| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Anita Šimundža: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A WAY FOR APPROACHING SUSTAINABLE COMMUNITY - SOLVING THE ISSUE OF SOCIAL INCLUSION IN BIH BY ENCOURAGING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Magistrska dela (4)

 1. Robert Mavsar: Ekonomsko vrednotenje vlog gozdov
 2. Tina Hovnik: Ugotavljanje bonitete rastočega podjetja : magistrsko delo
 3. Magda Puncer: Možnosti izboljšanja bonitete majhnih družb in njenega presojanja pri bankah : magistrsko delo
 4. Sebastjan Škerlič: Obvladovanje logističnih stroškov : magistrsko delo

Diplomska dela (88)

 1. Darja Črešnar: Strateška nabava in z njo povezano zniževanje stroškov v podjetju Lesnina EMMI d.d. : diplomsko delo
 2. Lidija Kidrič: Pomen klicnega centra za učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetja : diplomsko delo
 3. Nina Vodišek: Spreminjanje bonitete podjetja X po letih delovanja : diplomsko delo
 4. Peter Ivanuša: Možnosti učenja in izmenjave znanja v okviru benchmarkinga : diplomsko delo
 5. Dragica Perbil: Implementacija uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetju Isokon d.o.o. : diplomsko delo
 6. Petra Weindorfer: Kako se družinsko podjetje seznanja z boniteto drugih podjetij : diplomsko delo
 7. Maja Sitar: Basel II in analiza bonitete dveh podjetij s področja malih dolžnikov banke : diplomsko delo
 8. Anja Šumah: Primerjava socialnega podjetništva v Sloveniji, Avstriji in Italiji : delo diplomskega seminarja
 9. Eva Kaučič: Pomen in problematika koncepta trojnega izida v mednarodnem poslovanju : delo diplomskega seminarja
 10. Stanka Knez: Letno poročilo kot podatkovna podlaga presojanja bonitete podjetja : diplomsko delo
 11. Marjana Skok: Potrebni ukrepi za ekonomijo obsega v podjetju Perutnina Ptuj (s poudarkom na nabavni funkciji) : diplomsko delo
 12. Aleksander Platovšek: Razlikovanje med vlogo podjetnika in vlogo managerja v podjetju : diplomsko delo
 13. Jasmina Ornik: Uporaba metod za presojanje bonitete podjetij v banki po več kriterijih hkrati : diplomsko delo
 14. David Stres: KONCEPT DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V PODJETJU PIVOVARNA LAŠKO D.D.
 15. Katja Križan: PRIMERJAVA SPONZORIRANJA IN DONATORSTVA KOT OBLIKE DRUŽBENO ODGOVORNEGA DELOVANJA PODJETIJ
 16. Daša Košec: RAZVIJANJE IN VZDRŽEVANJE KONKURENČNE PREDNOSTI NA PRIMERU SKUPINE KIV ENGINEERING
 17. Darjan Savič: Okoljsko ekonomska analiza uporabe biopolimernih materialov namesto plastike
 18. Bojan Lazar: POSODOBITEV POSTOPKA LEPLJENJA PREGRADNIH STEN IN SEGMENTOV
 19. Ksenija Povhe: DOPRINOS DRUŽBENO ODGOVORNEGA PODJETJA K USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
 20. Gorazd Gajser: AVTOMATIZACIJA GRAVITACIJSKEGA LITJA IN EKONOMIKA INVESTICIJE
 21. Igor Guzelj: IZDELAVA IN TRŽENJE REZKARJEV IZ KARBIDNIH TRDIN
 22. Nataša Teraž: ŠTUDIJ SKLOPLJENEGA PRENOSA TOPLOTE IN VLAGE V ZELENIH STREHAH
 23. Goran Ploch: SODOBNI DNC SISTEMI
 24. Primož Jelušič: ANALIZA IZVEDLJIVOSTI VISOKOTLAČNEGA PODZEMNEGA SKLADIŠČA ZEMELJSKEGA PLINA
 25. Mario Kranjc: PRIMERJAVA MED EKONOMIČNOSTJO IN MEHANSKIMI LASTNOSTMI PLOŠČ IZ ALUMINIJEVE ZLITINE
 26. Sebastjan Jakolič: Uvedba nove tehnološke linije s CAM programsko podporo v podjetju Krebe-tippo d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 27. Kristjan Lovenjak: RAZISKAVA MOŽNOSTI ZA TRŽENJE IZDELKOV DODAJALNE SLOJEVITE PROIZVODNJE
 28. Marko Krajnc: Zmanjšanje emisij s pomočjo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in sončnimi kolektorji : diplomsko delo
 29. Iztok Gornjak: Model energetske učinkovitosti malega proizvodnega podjetja : diplomsko delo
 30. Tomaž Maček: Konstruiranje naprave za merjenje navora pnevmatskih komponent : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 31. Rok Brinovšek: Določitev optimalnega sistema gradnje za individualno stanovanjsko montažno hišo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo
 32. Boštjan Žajber: Izkoriščanje vodnega potenciala spodnje Save : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 33. Mojca Gorenjc: Proizvodnja in prodaja recikliranega papirja v podjetju Vipap Videm Krško d.d. : diplomsko delo
 34. Tanja Toplišek: Vpliv davčnih olajšav na kazalnike poslovanja : diplomsko delo
 35. Silva Jančič: Oblikovanje prodajne cene ponudnika telekomunikacijskih storitev : diplomsko delo
 36. Petra Gorenc: Investicija v predelavo odpadnega papirja v podjetju Vipap Videm Krško d.d. : diplomsko delo
 37. Barbara Pečovnik: Obvladovanje stroškov v gradbenem podjetju : diplomsko delo
 38. Edina Huskić: Organizacija bonitetnih služb v slovenskih bankah : diplomsko delo
 39. Tomaž Rajtmajer: Analiza učinkovitosti in uspešnosti podjetja X gradbene dejavnosti na podlagi računovodsko-finančnih kazalnikov : diplomsko delo
 40. Borut Taškovski: Možnosti kreditiranja slovenskih malih in srednje velikih podjetij s pomočjo bančnih kreditov na primeru NKBM d.d. : diplomsko delo
 41. Petra Čerin: Varstvo okolja v podjetju Nigrad d.d. : diplomsko delo
 42. Stanislav Kresnik: Presojanje bonitete podjetja "X" v primerjavi s konkurenčnim podjetjem "Y" : diplomsko delo
 43. Jernej Slavič: Ekonomski pomen profesionalizacije reje kasačev za Slovenijo : diplomsko delo
 44. Irena Lah: Posebnosti analize pri presoji bonitete povezanih podjetij : diplomsko delo
 45. Davor Ercegovac: Koncept družbene odgovornosti in etike v podjetju Saubermacher & Komunala d.o.o. : diplomsko delo
 46. Liljana Kropivšek: Primerjalna presoja učinkovitosti in uspešnosti Dinosovih podjetij : diplomsko delo
 47. Nataša Ribizel: Povečanje proizvodno prodajnih kapacitet v obstoječi tehnologiji monožganja v podjetju Gorenje Notranja oprema - Keramika : diplomsko delo
 48. Tadej Lozinšek: Obvladovanje stroškov razvoja in sprememb izdelkov v podjetju Unior - program odkovki : diplomsko delo
 49. Aleš Štaleker: Zagotavljanje kakovosti in dvig tehnološkega nivoja podjetja ICL : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 50. Mitja Rudolf: Uporaba visokohitrostnega frezanja in potopne erozije pri izdelavi orodij za brizganje umetnih mas : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 51. Peter Meža: Analiza kakovosti in stroškov kakovosti v podjetju : diplomsko delo
 52. Ivan Dežman: Kakovost kot dejavnik bonitete podjetja : diplomsko delo
 53. Kristian Ravnič: Reciklaža gradbenih odpadkov iz rušenja objektov : diplomsko delo
 54. Boštjan Bedekovič: Dostopovno omrežje ADSL in ekonomska analiza razvitosti ADSL v Evropi : diplomsko delo
 55. Sabinjan Pečnik: Telekomunikacijske tehnologije in študij na daljavo : diplomska naloga
 56. Jože Ravničan: Računalniško podprto optimiranje in analiza izdelave odkovka tripode : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 57. Aleš Gračnar: Vpliv zaostalih napetosti na stroške varjene konstrukcije : diplomsko delo
 58. Aleš Letič: Okoljski in ekonomski vidiki energijskega izkoriščanja trdnih odpadkov : diplomsko delo univerzitatnega študijskega programa
 59. Mitja Kamplet: Izbira krovne plasti voziščne konstrukcije z vrednostno analizo : diplomsko delo
 60. Matej Kovač: Uporaba metode benchmarking pri vrednotenju lastnosti konkurenčnih izdelkov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 61. Marjana Karneža: Analiza sistema kakovosti po ISO 9000:2000 v storitveni organizaciji : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 62. Romana Škreblin: Mehanske in ekonomske značilnosti betonov visokih trdnosti : diplomsko delo
 63. Matej Korošec: Okoljska in ekonomska primerjava postopkov predelave izrabljenih pnevmatik : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 64. Aleš Rudl: Geotehnična izvedba enkrat sidranega pilotnega zidu in stroškovna analiza statičnih variant : diplomsko delo
 65. David Gostenčnik: Načrt gospodarjenja z odpadki v družbi Unior : diplomsko delo
 66. Blaž Lukner: Celovita analiza računalniško podprtega sistema obdelave na primeru izdelka : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 67. Matej Žižek: Uvajanje prilagodljivih obdelovalnih sistemov : (primer v podjetju Arcont)
 68. Gašper Ravnak: Načrtovanje proizvodnje brusnih plošč premera nad 600 mm v podjetju comet d.d.Zreče : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 69. Uroš Zupanc: Pregled in primerjava različnih postopkov sežiga gorljive funkcije komunalnih odpadkov in blata iz komunalnih čistilnih naprav : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 70. Bogomir Dolenc: Male čistilne naprave in možnosti financiranja njihove izgradnje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 71. Lea Kropec: Postopek izdelave orodja za iztiskanje in analiza proizvodnih stroškov : diplomska naloga univerzitetnega študijakega programa
 72. Niko Jezernik: Razvoj konstrukcije vozička protiuteži za stolpne žerjave : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 73. Marko Kežmah: Avtonomno sledenje mobilnih robotov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 74. Katarina Jelen: Uporabnost filtrov iz CR-39 v gradbeništvu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 75. Aleš Perjet: Lastnosti kompozitov iz ogljikovih in steklenih vlaken v polimerni osnovi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 76. Andrej Jelen: Dinamična trdnost soležnih zvarnih spojev, udarna žilavost grobozrnatega dela TVP in možnosti zmanjšanja stroškov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 77. Tanja Tacer: Stroškovno ovrednotenje različnih variant izkoriščanja vodnega potenciala v stari strugi reke Drave : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 78. Urška Vedenik: Optimizacija proizvodnje elementov vodnih toboganov v družbi Veplas d.d. : diplomsko delo
 79. Matjaž Linec: Optični senzorji prisotnosti za avtomobilsko industrijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 80. Dominik Hudopisk: Uporaba laserske merilne naprave za merjenje vpenjalnih priprav : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 81. Miran Lešič: Kvazi porazdeljeni optični vlakenski polarizacijski merilnik temperature : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 82. Robert Grošeta: Projekt organizacije gradbišča poslovne stavbe v Mariboru : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 83. David Koželj: Analiza zgorevanja in emisij v sežigalnici Alpos ekološka peč : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 84. Janez Čepin: Razvoj in stroškovna analiza vrtljivega reklamnega panoja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 85. Jernej Gruber: Ekonomski in tehnični vidiki gradnje stanovanjskih hiš z montažnimi armiranobetonskimi elementi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 86. Mateja Bogovčič: Določitev optimalnega toplotnoizolacijskega fasadnega sistema za individualno stanovanjsko hišo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 87. Borut Kocbek: Idejna zasnova zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Sveti Trojici : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 88. David Potočnik: Mikroobdelava materialov s fokusiranim ionskim snopom in analiza stroškov : diplomsko delo

Druga dela (9)

 1. Miroslav Rebernik, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Jožica Knez-Riedl, Tadej Krošlin, Dijana Močnik, Matjaž Mulej, Ksenja Pušnik, Matej Rus, Karin Širec, Polona Tominc: Building an Entrepreneurial Society
 2. Anita Šimundža, Jožica Knez-Riedl, Vesna Čančer: The influence of social entrepreneurship on the increase of social inclusion in Bosnia and Herzegovina
 3. Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez-Riedl, Polona Tominc, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Silvo Dajčman: Slovenian Entrepreneurship Observatory 2003
 4. Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez-Riedl, Polona Tominc, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Silvo Dajčman: Slovenski podjetniški observatorij 2003
 5. Miroslav Rebernik, Jožica Knez-Riedl, Dijana Močnik, Karin Širec, Matej Rus, Tadej Krošlin, Polona Tominc: Slovenski podjetniški observatorij 2002, 2. del
 6. Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Jožica Knez-Riedl, Karin Širec, Matej Rus, Polona Tominc, Tadej Krošlin: Slovenian Entrepreneurship Observatory 2002
 7. Vesna Čančer, Miroslav Rebernik, Jožica Knez-Riedl: The environmental creditworthiness assessment methodology
 8. Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Mojca Duh, Tadej Krošlin, Gregor Radonjič: Slovenski podjetniški observatorij 2004
 9. Miroslav Rebernik, Karin Širec, Polona Tominc, Dijana Močnik, Mojca Duh, Matej Rus, Barbara Bradač Hojnik, Katja Crnogaj, Jožica Knez-Riedl, Romana Korez-Vide, Tjaša Štrukelj, Jernej Belak, Zoran Stamenčić: Vrzeli slovenskega podjetniškega okolja : slovenski podjetniški observatorij 2009/10
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici