| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (9)

 1. Timi Gomboc: Sklopljen model prenosa toplote in snovi med delcem in tokom tekočine pri razpršilnem sušenju na osnovi metode robnih elementov
 2. Boštjan Rajh: Model zgorevanja trdnih odpadkov na rešetki
 3. Gregor Sagadin: Večfazni numerični model razpršilnega sušenja suspenzije zeolit - voda
 4. Matjaž Fleisinger: MOČNO VEZANE RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE S TOKOM GNANE DARRIEUSOVE TURBINE
 5. Marko Klančišar: EKSPERIMENTALNO NUMERIČNA ANALIZA TOKOVNO REAKTIVNIH VELIČIN VEČPLAMENSKEGA GORILNIKA
 6. Teodor Štimec: NUMERIČNI MODEL ADSORPCIJSKEGA PROCESA PRI TOKU V KANALU
 7. Matej Fike: Eksperimentalna in numerična raziskava tokovnih pojavov v aksialnem ventilatorju
 8. Boštjan Gregorc: VPLIV TRDNO-KAPLJEVITIH ZMESI NA OBRATOVALNE KARAKTERISTIKE HIDRAVLIČNIH STROJEV
 9. Matej Zadravec: NUMERIČNO MODELIRANJE TOKA MIKROPOLARNIH TEKOČIN Z METODO ROBNIH ELEMENTOV

Magistrska dela (14)

 1. Urša Fišer: Določitev parametrov filtra za filtriranje v pogojih konstantnega tlaka
 2. Danijel Kosi: Numerična in eksperimentalna analiza raztapljanja soli v vodi med mešanjem
 3. Jan Viher: Numerical simulations of full-scale vehicles using PANS turbulence model
 4. Andreas Sarjaš: Razvoj in numerična analiza kondenzatorja v procesu zamrzovalnega sušenja
 5. Žiga Časar: Numerical analysis of fluid flow in a vial
 6. Bernarda Podgoršek Kovač: Vpliv suhega zapolnjevanja sadre na koncentracijo delcev PM10 v zunanjem zraku
 7. Andraž Jug: Kompozitni materiali na osnovi odpadnega perutninskega perja za odstranjevanje olj iz vode
 8. Blaž Orešnik: Numerična analiza mešanja sipkega materiala
 9. Uroš Cvelbar: Numerična simulacija toplotno - tokovnih razmer v UniPor celični strukturi
 10. Simon Urbas: CFD simulacija curka več-komponentnega bencinskega goriva
 11. Uroš Pešaković: Vpliv različnih gostot in topologij mrež na izračunane karakteristike procesov zgorevanja pri GDI motorju
 12. Uroš Jeke: Modeliranje kondenzacije in uparjanja vlage na trdnih površinah z računalniško dinamiko tekočin
 13. Katja Kompolšek: Vpliv postopkov odstranjevanja hlapljivih organskih snovi na emisije pri proizvodnji izolacij
 14. Bojan Krajnc: RAČUNALNIŠKA ANALIZA VPLIVA VSTOPNIH PROCESNIH PARAMETROV NA LASTNOSTI KONČNEGA PRODUKTA V RAZPRŠILNEM SUŠILNIKU TANINSKIH DELCEV

Diplomska dela (51)

 1. Nejc Vovk: Numerična analiza hidravličnih razmer v področju usmerjevalnih lopatic dimovodnega kanala
 2. Žiga Zupančič: Vpliv geometrijskih parametrov večstopenjskega mešala na mešalno učinkovitost v laboratorijski mešalni napravi
 3. Mišela Mom: Liofilizacija polžje sline
 4. Timotej Šturm: Določitev procesnih parametrov pri sušenju mikrokristalne celuloze v lebdečem sloju
 5. Vesna Žlender: Sušenje blata iz čistilne naprave Rogaška slatina
 6. Matija Mlakar: CFD simulacija vbrizgavanja zraka v aeracijski bazen centralne čistilne naprave Ptuj
 7. Jure Žilič: Pomen CIP sistemov čiščenja naprav za delovanje procesnih naprav
 8. Benjamin Cerkvenik: Sušenje modrega bakra
 9. Simon Urbas: DOLOČITEV PROCESNIH ZNAČILNOSTI AERACIJSKEGA MEŠALA
 10. Tadej Novak: PROGRAMIRANJE IN ANALIZA RAVNINSKEGA KONČNEGA ELEMENTA ZA DINAMIKO KONSTRUKCIJ
 11. Sebastijan Vrabl: PARAMETRIČNA ANALIZA SUŠENJA V RAZPRŠILNEM POSTROJU S POUDARKOM NA PORABI TOPLOTE
 12. Marko Mežnar: Numerična analiza tokovno-toplotnih razmer v avtodomu
 13. Uroš Ačko: MEMBRANSKA PILOTNA NAPRAVA ZA PRIPRAVO DEIONIZIRANE VODE
 14. Jure Braniselj: NUMERIČNA ANALIZA PRŠILNEGA STOLPA RAZŽVEPLJEVALNIKA DIMNIH PLINOV
 15. Uroš Cvelbar: EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA TOPLOTNIH RAZMER V OGREVANI TERMINALSKI UČILNICI
 16. Matej Čontala: SIMULACIJA PREZRAČEVANJA BAZENA Z RAČUNALNIŠKO DINAMIKO TEKOČIN
 17. Sašo Berić: NUMERIČNA ANALIZA VPLIVNIH FAKTORJEV EMISIJSKIH MODELOV V DIZELSKEM MOTORJU
 18. Uroš Jeke: ANALIZA VPLIVA TOKOVNIH RAZMER NA ZMANJŠEVANJE KONCENTRACIJE PLINOV V LABORATORIJSKEM DIGESTORIJU
 19. Gregor Sagadin: ANALIZA TOPLOTNIH RAZMER V REAKTORSKI POSODI ZA PRIDOBIVANJE ZEOLITA
 20. Tomaž Udovič: ANALIZA VPLIVNIH PARAMETROV HIDRODINAMIČNE AKSIALNE TESNILKE TURBINSKE GREDI
 21. Boštjan Štravs: PRIMERJALNA ANALIZA IZPODRIVNEGA PREZRAČEVANJA
 22. Matej Grabrovec: NUMERIČNA ANALIZA TOKOVNIH RAZMER PRI IZPARILNIKU HLADILNIKA NAREJENEM PO SISTEMU ROLL BOND
 23. Simon Leskovec: HLAJENJE PROCESNE VODE V VALJARNI
 24. Tomaž Pavlič: MEMBRANSKE TEHNOLOGIJE ZA PRIPRAVO ULTRA-ČISTE VODE
 25. Boštjan Špan: ČIŠČENJE PRAHU IZ ELEKTRO OBLOČNE IN PONOVČNE PEČI Z AKSIALNIM CIKLONOM
 26. Martin Nerad: Krmiljenje vrtilne frekvence mešala in merjenje navora v programskem okolju LabVIEW : diplomsko delo
 27. Tomaž Grilanc: Izboljšanje delovanja sušilnega stroja z uporabo principov smotrne rabe energije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa strojništvo
 28. Gregor Kotnik: Prenos snovi v kanalih s polpropustno membrano : diplomsko delo visokošolskega študija
 29. Peter Kolenko: Tok okrog krmila jadrnice : diplomsko delo visokošolskega študija
 30. Boštjan Plaznik: Določitev toplotnih moči cevnih radiatorjev : diplomsko delo visokošolskega študija
 31. Robert Fiala: Analiza enodružinske hiše in vpliv na okolje : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 32. Jožef Maučec: Alternativni vir električne energije in hladilne toplote za fermentacijsko postrojenje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 33. Milan Zorko: Simulacija prehodnih pojavov v pnevmatskem sistemu s programom Melcor : diplomska naloga univerzitetnega študija
 34. Marko Živič: Integralna analiza toplotno-hitrostnih razmer v pladenjskem komornem sušilniku sadja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 35. Jurij Zafošnik: Vpliv polnilnega plina v izolacijskih steklih na stroške klimatiziranja zgradb : diplomska naloga študijskega programa
 36. Andrej Klezin: Izračun delovnih parametrov komornega sušilnika za sušenje različnih vrst sadja : diplomsko delo visokošolskega študija
 37. Boris Gojkošek: Numerično modeliranje tokovnih razmer v orebrenih kanalih kondenzatorja sušilnega stroja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 38. Matjaž Černec: Eksperimentalna in numerična analiza obratovalnih karakteristik radialnega turbostroja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 39. Tomaž Kugler: Ogrevanje poslovno proizvodnega objekta s sevali - inženirska in numerična analiza : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 40. Izak Šantej: Tokovni režim v vstopnem vodu pri različnih obratovalnih režimih radialnega ventilatorja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 41. Gašper Rostohar: Sončni kolektor z zbiralnimi lečami za pridobivanje uparjalne toplote : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 42. Igor Žmavc: Optimizacija uparjalnikov hladilnih postrojev : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 43. Bojan Krajnc: Analiza tokovnih razmer v mešalni posodi s pomočjo PIV tehnike : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 44. Matej Zadravec: Numerična analiza tokovnih razmer v mešalni posodi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 45. Aleksander Škrlec: Toplotni preračun pomivalnika steklenic Iloma SE-KI 16/110 : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 46. Aleš Rajšp: Numerična analiza tokovnih razmer v obstoječem radialnem ventilatorju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 47. Aleš Tomažič: Izbira optimalne vakuumske črpalke za komorni vakuumski sušilnik : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 48. Mitja Kranc: Določitev deformacijsko-napetostnega stanja zamrzovalne gospodinjske enote : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 49. Primož Kitek: Rekonstrukcija ogrevanja sušilnika : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 50. Andrej Krajnc: Toplotni preračun peči za ogrevanje pločevine : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 51. Jože Tihel: Regeneracija odpadne vode iz kopališč : diplomsko delo

Druga dela (33)

 1. Jure Ravnik, Matjaž Hriberšek, Janez Lupše: Lagrangian particle tracking in velocity-vorticity resolved viscous flows by subdomain BEM
 2. Marko Klančišar, Tim Schloen, Matjaž Hriberšek, Niko Samec: Analysis of the effect of the swirl flow intensity on combustion characteristics in liquid fuel powered confined swirling flames
 3. Matej Zadravec, Matjaž Ramšak, Jure Ravnik, Matjaž Hriberšek, Jernej Slanovec: Cooling analysis of a light emitting diode automotive fog lamp
 4. Matjaž Hriberšek: Uvod v računalniško dinamiko tekočin
 5. Aleš Glavnik, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Prostorska porazdelitev faktorja ugodja na temelju numeričnega modeliranja naravne konvekcije
 6. Sani Bašič, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Termohidravlična analiza obratovanja uparjalnika za ukapljeni naftni plin
 7. Matjaž Hriberšek, Matej Zadravec: Numerično modeliranje mešanja v posodi z Rushtonovim mešalom
 8. Ignacijo Biluš, Leopold Škerget, Andrej Predin, Matjaž Hriberšek: Eksperimentalno numerična analiza kavitacijskega toka okoli lopatičnega profila
 9. Matjaž Fleisinger, Matej Vesenjak, Matjaž Hriberšek, Karli Udovičič: Vpliv števila lopatic in koeficienta zapolnjenosti na delovanje Darrieusove vodne turbine
 10. Matjaž Fleisinger, Matej Vesenjak, Matjaž Hriberšek, Karli Udovičič, Zoran Ren: Fluid-structure interaction analysis of a darrieus water turbine
 11. Teodor Štimec, Matjaž Hriberšek, Jure Ravnik, Sani Bašič: Sodobni adsorbenti v obliki adsorpcijskih satovij
 12. Boštjan Gregorc, Matjaž Hriberšek, Andrej Predin: Experimental and numerical analysis of the impact of particles on the development of cavitation flow around a hydrofoil
 13. Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, G. Kuhn: Computational fluid dynamics by boundary-domain integral method
 14. Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, Zoran Žunič: Natural convection flows in complex cavities by BEM
 15. Matej Vesenjak, Zoran Ren, Matjaž Hriberšek: Weakly coupled analysis of a blade in multiphase mixing vessel
 16. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: The wavelet transform for BEM computational fluid dynamics
 17. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, Zoran Žunič: Numerical simulation of dilute particle laden flows by wavelet BEM-FEM
 18. Matjaž Ramšak, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek, Zoran Žunič: A multidomain boundary element method for unsteady laminar flow using stream function-vorticity equations
 19. Matej Vesenjak, Zoran Žunič, Andreas Öchsner, Matjaž Hriberšek, Zoran Ren: Heat conduction in closed-cell cellular metals
 20. Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Boundary domain integral method for high Reynolds viscous fluid flows in complex planar geometries
 21. Teodor Štimec, Matjaž Hriberšek, Sani Bašič, Jure Ravnik: Numerična simulacija toka tekočine v kanalu z določitvijo polja adsorpcijskega ravnotežja na njegovih stenah
 22. Boštjan Rajh, Matej Zadravec, Niko Samec, Matjaž Hriberšek: Numerična analiza zgorevanja KOEL v mali kurilni napravi
 23. Primož Kocutar, Matjaž Hriberšek, Jure Ravnik: Ločevanje magnetnih delcev iz suspenzij v viskoznem toku z uporabo Lagrange-Eulerjevega modela in metode robnih elementov BEM
 24. Matjaž Fleisinger, Matej Zadravec, Matej Vesenjak, Matjaž Hriberšek, Karli Udovičič: Primerjava simulacije delovanja Darrieusove vodne turbine po postopku z modelom gibanja togega telesa in postopkom MFR
 25. Matjaž Hriberšek, Jure Ravnik, Primož Kocutar: Magnetic particle separation in viscous flows by BEM
 26. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Primerjava valčne transformacije in metode mnogokratnih polov za reševanje integralskih enačb Poissonovega tipa
 27. Matej Zadravec, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Numerično modeliranje sklopljenega primera naravne in prisilne konvekcije v toku mikropolarnih tekočin preko kotanje
 28. Jure Ravnik, Matjaž Hriberšek, Janez Lupše: Sledenje delcem v toku viskozne tekočine
 29. Matej Zadravec, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Natural convection of micropolar fluid in an enclosure with boundary element method
 30. Matej Zadravec, Matjaž Hriberšek, Leopold Škerget: Vpliv lastnosti mikropolarnih tekočin na prenos toplote pri naravni konvekciji
 31. Matej Zadravec, Sani Bašič, Matjaž Hriberšek: The influence of rotating domain size in a rotating frame of reference approach for simulation of rotating impeller in a mixing vessel
 32. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Two-dimensional velocity-vorticity based LES for the solution of natural convection in a differentially heated enclosure by wavelet transform based BEM and FEM
 33. Jure Ravnik, Leopold Škerget, Matjaž Hriberšek: Velocity vorticity-based large eddy simulation with the bounadr element method
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici