| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (51)

 1. Patricija Lunežnik: Izgorelost zaposlenih v ambulantah družinske medicine v povezavi s številom glavarinskih količnikov
 2. Oleksandr Lukhanin: Stil vodenja, povezan z zdravim delovnim okoljem v zdravstvu
 3. Yuliia Lukhanina: Stil vodenja, povezan s kakovostjo zdravstvenega varstva
 4. Marko Čuček: Merjenje krvnega tlaka pri pacientih z atrijsko fibrilacijo
 5. Anja Mežan: Kakovost življenja starostnikov v domačem okolju
 6. Anja Škrget: Prisotnost stigme o epilepsiji
 7. Valerija Zorčič: Znanje, odnos in veščine za zagotavljanje varnosti pacientov v zdravstveni negi
 8. Kristijan Herceg: Kakovost življenja bolnikov s kronično rano
 9. Petra Krčovnik: Opolnomočenje pacienta – pomemben element obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni
 10. Blaž Ciglar: Kakovost in varnost predaje življenjsko ogroženega pacienta med ekipo nujne medicinske pomoči in urgentnim centrom
 11. Maša Kaučič: Težave in počutje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
 12. Mateja Herjavec: Pojavnost hipoglikemije pri sladkornih bolnikih tipa 2 zdravljenih z insulinom vodenih v diabetološki ambulanti
 13. Monika Zorman: Samoocena kakovosti življenja odraslih s kožno boleznijo
 14. Katja Lebar: Motnje spanja pri starejših
 15. Sanja Radujko: Varnost pacientov skozi pogled zdravstvenega delavca
 16. Zdenka Gorenjak: Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev na sekundarni ravni zdravstvenega varstva
 17. Tadeja Gašparič Pincetić: Opolnomočenje – pomemben dejavnik za kakovostno obravnavo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 v ambulanti družinske medicine
 18. Karmen Balažic: Varnostna kultura kot kazalnik kakovosti zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih
 19. Žiga Korošec: Prepričanja in praksa staršev glede obvladovanja vročine pri predšolskih otrocih
 20. Maja Brumec: Pomen dejavnikov kakovosti življenja v starosti
 21. Bernardka Hraš: Uvajanje novo zaposlenih v zdravstveni negi v bolnišnicah v podravski regiji
 22. Jelena Čubra: Predlog modela edukacije pacienta po možganski kapi pred odpustom iz bolnišnice
 23. Mateja Šlebinger: Prehranjevalne navade obolelih za rakom
 24. Mitja Bagari: Razširjenost kajenja cigaret med študenti zdravstvenih in tehniških ved
 25. Rebeka Hrovat: Mobilna aplikacija za naročanje pacientov
 26. Tanja Kukovec: Vloga kronično bolnega pacienta pri obvladovanju kroničnega obolenja
 27. Janja Lorber: Preverjanje uporabnosti spletne aplikacije za odkrivanje nediagnosticirane sladkorne bolezni v referenčnih ambulantah s strani uporabnikov
 28. Jasmina Golenko: Prisotnost zdravstvenega tveganja pri starostnikih
 29. Klavdija Potočnik: Ugotavljanje potreb svojcev pacientov po nezgodni poškodbi glave
 30. Karmen Wirth: Pomembnost paliativne oskrbe v institucionalnem varstvu
 31. Metka Škofič: Vpliv adherence pri zdravljenju multiple skleroze z imunomodulatornimi zdravili
 32. Brigita Špes: Dejavniki, ki vplovajo na zadovoljstvo pacientov ter organizacijo dela na primarnem nivoju
 33. Renata Premzl: Zaposleni v zdravstveni negi v skrbi za umirajoče paciente
 34. Tjaša Skornišek: Poznavanje probiotikov med zdravstvenimi delavci
 35. Petar Ljuljđuraj: Organizacijska klima v profitnih in neprofitnih zdravstvenih organizacijah
 36. Ana Koroša: Vpliv biokemičnih in kliničnih značilnosti na pojav peritonitisa, pri pacientih zdravljenih s peritonealno dializo
 37. Špela Potočnik: Prehranska obravnava dializnih pacientov
 38. Nataša Kurnik: Izobraževanje na področju paliativne oskrbe
 39. Nataša Kolar: Uspešnost zdravstveno vzgojne delavnice »Zdravo hujšanje«
 40. Sonja Deučman: Zdravstveno vzgojno delo pri bolnikih z astmo
 41. Simona Grace Mikolič: Pomen komunikacije za zadovoljstvo bolnikov
 42. Nina Župan: Določanje tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 v referenčnih ambulantah
 43. Suzana Divjak: Vpliv glasbe na starostnika
 44. Martina Klobčar: VPLIV VPELJAVE SISTEMA KAKOVOSTI E-QALIN NA ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV V INSTITUCIONALNEM VARSTVU
 45. Timi Soršak: SISTEM IZBOLJŠANJA KOMUNIKACIJE MED ZDRAVNIKOM IN PACIENTOVIM ZDRAVSTVENIM POOBLAŠČENCEM
 46. Melita Pšajd: Vzroki za odhod starostnika v dom za starejše in pomen medosebnih odnosov
 47. Andreja Alič: VPLIV VITAMINA C NA C-REAKTIVNI PROTEIN PO REVASKULARIZACIJI SRCA
 48. Darko Horvat: POČUTJE LJUDI OBOLELIH ZA ASTMO
 49. Marjeta Oplot: SPREMLJANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA STAROSTNIKOV V SLOVENIJI S POMOČJO SEKUNDARNE ANALIZE PODATKOV
 50. Anja Trbežnik: INFORMIRANOST PACIENTOV OB NAPOTITVI NA ENDOSKOPSKI POSEG
 51. Ranka Mihelič: KOMUNIKACIJA MED ČLANI ZDRAVSTVENEGA TIMA

Diplomska dela (56)

 1. Ana Skale: Učinki glasbene terapije na dobro počutje starejših oseb z demenco
 2. Martina Draganič: OSVEŠČENOST BOLNIKOV O ANTIKOAGULANTNI TERAPIJI
 3. Ana Kegu: Spalne navade in kakovost življenja odraslih
 4. Katja Jesih: TEŽAVE PACIENTOV ZDRAVLJENIH S HEMODIALIZO
 5. Dejan Furman: Vpliv amalgamskih zalivk na zdravje
 6. Sandra Anžič: Uporaba transformacijskega stila vodenja v zdravstveni negi
 7. Tamara Sagadin: Prisotnost zapletov pri pacientih s sladkorno boleznijo in vpliv bolezni na življenje
 8. Dajana Lješić: Reševanje problema orientiranja pacientov, zaposlenih in obiskovalcev v bolnišnici
 9. Nina Zupanc: Odnos do starosti s strani naključno izbrane populacije ljudi
 10. Viktorija Hauptman: Najpogostejše ovire s katerimi se srečujejo medicinske sestre v paliativni oskrbi
 11. Bine Halec: Kakovost življenja oseb s Pompejevo boleznijo
 12. Sara Dečar: Težave s spanjem v starosti
 13. Irena Rihter: Opolnomočenje pacientov s kronično boleznijo
 14. Kaja Esih: Doživljanja zdravstvenega osebja pri negovanju umirajočega starostnika v domovih starejših
 15. Urška Marguč: Raziskovanje v gerontološki zdravstveni negi
 16. Melita Oros: Obremenjenost medicinskih sester s krčnimi žilami
 17. Blaž Benkovič: Odnos do staranja in starejših ljudi
 18. Nina Klampfer: Motnje v spolnosti in načrtovanje družine pri multipli sklerozi
 19. Alex Trojnar: Prehranjevalne navade zaposlenih v nujni medicinski pomoči
 20. Maja Brumec: Dejavniki tveganja in način življenja starostnika z obstipacijo
 21. Rebeka Planinc: Vpliv dejavnikov na izbiro študija zdravstvene nege
 22. Samanta Žula: Spremembe v starosti in stiske, ki iz njih izhajajo
 23. Eva Rojht: Odnos študentov do starostnikov in staranja
 24. Lea Mlinarič: Tuberkuloza in vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnikov s tuberkulozo
 25. Petra Krčovnik: Življenjski slog in prisotnost kroničnih nenalezljivih bolezni
 26. Zofija Švarc: Obravnava bolnika s fibromialgijo
 27. Eva Povirk: Doživljanje terapije s psmi s strani starostnika
 28. Petra Vasle: Prehranjevalne navade sladkornih bolnikov tipa 2
 29. Iris Siter: Potrebe onkološkega bolnika
 30. Dejan Šijanec: ZADOVOLJSTVO PACIENTOV Z OBRAVNAVO V REFERENČNI AMBULANTI
 31. Patricia Cvetko: POMEN TESTIRANJA HOJE PRI BOLNIKIH Z MULTIPLO SKLEROZO
 32. Tina Murko: OBRAVNAVA PACIENTA Z OSTEOPOROZO V REFERENČNI AMBULANTI
 33. Mirjana Mandić: UPORABA METODOLOGIJE LEAN SIX SIGMA V ZDRAVSTVENI NEGI
 34. Dejan Zgonjanin: STARANJE IN DEMENCA
 35. Mojca Zavolovšek: POUČENOST PACIENTOV O PERITONEALNI DIALIZI, KOT IZBIRI NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA
 36. Simona Oček: METODE DELA Z BOLNIKI OBOLELIMI ZA DEMENCO
 37. Rok Bernad: MEDOSEBNI ODNOSI IN IZGOREVANJE ZAPOSLENIH V TIMU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V DOMU STREJŠIH OBČANOV
 38. Tatjana Ferenček: KAKOVOST ŽIVLJENJA STAROSTNIKOV Z OKVARO SLUHA
 39. Jernej Gašparič: ZDRAVLJENJE Z BIOLOŠKIMI ZDRAVILI IN KAKOVOST ŽIVLJENJA BOLNIKA Z REVMATOIDNIM ARTRITISOM
 40. Maja Obreza: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI BOLNIKA Z ŽOLČNIMI KAMNI
 41. Maša Silovšek: ALERGIJA NA PIKE KOŽEKRILCEV
 42. Jasmina Cvikelj: OCENA ASERTIVNOSTI S STRANI ŠTUDENTOV
 43. Maja Razboršek: OSVEŠČENOST LJUDI O PREPREČEVANJU MIŠJE MRZLICE
 44. Viktorija Veljko: PRIPRAVLJENOST LJUDI ZA DAROVANJE KRVI
 45. Martina Sajko: POMEN TELESNE AKTIVNOSTI PRI BOLNIKIH S SLADKORNO BOLEZNIJO
 46. Nadja Marguč: PRILAGODITEV STAROSTNIKA NA DOMSKO VARSTVO SKOZI ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI
 47. Neva Golob: BOLNIKI S KONČNO LEDVIČNO ODPOVEDJO IN NJIHOVE SPREMEMBE V ŽIVLJENJU
 48. Dolores Leskovar: STRES IN OBREMENITEV MEDICINSKIH SESTER V INTENZIVNI TERAPIJI
 49. Saša Horvat: MEDSEBOJNI ODNOSI KOT POMEMBNA DIMENZIJA ORGANIZACIJSKE KLIME
 50. Petra Metličar: RAVNANJE Z ODPADKI PRI PREDELAVI ROŽMARINA
 51. Tanja Vicman: SPOLNOST KOT DEJAVNIK KAKOVOSTNEGA ŽIVLJENJA STAROSTNIKOV
 52. Indira Omerović: POGOSTOST RAZJEDE ZARADI PRITISKA PRI HOSPITALIZIRANIH BOLNIKIH TER POMEN PREPREČEVANJA NASTANKA
 53. Žiga Korošec: OBRAVNAVA STAROSTNIKA S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO
 54. Maja Vukanič: ZANIMANJE STAROSTNIKOV ZA DOMSKO VARSTVO
 55. Samo Babosek: SEZNANJENOST LJUDI O NEGATIVNIH VPLIVIH KAJENJA
 56. Janja Lorber: IZPOSTAVLJENOST ŠTUDENTOV DEJAVNIKOM TVEGANJA ZA NASTANEK KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI

Druga dela (1)

 1. Damjana Lovenjak Potočnik: STISKE IN DILEME SVOJCEV STAROSTNIKA Z VIDIKA NJIHOVEGA VKLJUČEVANJA V OSKRBO DOMA ALI V INSTITUCIJI
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici