| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Ilija Gavrić: PRIMERJAVA IN EKONOMSKA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA Z IN BREZ FREKVENČNE REGULACIJE ČRPALK

Diplomska dela (41)

 1. Ana Podkrižnik: MOŽNOSTI UMETNEGA ZASNEŽEVANJA NA SMUČIŠČU GOLTE
 2. Marko Fesel: ODVAJANJE PADAVINSKE VODE V PODZEMNE PONIKOVALNE SISTEME, PRIMERJAVA SISTEMOV IN PONUDNIKOV TER STROŠKOVNA ANALIZA TEH SISTEMOV PO RAZLIČNIH KRAJIH V SLOVENIJI
 3. Andrej Drajzibner: Hidravlične izgube v razdelilnikih - Primerjava vnaprej določenih konfiguracij
 4. Andraž Najžar: PONOVNA UPORABA ODPADNIH SNOVI ZA PRIHRANEK SUROVIN IN ENERGIJE NA PRIMERU KOROŠKE REGIJE
 5. Tea Omulec: PRIMERJAVA MED GRAVITACIJSKO IN VAKUUMSKO IZVEDBO KANALIZACIJE ZA NASELJE CIRKOVCE
 6. Mateja Rak: HIDRAVLIČNI STROJI - TURBINE
 7. Eva Reberc: Vodnogospodarski ukrepi varstva pred poplavami
 8. Rok Jamnikar: HIDRAVLIČNA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA REČICA
 9. Simona Kučiš: IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU SPODNJE POLSKAVE
 10. Andrej Pogorelc: PREDLOG UREDITVE POTOKA KRAMARICE V BELIH VODAH
 11. Peter Grginič: PROJEKT ZADRŽEVALNIKA VISOKIH VOD HOČE PO ATV-A 128E
 12. Amel Jašić: IZVEDBA PREHODA ZA VODNE ORGANIZME V VERIGI HE NA SPODNJI SAVI
 13. Goran Korošec: KANALIZACIJA V DELU NASELJA PLINTOVEC
 14. Saša Jokanović: PREDLOG UREDITVE REKE BOLSKE V BRODEH NA VRANSKEM
 15. Benjamin Lukavečki: ANALIZA REKE SAVE S PROGRAMOM HEC-RAS NA ODSEKU OD HE VRHOVO DO SEVNICE
 16. Sebastjan Meža: MULTIMEDIJSKI PRIKAZ DELOVANJA IN DIMENZIONIRANJA BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE
 17. Tomislav Zrinski: IDEJNE REŠITVE DECENTRALNEGA ODVAJANJA IN SONARAVNO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE (SBR)
 18. Marko Bezjak: Možnosti zmanjšanja vodnih izgub v vodooskrbnem sistemu Ptuj : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 19. Boris Novak: Določanje ekonomske upravičenosti suhih zadrževalnikov na povodju Dravinje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 20. Darjo Bratoš: Priprava podatkov za hidravlični izračun kanalizacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 21. Renata Močnik: Veliki hidravlični padci tlačne črte in gladine vode : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gradbeništvo
 22. Sonja Vajda: Kanalizacija naselja Radlje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 23. Stanko Grmek, Janko Repnik, Bogdan Žnidar: Vodooskrba, odvajanje odpadnih vod in zasneževanje Športno reakcijskega centra Vogel : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 24. Blanka Leskošek: Ugotovitev odstopanj v pretokih na pregradnih profilih hidroelektrarn na Dravi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 25. Jasmina Osmičevič: Analiza možnosti izboljšave obstoječih rešitev za intervencije ob izlitju nafte v morje in reke : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 26. Marija Korez: Sredstva za vodnogospodarsko dejavnost : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 27. Peter Levstek: Analiza vodnih izgub v vodovodnem sistemu mariborskega vodovoda : diplomsko delo visokega strokovnega študijskega programa
 28. Tanja Krajnc: Ravnanje z odpadnimi snovmi v občini Velenje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 29. Ida Podgorelec: Obdelava blata iz čistilnih naprav : kompostiranje, sežig, deponija
 30. Aleksander Potočnik: Prenos toplote in vlage v konstrukcijah : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 31. Simon Balažic: Hidrotehnična študija reke Mure s poudarkom na karakterističnih pretokih in prispevnih področjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa graadbeništvo
 32. Andrej Rajh: Hidroelektrarna Kozjak : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 33. Špela Arh Marinčič: Idejna zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz naselja Raka in okoliških naselij : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 34. Petra Kralj: Odvodnja in čiščenje odpadnih voda malih naselij za primer občine Metlika : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 35. Lovro Črešnik: Pregled programske opreme za dimenzioniranje vodovodnih sistemov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 36. Rudi Sever: Idejna študija odvodnje komunalnih odpadkov vod med ločenim in vakumskim sistemom kanalizacije za naselja Cven, Krapje, Mota : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 37. Brigita Korošec: Predlog metodologije za vodenje in vzdrževanje evidence vodnih in priobalnih zemljišč : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 38. Jožef Lebar: Analiza vodovodnega sistema Lendava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 39. Radovan Frleta: Novi materiali v kanalizaciji : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 40. Matjaž Bucik: Kanalizacija naselja Branik : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 41. Davor Škalički: Analiza vodooskrbe Termoelektrarne Trbovlje : diplomsko delo visokostrokovnega študijskega programa

Druga dela (9)

 1. Renata Jecl, Janja Kramer Stajnko, Leopold Škerget: Double diffusive natural convection in a horizontal porous layer with the boundary domain integral method
 2. Matjaž P. Nekrep, Janja Kramer Stajnko, Gregor Podlogar, Renata Jecl: Analiza dinamike transporta lebdečih plavin v rekah Drava in Mura
 3. Matjaž P. Nekrep, Janja Kramer Stajnko, Gregor Podlogar, Renata Jecl: DRA-MUR-CI v oblaku
 4. Ludvik Trauner, Bojana Dolinar, Renata Jecl, Matjaž P. Nekrep, Janja Kramer Stajnko, Gregor Podlogar, Boštjan Kovačič, Rok Kamnik: Interdiscpilinarna [!] meritev prenosa suspendiranih trdnih delcev v izbranih profilih na rekah Dravi in Muri (projekt DRA-MUR-CI)
 5. Renata Jecl, Leopold Škerget: Boundary element method for natural convection in non-Newtonian fluid saturated square porous cavity
 6. Renata Jecl, Janja Kramer Stajnko, Gregor Podlogar: Uporaba akustičnega Dopplerjevega merilnika pretokov (ADMP) za analizo lebdečih plavin v rekah
 7. Janja Kramer Stajnko, Renata Jecl, Leopold Škerget: Modeliranje turbulentega toka v porozni snovi
 8. Janja Kramer Stajnko, Renata Jecl, Leopold Škerget: Numerična rešitev konvektivnega toka v porozni snovi zaradi nasprotujočih si vzgonskih sil
 9. Janja Kramer Stajnko, Renata Jecl, Leopold Škerget: Boundary domain integral method for the study of double diffusive natural convection in porous media
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici