| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Simona Lorenčič: Vpliv medijev na športno aktivnost predšolskih otrok na podeželju in v mestu

Diplomska dela (101)

 1. Aleksandra Murat Milošič: Analiza izvajanja naravnih oblik gibanja v vrtcih
 2. Naja Verhovčak: Usposobljenost vzgojiteljev za gibalne/športne dejavnosti v vrtcu
 3. Terezija Šogorić: Mnenje staršev o pomenu plavanja otrok
 4. Urška Krašovec: Vpliv vadbe na razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju
 5. Sonja Lekan: VPLIV IZVAJANJA GIBALNIH DEJAVNOSTI NA ZUNANJIH POVRŠINAH VRTCA NA IZOSTANKE OTROK IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI
 6. Jaka Hliš: PRIMERJAVA NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI IN MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK Z NJIHOVO GIBALNO UČINKOVITOSTJO
 7. Tina Jerman: Vloga trenerja plavanja pri delu z mlajšimi selekcijami
 8. Urška Zlodej: Gibalna ustvarjalnost v predšolskem obdobju
 9. Janja Bricman: Vpliv nogometnega vrtca na motorično učinkovitost otrok
 10. Janja Fužir: Vpliv bivalnega okolja na motorični status otrok
 11. Janja Martini: Razvijanje motoričnih sposobnosti z elementarno igro rokometa
 12. Anja Krivec: Analiza nekaterih posebnosti dela trenerjev plavanja z mlajšimi selekcijami
 13. Tea Štampalija: Gibalne/športne vsebine za 3-4 leta stare otroke
 14. Melita Rom: Motorična kreativnost predšolskih otrok
 15. Dunja Kelbič: Motorično nadarjeni otroci pri plavanju
 16. Darja Gantar: Vloga plezal v vrtcih pri motoričnem razvoju otrok
 17. Miha Planinšič: Gibalni razvoj otrok starih od tri do štiri leta
 18. Ines Praznik: Vloga staršev pri gibalnih/športnih aktivnostih otrok
 19. Tina Kolman: Kakovost dela trenerjev z mlajšimi selekcijami
 20. Doroteja Trčko: Vpliv načrtovanja gibalnih /športnih dejavnosti v vrtcu na motorične sposobnosti otrok
 21. Simona Kovačič: Prepoznavanje motorično nadarjenih otrok s pomočjo motoričnih testov
 22. Metka Rezec: Vpliv motoričnih sposobnosti na uspešnost pri učenju alpskega smučanja
 23. Urška Kotnik: Povezanost vzgojiteljevega življenjskega sloga in njegove starosti z gibalnimi sposobnostmi otrok v vrtcu
 24. Polona Kugonič: Senzomotorične sposobnosti in telesne značilnosti strokovnih delavcev vrtca
 25. Maja Rojc: Primerjava planinskih vsebin vrtca v prvem in drugem starostnem obdobju
 26. Živa Lipovec: Vpliv elementarnih iger z žogo na razvoj motoričnih sposobnosti predšolskih otrok
 27. Nina Rogelj: Prepoznavanje motorične nadarjenosti otrok po Von Krafftovi in Semkovi metodi
 28. Maša Zečič: Vloga plesa pri senzomotoričnem razvoju predšolskega otroka
 29. Ines Luknjar: Razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju
 30. Simona Pirnat: Vpliv športnega pedagoga v vrtcu na gibalne sposobnosti predšolskih otrok
 31. Maja Čanžek: Ukvarjanje z motorično nadarjenimi otroci v vrtcu
 32. Melita Kuder: Pomen merjenja motoričnih sposobnosti predšolskih otrok za načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu
 33. Jasmina Nina Pungartnik: Vpliv načrtovane, redno izvajane in vodene gibalne dejavnosti na razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih otrok
 34. Teja Kuhelj: Vpliv gozdnega vrtca na gibalni razvoj otroka
 35. Anja Zupanc: Pomen načrtovanih in redno izvajanih gibalnih dejavnosti za gibalni razvoj otroka
 36. Romana Trontelj: Izkoriščanje vadbenih površin v vrtcu
 37. Jožica Dremelj: Pomen hoje za razvoj motoričnih sposobnosti v predšolskem obdobju
 38. Vanja Jug: Vpliv staršev na mejnike v gibalnem razvoju otroka
 39. Olga Gracar: Vloga športnega pedagoga v vrtcu
 40. Natalija Kranjec: Upravljanje gibanja pri otrocih s posebnimi potrebami
 41. Tjaša Trep: Vloga vzgojitelja pri zgodnjem odkrivanju motorično nadarjenih otrok
 42. Lea Rošker: Gibalni razvoj otroka v prvem letu starosti
 43. Maša Medved: Vključevanje predšolskih otrok v organizirane gibalne dejavnosti
 44. Klaudija Rokavec: Pomen gibanja v naravi za gibalni razvoj otroka
 45. Špela Smolar: VPLIV STARŠEV NA GIBALNI RAZVOJ OTROK V KOROŠKI REGIJI
 46. Nika Mihelič: Vpliv plavanja na gibalni razvoj otrok v Zasavju
 47. Namira Husić: MOŽNOSTI ŠPORTNIH AKTIVNOSTI PRI NOSEČNICAH
 48. Sabina Kogelnik: RAZVOJ EKSPLOZIVNE MOČI PRI OTROKU
 49. Irena Matasović: VLOGA NARAVNIH OBLIK GIBANJA PRI ELEMENTARNI IGRI ROKOMETA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
 50. Petra Dervarič: ELEMENTARNA GIBALNA IGRA - HOKEJ NA TRAVI
 51. Jasna Furman: POMEN NARAVNIH OBLIK GIBANJA ZA GIBALNI RAZVOJ OTROKA
 52. Martina Bukovnik: Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v drugem starostnem obdobju
 53. Martina Pajnkiher: MOTORIČNI RAZVOJ OTROKA OD ROJSTVA DO SAMOSTOJNE HOJE
 54. Zvezdana Pavletič: PLANINSKE VSEBINE V PROGRAMU GIBALNIH DEJAVNOSTI VRTCA
 55. Andreja Grčar: Primerjava motoričnega razvoja med dvojčkoma
 56. Marina Ros: Vpliv vadbe v naravi na motorične sposobnosti
 57. Barbara Kirbiš: Gibalna dejavnost v predšolskem obdobju kot preventiva pred prekomerno telesno težo in debelostjo otrok
 58. Francka Kunavar: Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju
 59. Melita Podgoršek: Program "Ciciban planinec" kot sredstvo za razvijanje motoričnih sposobnosti predšolskih otrok
 60. Katarina Jošt: Analiza motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju
 61. Anja Gotar: Vpliv plavanja in jahanja na gibalni razvoj otroka s cerebralno paralizo
 62. Klementina Makari: VLOGA HIPOTERAPIJE PRI RAZVOJU SENZOMOTORIKE PREDŠOLSKEGA OTROKA
 63. Martina Drame: Vloga vzgojitelja pri gibalnem razvoju otrok v vrtcu Šentjtur
 64. Klavdija Motaln: IZVAJANJE PROGRAMA CICIBAN PLANINEC V VRTCU
 65. Andreja Breznik: Mejniki v gibalnem razvoju otroka
 66. Eva Štriker: DODATNE GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI V VRTCU
 67. Tamara Kovačič: VPLIV TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA NA GIBALNE/ŠPORTNE DEJAVNOSTI OTROK
 68. Tjaša Korenjak: Vloga koordinacije in ravnotežja pri baletu
 69. Darja Vajngerl: Vloga gibalnih dejavnosti pri gibalno oviranih otrocih
 70. Špela Nečemer: Gibalne in športne dejavnosti kot vrednota v otroštvu
 71. Janja Kolar: ORGANIZIRANE PROSTOČASNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE
 72. Darja Kosi Radovanović: PREKOMERNA TELESNA TEŽA IN DEBELOST V POVEZAVI Z GIBANJEM V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
 73. Tadeja Bračko: OTROŠKA IGRIŠČA V SLOVENSKIH GORICAH
 74. Maja Lušina: PLANINSKE VSEBINE ZA OTROKE
 75. Metka Mlinšek: Vloga okolja v gibalnem razvoju otroka
 76. Andreja Strajn: PRIMERJAVA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK 1. RAZREDA V ŠOLSKIH LETIH 2006/2007 IN 2013/2014
 77. Lucija Dobovšek: VLOGA OKOLJA PRI RAZVOJU SENZOMOTORIKE
 78. Nina Zelenik: Želene kompetence študentov predšolske vzgoje na področju športnih dejavnosti v vrtcu
 79. Petra Horvat: VPILIV NEKATERIH GIBALNIH SPOSOBNOSTI NA PRAVILNI RAZVOJ HRBTENICE PRI OTROKU
 80. Barbara Jecl: RAZVOJ MOTORIKE V PRVEM LETU STAROSTI OTROKA
 81. Vesna Kos: RAZVOJ KOORDINACIJE V OTROŠTVU
 82. Karmen Šiler: Opremljenost koroških vrtcev s športnimi igrali in pripomočki
 83. Ana Mlakar: Senzomotorični vidik vzgoje mladih gasilcev
 84. Vesna Krivec: RAZVOJ RAVNOTEŽJA V OTROŠTVU
 85. Rebeka Mraz: Dejanske kompetence študentov predšolske vzgoje na področju športnih dejavnosti v vrtcu
 86. Urška Rebernak: Vpliv ukvarjanja s športom pri starših na ukvarjanje s športom pri njihovih otrocih
 87. Monika Videčnik: IZVAJANJE PLANINSKIH VSEBIN V OKVIRU KURIKULUMA ZA VRTCE
 88. Rebeka Kos: VPLIV PLAVANJA NA SENZOMOTORIČNI RAZVOJ OTROKA
 89. Sara Vuherer: VLOGA TERAPIJE S KONJEM PRI SENZOMOTORIČNEM RAZVOJU OTROKA
 90. Katja Lipošek: GIMNASTIČNA ABECEDA V VRTCU
 91. Alej Kop: Športni vrtec
 92. Tamara Pešl: VLOGA STARŠEV PRI VKLJUČEVANJU OTROK V DODATNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
 93. Urška Mlakar: VKLJUČEVANJE OTROK V SMUČANJE Z RAZLIČNIH VIDIKOV
 94. Tamara Husić: TELESNA VADBA V NOSEČNOSTI
 95. Urška Erhatič: USPEŠNOST OTROK NA PLAVALNIH TEČAJIH
 96. Monika Juvan: VLOGA HOJE PRI GIBALNEM RAZVOJU OTROKA
 97. Maja Račnik: VLOGA HIPOTERAPIJE PRI RAZVOJU SENZOMOTORIKE
 98. Barbara Lejko: INTERESNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK
 99. Amanda Zajšek: ŠPORTNE DEJAVNOSTI V NARAVI IN NJIHOV VPLIV NA ZDRAVJE OTROK
 100. Mojca Pajek: POMANJKANJE GIBANJA OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
 101. Andreja Vertnik: POMEN ŠPORTNIH DEJAVNOSTI ZA GIBALNI RAZVOJ OTROKA
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici