| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Matej Jemenšek: Vloga risk managementa pri obvladovanju tržnih tveganj v bankah : magistrsko delo
 2. Igor Šujica: Upravljanje s tveganji v poslovni banki s poudarkom na obvladovanju kreditnega tveganja : magistrsko delo

Diplomska dela (132)

 1. Mirko Kosi: Prilagoditev borznega poslovanja novim pogojem delovanja finančnega trga : diplomsko delo
 2. Andreja Petric: Upravljanje s finančnimi tveganji v Podjetju X : diplomsko delo
 3. Ana Resnik: Bančne garancije kot instrument zavarovanja : diplomsko delo
 4. Ivana Bricelj: Faktoring in zavarovanje terjatev : diplomsko delo
 5. Fani Cerar: Vzajemni skladi kot alternativna možnost varčevanja : diplomsko delo
 6. Marija Zlodej: Poslovanje in organizacija Poslovalnice Lenart v Deželni banki Slovenije : diplomsko delo
 7. Klaudija Koprivc: Riziki v bančnem poslovanju : diplomsko delo
 8. Milena Derganc: Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja : diplomsko delo
 9. Damir Kokol: Borzne špekulacije in poslovanje na podlagi notranjih informacij : diplomsko delo
 10. Velimir Vujanić: Prepletanje bančništva in zavarovalništva (bancassurance) s primerom Nove kreditne banke Maribor in Zavarovalnice Maribor : diplomsko delo
 11. Andreja Fanedl: Finančni trg : diplomsko delo
 12. Miloš Šinkovec: Pogoji in zahteve ERM II za Slovenijo : diplomsko delo
 13. Katja Fornezzi: Problem likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij v Sloveniji, ter likvidnost in plačilna sposobnost v podjetju X : diplomsko delo
 14. Mateja Knez: Trajnostni razvoj in tveganja v poslovnem bančništvu : diplomsko delo
 15. Mario Lukić: Vloga in funkcija Nove KBM v bančnem sistemu Slovenije : diplomsko delo
 16. Igor Matkovič: Slovenske banke in uvedba evra : diplomsko delo
 17. Natalija Kramperšek: Delnice v slovenskem finančnem prostoru : [diplomsko delo]
 18. Alenka Koračin: Bačno zavarovalniške storitve v NLB : diplomsko delo
 19. Helena Jevšenak: Teorija in praksa kreditiranja v slovenskih bankah - primer Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana : diplomsko delo
 20. Goran Živadinović: Upravljanje in obvladovanje kreditnega tveganja v Delavski hranilnici d.d. Ljubljana : diplomsko delo
 21. Patricija Sarjaš: Financiranje investicije razširitve in prenove kašarne podjetja Mlinopek d.d. : diplomsko delo
 22. Karmen Kovačević Babošek: Analiza poslovanja podjetja "X" : diplomsko delo
 23. Nataša Juhart: Kratkoročno tolarsko kreditiranje malega gospdodarstva : diplomsko delo
 24. Natalija Jagrič: Pristopi za merjenje kreditnega tveganja po novem kapitalskem sporazumu : diplomsko delo
 25. Nataša Robar: Poslovanje z državnimi vrednostnimi papirji v Raiffeisen Krekovi banki d.d. Maribor : diplomsko delo
 26. Sergeja Plemeniti: Kreditiranje gospodarstva in ocenjevanje bonitete podjetja : diplomsko delo
 27. Simona Milošič: Primerjava financiranja z bančnim posojilom ali leasingom : diplomska naloga
 28. Klavdija Planinc: Novi kapitalski sporazum in obvladovanje operativnih tveganj v poslovnih bankah : diplomsko delo
 29. Monika Amon: Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje : diplomsko delo
 30. Mojca Polajžar: Operativno tveganje po Baslu II in poslovne banke : diplomsko delo
 31. Alenka Mazgan: Davek od dobička pravnih oseb in davčne olajšave pri obdavčitvi dobička : diplomsko delo
 32. Jasna Vidovič: Iz krize s prisilno poravnavo kot alternativo stečaju in likvidaciji : diplomsko delo
 33. Borut Bratkovič: Delnice kot instrumenti trga kapitala : diplomsko delo
 34. Zvezdana Žbontar: Razvoj slovenskega trga denarja in kapitala : diplomsko delo
 35. Antonija Žumbar: Analiza financiranja doma za starejše : diplomsko delo
 36. Marjeta Fras: Bančna ponudba pasivnih storitev na finančnem trgu : diplomsko delo
 37. Vesna Slapnik: Viri financiranja in oblikovanje cen v komunalnem podjetju : diplomsko delo
 38. Mira Rozman: Vloga in funkcije poslovalnic v NLB d.d. : diplomsko delo
 39. Tanja Oven: Pomen obveznosti iz poslovanja v podjetju Habit d.o.o. : diplomsko delo
 40. Petra Zorko: Basel II in obvladovanje operativnih tveganj v bankah : diplomsko delo
 41. Špela Jeriha: Analiza izbranih načinov financiranja v družbi Gorenje d.d. : diplomsko delo
 42. Darja Polc: Zavarovanje in izterjava tveganih naložb v banki : diplomsko delo
 43. Regina Einfalt: Elektronske prodajne poti Banke Celje d.d. : diplomsko delo
 44. Vesna Remenih: Finančni posredniki na slovenskem finančnem trgu : diplomsko delo
 45. Anita Motaln: Razvoj vzajemnih skladov v Sloveniji : diplomsko delo
 46. Vesna Gajšek: Funkcija centralne banke v procesu kontroliranja poslovnih bank : diplomsko delo
 47. Dragica Zimič: Likvidnost in plačilna sposobnost podjetij : diplomsko delo
 48. Milena Vrečič: Korelacija slovenskega zavarovalnega trga s finančnim trgom v novih pogojih vključitve Slovenije v EU : diplomsko delo
 49. Simona Medved: Bančne storitve in njihove inovacije : diplomsko delo
 50. Mladen Buršič: Slovenski trg kapitala : diplomsko delo
 51. Majda Rotovnik: Slovenske banke ob vstopu v Evropsko unijo : diplomsko delo
 52. Urša Geržina: Prevzemi podjetij v Sloveniji : diplomsko delo
 53. Maja Rožman: Kreditna politika poslovnih bank : diplomsko delo
 54. Vasja Kaučič: Analiza kreditnega poslovanja v poslovni banki : (primer Slovenska zadružna kmetijska banka d.d.)
 55. Romana Oblonšek: Naložbe fizičnih oseb na finančnem trgu : diplomsko delo
 56. Mojca Jus: Informacijska podpora obvladovanja plačilne nediscipline in izterjave dolgov : diplomsko delo
 57. Jožica Roj: Zavarovanje bančnih kreditov prebivalstva : diplomsko delo
 58. Marinka Pavlič: Finančne naložbe v življenjska zavarovanja : diplomsko delo
 59. Mojca Sajko: Obravnava samostojnega podjetnika v poslovni banki s povdarkom na kreditiranju : diplomsko delo
 60. Helena Breška: Razvoj bančnega sistema v Sloveniji po vstopu v Evropsko unijo : diplomsko delo
 61. Irena Bregar: Inoviranje bančnih storitev v slovenskih poslovnih bankah : diplomsko delo
 62. Jožica Rihter: Procesi vodenja poslovalnice banke : diplomsko delo
 63. Nensi Mužinič: Novi viri financiranja delovanja Območne obrtne zbornice Koper : diplomsko delo
 64. Darja Hain: Plačilna sposobnost ter instrumenti zavarovanja terjatev : diplomsko delo
 65. Andrej Aristovnik: Mobilno bančno poslovanje : diplomsko delo
 66. Andraž Slivnik: Finančna sanacija podjetja SGP KOGRAD BETON IGM d.o.o. : diplomsko delo
 67. Janko Esih: Siva ekonomija in njen vpliv na tržno gospodarstvo v Sloveniji : diplomsko delo
 68. Andrejka Makuc: Tveganje in instrumenti plačil v mednarodnem plačilnem prometu : diplomsko delo
 69. Andreja Senica: Model financiranja podjetja Beroha, d.o.o. na slovenskem finančnem trgu : diplomsko delo
 70. Simona Levičar: Analiza bonitete bančnih komitentov s poudarkom na povezanih družbah : diplomsko delo
 71. Marinka Kirm: Bančni kredit kot dodatni zunanji vir financiranja podjetja : diplomsko delo
 72. Ivana Grudnik: Napovedovanje plačilne sposobnosti z izkazom finančnega izida : diplomsko delo
 73. Simona Kumer: Vpliv centralne banke na politiko poslovnih bank : diplomsko delo
 74. Božo Skok: Ustreznost naložb kritnega sklada življenjskih zavarovanj zavarovalnice X : diplomsko delo
 75. Irma Lukman: Emisije obveznic v slovenskih poslovnih bankah (primer obveznic Banke Celje d.d.) : diplomsko delo
 76. Jožica Žafran: Obvladovanje operativnih tveganj v banki z vidika odkrivanja ponarejenega denarja : diplomsko delo
 77. Alenka Perko: Borzno posredništvo v slovenskem finančnem prostoru : diplomsko delo
 78. Tatjana Rusjan: Naložbe na finančnem trgu iz sredstev življenjskih zavarovanj : diplomsko delo
 79. Alenka Majetić: Nacionalna stanovanjska varčevalna shema in njen vpliv na finančni trg : diplomsko delo
 80. Nataša Puhar: Pomen baselskega sporazuma za bančno prakso v Sloveniji : diplomsko delo
 81. Tadej Turk: Trg vrednostnih papirjev v Sloveniji : diplomsko delo
 82. Ivan Brancelj: Primerjava modelov za izračun bonitete podjetja : diplomsko delo
 83. Natasha Tentta: Učinki prenove plačilnega prometa v R Sloveniji na primeru podjetja LPP d.o.o. : diplomsko delo
 84. Saša Tompa: Sociodemografski profil slovenskega varčevalca : diplomsko delo
 85. Aleš Šabeder: Dolgoročni krediti : diplomsko delo
 86. Tanja Plešivčnik: Analiza sovražnih prevzemov podjetij s poudarkom na prevenitvnih obrambnih mehanizmih : diplomsko delo
 87. Vesna Žrjav: Alternativne naložbe na slovenskem finančnem trgu : diplomsko delo
 88. Maja Plohl Cedilnik: Bančno zavarovalništvo - NLB Vita : diplomsko delo
 89. Marija Miklavčič: Stanovanjsko financiranje v slovenskem finančnem sistemu : diplomsko delo
 90. Alja Klenovšek: Obvladovanje kreditnih tveganj v banki : diplomsko delo
 91. Tjaša Donaj: Obvladovanje obrestnega tveganja v poslovnih bankah : diplomsko delo
 92. Miran Stopar: Donosi v slovenskih vzajemnih skladih v letu 2002 : diplomsko delo
 93. Matjaž Kvas: Skrbništvo velikih komitentov v poslovnih bankah [na primeru Raiffeisen Krekove banke] : diplomsko delo
 94. Rebeka Pušnik: Poslovno tveganje v bankah : diplomsko delo
 95. Boštjan Šekoranja: Ponudba kreditov Banke Celje d.d. za prebivalstvo s poudarkom na stanovanjskih kreditih : diplomsko delo
 96. Dušan Rožman: Delovanje vzajemnih skladov v Sloveniji : diplomsko delo
 97. Tanja Žnidarko: Finančne naložbe v vzajemnih skladih : diplomsko delo
 98. Sonja Kaiser: Teoretična analiza prevzemov podjetij s poudarkom na različnih oblikah financiranja : diplomsko delo
 99. Karmen Grandošek: Postopki davčnega inšpiciranja na primeru samostojnega podjetnika : diplomsko delo
 100. Sabina Janežič: Kreditiranje malih in srednjih podjetij : diplomsko delo
 101. Marko Valte: Borze vrednostnih papirjev : diplomsko delo
 102. Aleksandra Žmavc: Vpliv vključevanja Slovenije v Evropsko unijo na razvoj trga kapitala v Sloveniji : diplomsko delo
 103. Urban Demšar: Razvoj slovenske borze vrednostnih papirjev v pogojih približevanja Evropski uniji : diplomsko delo
 104. Vesna Černčec: Praksa kratkoročnega in dolgoročnega kreditiranja v slovenskih bankah (na konkretnem primeru Abanke VIPA d.d.) : diplomsko delo
 105. Milena Verdnik: Vloga bančnega kredita pri financiranju podjetja : diplomsko delo
 106. Darja Boncelj: Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb v Sloveniji : diplomsko delo
 107. Alenka Skale: Presoja bonitete podjetja Inexa Štore d.o.o. v primerjavi s panogo kot osnova za nadaljno finančno politiko : diplomsko delo
 108. Mateja Zver: Strategija bančništva v Sloveniji ob približevanju Evropski uniji : diplomsko delo
 109. Sara Knol: Analiza uspešnosti poslovanja Banke Koper in primerjava s slovenskimi bankami : diplomsko delo
 110. Anita Kovačič: Upravljanje s kreditnimi tveganji v Volksbank - Ljudski banki : diplomsko delo
 111. Saša Mohorko: Kreditiranje kmetijstva v slovenskem bančnem prostoru : diplomsko delo
 112. Simona Sapač: Garancije v poslovanju bank : diplomsko delo
 113. Mihaela Buček: Varčevanje prebivalstva v slovenskih poslovnih bankah : diplomsko delo
 114. Polona Adamič: Vzajemni skladi, investicijski skladi in pooblaščene investicijske družbe v slovenskem finančnem prostoru : diplomsko delo
 115. Lidija Hajdič: Slovenski trg kapitala : diplomsko delo
 116. Sabina Ferkolj: Uvajanje elektronskih prodajnih poti v bančne storitve za prebivalstvo : diplomsko delo
 117. Nataša Bratuša: Zakladništvo v poslovni banki : diplomsko delo
 118. Boris Verbovšek: Primarni trg kapitala v slovenskem finančnem prostoru : diplomsko delo
 119. Irena Podletnik: Evropska banka za obnovo in razvoj in njen program kreditov malim in srednje velikim podjetjem v Sloveniji : diplomsko delo
 120. Anita Staroveški: Depozitni posli v bankah po prenosu na transakcijske račune : [diplomsko delo]
 121. Vojka Smerdel: Analiza poslovanja in poslovne uspešnosti družinskega podjetja S&V d.n.o. : diplomsko delo
 122. Breda Cerar: Instrumenti Banke Slovenije in primerjava z Evropsko centralno banko : diplomsko delo
 123. Nevenka Juhart: Obvladovanje terjatev v slovenskih podjetjih : diplomsko delo
 124. Jožica Štraus: Delovanje plačilnega prometa po prenosu v poslovne banke prikazano na primeru podjetja Unior d.d. Zreče : diplomsko delo
 125. Alenka Krajnc: Razvojne faze slovenskih bank : diplomsko delo
 126. Jožica Sklamba: Bančno financiranje zunanjetrgovinske dejavnosti : (obravnavano na primeru Kovintrade Celje)
 127. Alenka Kralj: Poslovanje bank s prebivalstvom ob uvedbi transakcijskega računa : diplomsko delo
 128. Petra Hojnik: Razvoj slovenskega bančnega sistema glede na vključevanje Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo
 129. Linda Lepoša: Funkcije bank in njihova vloga pri emisiji denarja : diplomsko delo
 130. Katarina Ambrožič: Uporaba plačilnih kartic v internetu : diplomsko delo
 131. Božica Žoher: Zavarovanje terjatev banke kot način obvladovanja kreditnega tveganja : diplomsko delo
 132. Tomislav Jerenko: Model ekonomskega ovrednotenja virtualne proizvodnje : diplomsko delo visokošolskega študija
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici