdravstvene nege
 20. Florijan Lovrenčič: Poznavanje prve pomoči pri poškodbah oči med študenti zdravstvene nege
 21. Dušanka Sukič: Znanje dijakov in študentov zdravstvene nege o srčnem popuščanju
 22. Nuša Kokol: Dekompresijska bolezen pri potapljanju
 23. Nejka Korenjak: Odnos prostovoljnih gasilcev do nudenja prve pomoči ob intervenciji
 24. Valerija Tovornik: Uporaba triažnega algoritma sieve med delavci v zdravstveni negi
 25. Tilen Majerič: Odnos devetošolcev do nudenja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja
 26. Alen Žido: Ozaveščenost neprofesionalnih športnikov glede arterijske hipertenzije
 27. Manca Šadl: Poznavanje prve pomoči pri podhlajencih med študenti zdravstvene nege
 28. Monika Mijatović: Zdravstvena nega starostnika z diagnozo protin v domačem okolju
 29. Primož Kmetič: Stres in obremenjenost osebja zdravstvene nege v urgentni dejavnosti
 30. Laura Lipuš: Poznavanje oskrbe ran v okviru prve pomoči med laično populacijo
 31. Blaž Majerič: Vloga medicinske sestre pri snemanju elektrokardiograma
 32. Aleksandra Jović: Zastrupitev z oglikovim monoksidom
 33. Jernej Verčko: Znanje med študenti zdravstvene nege na področju nujnih medicinskih ukrepov
 34. Rok Kovačič: Najpogostejše poškodbe otrok v domačem okolju
 35. Boris Tomanič: Laična oskrba ran v prvi pomoči
 36. Anita Pleh: Prostovoljni gasilci in nudenje prve pomoči
 37. Marajka Toplak: Srčni infarkt kot posledica sladkorne bolezni
 38. Andrej Monetti: Poznavanje prve pomoči laične populacije o epileptičnem napadu
 39. Jasna Sečkar: Osveščenost bolnikov o kronični obstruktivni pljučni bolezni
 40. Urban Pristovnik: Uporaba ocenjevalnih lestvic pri poškodovancih v nujni medicinski pomoči
 41. Žan Uremovič: Ureditev nujne medicinske pomoči v sodobnem vojskovanju in njena trenutna organizacija v slovenski vojski
 42. Alen Kramberger: Aplikacija zdravil po intraosalni poti
 43. Sanela Pajić: Seznanjenost pljučnih bolnikov o simptomih in ukrepih ob nastanku akutne dihalne stiske
 44. Damjan Slekovec: PROJEKT PRVA MEDICINSKA POMOČ
 45. Katja Kolar: PREPOZNAVANJE SIMPTOMOV MOŽGANSKE KAPI IN PRVA POMOČ LAIČNEGA PREBIVALSTVA
 46. Manica Ocvirk: Poznavanje temeljnih postopkov oživljanja pri pionirjih gasilcih
 47. Majda Karba: PRVI PRISTOP K BOLNIKU Z AKUTNIM ABDOMNOM
 48. Simona Prapotnik: Mladostnik s samopoškodbenim vedenjem, izziv medicinske sestre v urgentni ambulanti
 49. Andreja Zorec: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA, KI SE ZDRAVI Z BIOLOŠKIMI ZDRAVILI
 50. Andrej Rihtar: UPORABA AVTOMATSKEGA EKSTERNEGA DEFIBRILATORJA MED LAIČNO POPULACIJO
 51. Katja Žel: POSLEDICE ZASTRUPITVE Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM IN PREVENTIVA
 52. Renata Tomplak: UPORABA ZDRAVIL V NUJNI MEDICINSKI POMOČI PRI PACIENTU Z AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM
 53. Jure Nežmah: VLOGA REŠEVALCA PRI ENDOTRAHEALNI INTUBACIJI V PREHOSPITALNEM OKOLJU
 54. Grega Šober: POZNAVANJE IN UPORABA ZDRAVIL V NUJNI MEDICINSKI POMOČI
 55. Aljaž Ferleš: PRVA POMOČ PRI ZLOMIH
 56. Denis Vajda: PRVA POMOČ PRI CRUSH IN BLAST POŠKODBAH
 57. Petra Mirt: PROMETNE NEZGODE MOTOCIKLISTOV IN NUDENJE PRVE POMOČI
 58. Rebeka Hrovat: POZNAVANJE PRVE POMOČI MED ŠTUDENTI FAKULTET V MARIBORU
 59. Danilo Tošić: NUJNA STANJA V URGENTNI AMBULANTI
 60. Aljaž Ladinik: PRVA POMOČ OB ZASTRUPITVAH
 61. Martina Bobič: VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE OB ŠOKOVNIH STANJIH
 62. Marko Čuček: USPOSOBLJENOST TRIAŽIRANJA MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
 63. Tadej Kaučič: POŠKODBE PRI LOVU IN USPOSOBLJENOST LOVCEV PRI NUDENJU PRVE POMOČI
 64. Tomaž Lorbek: PRISTOP K POŠKODOVANEMU OTROKU V PREHOSPITALNEM OBDOBJU
 65. Amra Čaplja: OSKRBA V AMBULANTI ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 66. Marko Juvan: MEDICINSKO TEHNIČNE APARATURE V NUJNI MEDICINSKI POMOČI
 67. Alen Markuš: VPLIV STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ NA KAKOVOST DELA V NUJNI MEDICINSKI POMOČI
 68. Aleš Očko: MNENJE ČLANOV PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV O POMENU TEČAJEV TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
 69. Samo Šincek: VLOGA DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA PRI OSKRBI POŠKODOVANCA V PROMETNIH NESREČAH IN SODELOVANJE Z GASILCI
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici