| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (18)

 1. Frida Golja: Dejavniki izgorelosti srednješolskih učiteljev: vloga socialnih in čustvenih veščin ter zaznave čustvenih zahtev poklica
 2. Raisa Kladnik: Zaznavanje nasilnega vedenja učencev nad učitelji v osnovnih šolah
 3. Lina Mlakar: Posebnosti in izzivi pri podpori socialnemu in čustvenemu učenju učencev z MAS s perspektive učiteljev
 4. Karmen Vrenko: Zaznana podpora temeljnim psihološkim potrebam s strani učiteljev kot napovednik učnih izidov pri mladostnikih
 5. Tjaša Fišer Emerih: Uporaba učnega pristopa ustvarjalnega giba pri vzpostavljanju pozitivne razredne klime in dobrih medvrstniških odnosov v oddelku s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom
 6. Ana Lampret: Etnična raznovrstnost oddelka in vidiki učenčeve etnične pripadnosti kot dejavniki medvrstniškega nasilja
 7. Sanja Zupančič: Aplikacija sociometrične preizkušnje v organizacijah
 8. Maja Urlep: Svetovanje in podpora družini gibalno oviranih otrok in mladostnikov s perspektive staršev
 9. Špela Smolar: Odzivi vzgojiteljev na stiske otrok v vrtcu
 10. Katarina Maučec: Povezanost kronotipa in študijske uspešnosti pri slovenskih študentih: mediacijska vloga samokontrole in kakovosti spanja
 11. Urška Pisar: Uporaba elektronskih naprav in njihova vloga pri spanju ter učni zavzetosti mladostnikov
 12. Sara Grašič: Pojav neželenega vedenja učencev in strategije učiteljev za preprečevanje ter spoprijemanje z njim v nižjih razredih osnovne šole
 13. Zala Golob: Delo šolske svetovalne službe in učiteljev z učenci s težavami pri učenju v času dela na daljavo
 14. Sinja Kovač Šarčevič: Dejavniki sekundarne travmatizacije šolskih svetovalnih delavcev
 15. Katja Šošter: Odnos med delovnimi zahtevami in viri, zaznano kulturo napak in delovnim stresom pri učiteljih
 16. Tjaša Ignatijev: Različni vidiki uporabe pametnega telefona in učno delovanje srednješolcev
 17. Sara Kosmos: Motivacija pevcev odraslega pevskega zbora
 18. Tjaša Lajmsner, Anja Okorn: TRENING SOCIALNIH VEŠČIN PRI UČENCIH Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

Druga dela (14)

 1. Katja Košir, Martina Zakšek, Ana Kozina: School belongingness and family support as predictors of school bullying perpetration and victimization in adolescents
 2. Sara Irman Kolar: Ferdo se uči o sebi in drugih
 3. Katja Posnic, Katja Košir: Medvrstniško nasilje, kot ga zaznavajo učitelji in učenci osnovne šole
 4. Katja Košir, Tjaša Kos Strašek: Kontekstualni dejavniki spodbujanja avtonomije učencev pri učiteljih osnovne in srednje šole
 5. Katja Košir, Katarina Habe: Analiza dejavnikov učnega okolja na osnovi modela hierarhije potreb Abrahama Maslowa
 6. Eva Kranjec, Katja Košir, Luka Komidar: Dejavniki akademskega odlašanja
 7. Maja Kerneža, Katja Košir: Comics as a literary-didactic method and their use for reducing gender differences in reading literacy at the primary level of education
 8. Katja Košir: Pedagoška psihologija za učitelje
 9. Katja Košir, Marta Licardo, Sara Tement, Katarina Habe: Doživljanje stresa in izgorelosti, povezanih z delom z učenci s posebnimi potrebami pri učiteljih v osnovni šoli
 10. Katja Košir: Spol in starost učencev kot dejavnika razlik v učiteljevi naklonjenosti, zaznani podpori učitelja ter učni uspešnosti
 11. Zita Šimonka, Katja Košir: Odnos med prepričanji in spoprijemanjem z negativnimi čustvi v razredu pri učiteljih osnovne šole
 12. Marina Horvat, Katja Košir: Socialna sprejetost nadarjenih učencev in učencev z dodatno strokovno pomočjo v osnovni šoli
 13. Saša Zorjan, Katja Košir: Stabilnost samospoštovanja v odnosu do narcisizma in psihološkega blagostanja
 14. Katja Košir: Pregled preučevanja vrstniških odnosov pri šolskih otrocih in mladostnikih
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici