| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Anja Mežan: Kakovost življenja starostnikov v domačem okolju
 2. Jasmina Oštir: Obravnava depresivnega pacienta v referenčni ambulanti

BSc theses (126)

 1. Martina Krampač: Vpliv prekomerne telesne mase na kakovost življenja mladostnikov
 2. Eva Keber: Prepoznavanje prekomerne telesne mase in debelosti pacienta obravnavanega v ambulanti družinske medicine
 3. Urška Ošlak: Sodelovanje staršev v aktivnostih zdravstvene nege, ki vzpodbujajo povezanost med starši in nedonošenčki
 4. Suzana Makarić: Vpliv hrupa na nedonošenčka na enoti intenzivne nege in terapije
 5. Vesna Kohne: Vpliv pandemije COVIDA-19 na pojavnost obsesivno kompulzivne motnje pri adolescentih
 6. Tatjana Stojnić: Potek covida-19 pri otrocih z oslabljeno imunostjo
 7. Anela Zukić: Priprava otroka s celiakijo na endoskopsko preiskavo
 8. Sabina Vreš: Doživljanje spiritualnosti pri starših otrok z motnjo avtističnega spektra
 9. Gregor Juder: Preprečevanje padcev pri starejših ljudeh v domačem okolju
 10. Florian Jens Lobenwein: Obravnava bolnika s kostnimi zasevki v domači oskrbi
 11. Tamara Kondrič: Intramuskularna aplikacija zdravila pri otroku
 12. Nastja Hecl: Razlogi za nesodelovanje v preventivnih presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu
 13. Špela Tomažič: Bronhopulmonalna displazija pri nedonošenčku
 14. Jure Matis: Stališča zdravstvenih delavcev glede obveznih cepljenj v sloveniji
 15. Danijela Čeh: Vpliv Downovega sindroma pri otroku na življenje v družini
 16. Diana Filipič: Pogostost bakterijskih okužb spodnjega dela sečil pri mladostnikih
 17. Anita Legenič: Pomen patronažnega varstva v skrbi za varnost otrok
 18. Valentina Rečnik: Soočanje staršev z otroško hospitalizacijo in s skrbmi, ki nastanejo s stroški
 19. Laura Fižolnik: Osveščenost mladih o cerebralni paralizi
 20. Karolina Juhart: Vloga patronažnega varstva in pomoč socialno ogroženim družinam
 21. Jana Maček: Spremembe prehranjevalnih navad udeležencev zdravstveno-vzgojnih delavnic o zdravi prehrani
 22. Nuša Krošl: Osveščenost srednješolcev o preprečevanju okužb s hpv
 23. Žiga Zalokar: Obravnava pacienta z motnjami dihanja v spanju
 24. Kristina Vrhovac: Soočanje staršev z oskrbo nedonošenčka v intenzivni enoti
 25. Zala Žvikart: Stališča zdravstvenih delavcev v zdravstvenih domovih o cepljenju proti gripi
 26. Nastja Robnik Slemnik: Obravnava navidezno zdravih posameznikov v ambulanti družinske medicine
 27. Anja Golob: Zdravstvena obravnava nosečnic v primarnem zdravstvenem varstvu v času COVID-19 epidemije
 28. Pia Godec: Osveščenost študentov zdravstvene nege o celiakiji in dermatitisu herpetiformis
 29. Sara Kunčnik: Vpliv uporabe prepovedanih drog na razvoj psihotične motnje pri mladostniku
 30. Tjaša Pšeid: Zadovoljstvo žensk s kakovostjo zdravstvene obravnave na primarni ravni
 31. Tina Kavkler: Osveščenost dijakinj o samopregledovanju dojk
 32. Sabina Repec: Pomen ohranjanja respiratornega zdravja pri bolniku s spastično tetraparezo
 33. Špela Polak: Kakovost življenja otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo
 34. Mark Duh: Obravnava pacienta s sindromom Wolff-Parkinson-White
 35. Kaja Olaj: Obravnava žensk in poporodne depresije na primarnem nivoju zdravstvenega varstva
 36. David Osterc: Osnovnošolci in debelost
 37. Adriana Kojić: Učinkovitost vedenjsko-kognitivne terapije pri obravnavi otrok in mladostnikov s hiperkinetično motnjo
 38. Kaja Vajda: Soočanje mladostnikov s smrtjo pomembnih drugih
 39. Lara Gramc: Aspergerjev sindrom pri otroku
 40. Patricija Šraj: Patronažno varstvo in ohranjanje oralnega zdravja otrok
 41. Urška Anžič: Oskrba razjede zaradi pritiska pri pacientu v patronažnem varstvu
 42. Nina Špindler: Povezava med izbirčnostjo in indeksom telesne mase pri osnovnošolcih
 43. Sandra Tašner: Osveščenost staršev o higieni ustne votline
 44. Vesna Veršovnik: Vpliv uživanja drog in alkoholnih pijač na zdravje dijakov
 45. Monika Klančnik: Osveščenost staršev o bronhitisu pri predšolskem otroku
 46. Ermin Mujdžić: Mnenje študentov o sedečem delu medicinskih sester na primarnem nivoju
 47. Donna Erjavec: Obravnava mladostnika v hospitalnem okolju po poskusu samomora
 48. Doroteja Lorber: Epilepsija pri otroku in mladostniku
 49. Anja Fišer: Pomen ustrezne prehranjenosti otroka s cistično fibrozo
 50. Sergeja Greifoner: Lajšanje fantomske bolečine po amputaciji okončine v patronažnem varstvu
 51. Ana Katarina Zorman: Prednosti uporabe kenguru metode pri nedonošenčku
 52. Barbara Pristovnik: Zdravstvena obravnava starostnika z demenco v domačem okolju
 53. Katja Strnišnik: Preventivni patronažni obisk pri otroku v drugem in tretjem letu starosti
 54. Adrijana Svenšek: Podhranjenost pri otrocih s posebnimi potrebami
 55. Adrijana Grimšič: Astma pri otroku povezana s telesnim naporom
 56. Erika Kolednik: Pogostost nalezljivih bolezni otrok v vrtcu/skupinskem varstvu in doma
 57. Mojca Žele: Odpust pacienta iz bolnišnice in nadaljevanje zdravstvene obravnave v patronažnem varstvu
 58. Maruša Brglez: Osveščenost staršev o možnosti cepljenja dečkov proti okužbi s humani papiloma virusi
 59. Živa Frešer: Seznanjenost staršev z uporabo probiotikov pri otrocih
 60. Sabina Žunko: Vpliv nasilja pacientov na patronažne medicinske sestre
 61. Matija Čakar: Promocija zdravja na delovnem mestu
 62. Primož Rojko: Spirometrija na primarni ravni
 63. Tajda Garmut: Osveščenost strašev o pomenu cepljenja otrok proti pnevmokoknim okužbam
 64. Nika Mulej: Problem najstniških mater pri dojenju: pregled literature
 65. Mateja Ahej: Zadovoljstvo staršev s preventivno obravnavo dojenčka na domu
 66. Urška Zazijal: Osveščenost šolskih otrok o nezdravem življenjskem slogu
 67. Barbara Štiftar: Nedonošenček v inkubatorju
 68. Anja Hameršak: Obravnava šolskega otroka v kabinetu za zdravstveno-vzgojno in preventivno dejavnost v zobozdravstvu
 69. Irena Rihter: Opolnomočenje pacientov s kronično boleznijo
 70. Aleksandra Pristovnik: Zdrava prehrana od rojstva do prvega leta starosti
 71. Tess Repič: Kompetence in ukrepi medicinske sestre ob pojavu anafilaksije po aplikaciji zdravila na domu
 72. Jure Deželak: Odvzem vzorca krvi na pediatričnem področju
 73. Martin Bosilj: Odnos študentov do obravnave hospitaliziranih otrok
 74. Dana Kapun: Krepitev duševnega zdravja otrok v družini
 75. Tanja Zorko: Patronažni obisk otročnice in novorojenčka
 76. Tanja Baumkirher: Osveščenost mladostnikov o posledicah vožnje pod vplivom alkohola
 77. Jerneja Belovič: Motnje požiranja pri otrocih
 78. Lucija Gosak: Odnos mladostnikov do zdravja in poznavanje dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezni
 79. Vita Klobučar: Pomoč in nasveti patronažne medicinske sestre pri dojenju
 80. Doris Koroša: Bolečina v križu pri pacientu/človeku v domačem okolju
 81. Kaja Rot: Otrok s sladkorno boleznijo in zdravljenje z insulinsko črpalko
 82. Veronika Pogorevc: Rettov sindrom pri otroku
 83. Aleš Bezjak: Obravnava slepega in slabovidnega posameznika v patronažnem varstvu
 84. Patricija Greif: Vloga zdravstveno-vzgojnega dela patronažne medicinske sestre pri neželenih učinkih bioloških zdravil pri onkološkem bolniku
 85. Katja Petek: PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA TEŽJE TELESNO PRIZADETEGA POSAMEZNIKA
 86. Nina Vuzem: RAST IN RAZVOJ OTROKA DO ŠESTEGA MESECA STAROSTI
 87. Polona Maučec: ODNOS STAROSTNIKOV DO PALIATIVNE OSKRBE IN PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE
 88. Mojca Ajdišek: MNENJE STARŠEV OTROK PREDŠOLSKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA O CEPLJENJU V OBČINI KRŠKO
 89. Mihela Grušovnik: Zdravstvena vzgoja bolnika z astmo v referenčni ambulanti
 90. Sara Trifunovič: PREPREČEVANJE IN ZGODNJE ODKRIVANJE PLJUČNEGA RAKA
 91. Tamara Marguč: Osveščenost staršev predšolskih otrok o ustni higieni na območju Slovenskih Konjic
 92. Dejan Kobal: Starševska ocena otrokove bolečine po majhnem operacijskem posegu v programu dnevne kirurške bolnišnice
 93. Urška Gruškovnjak: KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTA Z LUMBOISHIALGIJO
 94. Evelina Slavin: PRIPRAVA OTROKA NA SPREJEM IN ODPUST IZ BOLNIŠNICE
 95. Mateja Terbuc: POMEN SAMOPREGLEDOVANJA DOJK V PATRONAŽNEM VARSTVU
 96. Suzana Butinar: Zadovoljstvo pacientov z zdravstvom v Občini Žalec
 97. Martina Pečovnik: Starostnik po operaciji kolka v domačem okolju
 98. Mojca Najdič: PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA IN MLADOSTNICA V POPORODNEM OBDOBJU
 99. Dragica Vajs: PACIENT S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO V DOMAČEM OKOLJU
 100. Jelka Žerdoner Marinšek: TERAPEVTSKI ODNOS MED PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO IN PACIENTOM
 101. Helson Mustafi: GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEZEN PRI OTROCIH
 102. Judita Krumpak: PSIHOLOŠKI VPLIV PALIATIVNE NEGE NA PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO
 103. Damjana Puklavec: NOSEČNOST IN REVŠČINA
 104. Monika Tacer: CEPLJENJE PREDŠOLSKIH OTROK PROTI OŠPICAM, RDEČKAM IN MUMPSU
 105. Ines Žunkovič: OZAVEŠČENOST STARŠEV OB POJAVU UŠI PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
 106. Mateja Prislan: OBRAVNAVA KRONIČNE RANE NA DOMU
 107. Maja Požlep: OBRAVNAVA PACIENTA S KIRURŠKO RANO V DOMAČEM OKOLJU
 108. Sandra Žibrat: OSVEŠČENOST STARŠEV O MOTORIČNEM RAZVOJU OTROKA DO 9. MESECA STAROSTI
 109. Nives Temlin: MLADOSTNIKI IN DEPRESIJA
 110. Valerija Rošer: SEZNANJENOST MLADOSTNIKOV S KOMPULZIVNIM PRENAJEDANJEM
 111. Mojca Lenart: SODOBNI PRISTOPI OBRAVNAVE OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM
 112. Tina Hasemali: KAKOVOST ŽIVLJENJA OTROK S CEREBRALNO PARALIZO
 113. Sara Kranvogl: VPLIV REVŠČINE NA ZDRAVJE LJUDI IN PATRONAŽNO VARSTVO
 114. Natalija Šraj: ZDRAVSTVENA VZGOJA STARŠEV O PRAVILNEM ROKOVANJU NEDONOŠENČKA
 115. Valentina Gorinšek: POMEN PREVENTIVE V PATRONAŽNEM VARSTVU
 116. Andrej Zimic: PREPREČEVANJE POKLICNE IZGORELOSTI PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTER
 117. Aleksandra Bah: MLADOSTNIK IN ANOREKSIJA NERVOZA
 118. Ana Trafela: OTROK S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO IN DRUŽINA
 119. Nuša Ploj: OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
 120. Blaž Ciglar: STANDARD ODVZEMA KRVI NA DOMU
 121. Doroteja Trdin: OBRAVNAVA OTROKA Z DOWNOVIM SINDROMOM
 122. Larisa Rosić: OSVEŠČENOST MLADOSTNIKOV O DOWNOVEM SINDROMU
 123. Nina Smrekar: PATRONAŽNO VARSTVO SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN
 124. Urška Gojič: MEHANSKO VENTILIRAN NOVOROJENČEK OKUŽEN Z RESPIRATORNIM SINCICIJSKIM VIRUSOM
 125. Urška Vasle: GLISTE PRI OTROKU
 126. Darja Milošič: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA PRI MLADOSTNIKU
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica