| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (9)

 1. Katarina Dovnik: Učinek enkratne hipnotske intervencije na stanje anksioznosti (primerjava hipnoze na daljavo in hipnoze v živo)
 2. Meta Hunjet: Emocionalna inteligentnost kot mediator odnosa med otroškim trpinčenjem in temno triado
 3. Natalija Žarn: Uporaba kratkega vprašalnika za merjenje dimenzij osebnosti po teoriji velikih pet v varstvoslovju
 4. Urša Habič: Psihološki vidiki prenatalne, porodne in postnatalne oskrbe v slovenskih zaporih
 5. Andreja Repinc: Ugotavljanje značilnosti kaznivih dejanj nad starejšimi s strani družinskih članov na podlagi spisov državnih tožilstev
 6. Laura Bizjan: Stališča starostnikov do samomora
 7. Lucija Cizej: Starostniki kot žrtve kaznivih dejanj s strani družinskih članov
 8. Tjaša Štefin: Občutek ogroženosti pri starejših občanih : magistrsko delo
 9. Maja Nikolić: Preprečevanje kriminalitete nad starejšimi : samozaščitno vedenje

BSc theses (34)

 1. Saša Marković: Stres in zadovoljstvo na delovnem mestu poklicnega vojaka v Slovenski vojski
 2. Jaka Kovačič: Neverbalna komunikacija in odkrivanje laži
 3. Živa Stele: Analiza pravnomočno zaključenega primera - Ted Kaczynski - the Unabomber s poudarkom na preiskovalni psihologiji
 4. Luka Spasič: Psihološka priprava pripadnikov Specialne enote policije na operativno delo
 5. Pia Cverlin: Nasilje v družini in pandemija COVID-19
 6. Mija Balek: Na poti iz nasilnega partnerskega odnosa
 7. Karmen Černigoj: Osebnost študentov Fakultete za varnostne vede
 8. Timi Berghaus: Travmatski stres pri prostovoljnih gasilcih Gasilske zveze Maribor
 9. Hana Aškerc: Tesnoba in depresivnost študentov fakultete za varnostne vede
 10. Megi Ahac: Vpliv medijev na sekundarno viktimizacijo
 11. Petra Posavec: Posttravmatska stresna motnja
 12. Dominika Bricelj: Glasbena terapija in travma
 13. Kim Stegel: Vloga psihološke travme pri teroristični rekrutaciji
 14. Vesna Kartuš: Družina kot faktor tveganja za razvoj odklonskega vedenja pri otrocih in mladostnikih
 15. Špela Jagodic: Psihološke razsežnosti policijskega poklica
 16. Katja Grković: Vzroki izginotja pogrešanih oseb v obdobju 2007-2013
 17. Pamela Muraus: Metoda EMDR kot pomoč policistom pri spoprijemanju s travmatskimi dogodki
 18. Aleksandra Rajh: Stres pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske na mednarodnih mirovnih operacijah
 19. Robert Berzelak: Poznavanje neverbalne komunikacije pravosodnega policista v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
 20. Jure Šušteršič: Stališča in ocene učencev in učiteljev do pojavnih oblik nasilnega vedenja med mladimi na Osnovni šol Vrhovci
 21. Anita Kraljič: Nasilje mladostnikov nad svojimi starši
 22. Mateja Bujdo: Posttravmatski stres po osamosvojitveni vojni na Hrvaškem štiriindvajset let kasneje
 23. Matej Brankovič: Detomori
 24. Aleš Gros: Fizično nasilje nad medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki na delovnem mestu
 25. Primož Mozetič: Talci
 26. Tijana Štumpfl: Mnenje splošne javnosti o duševno motenih storilcih kaznivih dejanj
 27. Katarina Čermelj: Vsakodnevni predatorji
 28. Andrej Štinjek: Uporaba neverbalne komunikacije pri preiskovanju kaznivih dejanj
 29. Admir Husić: Uporabnost nevro-lingvističnega programiranja pri preiskovanju kaznivih dejanj
 30. Sara Dragojević: Serijski in množični morilci - primerjava med spoloma
 31. Tamara Lacić: Vpliv pozornosti na spomin očividcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 32. Rok Sila: Oblike patološkega laganja in možnosti njihove prepoznave : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 33. Laura Bizjan: Evalvacija Vijolice, programa za ozaveščanje o trgovini z ljudmi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 34. Lucija Cizej: Spominski priklic pri starostnikih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

Other documents (17)

 1. 24. dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023
 2. Ema Šumenjak, Tinkara Pavšič Mrevlje: Psihološke značilnosti storilcev intimnopartnerskih umorov
 3. 23. dnevi varstvoslovja, Laško, 8. in 9. junij 2022
 4. 22. dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 9. in 10. junij 2021
 5. 21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020
 6. Tinkara Pavšič Mrevlje, Peter Umek: Safety issues in psychiatric settings
 7. Anton Toni Klančnik, Tinkara Pavšič Mrevlje: Kriminaliteta nad starejšimi in izhodišča za varno staranje v Sloveniji
 8. Tinkara Pavšič Mrevlje: The trauma and coping in homicide and sexual offences and juvenile crime criminal investigators
 9. Zbornik povzetkov, 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017
 10. Tinkara Pavšič Mrevlje: Sodni izvedenec psihološke stroke
 11. Tinkara Pavšič Mrevlje: Nasilje mladostnikov nad starši
 12. Tinkara Pavšič Mrevlje: Razvojne značilnosti otrok v okviru forenzičnega razgovora
 13. Tinkara Pavšič Mrevlje: Zaključna konferenca projekta ACCESS "Proti kriminaliteti: podpora in varnost starejših žrtev kaznivih dejanj"
 14. Tinkara Pavšič Mrevlje, Katja Eman: Sedmi kriminološki simpozij "Pomen in vloga žrtve kriminalitete v luči sodobne kriminologije", Stockholm, 2012
 15. Zbornik prispevkov
 16. Smernice sodobnega varstvoslovja : zbornik prispevkov
 17. Varstvoslovje med teorijo in prakso : zbornik prispevkov
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica