| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Nuša Hojnik: Sinteza in strukturne značilnosti novih luminiscentnih lantanoidnih kompleksov z izbranimi N-donorskimi ligandi

MSc theses (20)

 1. Sanja Zadravec: Sinteza in karakterizacija kobaltovih koordinacijskih spojin z izbranimi hidroksipiridinskimi ligandi
 2. Hanija Bujas: Slovenian Chemistry Teachers' Understanding of Project-based Learning
 3. Marjeta Capl: Primerjava hitrosti reševanja nalog kemijskega računanja na tradicionalni način ter z uporabo IKT
 4. Sabina Jurak: Uporaba termogravimetrične analize pri določanju lastnosti jajčnih lupin glede na način vzreje kokoši
 5. Tina Rajh: Novi kompoziti nanodelcev Fe2O3 in polimernih nosilnih materialov- razširjanje možnosti biomedicinske uporabe
 6. Nejc Babič: Sinteza koordinacijskih spojin železa s piridinkarboksamidi (pikolinamid, nikotinamid, izonikotinamid)
 7. Slavica Zafošnik: Laboratorijske vaje pri predmetu koordinacijska kemija
 8. Ana Rozman: Sinteza in karakterizacija bakrovih koordinacijskih spojin z izbranimi tio-liganidi
 9. Damjana Lukač: Razkroj nekaterih acetilacetonatov prehodnih kovin s termično in ultrazvočno metodo
 10. Aljaž Božič: Spremembe enegije pri kemijskih reakcijah elementov s klorovodikovo kislino in z vodikovim peroksidom
 11. Katja Breznik: Sinteza in karakterizacija nikljevih koordinacijskih spojin z izbranimi tiopiridinskimi ligandi
 12. Barbara Kaker: Razvoj NiCu nanodelcev z različnimi funkcionalnimi oblogami
 13. Alja Koštomaj: MERJENJE PORAZDELITVE IN VELIKOSTI DELCEV TiO 2 PIGMENTA Z APARATURO MASTERSIZER 3000
 14. Sabina Verbuč: SINTEZE KOORDINACIJSKIH SPOJIN Co, Cu, Ni IN NEKATERIH LANTANOIDOV Z MEŠANIMI N-DONORSKIMI LIGANDI: AMINOPIRIDINI IN PIKOLINSKO KISLINO
 15. Tanja Radić: SINTEZE KOORDINACIJSKIH SPOJIN BAKRA S TIO-LIGANDI IN PRIPRAVA BAKROVIH SULFIDOV Z NJIHOVIM KONTROLIRANIM TERMIČNIM RAZKROJEM
 16. Nina Osenjak: PRIPRAVA BIOKOMPATIBILNIH NANODELCEV ZA UPORABO V MEDICINI
 17. Aleš Grdjan: SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA Mg-Ti FERITOV DOPIRANIH Z LANTANIDI
 18. Amadeja Koler: POROZNI HIBRIDNI MATERIALI IZ SISTEMA MONOMER/TiO 2
 19. Sabina Markuš: SINTEZA NANODELCEV ZLITIN (Cr, Cu)Ni S SOL-GEL METODO IN OBLAČENJE DELCEV
 20. Sara Rihtar: VSEBNOST TRDNIH DELCEV MED SEKUNDARNIM ČIŠČENJEM ODPADNIH VOD

BSc theses (23)

 1. Tomaž Zupanc: Menjava metode določanja optičnih lastnosti pigmentnega titanovega dioksida
 2. Anja Siher: Priprava nanodelcev Zn, Ni in Co teluridov z visokotemperaturno in z mehanokemijsko metodo
 3. Marcell Gyurkač: Sinteza in karakterizacija manganovih koordinacijskih spojin z aminopiridini
 4. Urška Vičar: Mehanokemijske sinteze selenidov prehodnih kovin 4. periode (MxSey; M=Zn, Ni, Co)
 5. Nermin Sinanović: Sinteza in karakterizacija Bi2MoO6 nanodelcev
 6. Anže Šimic: FOTOLUMINISCENČNE IN ELEKTRIČNE LASTNOSTI PLASTOVITIH STANATOV Srn+1SnnO3n+1(n = ∞, 1 IN 2) DOPIRANIH Z LANTANOIDI
 7. Stjepan Zagorščak: SINTEZA IN LASTNOSTI TRIBAZIČNEGA BAKROVEGA SULFATA
 8. Katja Lečnik: MEHANOKEMIJSKE SINTEZE SULFIDOV PREHODNIH KOVIN 4. PERIODE (MxSy; M = Zn, Ni, Co)
 9. Anja Sever: SONOKEMIJSKA SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA INDIJEVIH IN GALIJEVIH SULFIDOV
 10. Irena Ferlan: Analiza obdelave polizdelkov v galvanskem obratu
 11. Katja Vodopivec: Sinteza in karakterizacija Bi2WO6 nanodelcev
 12. Tjaša Ahej: UPORABA TERMOGRAVIMETRIČNE METODE PRI KARAKTERIZACIJI KOORDINACIJSKIH SPOJIN
 13. Simona Brežnik: ANALIZE LASTNOSTI NANOSA TISKARSKIH BARV
 14. Matjaž Markuš: Analiza vpliva časa na viskoznost kozmetičnih polizdelkov
 15. Tina Rajh: SINTEZA IN KARAKTERIZACIJA KOORDINACIJSKIH SPOJIN PREHODNIH KOVIN (Co,Ni,Cu) Z MELAMINOM
 16. Sabina Hrastar: Sinteza bakrovih, kobaltovih in nikljevih koordinacijskih spojin z izoniazidom
 17. Mateja Flis: OPTIMIZACIJA PROCESOV RAZKROJA IN REDUKCIJE V ZAPRTEM SISTEMU ZA DOLOČITEV MASNE KONCENTRACIJE TITANOVEGA DIOKSIDA V REALNIH VZORCIH
 18. Valentina Žalig: MEHANOKEMIJSKE SINTEZE HALKOGENIDOV PREHODNIH KOVIN 4. PERIODE (M x E y ; M = Z n , N i , C o ; E = S, S e , T e )
 19. Mateja Biškop: UPORABA SONOKEMIJSKE METODE V SINTEZI BAKROVIH METANOATOV
 20. Sara Kramberger: Sinteza in karakterizacija maghemitnih nanodelcev iz železovega oksalata
 21. Elma Mamić: PREUČEVANJE FIZIKALNO-KEMIJSKIH LASTNOSTI UČINKOVIN S TERMOANALIZNIMI TEHNIKAMI
 22. Vita Petek Regoršek: Sinteza in karakterizacija maghemitnih nanodelcev (γ-Fe2O3) za aplikacije v osmotskih procesih
 23. Damjana Lukač: MEHANOKEMIJSKE SINTEZE V SISTEMU Al/Ga/In - S/Se
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica