| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Hugo Maučec: MODEL OPTIMALNEGA TRANSPORTA KONTEJNERJEV (TEU) MED VZHODNIMI DRŽAVAMI ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN DRŽAVAMI ZAHODNE EVROPE

Magistrska dela (12)

 1. Zoran Jurić: Možnosti prilagajanja mestne cestne in železniške infrastrukture zahtevam integracije mestnega javnega potniškega prometa
 2. Adrijana Kresnik Kočev: MODEL TOČNOSTI IN ZANESLJIVOSTI POSTAJNIH VOZNIH REDOV V SISTEMU JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH MESTIH
 3. Robert Špur: MODELIRANJE IZBORA SREDSTVA ZA POTOVANJE Z VISOKIMI VREDNOSTMI ČASA (VOT)
 4. Natalija Rašl: MOŽNOSTI RACIONALIZACIJE PREVZEMA IN SPREJEMA POŠTNIH POŠILJK POGODBENIKOV NA POŠTI 2102 MARIBOR
 5. Silvo Cesnik: Metodologija odločanja pri oblikovanju mestne parkirne strategije
 6. Bojan Križan: METODOLOGIJA ZA NAPOVED ODZIVNOSTI UPORABNIKOV SISTEMA "PARK&RIDE" V MANJŠIH MESTIH
 7. Klemen Ponikvar: TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI ŽELEZNIŠKE PROGE V FUNKCIJI RACIONALNE RABE ENERGIJE ZA VLEKO VLAKOV
 8. Miran Pirnar: Tehnično tehnološki parametri racionalizacije upravljanja železniških tras
 9. Beno Mesarec: Prilagoditev metodologije inženirskega pristopa k izračunu eksternih stroškov prometa zaradi zastojev v urbanih okoljih
 10. Ulrich Zorin: Metodologija za napovedovanje motenj prometnega toka na avtocestnih odsekih pred pričakovano oviro - predorom
 11. Roman Krajnc: KAKOVOST JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA S TEHNIŠKO – TEHNOLOŠKEGA VIDIKA
 12. Darko Bečaj: Racionalizacija zbirnih in transportnih poti komunalnih vozil s pomočjo optimizacijskih metod : magistrsko delo

Diplomska dela (69)

 1. Matej Bukovec: LJUDEM PRIJAZNE PROMETNE POVRŠINE
 2. Erika Kozoderc: PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA MED MAJŠPERKOM IN MARIBOROM
 3. Lidija Kokot: JAVNA RAZSVETLJAVA V FUNKCIJI UČINKOVITEGA POTEKANJA PROMETA IN URBANEGA RAZVOJA
 4. Boštjan Celan: Dimenzioniranje krožnih križišč
 5. Gregor Klarič: STRATEGIJA RAZVOJA KOLESARSKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA
 6. Maja Božič: UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN V OKOLICI OSNOVNE ŠOLE PESNICA
 7. Dražena Blagojević: MOŽNOST RACIONALIZACIJE PREVOZA STAVBNEGA POHIŠTVA
 8. David Mohr Salkič: UPORABA SIMULACIJ V PROMETNI TEHNIKI
 9. Doris Arnuš: TRAJNOSTNA MOBILNOST IN STANOVANJSKA OBMOČJA V SLOVENSKIH MESTIH
 10. Petra Vogrinec: METODOLOGIJA ZA DIMENZIONIRANJE NESEMAFORIZIRANIH NIVOJSKIH KRIŽIŠČ
 11. Matjaž Švab: ANALIZA STANJA RAZVOJA INTERMODALNEGA TRANSPORTA V EVROPI IN SLOVENIJI
 12. Dejan Donko: Možnosti racionalizacije prevoza gradbenih strojev : diplomsko delo
 13. Darja Ferk: Pomembnosti pravnih predpisov v žičniškem prometu : diplomsko delo
 14. Bojan Plankar: Modeliranje prometnih režimov : diplomska naloga
 15. Franc Matjašec: Vzdrževanje in varstvo cest : diplomsko delo visokošolskega študija
 16. Andrej Mernik: Družbeno-ekonomska vloga špediterske dejavnosti pri odpravi blaga v mednarodnem prometu : diplomsko delo visokošolskega študija
 17. Damjan Mlakar: Ugotavljanje prepustne zmogljivosti prog po metodi UIC : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 18. Daniel Rogač: Modeliranje prometnih situacij v Simulinku : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 19. Sebastian Toplak: Optimiranje cestno-prometnega sistema z minimizacijo konfliktov med prometnimi tokovi : diplomsko delo [visokošolskega] študija
 20. Zvonko Zavasnik: Vloga in pomen voznih redov v organiziranju javnega mestnega potniškega prometa : diplomsko delo [visokošolskega] študija
 21. Benjamin Steinbacher Pušnjak: Vloga in pomen zbiranja podatkov o cestnem prometu v postopkih prometnega planiranja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 22. Gabrijel Sternad: Hitrost kot primarni problem varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 23. Boštjan Bajec: Konfliktne situacije v nivojskih križiščih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 24. Simona Ðakovac: Organiziranje prevozov tovora v notranjem in mednarodnem cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega študija
 25. Jožef Veingerl: Prevoz nevarnih tekočih tovorov v cestnem prometu : diplomska naloga univerzitetnega študija
 26. Marko Korošec: Vloga in pomen ukrepov za umirjanje prometa v sistemu zagotavljanja prometne varnosti : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 27. Albin Ojsteršek: Prometna infrastruktura kot pogoj celovitega transportnega procesa v gospodarski družbi : [diplomsko delo visokošolskega študijskega programa]
 28. Matej Dobovšek: Organizacija začasnih cestnih zapor : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 29. Marijan Godec: Možni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti v javnem potniškem prometu v Mariboru : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 30. Miran Roškar: Preglednost ceste : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 31. Darja Topolšek: Možnosti celovitega izboljšanja ravni prometne varnosti na Lentu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 32. Robert Kropf: Možnosti izboljšanja javnega mestnega potniškega avtobusnega prometa v Mariboru : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 33. Damjan Mohorko: Hrup cestnega prometa, zakonske osnove ter njegovo vrednotenje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 34. Anton Ivančič: Organiziranje prevozov oseb s posebnimi potrebami : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 35. Tamara Gorišek: Razvoj mestnega prometnega sistema mesta Krško s poudarkom na prometni varnosti : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 36. Andrej Trunk: Tehnologija prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 37. Jože Podgoršek: Analiza možnosti in potreb po vzpostavitvi logističnega centra Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 38. Marko Karlo: Atraktivizacija mestnega potniškega prometa v Mariboru : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 39. Karl Ribič: Izredni prevozi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 40. Klavdija Salčnik: Organiziranje in izvajanje prevozov asfaltnih zmesi v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 41. Anica Kovačec: Zagotavljanje varnosti izvajanja prevozov z uporabo sodobnih računalniških tehnologij : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 42. Tomislav Švegl: Tehniška sredstva kot pomemben element tehnologije izvajanja izrednih prevozov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 43. Roman Blažek: Prispevek procesu izbire tovornih vozil na osnovi analize porabe goriva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 44. Mitja Ficko: Vloga in pomen kategorizacije občinskih cest v procesu upravljanja občinskega cestnega omrežja v občini Gornja Radgona : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 45. Mihaela Kresnik: Javni mestni potniški promet v mestni četrti "Studenci" : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 46. Robert Mlasko: Možnosti izboljšanja prevoza utekočinjenih naftnih plinov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa promet
 47. Davorin Naglič: Kolesarjenje v občini Krško : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 48. Nataša Štrucl: Možnosti racionalizacije prevoza odpadkov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 49. Melita Ribaš: Možnosti optimiranja prevoza brezalkoholnih pijač : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 50. Viktor Samec: Možnosti izboljšanja prevoza prehrambenih izdelkov : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 51. Sašo Bela: Možnosti izboljšanja prevoza jedilnih olj v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 52. Bojan Panker: Rentabilnost javnega medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 53. Jernej Bračko: Možnost racionalizacije prevoza vrednostnih papirjev : diplomska naloga
 54. Petra Vrečko: Možnosti izboljšanja prevoza odpadnega papirja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 55. Simon Hmelak: Urejanje prometa v naselju Miklavž na Dravskem polju : diplomsko delo
 56. Sebastjan Landekar: Racionalizacija prevoza eksplozivnih snovi : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Promet
 57. Vojka Dečko: Presoja smiselnosti izvedbe krožnega križišča na križanju Kidričeve ulice in Celjske ceste v Rogaški Slatini : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 58. Dejan Krneta: Možnosti racionalizacije prevoza bele tehnike : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 59. Matjaž Sedeljšak: Možnosti racionalizacije prevoza utekočinjenega naftnega plina : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 60. Marko Urleb: Možnosti izboljšanja tehnologije prevoza avtomobilov v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 61. Aleš Petrešev: Razvojne možnosti slovenskih cestnih prevoznikov pri prevozu blaga v EU : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 62. Gregor Podkrižnik: Obratovanje in reševanje na žičniških napravah za prevoz oseb v skladu s principi Europske unije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 63. Robert Lutar: Vpliv obnašanja voznikov na zamude pred semaforiziranimi križišči : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 64. Aleksandra Levec: Analiza ustreznosti prometnih površin za natovarjanje prometnih sredstev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 65. Adrijana Kresnik: Kakovost storitve javnega mestnega avtobusnega prometa v Mariboru : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 66. Anamarija L. Mrgole: Vzpostavitev turistične signalizacije slovenskih zimsko turističnih centrov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 67. Irena Grešak: Možnost racionalizacije prevoza žveplene kisline : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 68. Maja Lipovšek: Možnosti izboljšanja prevoza betonskih mešanic : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 69. Vladko Obrovnik: Možnosti racionalizacije prevoza baznih kemikalij : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa

Druga dela (14)

 1. Robert Muha, Drago Sever: The impact of regulation 561/2006 on fleet management viewed through efficient use of drivers' working time
 2. Boris Tovornik, Drago Sever, Daniel Rogač: Simulation of crossroad traffic
 3. Drago Sever: Real capacity of ropeway transportation subsystem
 4. Damjan Mlakar, Drago Sever: Railway traffic management as a function of the new infrastructure manager
 5. Drago Sever: New approach to determining visibility length on passive protected level railroad crossings
 6. Sergej Težak, Ratko Zelenika, Drago Sever: Model of sustainable growth and development of the cableway transport system in Slovenia
 7. Roman Krajnc, Drago Sever: Model approach to quality provision of public passenger transport
 8. Ratko Zelenika, Drago Sever, Sabina Kamnik Zebec, Bojan Pirš: Logistic operator - fundamental factor in rational production of services in multimodal transport
 9. Anamarija L. Mrgole, Drago Sever: Incorporation of duffing oscillator and Wigner-Ville distribution in traffic flow prediction
 10. Drago Sever: Development harmonisation of mountain resorts ropeway and tourist infrastructures in the Republic of Slovenia
 11. Matej Dobovšek, Drago Sever: Dimensioning of signalized intersections in realistic urban environment
 12. Drago Sever: Spletna predavanja pri predmetu Dinamika prometnih tokov
 13. Sebastian Toplak, Drago Sever, Tomislav Josip Mlinarić, Gregor Švajger: Načrt ukrepov trajnostne prometne strategije QUEST za mesto Koprivnica
 14. Drago Sever, Janez Sirše, Gorazd Bedrač: Environmental tourism and transportation in a mountain area
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici