| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Milan Pukšič: ZASNOVA IN UVEDBA INOVATIVNEGA ORGANIZACIJSKEGA MODELA MANAGEMENTSKEGA KONCEPTA TRETJE GENERACIJE - PRIMER FARMACEVTSKE PANOGE V SLOVENIJI

Magistrska dela (33)

 1. Vesna Verdnik: VIDIKI ORGANIZACIJE DELA V RAČUNOVODSKIH SERVISIH V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
 2. Luka Simović: Analiza možnosti internacionalizacije na primeru velikega podjetja s trgovskimi dejavnostmi
 3. Špela Lorenčič: Primerjalna analiza managementa nekaterih globalno najuspešnejših organizacij
 4. Danijela Šerbinek: Primerjava delovnih razmer med javnim in zasebnim podjetjem
 5. Alexandra Boricheva: Organizacijski odnosi med tujim managerjem in zaposlenimi v podjetju v Sloveniji - primer podjetja x
 6. Katarina Maltarski: Organizacijski model izvajanja poslovnih procesov javnega značaja
 7. Melita Novačan: Položaj žensk v managementu
 8. Marijan Bilić: Organizacijski izzivi in analiza stroškov na projektu "hotel Osmine"
 9. Denis Dobranić: Nadzor izdelovalnih procesov v maloserijski proizvodnji
 10. Melita Lazar: Manager in vodenje podjetja: primer družinskega podjetja Jagros d.o.o.
 11. Jure Lorenc: Uporaba metod za zagotavljanje kakovosti v procesu nadzora izdelave rotorja za hlajenje žarometov
 12. Tomaž Žnuderl: Informacijske tehnologije v gradbenem podjetju
 13. Mića Gavrić: Test interoperabilnosti na primeru izbranih aplikacij odprtega informacijskega modeliranja objektov
 14. Matija Novak: ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 15. Marjana Hlebič: MANAGEMENT V ŠOLSTVU, RAVNATELJ - PEDAGOG ALI MANAGER
 16. Maja Bezenšek: PROPAD VELIKEGA PROIZVODNEGA PODJETJA
 17. Tanja Žvižaj: Organizacijski model klicnega centra
 18. Božidar Kastelic: POSLOVNO ORGANIZACIJSKI KONCEPT RAVNANJA Z OKOLJEM V MALEM STORITVENEM PODJETJU
 19. Anja Omladič: ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU
 20. Drago Pavlič: POSLOVNO-ORGANIZACIJSKI MODEL ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ POSLOVNIH PROCESOV V INŽENIRING PODJETJU
 21. David Špendal: MANAGEMENT IN UČINKOVITOST STORITVENEGA PODJETJA
 22. Andreja Novak: KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO - SODOBNI TREND ODGOVORNOSTI PODJETJA DO DRUŽBE
 23. Tanja Čretnik: ORGANIZACIJSKI VIDIKI USTANOVITVE JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO, ŠPORT IN MLADINO
 24. Rebeka Rubin: MLADI LAHKO IZKORISTIJO SVOJ MANAGERSKI POTENCIAL V SOCIALNEM PODJETNIŠTVU KOT VIRE NEIZKORIŠČENE ZAPOSLITVENE PRIHODNOSTI
 25. Miha Jarc: MANAGEMENT IN MOŽNOSTI SLOVENSKEGA PODJETJA NA GLOBALNEM TRGU
 26. Damjan Grušovnik: POVEZAVA MED KAKOVOSTJO PROCESA ODLOČANJA MANAGERJEV TER USPEŠNOSTJO PODJETIJ V SLOVENIJI
 27. Andreja Kolar: Razmerja med odgovornim računovodenjem, računovodjo ter vodenjem in upravljanjem v Sloveniji
 28. Martina Sarjaš: SOCIALNO PODJETNIŠTVO KOT IZZIV V GOSPODARSKI KRIZI
 29. Petra Muraus: PRIPRAVA ZAPOSLENIH NA DELO S PROSTOVOLJCI IZ TUJINE V SKLOPU PROGRAMA EVROPSKE PROSTOVOLJNE SLUŽBE NA PRIMERU ORGANIZACIJ V SLOVENIJI IN NA FINSKEM
 30. Manuela Breznik: ŽENSKE V MANAGEMENTU
 31. Nina Žižek: ŽENSKE IN RAZVOJ KARIERE
 32. Gorazd Križaj: RAZVOJ MODELA SANACIJE PROIZVODNEGA PODJETJA
 33. Suzana Drame: VPLIV ZLORABE MOČI NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI

Diplomska dela (85)

 1. Mateja Simonič: Obvladovanje konfliktov v organizaciji x
 2. Katarina Žunko: Finančni vidiki kadrovskega managementa v družinskem podjetju, s primerom
 3. Gregor Frumen: Organizacija in management v podjetju henkel slovenija d.o.o.
 4. Dejan Lajh: Vloga managerja pri trgovanju z nepremičninami
 5. David Ban: Management v športnem klubu
 6. Luka Fras: Vloga in vodenje timskega dela v organizacijah
 7. Tjaša Leš: Organizacijska struktura na primeru podjetja COMTRADE D.O.O.
 8. Urban Kolenko: Managementski koncept izvedbe študentskega bogračfesta v mariboru
 9. Nandino Žderić: Makroekonomski in organizacijski vidiki inoviranja
 10. Laura Cajnko: Timsko delo v organizaciji
 11. Maksida Ramić: ORGANIZACIJA STORITVENGA PODJETJA X
 12. Duško Uršič, JAN KRISTL: MANAGEMENT BLAGOVNIH ZNAMK V ŠPORTU
 13. Samantha Žogan: Manager in vodenje podjetja
 14. Luka Lotrič: Vodenje, organiziranje in širitev malega IT podjetja
 15. Nina Babšek: MANAGEMENT IN INVALIDSKO PODJETJE
 16. Marcel Boškovič: Vodenje in uspešnost organizacij
 17. Pia Černčič: Vodenje poslovnega sistema v podjetju x
 18. Jernej Lončarič: Droni, kamere in programska oprema za potrebe kartiranja
 19. Tamara Bračko: OSVETLJENOST PREHODOV ZA PEŠCE
 20. Franjo Kosi: Obvladovanje krize v poslovanju hotela
 21. Severin Serdinšek: Stili vodenja v podjetjih
 22. Vanja Zemljarič: Stres na delovnem mestu
 23. Tomi Skrbinšek: Temeljne kontingenčne teorije vodenja v sodobnem okolju
 24. Špela Lorenčič: Organizacijska kultura v podjetju
 25. Nina Bencik: UVAJANJE KONCEPTA CRM V PODJETJE TRGOVSKE DEJAVNOSTI
 26. Natalija Blatnik: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH NA BENCINSKEM SERVISU X
 27. Marjetka Krajnc: ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA V JAVNEM SEKTORJU
 28. Maja Maučec: FINANČNE POMOČI PRI USTANAVLJANJU MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ
 29. Jadranka Jaušovec: VZPOSTAVLJANJE UČINKOVITE ORGANIZACIJE V PODJETJU X
 30. Iztok Snežič: MANAGERSKI VIDIKI RAZLIČNIH NAČINOV OSVAJANJA TUJIH TRGOV - PRIMER PODJETJA X
 31. Manja Godar: REŠEVANJE KONFLIKTOV V IZBRANEM PODJETJU
 32. Tanja Tršan Vodopivec: PREDLOG NOVE ORGANIZIRANOSTI V PODJETJU IN2 D. O. O. KOPER Z UVEDBO PROJEKTNE PISARNE
 33. Barbara Kos: ORGANIZIRANJE VINARSTVA IN VINOGRADNIŠTVA NA ŠTAJERSKEM IN MOTIVACIJA
 34. Jožica Bašič: Implementacija sistemskih organizacijskih postavitev pri ustanovitvi računovodskega podjetja Aktiva 3000 d.o.o.
 35. Igor Kozlar: MANAGERSKI VIDIKI PRI UVEDBI NOVEGA SOLARNEGA SISTEMA NA TRGU
 36. Jožica Španinger: ANALIZA RAZVITOSTI KONTROLINGA V PODJETJU AHA EMMI D.O.O.
 37. Tanja Šebalj: ORGANIZACIJSKI VIDIKI MATERIALNIH TOKOV V PODJETJU YDRIA MOTORS D. O. O.
 38. Zala Ročnik: VODENJE IN ORGANIZIRANOST POSLOVANJA V PODJETJU "X"
 39. Doroteja Majcen: Stili vodenja in osebnostne lastnosti vodje
 40. Nataša Atanasova: ORGANIZACIJA UVEDBE EMV TEHNOLOGIJE PRI KARTICI DINERS CLUB
 41. Denis Dečko: ORGANIZIRANJE, VODENJE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI
 42. Biljana Sakan: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR D.D.
 43. Stanislav Borovnik: RAZVOJ PODJETJA IN MANAGEMENT SPREMINJANJA
 44. Ivana Lugonjić: Management v turizmu - primer turistične agencije Center
 45. Leon Rozman: REORGANIZACIJA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V PODJETJU GORENJE, D. D.
 46. Saša Šinkovec: Zadovoljstvo gostov in merjenje kakovosti storitve v čarter podjetju na podlagi vprašalnika Euminia
 47. Tanja Božič Smrekar: USPEŠEN POSAMEZNIK, VODJA IN SKUPINA V PODJETJU OBSESSION D.O.O.
 48. Darja Kupljen: MANAGEMENTSKI VIDIKI STRESA NA DELOVNEM MESTU V ORGANIZACIJI X
 49. Mitja Gmajner: USTVARJALNA KLIMA V ORGANIZACIJAH PODRAVSKE REGIJE
 50. Jelka Kobovc: POSLOVNI PROCES REŠEVANJA ŠKOD IN REORGANIZACIJA ŠKODNEGA PROCESA V ZAVAROVALNICI
 51. Karmen Čatar: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 52. Andreja Krivec: Priprava informacij za odločanje o ustanovitvi podjetja v lesnopredelovalni industriji v kriznih razmerah
 53. Matej Inkret: ORGANIZACIJSKA ANALIZA SPLETNEGA POKER TRGA
 54. Rafaela Ivančič Bubnič: Management in vodenje podjetja
 55. Martina Ošlak: ORGANIZACIJSKA KULTURA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 56. Anja Zorjan: VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
 57. Luka Rogič: OPTIMIZACIJA POSLOVANJA V MATERIAL MANAGEMENTU SCHWARZKOPF HENKEL
 58. Matija Ternovšek: MODEL VODENJA STORITVENEGA PODJETJA "X"
 59. Jasmina Juvančič: OBVLADOVANJE KRIZE V POSLOVANJU PODJETJA X
 60. Silvo Forjan: PRIDOBIVANJE NOVEGA KADRA V GRADBENEM PODJETJU
 61. Nina Žugman: SPREMLJANJE METODE 20 KLJUČEV V PODJETJU ELTI D.O.O.
 62. Sonja Repnik: Z VODENJEM DO USPEŠNEGA POSLOVANJA
 63. David Štrucl: ORGANIZIRANJE ZUNANJETRGOVINSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU X
 64. Eva Grilč: PRISILNA PORAVNAVA KOT ORODJE ZA PREMAGOVANJE KRIZE PODJETJA
 65. Nataša Šavc: Modeli učeče se organizacije in njihova primerjava
 66. Bojan Dolinšek: PRIPRAVA IN VODENJE PROJEKTA RAZVOJA MALEGA GOSPODINJSKEGA APARATA
 67. Matej Urbanč: STRATEGIJE POGAJANJ KOT VODILO USPEŠNEGA POSLOVANJA ORGANIZACIJE
 68. Miha Borec: ORGANIZACIJA PODJETJA
 69. Pavel Kačič: MANAGEMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
 70. Izidora Rajh: ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA V PODJETJU MAP-TRADE D. O. O.
 71. Maja Pavlović: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU L & C D.O.O.
 72. Anja Šinkovec: ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V PODJETJU SANERA D.O.O.
 73. Ana Marija Šket: MANAGEMENTSKI VIDIKI MARKETINGA
 74. Nina Skok: NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA DOGODKOV
 75. Marija Micevska: Vpliv kulture na japonski management
 76. Primož Kokot: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 77. Nastja Slemenšek: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V RAZLIČNIH ORGANIZACIJAH
 78. Karmen Semler: UPRAVLJANJE, OBVLADOVANJE TVEGANJ IN SKLADNOST V ZAVAROVALNICI MARIBOR
 79. Natalija Krajnc: VIDIKI MANAGEMENTA PODJETJA
 80. Peter Kovše: MANAGEMENTSKI KONCEPT WCM IN VITKI POSLOVNI PROCESI V PROIZVODNEM PODJETJU X
 81. Martina Šijanec: RAZMERJE MED MANAGEMENTOM IN VODENJEM
 82. Ines Balažic: ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETJA X
 83. Silva Marodi: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 84. Renata Kutnar: KONFLIKTI V ORGANIZACIJI
 85. Maja Fifolt: ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETJA
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici