| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Barbara Pavlakovič: Kadri in varnost – dva stebra industrijskega turizma
 2. Blaž Ivanc: Model inovativnega pristopa k izobraževanju na področju kibernetskih operacij

Magistrska dela (50)

 1. Vida Plestenjak: Bonitete kot nedenarne nagrade pri izbranih svetovnih delodajalcih
 2. Omar Husejnagić: Razvoj novih modelov zaposlovanja v državnem gospodarstvu slovenije ter njihova učinkovitost v času globalne pandemije covid-19
 3. Maja Leban: Obvladovanje tveganj v slovenskih gradbenih podjetjih
 4. Saša Gačnik: Prerazporejanje zaposlenih zdravstvene nege v času epidemije covid-19 in vpliv le-tega na zadovoljstvo operacijskih medicinskih sester
 5. Kaja Širovnik: Vpliv epidemije SARS-CoV-2 na organizacijsko klimo in motivacijo zaposlenih
 6. Anja Klopčič: Organizacija timskega dela na Kliničnem oddelku za intenzivno terapijo otrok
 7. Evgeniia Popova: Crisis management in a private clinic during covid-19
 8. Aljaž Holc: Izgorelost v zdravstveni negi
 9. Andrej Bernard Marinček: Delovanje in prilagajanje organizacij v izrednih razmerah
 10. Teja Pustotnik: Vpliv covid-19 na organizacijsko klimo v osnovni šoli
 11. Albina Steiner: Študija primera – delo koordinatorja zdravstvene obravnave
 12. Tanja Jamnik: Spremembe v stilu vodenja in pogojev dela v času epidemije in njihov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu
 13. Simona Furlan: Vpliv tehnologij na vključenost starostnikov v sodobno družbo
 14. Katarina Šuc: Analiza povezanosti sindroma izgorelosti zdravstvenega osebja in kakovosti zdravstvene storitve v zdravstvenem domu x
 15. Krešimir Fileš: Uporaba in zaščita osebnih podatkov v okviru organizacijske in varnostne kulture podjetja v digitalnem okolju
 16. Ema Oblak: Organizacijska klima v zdravstveni organizaciji in njen vpliv na delo zaposlenih
 17. Gregor Stare: Vloga veščin zaposlenih na delovnem mestu
 18. Lucija Časar: Karierna orientacija in položaj mladih na trgu dela
 19. Katja Podgoršek: Kompetence vodje pasjega hotela
 20. Janja Lavrač: Uravnoteženje zasebnega in poslovnega življenja zaposlenega
 21. Martina Kramarič: Kompetenčni model projektne pisarne Biotehniškega centra Naklo
 22. Karin Meglič: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Butan plin, d. d.
 23. Maja Oblak: Upravljanje z znanjem v podjetju I.S.P. d.o.o.
 24. Snežana Horvat: Vloga vrednot in kulturne raznolikosti v podjetju kozmetične dejavnosti
 25. Meta Kranjc: Organizacijska kultura zaposlenih v Splošni bolnišnici Brežice
 26. Bina Šijanec: Proces soočanja študentov s povratnim kulturnim šokom ob vrnitvi s študija v tujini
 27. Ivana Popov Jovanović: Proces uvajanja novo zaposlenih na Mestni občini Ljubljana
 28. Nina Perko: Ravnanje z zaposlenimi v podjetju Mali-E-Tiko d.o.o.
 29. Teja Bernot: Problematika zaposlovanja mladih žensk v občini Lukovica
 30. Maruša Props: Kompetence za razvoj kariere
 31. Sebastijan Nemeček: Vidiki obravnave minimalne plače v republiki sloveniji
 32. Petra Vujković: Upravljanje raznolikosti zaposlenih v multikulturnem delovnem okolju
 33. Nina Bajželj: Promocija zdravja na delovnem mestu v podjetju x
 34. Saša Pipan: Čustvena inteligenca in okoljska zavest zaposlenih
 35. Marina Đorđeski: Kompetence vodilnih kadrov v kritični infrastrukturi – primer Splošne bolnišnice jesenice
 36. Sara Zagernik: Skladnost kadrovskega managementa s kadrovsko funkcijo vodij v podjetju
 37. Špela Uršič: Management znanja in dejavniki razvoja zaposlenih v podjetju Fraport Slovenija
 38. Tea Hočevar: Analiza zavzetosti zaposlenih v finančnem sektorju
 39. Katjuša Piber: Kompetenčni profil specialista za upravljanje s človeškimi viri v logističnem podjetju
 40. Polonca Jeršin: Management znanja in sprememb v organizaciji
 41. Sabina Švigelj: Sodobna družba znanja in medgeneracijsko sodelovanje
 42. Dragica Šobot: Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih po Herzbergovi teoriji motivacijskih dejavnikov v Cankarjevem domu
 43. Kaja Jalen: Sistem nagrajevanja v Banki X
 44. Bojana Kožuh: Ekonomski vidiki samozaposlitve
 45. Anita Torkar: RAZISKAVA NAKUPNEGA VEDENJA ŠTUDENTOV NA PODROČJU ZDRAVE PREHRANE
 46. Neža Šimenc: SISTEM PLAČ IN NAGRAJEVANJA V DRUŽINSKEM PODJETJU
 47. Špela Gradišnik: SOCIALNI IN MOTIVACIJSKI VIDIK PLAČE MED MLADIMI
 48. Špela Kimovec Capl: POKLICNI PROFIL BLAGAJNIKOV V BANČNEM SEKTORJU
 49. Matej Mencej: Zadovoljstvo uporabnikov bančnih storitev in uvedba nove storitve
 50. Tina Novak: OCENJEVANJE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU AKTIVA SKUPINA D.O.O.

Diplomska dela (74)

 1. Matic Logar: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v organizaciji X
 2. Veronika Korenini Resnik: Zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska kultura v podjetju x
 3. Nejc Srovin: Organizacija športnih in turističnih storitev v Sloveniji
 4. Hana Ravnikar: Razvoj fizioterapevtov za potrebe športnikov v republiki Sloveniji
 5. Ruben Gospodjinački: Izgorelost v tenisu
 6. Aleksandra Špiclin: Vodenje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v času epidemije covid-19
 7. Primož Svatovšek: Organizacija nadaljevalnega tečaja usposabljanja v letalski šoli SV
 8. Gorana Savanović: Finančna pismenost mladih v sloveniji
 9. Zala Kozin: Dejavniki učinkovitega dela
 10. Klavdija Bajo: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju slovenski državni gozdovi (sidg)
 11. Elvira Beganović: Zavzetost in pripadnost zaposlenih v podjetju x
 12. Tjaša Eržen: Čustvena inteligenca in kadrovski manager
 13. Nensi Sedlašek: Kompetence in vrednote milenijcev
 14. Teja Pustotnik: Kompetence zaposlenega v srednji šoli
 15. Maša Trilar: Kompetenčni profili na klubu študentov kranj
 16. Karin Ulčar: Plače in stroški dela
 17. Jure Maučec: Pomen team buildinga v podjetju
 18. Dragana Bogatinova: Zadovoljstvo zaposlenih v mednarodnem podjetju McDonald's, Alpe-Panon d.o.o., poslovna enota Kranj Drive
 19. Lara Juteršek: Organizacija kadrovske službe v organizacijah
 20. Nataša Despot: Analiza kompetenc delovnih mest na Mestni občini Ljubljana
 21. Timotej Ribič: Vpliv tehnologije na izobraževanje
 22. Sandra Podgoršek: Analiza konkurence na področju zavarovalnih storitev
 23. Petra Kosmač: Motivacija zaposlenih v kontaktnem centru podjetja XY d.o.o.
 24. Barbara Grobelnik: Analiza delovnih mest v podjetju Kavarent-Damjan Jelenko s.p.
 25. Sara Novak: Pomen kompetenc pri zaposlovanju v telekomunikacijskem podjetju
 26. Bojana Bašelj: Prodajni potencial trgovine Kidoo
 27. Simona Krajnc: Motivacija zaposlenih za izobraževanje v podjetju Mariborski vodovod d.d.
 28. Marina Đorđeski: Motiviranje zaposlenih v podjetju Sij Acroni d.o.o.
 29. Tina Zadnikar: Nagrajevanje zaposlenih v finančnem podjetju
 30. Ela Bernik: Alternativna organizacija in sistemizacija dela v podjetju senčila bled d.o.o.
 31. Manja Ostrelič: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI BREŽICE
 32. Alenka Udovč: ANALIZA NOTRANJEGA OKOLJA V ZASEBNIH IN JAVNIH VRTCIH
 33. Petra Vujković: UČINKOVITA RABA VIROV IN KROŽNO GOSPODARSTVO
 34. Sabina Teran Šifrer: MLADI PORABNIKI IN NJIHOVE NAKUPNE ODLOČITVE
 35. Kaja Rebula: ANALIZA DELOVNIH MEST NA STANOVANJSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE
 36. Suzana Majcen Dvoršak: Sistemizacija delovnega mesta enterostomalnega terapevta v bolnišnici
 37. Igor Šircelj: CILJNI STRATEŠKI MARKETING ZA SLOVENSKE TURISTIČNE PRODUKTE V ITALIJI
 38. Gregor Sedej: RAZISKAVA TRGA KUPCEV V PODJETJU RE-EKO D.O.O.
 39. Tanja Hauptman: SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V PODJETJU WOLPAR D.O.O.
 40. Urška Zorc: VPLIV ZGODNJE OBRAVNAVE IN IZOBRAŽEVANJA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM IN NJIHOVIH DRUŽIN
 41. Radojka Pogorelec: PRENOVA MODELA VREDNOTENJA DELOVNIH MEST PO ZAHTEVNOSTI
 42. Tanja Studen: ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV V PLAVALNEM KLUBU TRIGLAV KRANJ
 43. Luka Perčič: VPLIV VIRUSNEGA MARKETINGA NA VEDENJE POTROŠNIKOV
 44. Tinka Knez: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V SUMMIT CENTRU
 45. Aleš Kokalj: CILJNO TRŽENJE IN PROMOCIJA NOVEGA IZDELKA V PODJETJU LJUBLJANSKE MLEKARNE
 46. Amra Škrgić: ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV Z IZVEDBO PROGRAMOV USPOSABLJANJ RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA DVIG ZAPOSLJIVOSTI RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN
 47. Nataša Jeras: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V KLICNEM CENTRU PODJETJA FORMA DEDAV D.O.O.
 48. Martina Gorjup Križaj: Vrednote zaposlenih v Splošni bolnišnici Trbovlje
 49. Nino Kovaček: NEMATERIALNO NAGRAJEVANJE IN MOTIVACIJA ZAPOSLENIH NA POLICIJSKI UPRAVI KOPER
 50. Nina Sitar: ZADOVOLJSTVO IN MOTIVIRANOST ZA USPOSABLJANJE POLICISTOV NA POLICIJSKI UPRAVI KRANJ
 51. Mojca Pugelj: ZADOVOLJSTVO IN MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V MESTNI OBČINI KRANJ
 52. Tanja Jeličić: VLOGA NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 53. Gregor Mihelčič: Vrednotenje dela in motivacija zaposlenih v podjetju Makoter d.o.o.
 54. Esmir Sedić: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH TER VLOGA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV V PODJETJU XY
 55. Saša Pipan: PERCEPCIJA RAZLIČNIH CILJNIH SKUPIN O POMENU EKO ŠOLE KOT STILU ŽIVLJENJA
 56. Maja Belaj: TRŽENJSKI SPLET V PODJETJU TOSAMA D.O.O.
 57. Sara Zagernik: PERCEPCIJA KOMPETENC SLOVENSKIH PODJETNIC
 58. Urška Kurnik: POMEN DOBREGA INTERNEGA KOMUNICIRANJA ZA PODJETJE
 59. Valerija Raduha: KOMPETENCE SVETOVALCEV ZAPOSLITVE NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE
 60. Tadeja Skubic: POMEN PRODAJNEGA OKOLJA PRI NAKUPNIH ODLOČITVAH POTROŠNIKOV
 61. Tana Stanonik: ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV TURISTIČNIH STORITEV
 62. Špela Strojin: Vrednotenje delovne uspešnosti na delovnem mestu
 63. Manca Korošec: ZAPOSLENI IN ODNOS DO DELA V PODJETJU SAM D.O.O.
 64. Kaja Vuk: VPLIV KOMUNIKACIJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV NA VPIS ŠTUDENTOV
 65. Lea Koželj: POMEN TRŽNIH POTI V PODJETJU LEK D.D.
 66. Mirjana Bosnić: TRŽENJE TELEGRAMA NA SLOVENSKEM TRŽIŠČU
 67. Petra Alič: VLOGA IZOBRAŽEVANJA PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
 68. Darija Nikolić: ANALIZA ZADOVOLJSTVA KUPCEV PEKOVSKIH IZDELKOV V PODJETJU MLINAR S D.O.O.
 69. Gašper Piletič: UGOTAVLJANJE STOPNJE ZADOVOLJSTVA IN MOTIVACIJA ZA DELO V AGENCIJI X
 70. Žiga Mudrinić: ORODJA PROMOCIJE ZA USPEŠNO PRODAJO STORITEV TURISTIČNIH AGENCIJ
 71. Ivana Blažan: POMEN KUPČEVIH ODLOČITEV ZA IZBIRO TRGOVCA
 72. Mateja Pavlič: POSPEŠEVANJE PRODAJE IZDELKOV V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 73. Eva Knific: POSPEŠEVANJE PRODAJE FARMACEVTSKIH IZDELKOV V LEKARNAH
 74. Tamara Lazar: DEJAVNIKI UČINKOVITEGA TRŽNEGA KOMUNICIRANJA S POUDARKOM NA OSEBNI PRODAJI
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici