| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (10)

 1. Primož Kocutar: Simulacija turbulentnega toka s hibridnim LES/URANS turbulentnim modelom z uporabo metode robnih elementov
 2. Rok Kopun: NUMERICAL MODELING OF THE IMMERSION QUENCHING PROCESS USING AN EULERIAN MULTI-FLUID MODELING APPROACH
 3. Gregor Sagadin: Večfazni numerični model razpršilnega sušenja suspenzije zeolit - voda
 4. Blaž Vajda: Vpliv biogoriv na tokovne pojave v vbrizgalni šobi dizelskega motorja
 5. Janez Lupše: Numerični model robnih elementov za nestacionarne turbulentne tokove
 6. Jurij Iljaž: Reševanje inverznih problemov prenosa toplote v tkivu z metodo robnih elementov
 7. David Greif: KAVITACIJSKA EROZIJA V VBRIZGALNIH KOMPONENTAH Z UPORABO POLIDISPERZNEGA KAVITACIJSKEGA MODELA
 8. Miran Kapitler: NUMERIČNA ANALIZA POGOJEV ZGOREVANJA ODPADKOV IN OPTIMIZACIJA ZGOREVALNEGA PROSTORA KURILNE NAPRAVE Z REŠETKO
 9. Aljaž Škerlavaj: Numerična analiza toka tekočine v vtočnem bazenu vertikalnih črpalk
 10. Matej Zadravec: NUMERIČNO MODELIRANJE TOKA MIKROPOLARNIH TEKOČIN Z METODO ROBNIH ELEMENTOV

MSc theses (3)

 1. Jure Štrucl: Obravnava zaprtega stanja igle med posameznimi vbrizgi v dizelskem injektorju
 2. Špela Brglez: Numerična analiza tokovnih in toplotnih razmer pri zaviranju zavornega diska
 3. Bojan Krajnc: RAČUNALNIŠKA ANALIZA VPLIVA VSTOPNIH PROCESNIH PARAMETROV NA LASTNOSTI KONČNEGA PRODUKTA V RAZPRŠILNEM SUŠILNIKU TANINSKIH DELCEV

BSc theses (113)

 1. Rok Panikvar: Numerična simulacija naravne konvekcije okoli vročega telesa
 2. Teo Milošič: Primerjava fizikalnih modelov Adblue tekočine pri SCR sistemih ter vpliv mrež različnih gostot
 3. Rok Panikvar: Numerična simulacija naravne konvekcije okoli vročega telesa
 4. Mitja Ivančič: NUMERIČNA SIMULACIJA OHLAJANJA ULITKA
 5. Aleš Weiss: Nestacionarni tok tekočine v cevi z loputo
 6. Jernej Drofelnik: Aerodynamic analysis of an oscillating airfoil in a power-extraction regime using the compressible Navier-Stokes equations with efficient and accurate low-speed preconditioning
 7. Tadej Holler: Izguba hladilnega medija v tlačnovodnem jedrskem reaktorju
 8. Jasna Zorko: Eksperimentalno in numerično modeliranje uparjanja vode v vertikalnem kanalu
 9. Špela Brglez: Parametrična analiza sevanja v avtomobilski meglenki z uporabo numeričnih simulacij
 10. David Stojko: OGREVANJE IN HLAJENJE POSLOVNIH PROSTOROV S TOPLOTNO ČRPALKO ZRAK-ZRAK
 11. Dejan Ploj: VPLIV GEOMETRIJE KANALOV NA IZBOLJŠANJE PRENOSA TOPLOTE
 12. Aleksander Plaskan: ENERGETSKI PREGLED PODJETJA SCHIEDEL D.O.O. PREBOLD
 13. Simon Urbas: DOLOČITEV PROCESNIH ZNAČILNOSTI AERACIJSKEGA MEŠALA
 14. Janez Gotlih: PREHOD IZ MERITEV NA SIMULACIJSKI 3D IN 1D MODEL ZGOREVANJA ZA DIZELSKI DI MOTOR
 15. Benjamin Rožman: ENERGETSKI PREGLED IN RACIONALIZACIJA RAZSVETLJAVE
 16. Primož Kocutar: KLASIČEN COUETTOV TOK Z VISKOZNO DISIPACIJO IN SPREMENLJIVIMI LASTNOSTMI TEKOČINE
 17. Rok Kopun: NUMERIČNI IZRAČUN TOKA V VSTOPNEM DELU PELTONOVE TURBINE
 18. Klemen Debelak: ENERGETSKI PREGLED PODJETJA GORENJE ORODJARNA D.O.O.
 19. Dušan Polajžar: ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PODJETJA
 20. Boštjan Mihurko: OGREVANJE STANOVANJSKE HIŠE SAMO S SONČNO ENERGIJO
 21. Matej Grabrovec: NUMERIČNA ANALIZA TOKOVNIH RAZMER PRI IZPARILNIKU HLADILNIKA NAREJENEM PO SISTEMU ROLL BOND
 22. Gorazd Dobaj: PRIMERJAVA KLASIČNO OGREVANE HIŠE S PASIVNO HIŠO
 23. Tomaž Pavlič: MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE ZA PRIPRAVO ULTRA-ČISTE VODE
 24. Matej Lužnik: PRIPRAVA HLADILNE VODE ZA JEKLARNO
 25. Matej Kramar: PRERAČUN NIZKOENERGETSKEGA OBJEKTA Z UPORABO ZALOGOVNIKA ENERGIJE
 26. Ivo Peperko: PRIMERJAVA SISTEMOV PREZRAČEVANJA
 27. Izračun tokovnih razmer pri obtekanju hidroprofila v kavitacijskem tunelu z metodo robnih elementov : diplomsko delo visokošolskega študija
 28. Izračun tokovnih razmer v nerotirajočih delih cevne turbine z metodo robnih elementov
 29. Henrik Gjerkeš: Tokovne razmere v vodilniku kaplanove turbine s svetlobo robnih elementov
 30. Matjaž Ramšak: Toplotne razmere pri talnem ogrevanju
 31. Edvard Došler: Toplotni preračun kovaške peči : diplomsko delo
 32. Peter Tibaut: Numerična simulacija toka tekočine v hidravlični diodi : diplomsko delo
 33. Aleš Glavnik: Osnosimetrični prevod toplote z metodo robnih elementov : diplomsko delo visokošolskega študija
 34. Numerično modeliranje prenosa toplote v valju motorja s kombiniranim hlajenjem : diplomsko delo visokošolskega študija
 35. Ivan Brinovšek: Numerična simulacija tokovnih razmer v periodično ožlebljenih kanalih : diplomsko delo visokošolskega študija
 36. Kerim Bačvić: Numerična simulacija toplotnih in tokovnih razmer v kratkih kanalih : diplomsko delo visokošolskega študija
 37. Darko Žugelj: Metoda končnih elementov za stacionarne laminarne tokove izohorne tekočine : diplomsko delo
 38. Janez Bukovec: Tokovno-toplotne razmere v kratkih ukrivljenih kanalih : diplomsko delo
 39. Andrej Horvat: Teorija, modeliranje in razvoj na področju parnih eksplozij : diplomsko delo
 40. Damir Jurak: Sušenje impregnirane PU pene : diplomsko delo
 41. Daniel Vargazon: Numerično modeliranje toplotnega prenosnika po metodi končnih elementov : diplomsko delo visokošolskega študija
 42. Janez Lipuš: Dvofazni tok v vertikalni cevi : diplomsko delo visokošolskega študija
 43. Štefan Hozjan: Termodinamični preračun električnega izparilnika : diplomsko delo visokošolskega študija
 44. Andrej Čabrian: Izkoriščanje geotermalne energije v globokih vrtinah : diplomsko delo visokošolskega študija
 45. Aleksander Vodnik: Parni kotel s povečanim izkoristkom : diplomsko delo visokošolskega študija
 46. Boštjan Hari: Numerična simulacija stabilnega zgorevanja homogene zmesi vodika in zraka : diplomsko delo visokošolskega študija
 47. Marko Milanez: Stacionarni in nestacionarni prenosni pojavi v trdninah in tekočinah z metodo robnih elementov : diplomsko delo visokošolskega študija
 48. Gregor Kotnik: Prenos snovi v kanalih s polpropustno membrano : diplomsko delo visokošolskega študija
 49. Milan Ornik: Hlajenje tehnološke vode s toplotno črpalko : diplomsko delo visokošolskega študija
 50. Samo Krančan: Izkoriščanje odpadne toplote in zmanjševanje emisije škodljivih snovi v keramični industriji : diplomsko delo visokošolskega študija
 51. Uroš Banjanin: Klimatizacija upravne stavbe : diplomsko delo visokošolskega študija
 52. Damjan Korošec: Prezračevanje in klimatizacija proizvodne hale : diplomsko delo visokošolskega študija
 53. Peter Kolenko: Tok okrog krmila jadrnice : diplomsko delo visokošolskega študija
 54. Boštjan Plaznik: Določitev toplotnih moči cevnih radiatorjev : diplomsko delo visokošolskega študija
 55. Miran Peklar: Vpliv viskoznega trenja tekočin na naravno konvekcijo v ozkem kanalu : diplomsko delo visokošolskega študija
 56. Bojan Strašek: Vpliv turbolatorjev na izkoristek kotla : diplomsko delo visokošolskega študija
 57. Simon Jazbec: Toplotna črpalka pri kateri dizelski motor poganja kompresor : diplomsko delo visokošolskega študija
 58. Janez Žlak: Rekonstrukcija elektro filtra in zmanjšanje emisije prašnih delcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 59. Aleš Jazbec: Projekt hlajenja predelave mesa z računalniškim nadzorom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 60. Boris Dvoršek: Plinifikacija severnega dela Celja : diplomsko delo visokošolskega študija
 61. Jurij Krošelj: Konstrukcija glušnika motornih koles : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 62. Miran Gmajner: Ekonomske debeline izolacij vročevodnih cevovodov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 63. Dejan Gradišnik: Eksperimentalna analiza obratovalnih karakteristik zgorevanja kapljevitega in plinastega goriva v gorilniku malih moči : diplomsko delo visokošolskega študija
 64. Dušan Strašek: Toplotna sanacija stanovanjskega stolpiča : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 65. Boštjan Pražnikar: Toplotna postaja daljinskega ogrevanja : diplomsko delo visokošolskega študija
 66. Edo Bahč: Energetska sanacija podjetja TESPACK Brestanica : diplomsko delo visokošolskega študija
 67. Evald Robič: Izračun talnega ogrevanja za stanovanjsko hišo : diplomska naloga
 68. Vladimir Ribič: Primerjava zgorevalnih sistemov plinskih turbin ABB-GT11N2 in EGT-PG9171E : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 69. Miloš Molk: Plinovodno omrežje v Mengšu : diplomsko delo visokošolskega študija
 70. Stjepan Kokot: Reaktorji kozmetičnih gelov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 71. Saško Pražnikar: Prenosnik toplote z vitimi cevmi : diplomsko delo visokošolskega študija
 72. Sani Bašič: Termohidravlične razmere enofaznega prenosnika toplote s cevnim snopom in plaščem : diplomsko delo visokošolskega študija
 73. Ljubo Berghaus: Ogrevanje enodružinske hiše s toplotno črpalko : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 74. Evgen Kodrun: Energetski pregled in predlog varčevalnih ukrepov Bolnišnice Celje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 75. Danilo Golenač: Naprava za merjenje penjenja olja na dizelskem motorju : diplomsko delo visokošolskega študija
 76. Vinko Pečnik: Dimenzioniranje merilno regulacijske postaje Vojnik : diplomsko delo visokošolskega študija
 77. Jakob Vačovnik: Energetska analiza podjetja GLIN Nazarje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 78. Niko Grbec: Energetska potreba po zemeljskem plinu v mestni občini Slovenj Gradec in dimenzioniranje plinovodnega omrežja : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 79. Marjan Križan: Pretočno-tlačna analiza razmer v dvocevnem sistemu ogrevanja stanovanjskega objekta : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 80. Jurij Potokar: Raba toplotne energije pri postopkih varenja piva : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 81. Franc Nemec: Energetski prihranek toplote pri hlajenju pivine z ledeno vodo : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 82. Karl Kovač: Energetska sanacija ogrevnega sistema v soseski S-31, Maribor : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 83. Uroš Lorbek: Energetska primerjava kompresorskega in absorpcijskega hladilnega sistema : diplomsko delo visokošolskega študija
 84. Žan Knafeljc: Numerična simulacija obtekanja valja za različne vrednosti Reynoldsovega števila : diplomsko delo visokošolskega študija
 85. Vladimir Vrhovšek: Adiabatno hlajenje v klimatizaciji bivalnih prostorov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 86. Aleksander Sedovšek: Energetsko-ekonomska ocena sanacije stanovanjske hiše : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 87. Tomaž Jazbec: Sočasna proizvodnja električne in toplotne energije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 88. Miran Inkret: Sežiganje bolnišničnih odpadkov z izkoriščanjem odpadne toplote : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 89. Branko Trpin: Zasnova in energetska bilanca tiskarskega središča Delo Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega študija
 90. Jurij Geršak: Ocena učinkovitosti dobitkov z uporabo kondenzacijskega kotla : diplomsko delo visokošolskega študija
 91. Andrej Pagon: Vpliv dodajanja vode v proces zgorevanja dizelskega goriva na nastanek saj in NO[spodaj]x : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 92. Stevo Radjenovič: Rekonstrukcija plinske kotlovnice : diplomsko delo visokošolskega študija
 93. Darko Dominko: Energetska oskrba občine Ljutomer z zemeljskim plinom : diplomsko delo visokošolskega študija
 94. Tomislav Malgaj: Ugotavljanje parametrov, moči in izkoristka plinskih turbin GT11N2-EV : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 95. Pavle Planinc: Rekonstrukcija toplotne postaje Premogovnika Velenje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 96. Primož Ternik: Numerična analiza toka nenewtonske tekočine skozi kanal z nenadno razširitvijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 97. Iztok Praček: Izkoriščanje energije vodnega zajetja pitne vode : diplomska delo visoko strokovnega študija
 98. Matjaž Doler: Obratovalni hrup in vibracije ohišja radialnega ventilatorja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 99. Vladimir Grifič: Plinska merilno - reducirna postaja Melje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 100. Aleš Zorec: Računalniško modeliranje vodoravnega dvofaznega dvokomponentnega toka : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 101. Aleksander Vadnjal: Numerična analiza zgorevanja zemeljskega plina različne sestave : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 102. Timotej Šnajder: Toplotna sanacija objekta : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 103. Rudi Janežič: Toplozračna zavesa strojne delavnice : diplomsko delo [viskošolskega strokovnega] študija
 104. Albin Bizjak: Toplozračno ogrevanje teniške dvorane : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 105. Vito Brunčko: Ekonomske debeline izolacij vročevodov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 106. Drago Ranzinger: Mehanizem prenosa vlažnega zraka in toplote v gospodinjskih hladilnikih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 107. Denis Oletič: Ogrevanje rastlinjaka z delno izrabljeno geotermalno vodo : diplomska naloga [viskošolskega strokovnega] študija
 108. Andrej Jurič: Določitev tokov zraka v proizvodni hali hladilne tehnike : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 109. Mitja Robek: Prenosnik sistema za hlajenje nuklearnih komponent kot primer elementa tehničnega varnostnega sistema : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 110. Alojz Špalir: Analiza razvoda injektirne mase v Premogovniku Velenje : diplomska naloga univerzitetnega študija
 111. Boris Gojkošek: Numerično modeliranje tokovnih razmer v orebrenih kanalih kondenzatorja sušilnega stroja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 112. Matej Zadravec: Numerična analiza tokovnih razmer v mešalni posodi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 113. Roman Šuštaršič: Določitev prenosnika toplote v sistemu hlajenja generatorske opreme : diplomsko delo

Other documents (49)

 1. Renata Jecl, Janja Kramer Stajnko, Leopold Škerget: Double diffusive natural convection in a horizontal porous layer with the boundary domain integral method
 2. Dragica Jošt, Leopold Škerget: Napoved izkoristka francisove turbine z numeričnim izračunom toka
 3. Aleš Glavnik, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Prostorska porazdelitev faktorja ugodja na temelju numeričnega modeliranja naravne konvekcije
 4. Leopold Škerget, Matej Požarnik: Metoda robnih elementov za dinamiko viskoelastične Maxwellove tekočine
 5. Sani Bašič, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Termohidravlična analiza obratovanja uparjalnika za ukapljeni naftni plin
 6. Sani Bašič, Jure Marn, Leopold Škerget: Meritve tokovnega polja okrog osamljenega mehurja pare nad umetno ustvarjenim zarodnim mestom s tehniko meritve hitrosti s sliko sledilnih delcev
 7. Filip Kokalj, Niko Samec, Leopold Škerget: Analiza pogojev zgorevanja v sekundarni komori pilotne sežigalnice na podlagi računske dinamike tekočin
 8. Ignacijo Biluš, Leopold Škerget, Andrej Predin, Matjaž Hriberšek: Eksperimentalno numerična analiza kavitacijskega toka okoli lopatičnega profila
 9. António Tadeu, Nuno Simoes, Inês Simões, Filipe Pedro, Leopold Škerget: Iterative dynamic model to estimate thermal resistance of wall subjected to a transient heat flux
 10. Leopold Škerget, António Tadeu: Use of a BEM model to simulate unsteady coupled heat and moisture flow through porous solid
 11. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget: Heat diffusion in fractal geometry cooling surface
 12. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget: Mixed boundary elements for laminar flows
 13. Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, G. Kuhn: Computational fluid dynamics by boundary-domain integral method
 14. Leopold Škerget, Niko Samec: BEM for non-Newtonian fluid flow
 15. Niko Samec, Leopold Škerget: Simplified modeling of detailed chemistry description in premixed turbulent combustion by BEM
 16. Renata Jecl, Leopold Škerget: Boundary element method for natural convection in non-Newtonian fluid saturated square porous cavity
 17. Jure Marn, Marjan Delić, Leopold Škerget: Experimental models of medium break loss of coolant accidents with and without steam generator tube rupture
 18. Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, Zoran Žunič: Natural convection flows in complex cavities by BEM
 19. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: The wavelet transform for BEM computational fluid dynamics
 20. Niko Samec, Leopold Škerget: Integral formulation of a diffusive-convective transport equation for reacting flows
 21. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, Zoran Žunič: Numerical simulation of dilute particle laden flows by wavelet BEM-FEM
 22. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Zoran Žunič: Combined single domain and subdomain BEM for 3D laminar viscous flow
 23. Jure Ravnik, Leopold Škerget: Fast BEM based methods for heat transfer simulation
 24. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, Zoran Žunič: A multidomain boundary element method for unsteady laminar flow using stream function-vorticity equations
 25. Leopold Škerget, Niko Samec: BEM for the two-dimensional plane compressible fluid dynamics
 26. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget: A multidomain boundary element method for two equation turbulence models
 27. Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Boundary domain integral method for high Reynolds viscous fluid flows in complex planar geometries
 28. Janez Lupše, Leopold Škerget, Jure Ravnik: Primerjava določenega in predoločenega sistema v metodi robnih elementov s podobmočji
 29. Leopold Škerget, Jure Ravnik: Turbulent RANS simulations by BEM
 30. Jure Ravnik, Leopold Škerget: Simulation of unsteady fluid flow and heat transfer by BEM
 31. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Primerjava valčne transformacije in metode mnogokratnih polov za reševanje integralskih enačb Poissonovega tipa
 32. Matej Zadravec, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Numerično modeliranje sklopljenega primera naravne in prisilne konvekcije v toku mikropolarnih tekočin preko kotanje
 33. Janez Lupše, Leopold Škerget, Jure Ravnik: Paralelizacija algoritma za simulacijo toka viskozne tekočine
 34. Janja Kramer Stajnko, Renata Jecl, Leopold Škerget: Modeliranje turbulentega toka v porozni snovi
 35. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Zoran Žunič: Fast single domain-subdomain BEM algorithm for 3D incompressible fluid flow and heat transfer
 36. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget: 3D multidomain BEM for a Poisson equation
 37. Leopold Škerget, Jure Ravnik: BEM simulation of compressible fluid flow in an enclosure induced by thermoacoustic waves
 38. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Zoran Žunič: Comparison between wavelet and fast multipole data sparse approximations for Poisson and kinematics boundary - domain integral equations
 39. Matej Zadravec, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Natural convection of micropolar fluid in an enclosure with boundary element method
 40. Matej Zadravec, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Vpliv lastnosti mikropolarnih tekočin na prenos toplote pri naravni konvekciji
 41. Matjaž Ramšak, Zoran Žunič, Leopold Škerget, Tomaž Jurejevčič: Numerična analiza termo hidravličnih razmer v avtomobilski meglenki
 42. Janja Kramer Stajnko, Renata Jecl, Leopold Škerget: Numerična rešitev konvektivnega toka v porozni snovi zaradi nasprotujočih si vzgonskih sil
 43. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget: Boundary element method for thermal flows using k-[epsilon] turbulence models
 44. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Zoran Žunič: Velocity-vorticity formulation for 3D natural convection in an inclined enclosure by BEM
 45. Primož Pogorevc, Breda Kegl, Leopold Škerget: Diesel and biodiesel fuel spray simulations
 46. Janja Kramer Stajnko, Renata Jecl, Leopold Škerget: Boundary domain integral method for the study of double diffusive natural convection in porous media
 47. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget: 3D multidomain BEM for solving the Laplace equation
 48. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Two-dimensional velocity-vorticity based LES for the solution of natural convection in a differentially heated enclosure by wavelet transform based BEM and FEM
 49. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Velocity vorticity-based large eddy simulation with the bounadr element method
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica