| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Vita Petek: Nakupno vedenje potrošnikov vina v povezavi z etnocentrizmom
 2. Maja Borlinič Gačnik: Ocena scenarijev razvoja dopolnilne dejavnosti turizma na kmetijah s simulacijskim modelom sistemske dinamike

Magistrska dela (26)

 1. Marina Lakatuš: Načrt trženja in možnosti vstopa nizko-alergenega a2-mleka na trg
 2. Saša Guštin: Poslovni načrt pridelave in predelave lešnikov
 3. Tjaša Pangerl: Ocena investicije v plastenjak na kmetiji Frangež
 4. Tina Vešnik: Prihodnost reje privezanih živali
 5. Neža Slovša: Ocena ekonomike pridelave in predelave jagod kot možnost dopolnilne dejavnosti na kmetiji študija primera
 6. Anja Pečoler: Kalčki kot alternativna krma za rejne živali
 7. Urban Gajšt: Ocena investicije v lasten obrat za zakol prašičev
 8. Alen Bolkovič: Ocena ekonomike zasaditve protiveternega pasu z lesko in vpliv na poslovanje kmetije z uporabo Farm Managerja
 9. Mateja Korošec: Uvedba dopolnilne dejavnosti predelave mleka in ocena investicije - študija primera za lastno kmetijo
 10. Mirjana Walner: Analiza investicije novogradnje hleva za piščance na kmetiji meško
 11. Smiljan Kos: Finančna analiza kmetijsko - gozdarskega sistema
 12. Petra Štuhec: Strategija trženja vin z Meranovega in ekonomska analiza
 13. Kaja Glavač: Poslovni načrt predelave mokarjev
 14. Simona Praper Šipek: Ekonomika preusmeritve mešane kmetije iz konvencionalne v ekološko
 15. Simon Meško: Analiza stroškov in koristi investicije v pridelavo HTC oglja
 16. Sebjan Hari: Večkriterijska in ekonometrična analiza mlečnih izdelkov Pomurskih mlekarn d.d.
 17. Vlado Časar: Analiza možnosti vzpostavitve eko-socialnega podjetništva na kmetiji
 18. Valentina Markoja: Ocena investicijskega projekta kmetijskega podjetja
 19. Silvo Pozderec: Razvoj večkriterijskega modela za oceno načina pridelave zelenjave v zaščitenem prostoru
 20. Jožef Vinčec: Uporaba metod matematičnega programiranja za določitev optimalne strukture kolobarja
 21. Bogdan Slemenik: Večkriterijska odločitvena analiza pri dopolnilnih dejavnostih na kmetijah - razvoj AHP modela za peko kruha
 22. Jernej Prišenk: Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje prehranskih izdelkov z gorsko-hribovskih območij
 23. Aleš Irgolič: Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje območij z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo
 24. Matej Kolenko: Vrednotenje investicijskih naložb z opcijskimi modeli
 25. Vesna Velikonja: Razvoj simulacijskega modela izletniške kmetije v podporo poslovnim odločitvam
 26. Stanko Oblak: Stanje kmetijstva v občini Ribnica in vizija razvoja ekološkega kmetijstva

Diplomska dela (39)

 1. Luka Kuhta: Poslovni načrt za pridelavo vrtnic v rastlinjaku
 2. Judita Fras: Finančna analiza rekonstrukcije hleva za pitanje telic - študija primera na lastni kmetiji
 3. Lea Žunkovič: Možnosti uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji študija primera
 4. Matevž Orter: Mala hidroelektrarna kot dopolnilna dejavnost na kmetiji
 5. Timotej Meolic: Finančna analiza investicije gradnje hleva - študija primera na lastni kmetiji
 6. Nika Gregorič: Nadvojvoda Janez Habsburško – Lotarinški in njegov vpliv na vinogradništvo na Štajerskem
 7. Rene Paskolo Mlasko: Preusmeritveni načrt za živinorejsko kmetijo Paskolo Mlasko
 8. Jože Lapoši: Preusmeritveni načrt konvencionalne kmetije Lapoši v ekološko študija primera
 9. Urška Vesenjak: Razvoj večkriterijskega modela za oceno socio-ekonomskega položaja žensk na kmetijah
 10. Aleksandra Cenc: Ocena ekonomike na ekološki kmetiji - študija primera
 11. Marša Schlauer: Vpliv državnega sofinanciranja zavarovalne premije na obseg zajetja kmetijskih zavarovanj v letih 2009 - 2019
 12. Dean Kokot: Rentabilnost dopolnilne dejavnosti predelave mesa na domači kmetiji
 13. Danijela Gomboc: Mrežno planiranje na primeru izgradnje komunalne kanalizacije s čistilno napravo
 14. Tanja Knez: Ekološka govedoreja v primerjavi s konvencionalnim načinom prireje in ekonomika
 15. Tadeja Vogrinčič: Večkriterijska analiza turističnih kmetij v krajinskem parku Goričko
 16. Mojca Klemenčič: Ekonomska analiza pekovskih izdelkov in testenin
 17. Sanja Vozlič: Značilnosti varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi v severovzhodni Sloveniji
 18. Monika Puklavec: Preusmeritev konvencionalne kmetije Puklavec v ekološko kmetijo
 19. Mihela Polh: Analiza poslovanja na kmetiji s prirejo mleka
 20. Sabina Prijol: Ekonomika preusmeritve kmetijskega obrata iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje
 21. Jasmina Ponjević: Ekonomika pekovskih izdelkov na ekološki kmetiji
 22. Metka Skok: Ekonomska analiza predelave sadja na čisti kmetiji
 23. Kristina Adamič: Preusmeritev kmetije Plaznik v kmetijo z ekološko turistično ponudbo
 24. Rudi Tacer: Rentabilnost vezane reje krav molznic na manjši kmetiji
 25. Anja Kozic: Ekonomika sušenja zdravilnih rastlin in priprave čajnih mešanic na eko-socialni kmetiji
 26. Ines Kolarić: Ekonomska analiza čebeljih pridelkov
 27. Petra Štuhec: Analiza možnosti uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 28. Stanka Pivec: Finančna analiza za oskrbno odkupni center Benedikt
 29. Alenka Simonič: Analiza poslovanja izletniške kmetije
 30. Karla Madžarič: Uporaba metod mrežnega planiranja na primeru peke vrtankov
 31. Jernej Prišenk: Spremljanje srčnega utripa z neinvazivno metodo merjenja pri športnih konjih in razvoj linearnega modela za izračun krmnega obroka
 32. Romana Duh: Ekonomska analiza energetskih rastlin za predelavo v biomaso
 33. Mojca Duh: Uporaba simulacijskega modeliranja in metod mrežnega programiranja za primer peke kruha
 34. Barbara Puhan: Razvoj tehnološko-ekonomskega simulacijskega modela za predelavo mesa na kmetiji
 35. Katja Košar: Ekonomika proizvodnje oljne ogrščice in biodizla
 36. Tanja Dergan: Razvoj večkriterijskega modela za ocenjevanje turističnih kmetij
 37. Jožef Vinčec: Analiza poslovanja na zelenjadarski kmetiji
 38. Karlo Vratarič: Ekonomika proizvodnje zelenih in obeljenih špargljev
 39. Matej Kolenko: Ekonomska in finančna analiza pridelave in predelave krompirja

Druga dela (29)

 1. Contemporary Issues in Tourism
 2. Karmen Pažek, Črtomir Rozman: Tourist farm service quality assessment
 3. Maja Žibrat, Karmen Pažek, Vesna Mila Meden: Business plan for a Zen garden
 4. Črtomir Rozman, Andrej Škraba, Karmen Pažek, Davorin Kofjač: Validation of agent-based approach for simulating the conversion to organic farming
 5. Karmen Pažek, Črtomir Rozman: Decision making under conditions of uncertainty in agriculture
 6. Karmen Pažek, Črtomir Rozman: Application of analytical hierarchy process in agriculture
 7. Jernej Prišenk, Andreja Borec, Marjan Janžekovič, Ivo Grgić, Karmen Pažek, Črtomir Rozman, Jernej Turk: The economic viability of value-based food chain for dairy farms in mountain regions
 8. Karmen Pažek, Jernej Turk, Sebjan Hari, Črtomir Rozman, Jernej Prišenk: Multi-criteria and econometric evaluation of dairy products
 9. Karmen Pažek, Črtomir Rozman, Jernej Turk, Darja Majkovič, Sebjan Hari, Matej Kolenko, Sašo Pamič, Jernej Prišenk: Effect size measurement in functional milk product marketing
 10. Črtomir Rozman, Andrej Škraba, Karmen Pažek, Miroljub Kljajić: The development of sugar beet production and processing simulation model
 11. Črtomir Rozman, Miroljub Kljajić, Karmen Pažek: Sugar beet production
 12. Silvo Pozderec, Martina Bavec, Črtomir Rozman, Jožef Vinčec, Karmen Pažek: Multi-criteria assessment of vegetable production business alternatives
 13. Karmen Pažek, Črtomir Rozman: Binominal models application of investements in agri-food production
 14. Črtomir Rozman, Karmen Pažek: Introduction to DEXi multi criteria decision models
 15. Karmen Pažek, Črtomir Rozman: The Decision support system for supplementary activies on organic farms
 16. Andreja Borec, Antonin Flambard, Karmen Pažek: Relationships between production system of Slovenian mountain farms and dynamics of overgrowing areas
 17. Karmen Pažek, Črtomir Rozman, Ferhat Ćejvanović, Andreja Borec, Darja Majkovič, Vjekoslav Par, Jernej Turk: Multi attribute decision model for orchard renewal - case study in Bosnia and Herzegovina
 18. Andreja Borec, Karmen Pažek, Antonin Flambard: Relations between land-use and socio-economic structure on farms with and without agricultural land abandonment
 19. Karmen Pažek, Darja Majkovič, Andreja Borec: Turizem na ekoloških kmetijah slovenskega podeželja
 20. Karmen Pažek, Črtomir Rozman: The real options approach for assessment of business opportunities in spelt processing
 21. Črtomir Rozman, Karmen Pažek, Jernej Prišenk, Andrej Škraba, Miroljub Kljajić: System dynamics model for policy scenarios of organic farming development
 22. Jernej Prišenk, Andreja Borec, Karmen Pažek: Public private partnership in short food supply chains
 23. Črtomir Rozman, Majda Potočnik, Karmen Pažek, Andreja Borec, Darja Majkovič, Marko Bohanec: A Multi-criteria assesment of tourist farm service quality
 24. Črtomir Rozman, Karmen Pažek: Študijsko gradivo za predmet Management v kmetijstvu : zbirka rešenih nalog
 25. Karmen Pažek, Črtomir Rozman, Andreja Borec: Aplikacija simulacijskih in večkriterijskih odločitvenih modelov za podporo odločanju na kmetijah z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo : znanstvena monografija
 26. Karmen Pažek, Črtomir Rozman, Andreja Borec: Aplikacija simulacijskih in večkriterijskih odločitvenih modelov za podporo odločanju na kmetijah z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo
 27. Karmen Pažek, Črtomir Rozman, Franc Bavec, Andreja Borec, Martina Bavec: A Multi-criteria decision analysis framework tool for the selection of farm business models on organic mountain farms
 28. Darja Majkovič, Karmen Pažek, Andreja Borec, Jernej Turk, Črtomir Rozman: Safeguarding the multifunctional role of agriculture in Slovenia
 29. Karmen Pažek: Institutional and political assets : final report
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici