| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (10)

 1. Gregor Smogavec: APROKSIMACIJSKI ALGORITEM GRADNJE SREDNJE OSI ENOSTAVNIH MNOGOKOTNIKOV, TEMELJEČ NA OMEJENI DELAUNAYEVI TRIANGULACIJI
 2. Marko Kuder: Upodabljanje velikih količin letalskih podatkov LiDAR
 3. Simon Gangl: ALGORITEM STISKANJA DOMENSKIH ZAPOREDIJ SLIK S PROJEKCIJO V PROSTOR OSNOVNIH KOMPONENT
 4. Boštjan Kovač: DINAMIČNA PODATKOVNA STRUKTURA ZA TOČKOVNO UPODABLJANJE TOČK IZVEN POMNILNIKA
 5. Domen Mongus: BREZPARAMETRIČNI ALGORITEM GRADNJE DIGITALNEGA MODELA RELIEFA IZ PODATKOV LiDAR
 6. Denis Špelič: Postopek brezizgubnega stiskanja razčlenjenih vokselskih podatkov
 7. Timotej Globačnik: STISKANJE IN REKONSTRUKCIJA RASTRSKIH PISAV Z VERIŽNO KODO
 8. Smiljan Šinjur: Vgnezdene izbočene lupine kot značilnice za zaznavo dvojnikov digitalnih slik in video posnetkov
 9. Gregor Pipan: UČINKOVITA HEVRISTIKA ZA GRADNJO NAJMANJ UTEŽENE TRIANGULACIJE V PREKRIVNEM OMREŽJU
 10. Vid Domiter: ALGORITMI TRIANGULACIJE S STRATEGIJO PREBIRANJA

MSc theses (9)

 1. Jan Pomer: Načrtovanje in razvoj multimedijskega sistema miRadio za upravljanje spletnih digitalnih radijskih vsebin
 2. Matej Drobnič: Zasnova in razvoj aplikacije miRadio za pametne zvočnike Google Home
 3. Dominik Korošec: Zasnova in razvoj aplikacije miRadio za pametne zvočnike Amazon
 4. Aljaž Jeromel: Izboljšana metoda stiskanja risanih slik
 5. David Jesenko: OCENJEVANJE FRAKTALNOSTI PROSTORSKOVPETIH KOMPLEKSNIH MREŽ
 6. Simon Lušenc: PRETVORBA 3D MODELOV IZ PROGRAMA BLENDER V BINARNI ZAPIS IGRALNEGA POGONA PRISM3D
 7. Denis Kolednik: UGOTAVLJANJE UJEMANJA LOKALNIH LASTNOSTI OBLAKA TOČK
 8. Denis Horvat: UPODABLJANJE VREDNOSTI GEOMETRIJSKIH ATRIBUTOV V VOKSELSKEM PROSTORU
 9. Niko Lukač: IZRAČUN SONČNEGA POTENCIALA IZ PODATKOV LIDAR NA GPU

BSc theses (110)

 1. Mario Močnik: Algoritem LZW in njegove izboljšave
 2. Davor Ornik: Format WebP
 3. Tomaž Klobučar: Brezizgubno stiskanje rastrskih slik z napovedjo iz slik, stisnjenih z izgubami
 4. David Kovač: Brezizgubno in skoraj brezizgubno stiskanje rastrskih slik, temelječe na filtrih PNG
 5. Igor Stanišovski: Algoritmi steganografije v rastrskih slikah BMP
 6. Goran Pjević: Algoritem stiskanja verižne kode MD
 7. Patrik Mihalić: Stiskanje črnobelih slik s tehniko ujemanja blokov
 8. Luka KOvačič: Metode prekrivanja informacije v slikah PNG
 9. Štefan Horvat: Ukkonenov algoritem konstrukcije priponskega drevesa
 10. Domen Mongus: Ocenjevanje simulacijskih parametrov glede na vzorec obnašanja
 11. Peter Koprivc: IZDELAVA VREMENSKEGA ALARMA ZA APLIKACIJE ANDROID
 12. Urban Stojko: UPODABLJANJE FRAKTALOV Z OCULUS RIFT
 13. Klemen Krulec: PRIPRAVA 3D MODELA STAREGA GRADU CELJE ZA SPLETNE APLIKACIJE
 14. Li Labaš: ALGORITEM ZA USTVARJANJE ILUZIJE ŽIVE SLIKE V VIDEOPOSNETKIH
 15. Boštjan Založnik: GRUČENJE PODATKOV LiDAR
 16. Dušan Škerget: ODDALJENO UPRAVLAJNJE RAČUNALNIKA S PAMETNO NAPRAVO
 17. Rok Jambrošič: ALGORITMI PRIMERJANJA TEKSTOVNIH NIZOV
 18. Marko Bizjak: ISKANJE OPTIMALNE POSTAVITVE INTERAKTIVNO MODELIRANIH STAVB Z UPORABO DIFERENCIALNE EVOLUCIJE IN UPOŠTEVANJEM SONČNEGA POTENCIALA NAD PODATKI LiDAR
 19. Matej Brumen: ALGORITEM PREDVIDEVANJA POPLAVNIH OBMOČIJ Z UPORABO PODATKOV LiDAR
 20. Rok Bračun: VERIŽNE KODE GEOMETRIJSKIH OBJEKTOV PREDSTAVLJENIH Z VOKSLI
 21. Amadej Pevec: DELAUNAYEVA TRIANGULACIJA S KORAKANJEM
 22. Mojca Viličnjak: MODELI RASTLIN V CINEMA 4D
 23. Monika Osojnik: ISKANJE NEPOKRITIH DELOV TERENA V PODATKIH LiDAR
 24. Bojan Trafela: STANDARD JPEG-LS ZA STISKANJE SLIK BREZ IZGUB
 25. Domen Bukovec: RAČUNALNIŠKE IGRE, TEMELJEČE NA ZAKONIH FIZIKE
 26. Simon Caf: SIMULACIJA RAZŠIRJANJA ULTRAKRATKIH RADIJSKIH VALOV NA DIGITALNEM MODELU RELIEFA
 27. Tomaž Vajngerl: ISKANJE POTI Z UPORABO PODATKOV IZ PODATKOVNE ZBIRKE OpenStreetMap
 28. David Lebeničnik: ALGORITMI VERIŽNIH KOD
 29. Mitja Šantl: TRAPEZNA DELITEV MNOGOKOTNIKA
 30. Marko Škrabl: REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV IZ TOČK LiDAR
 31. Primož Kovačič: RAZVOJ ARKADNE IGRE NA OSNOVI PLOŠČIC S POMOČJO RAZVOJNEGA OKOLJA QT
 32. Denis Horvat: VSEBNOSTNI TEST V PROSTORU Z ALGORITMOM POLTRAKA
 33. Blaž Repnik: METODI ZA REKONSTRUKCIJO POVRŠJA IZ VZORČENIH TOČK
 34. Robert Jerovšek: ČASOVNO UČINKOVITO STISKANJE PODATKOV NA GPU
 35. Tone Žnidaršič: BREZŽIČNO POVEZOVANJE PRENOSNIH MULTIMEDIJSKIH NAPRAV
 36. Vasja Kaukler: ISKALNI ALGORITMI V OMREŽJU JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA V GIS
 37. Renato Mikša: METODE ZA PRIKAZ SATELITSKIH POSNETKOV
 38. Denis Žganec: RAZVOJ APLIKACIJ GIS V OKOLJU GWT
 39. Jure Gorinšek: RAZVOJ APLIKACIJ ZA PRENOSNE TELEFONE V OKOLJU NOKIA WEB RUNTIME
 40. Danijel Žlaus: ZAZNAVA IN PRIKAZ VIDNIH PLOSKEV NA GPU
 41. Jernej Kranjec: AVTOPILOT ZA BREZPILOTNI LETALNIK NA SISTEMSKI REŠITVI ANDROID
 42. Rok Hecl: 3D KONVEKSNA LUPINA
 43. Boris Fujs: PREGLED IN ANALIZA RAČUNALNIŠKIH POGONOV DVD
 44. Niko Lukač: VIZUALIZACIJA GEOMETRIJSKIH KOZMOLOŠKIH PODATKOV
 45. Miha Lesjak: RAZVOJ PRENOSLJIVIH APLIKACIJ ZA MOBILNE NAPRAVE V OKOLJU Qt
 46. Simon Gangl: ALGORITMI ZA PREDOBDELAVO SLIK IN PRIMERJAVA METOD ZA RAZPOZNAVO OBRAZOV
 47. Marko Lešnik: IZDELAVA VIRTUALNEGA SEJMA S TEHNOLOGIJO X3D
 48. Simon Jurič: RAZVOJ APLIKACIJ ZA PRENOSNE TELEFONE V OKOLJU ADOBE® FLASH®
 49. Daniel Žalar: ISKANJE NAJBLIŽJEGA SOSEDA Z UPORABO VORONOIJEVEGA DIAGRAMA
 50. Denis Obrul: APLIKACIJA GIS ZA SLEDENJE OBJEKTOM
 51. Sašo Horvat: RAZVOJ KRMILNEGA PROGRAMA ZA OKOLJE OKEN ZA NAVIGACIJSKO NAPRAVO WII
 52. Gregor Smogavec: APROKSIMACIJA SREDNJE OSI ENOSTAVNIH MNOGOKOTNIKOV
 53. Sašo Pečnik: INTERAKTIVNO ORODJE ZA OBDELAVO PODATKOV LiDAR
 54. Marko Kocmut: STISKANJE PODATKOV LIDAR
 55. Mateja Škornik: SVET KOT NAVIDEZNA RESNIČNOST
 56. Janko Herlah: PRAKTIČNA UPORABA ALGORITMOV STISKANJA PODATKOV
 57. Aleš Šetinc: VIZUALIZACIJA PROSTORSKIH PODATKOV S TEHNOLOGIJO FLASH
 58. Mitja Jug: Triangulacija velikih količin podatkov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 59. Peter Rinc: Uporaba formata PGF za stiskanje rastrskih slik : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 60. Roman Žnidar: Vhodno-izhodne naprave navidezne resničnosti : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 61. Marko Trebovšek: 3D simulator kitarskih akordov : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 62. Boštjan Kovač: Vizualizacija velikih količin podatkov LIDAR : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 63. Anton Štuhec: Iskanje najkrajše poti med dvema točkama z algoritmom A* : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 64. Tomaž Toplak: Inkrementalno iskanje najbližje točke z razpolavljanjem prenaseljenih trakov : diplomsko delo na univerzitetnem študiju
 65. Sergej Jurečko: Zajem in pretok videa po internetu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 66. Luka Rutar: Stiskanje slik s triangulacijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 67. Jernej Leben: Računanje leta telesa in zaznavanje trkov v 3D pogonu : diplomska naloga
 68. Jure Gorinšek: Razvoj vtičnikov za Eclipse : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 69. Luka Klun: Ugotavljanje meje celice z geometrijskimi tehnikami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 70. Franc Štih: Aplikacija za obdelavo digitalnih filmov AVI z uporabo vmesnika VFW : diplomska naloga
 71. Darko Hrga: Algoritmi poenostavljanja mnogokotnikov in lomljenk : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 72. Matej Babič: Večpredstavnostni digitalni reklamni pano : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 73. Anton Bojanec: Zaščita podatkov z enkripcijo in njena uporaba v avtorizacijskih postopkih : diplomsko delo visokošolskega študija
 74. Damjan Strnad: Osnovni geometrijski algoritmi pri načrtovanju krivulj in ploskev : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 75. Marko Lamot: Triangulacija ravninskih mnogokotnikov : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 76. Simon Karnet: Konstruiranje iz značilnosti : diplomska naloga
 77. Branko Kaučič: Uporaba standarda VRML : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 78. Matej Gomboši: Boolove operacije z enostavnimi ravninskimi mnogokotniki : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 79. Bojan Trafela: Standard JPEG za kompresijo slik z izgubami : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 80. Sebastian Krivograd: Tvorjenje topologije iz množice sklenjenih daljic : diplomsko delo visokošolskega študija
 81. Luka Štok: Objektne metrike kompleksnosti programske opreme : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 82. Bogdan Lipuš: Grafični programski vmesnik OpenGL : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 83. Bojan Gorišek: Raztegovanje rastrskih slik : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študija
 84. Gregor Klajnšek: Lepljenje mnogokotnikov z nestabilnimi mejami iz okolja GIS : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 85. Mirko Zadravec: Tvorba geometrijskih očrtij : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 86. Karno Bozi: Izdelava kakovostnih slik : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 87. Smiljan Šinjur: Dinamično zaznavanje trkov geometrijskih objektov v 3D prostoru : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 88. Boris Donko: Posnemovalnik mikroračunalnika ZX Spectrum : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 89. Borut Lavrinc: Stopnjujoče stiskanje rastrskih slik : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 90. David Ivačič: Animacija gibajoče se množice živih bitij : diplomsko delo univerzitetnega študija
 91. Timotej Globačnik: Napredujoče stiskanje topologije enostavnih trikotniških mrež : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 92. Leon Pignar: Standard MPEG-4 in kodirnik/dekodirnik DivX : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 93. Robert Draškovič: Iskanje oboda množice kvadrantov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 94. Vid Domiter: Obdelava ultrazvočnih medicinskih slik : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 95. Denis Špelič: Algoritem ugotavljanja pravilnosti ravninske Delaunayeve triangulacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 96. Roman Čuk: Algoritmi Delaunayeve triangulacije s prebirno premico : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 97. Damjan Vengušt: Postopek stiskanja slik s standardom JPEG2000 : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 98. Katja Prnaver: Primerjava algoritmov stiskanja reda O : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 99. Jutka Vida: Računalniško oblikovanje besedila : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 100. Daniel Titan: Postopek prenosa vokselskih podatkov preko spleta z napredujočim upodabljanjem : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 101. Boštjan Novak: Združevanje Delaunayevih grafov v 2D : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 102. Denis Špelič: Tvorjenje vgnezdenih izbočenih lupin v ravnini : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 103. Bojan Rupnik: Upodabljanje terena s teksturami visokih ločljivosti : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 104. Boštjan Pivec: Rekonstrukcija površja iz oblaka točk : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 105. Aleš Furman: Spletni interaktivni vmesnik za nadzor objektov v okolju navidezne resničnosti : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 106. Karno Bozi: Načrtovanje poti v enakomerni delitvi ravnine : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 107. Jože Lesjak: Virtualni prelet nad digitalnim modelom reliefa z uporabo OpenGL : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 108. Miran Amon: Grafični standard SVG : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 109. Primož Kolarič: Računalniška simulacija poplavnega področja pri zajezitvah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 110. Blaž Repnik: Odprtokodni sistem geoserver za aplikacije GIS : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa

Other documents (25)

 1. Yongkui Liu, Lijun He, Peng-jie Wang, Linghua Li, Borut Žalik: Lossless geometry compression through changing 3D coordinates into 1D
 2. Simon Jurič, Borut Žalik: An innovative approach to near-infrared spectroscopy using a standard mobile device and its clinical application in the real-time visualization of peripheral veins
 3. Jurij Dolenšek, Denis Špelič, Maša Skelin, Borut Žalik, Marko Gosak, Marjan Rupnik, Andraž Stožer: Membrane potential and calcium dynamics in beta cells from mouse pancreas tissue slices
 4. Rene Markovič, Julien Peltan, Marko Gosak, Denis Horvat, Borut Žalik, Benjamin Seguy, Remi Chauvel, Gregoire Malandain, Thierry Couffinhal, Cécile Dupláa, Marko Marhl, Etienne Roux: Planar cell polarity genes frizzled4 and frizzled6 exert patterning influence on arterial vessel morphogenesis
 5. Simon Jurič, Vojko Flis, Matjaž Debevc, Andreas Holzinger, Borut Žalik: Towards a low-cost mobile subcutaneous vein detection solution using near-infrared spectroscopy
 6. Domen Mongus, Mihaela Triglav Čekada, Borut Žalik: Analiza samodejne metode za generiranje digitalnih modelov reliefa iz podatkov lidar na območju Slovenije
 7. Simon Gangl, Domen Mongus, Borut Žalik: An efficient eigenspace updating scheme for high-dimensional systems
 8. Marko Lamot, Borut Žalik: Triangulirajmo mnogokotnik
 9. Sebastian Krivograd, Borut Žalik: Prikaz velikih količin geometrijskih podatkov preko interneta
 10. Branko Kaučič, Borut Žalik: Izbira primerne metode računanja vidnosti na digitalnem modelu reliefa
 11. Borut Žalik, David Podgorelec: Geografski informacijski sistemi - integrativna informacijska paradigma
 12. Sebastian Krivograd, Gorazd Hren, Borut Žalik, Anton Jezernik: Hiter algoritem za poenostavljanje in obnovitev trikotniških mrež za prenos rezultatov MKE preko svetovnega spleta
 13. Domen Mongus, Niko Lukač, Denis Obrul, Borut Žalik: Detection of planar points for building extraction from LiDAR data based on differential morphological and attribute profiles
 14. Smiljan Šinjur, Damjan Zazula, Borut Žalik: Fast convex layers algorithm for near-duplicate image detection
 15. David Podgorelec, Marko Vinter, Borut Žalik: Pristop k vizualizaciji podatkov na osebnem računalniku
 16. Spring conference on computer graphics SCCG 2002, Budmerice, April 25-27, 2002 : conference proceedings
 17. Borut Žalik, Anton Jezernik, Krista Rizman Žalik: Polygon trapezoidation by sets of open trapezoids
 18. Spring conference on computer graphics SCCG 2004 in cooperation with ACM SIGGRAPH and Eurographics, Budmerice, April, 22-24, 2004 : conference proceedings
 19. Yong Kui Liu, Jian Yun, Xiao Niu Li, Borut Žalik: An efficient approximation of arbitrary curves and surfaces using intersecting polylines and meshes
 20. Borut Žalik, Bojan Grčar: Tehnika je zabavna, spoznajmo jo
 21. Yong Kui Liu, Borut Žalik: An efficient chain code with Huffman coding
 22. Spring conference on computer graphics SCCG 2005 in cooperation with ACM SIGGRAPH and Eurographics, Budmerice, May 12.-14., 2005 : conference proceedings
 23. Mirko Zadravec, Borut Žalik: An almost distribution-independent incremental Delaunay triangulation algorithm
 24. Sebastian Krivograd, Mladen Trlep, Borut Žalik: A hexahedral mesh connectivity compression with vertex degrees
 25. David Podgorelec, Borut Žalik, Vid Domiter: Dealing with redundancy and inconsistency in constructive geometric constraint solving
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica