| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Miloš Bogataj: MINLP SINTEZA VODNIH OMREŽIJ IN OMREŽIJ TOPLOTNIH PRENOSNIKOV
 2. Rebeka Lukman: TRAJNOSTNI RAZVOJ V VISOKEM ŠOLSTVU: UČINKOVITA IN OKOLJSKO ODGOVORNA UNIVERZA

Diplomska dela (50)

 1. Polona Perme: VPLIV RAZLIČNIH REAKTANTOV NA UČINKOVITOST RAZŽVEPLJEVALNE NAPRAVE V TERMOELEKTRARNI TRBOVLJE
 2. Irena Porekar Kacafura: Toplotna integracija rektifikacijske kolone s toplotno črpalko
 3. Zorka Novak-Pintarič: Energetska integracija formalinskega procesa : diplomsko delo
 4. Marjan Dravec: Analiza in sinteza omrežja toplotnih prenosnikov procesa pridobivanja topil : diplomsko delo
 5. Marija Oblonšek: Testiranje kinetike v laboratorijskih reaktorjih : diplomsko delo visokošolskega študija
 6. Gorazd Zatler: Preizkušanje učinkovitosti aditivov za izboljšanje indeksa viskoznosti v motornih oljih : diplomsko delo visokošolskega študija
 7. Tanja Kajič: Poskus analize proizvodnje fosfatov : diplomsko delo visokošolskega študija
 8. Lea Žbontar Zver: Minimiranje porabe tehnološke vode : diplomsko delo [visokošolskega] študija
 9. Merima Čajlaković: Časovno razporejanje z uporabo mreže stanj in nalog s programskim paketom GAMS : diplomsko delo visokošolskega študija
 10. Nataša Iršič Bedenik: Računalniško modeliranje dosegljivega območja z MathCad : diplomsko delo univerzitetnega študija
 11. Luka Nerat: Študij proizvodnje izdelkov iz armiranega poliestra za visoke mehanske obremenitve : diplomsko delo [visokošolskega] strokovnega študija
 12. Danijela Bačar: Dvoslojno lakiranje vozil bele barve : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 13. Franc Sagadin: Minimiranje porabe in čiščenje tehnoloških vod : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 14. Sebastjan Gril: Uvajanje sistema za ravnanje z okoljem : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 15. Marija Štih: Mehanske lastnosti plošč trimoterm : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 16. Kristina Knific: Integracija tehnologij končnih obdelav v kovinsko predelovalni industriji : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 17. Iztok Švab: Študija modificiranih kompozitov iz izotaktičnega polopropena in talka : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 18. Vanja Hladen: Disjunktno modeliranje in optimiranje omežij toplotnih prenosnikov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 19. Darinka Pečovnik: Preliminarna analiza stanja po ISO 14001 in minimiranje odpadkov v podjetju Kristal d.d. : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 20. Marija Kališnik: Presoja vplivov preselitve obrata škrobov in lepil na okolje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 21. Maja Sakelšek: Minimiranje tehnološke odpadne vode v PC Gosad : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 22. Katja Redenšek: Vpliv staranja lesa med skladiščenjem na dobit in kvaliteto taninskih ekstraktov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 23. Melita Zakšek: Reševanje kemijsko - tehniških problemov s programskim paketom Polymath : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 24. Patricija Urek: Vpliv nekaterih tehnoloških parametrov na ekstrakcijo kostanjevega tanina : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 25. Natalija Pečovnik: Ravnanje z odpadno vodo v obratu kovačnica II-Unior d.d. : diplomska naloga
 26. Andreja Žvan: Korelacija relaksacijskih in dinamičnih lastnosti elastomerov : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 27. Gena Kovač: Razširitev kapacitete aerobne čistilne naprave v podjetju Fenolit d.d. : diplomsko delo
 28. Andreja Goršek: Najboljša razpoložljiva tehnologija v sladkorni tovarni : diplomska naloga
 29. Dušan Janežič: Možnosti kompostiranja blata iz industrijske čistilne naprave : diplomska naloga
 30. Mojca Čater: Reciklaža izrabljenih avtoplaščev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 31. Marko Tramšek: Eksperimentalno načrtovanje vplivnih dejavnikov kristalizacije : diplomska naloga univerzitetnega študija
 32. Richard Beuermann: Zasledovanje termičnih procesov pri proizvodnji cementa z EGA metodo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programam
 33. Danijela Fras: Analiza kakovosti študija rednih študentov : diplomsko delo visoko strokovnega študijskega programa
 34. Milenko Manojlović: Vpliv izbire termodinamskih modelov na simulacije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 35. Miloš Bogataj: Energetska rekonstrukcija obrata za proizvodnjo specialnih kemikalij : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 36. Tanja Andoljšek: Ekološka rekonstrukcija lakirnice stavbnega pohištva v Inlesu d.d. : diplomsko delo
 37. Katarina Kovačević: Optimalna izbira kaučukove zmesi za tampotisk : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 38. Urška Franko: Razvoj izolacijskih plošč : [diplomska naloga visokošolskega študijskega programa]
 39. Zlatko Maček: Raziskave pokanja glazure na keramičnih izdelkih : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 40. Manca Kitak: Vpliv sestave mavcev na fizikalne lastnosti mavčnih ometov : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 41. Vesna Ploj: Vpliv vode na lastnosti svežih mazalnih olj : diplomsko delo
 42. Boštjan Denac: Raziskave mikro- in nanokompozitov iz polipropilena in kalcijevega karbonata : diplomsko delo
 43. Tamara Hribar: Prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla po pravilniku o odlaganju odpadkov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 44. Janko Korat: Določanje kinetike razgradnje taninov v industrijski odpadni vodi : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 45. Andreja Goršek: Okoljsko načrtovanje proizvoda : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 46. Katja Zajšek: Kinetične študije hitrosti rasti kefirnih zrn : diplomska naloga
 47. Jure Strnad: Simulacija procesa pridobivanja pDNK s programskim paketom Aspen Batch Plus 2004 : diplomska naloga
 48. Polona Primožič: Čiščenje izcednih vod na deponiji Barje : diplomska naloga
 49. Iztok Kramaršek: Študij termičnih in mehanskih lastnosti kompozitov na osnovi izotaktičnega polipropilena : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 50. Nataša Tomc: Uvajanje standarda ISO 14001 v podjetju ISKRA kondenzatorji d.d. : diplomska naloga

Druga dela (46)

 1. Peter Glavič: Mednarodni standardi veličine in enote
 2. Majda Krajnc, Severina Oreški, Franc Purkeljc: Procesne bilance
 3. Peter Glavič: Mednarodni standardi - veličine in enote (ISO 31-0 do 31-13)
 4. Zorka Novak-Pintarič, Peter Glavič: Direct enthalpy exchange between process utilities
 5. Miloš Bogataj, Zorka Novak-Pintarič, Damjan Krajnc, Natalija Čurič, Peter Glavič: Optimiranje vodnih omrežij, oceno ekonomske, tehnološke in okoljske upravičenosti sežiga pivskih tropin ter ocenitev trajnostnega delovanja Pivovarne Laško : zaključno poročilo projekta Trajnostno optimiranje integriranih biorafinerij
 6. Duško Bikić, Branko Butinar, Peter Glavič: Optimal reactor systems for Van de Vusse reaction scheme with multicomponent feed
 7. Peter Glavič: Cleaner chemical processes by using pinch analysis and mathematical programming
 8. Subhas K. Sikdar, Daniel J. Murray, Peter Glavič: NATO/CCMS Pilot study Clean products and processes (Phase I) : final report and 2002 annual report
 9. Peter Glavič: Republic of Slovenia
 10. Peter Glavič: Best available techniques for developing countries
 11. Peter Glavič, Damjan Krajnc: Sustainable development using macroeconomic and microeconomic indicators
 12. Peter Glavič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije : Mednarodni standardi - veličine in enote
 13. Andreja Goršek, Peter Glavič: Process integration of a steam turbine
 14. Miran Hvalec, Andreja Goršek, Peter Glavič: Experimental design of crystallization processes using Taguchi method
 15. Damjan Krajnc, Miro Mele, Peter Glavič: Improving the economic and environmental performances of the beet sugar industry in Slovenia: increasing fuel efficiency and using by-products for ethanol
 16. Rebeka Kovačič Lukman, Peter Glavič: What are the key elements of a sustainable university?
 17. Anita Kovač Kralj, Peter Glavič: Multi-criteria optimization in a methanol process
 18. Damjan Krajnc, Peter Glavič: A model for integrated assessment of sustainable development
 19. Lea Žbontar Zver, Peter Glavič: Water minimization in process industries: case study in beet sugar plant
 20. Damjan Krajnc, Peter Glavič: How to compare companies on relevant dimensions of sustainability
 21. Peter Glavič, Rebeka Kovačič Lukman, Rodrigo Lozano: Engineering education: environmental and chemical engineering or technology curricula - a European perspective
 22. Zdravko Kravanja, Blaž Nardin, Boris Kuselj, Brane Širok, Damjan Krt, Igor Milavec, Iztok Žun, Jože Duhovnik, Slavko Dolinšek, Stanko Strmčnik, Bojan Bučar, Peter Glavič, Andreja Goršek, Franc Jelovčan, Vladimir Jovan, Željko Knez, Marijan Medič, Zoran Novak, Zorka Novak-Pintarič, Franc Pohleven, Marjana Simonič, Alojzij Sluga, Rihard Karba, Đani Juričić, Igor Škrjanc, Marko Munih: Priporočila 7. razvojne skupine za procesno tehnologijo za povečanje konkurenčnosti Slovenije : strateški dokument 7. razvojne skupine za Procesno tehnologijo
 23. Peter Glavič: Climate change (adapted from the Stern review)
 24. Peter Glavič, Damjan Krajnc, Rebeka Kovačič Lukman: Practices and trends of sustainability reporting in Slovenian companies
 25. Peter Glavič, Damjan Krajnc: Energy and liguid-fuels problems
 26. Peter Glavič, Damjan Krajnc, Rebeka Kovačič Lukman, Bojana Žiberna, Miloš Bogataj: NATO/SPS Pilot study Clean products and processes (Phase II) : final report 2003-2008
 27. Anita Kovač Kralj, Peter Glavič: H2 separation and use in fuel cells and CO2 separation and reuse as a reactant in the existing methanol process
 28. Anita Kovač Kralj, Peter Glavič: CO2 separation from purge gas and flue gas in the methanol process, using NLP model optimization
 29. Rebeka Kovačič Lukman, Peter Glavič: The sustainable university as a system: The case of the University of Maribor
 30. Peter Glavič, Damjan Krajnc, Rebeka Kovačič Lukman: Sustainable energy consumption and sustainability metrics
 31. Damjan Krajnc, Miro Mele, Peter Glavič: Fuzzy Logic Model for the performance benchmarking of sugar plants by considering best available techniques
 32. Damjan Krajnc, Peter Glavič: Review of engineering and management tools in beet sugar industry
 33. Anita Kovač Kralj, Peter Glavič: Optimization of a gas turbine in the methanol process, using the NLP model
 34. Peter Glavič, Rebeka Kovačič Lukman: Review of sustainability terms and their definitions
 35. Marko Tramšek, Andreja Goršek, Peter Glavič: Methodology for determination of anaerobic digestion kinetics using a bench top digester
 36. Severina Oreški: Reakcijska tehnika : navodila za računalniške vaje
 37. Rebeka Kovačič Lukman, Peter Glavič: Sustainable consumption at University of Maribor
 38. Marko Tramšek, Andreja Goršek, Peter Glavič: The aerobic biodegradation kinetics of plant tannins in industrial wastewater
 39. Peter Glavič: Navodila za izdelavo diplomskega dela
 40. Anita Kovač Kralj, Peter Glavič: Energy saving and modifications in the methanol process, using the NLP model optimization
 41. Peter Glavič: Nacionalni raziskovalni program
 42. Peter Glavič: Bolonjski proces
 43. Peter Glavič: Ali bo 120.000 univerzitetno izobraženih strokovnjakov degradiranih? : kaj se bo zgodilo z univerzitetno izobraženimi strokovnjaki na prvi bolonjski stopnji?
 44. Peter Glavič: Sustainability engineering education
 45. Andreja Goršek, Peter Glavič, Miloš Bogataj: Design of the optimal total site heat recovery system using SSSP approach
 46. Majda Krajnc, Anita Kovač Kralj, Peter Glavič: Heat integration in a speciality product process
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici