| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Boris Aberšek: FILOZOFSKA ANALIZA MEHANIZMOV NARAVNEGA MIŠLJENJA IN UMETNE INTELIGENCE
 2. Dragica Pešaković: Preverjanje spretnosti učencev z različnimi metodami pouka tehnike v kompetenčno zasnovanem kurikulumu
 3. Brigita Polanec: Model za sortiranje odpadkov pri proizvodnji trdnih goriv

Magistrska dela (3)

 1. Krištof Debeljak: Krmiljenje in programiranje z uporabo programskega okolja GraphFruit v tehniškem izobraževanju
 2. Rok Ozmec: Opredelitev in lastnosti lesa
 3. Andrej Flogie: NAČRTOVANJE IN OPTIMIRANJE PROCESOV S POSEBNIM POUDARKOM NA VZDRŽEVANJU TEHNIČNIH SISTEMOV

Diplomska dela (93)

 1. Aljaž Šulc: Avtomobili in njihov vpliv na okolje, trendi ter smernice razvoja
 2. Gregor Lorenčič: Vloga inteligentnih tutorskih sistemov v poučevanju
 3. Julijana Rodeš: Periodni sistem elementov
 4. Ksenija Rebernak: IKT pri kemiji in tehniki v OŠ - sodobni pristopi
 5. Dario Gönc: Zbirka madžarsko-slovenskih, slovensko-madžarskih tehničnih izrazov - priročnik za učence dvojezičnih osnovnih šol
 6. Roman Ocvirk: VARNO OPAZOVANJE SONCA S HELIOSKOPOM
 7. Tadeja Brodnjak: Izraba alternativnih energij: etično ali ne?
 8. Aleš Tuš: Digitalno zajemanje in tiskanje 3D modelov fosilov, kot način za urjenje vizualizacije učencev
 9. Alfred Pfifer: Vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih sistemov v poslovnem objektu Elektro Maribor
 10. Maja Štukelj: Izraba sončne energije na primeru solarne peči
 11. David Kiselak: Vozila z različnimi pogoni skozi čas
 12. Aleš Zarič: Projekt razvoja in izdelave arkadne palice
 13. Iztok Šlihthuber: Sodobni trendi v gradbeništvu
 14. Dominik Trstenjak: Didaktični razvoj e-učnega gradiva za mehanske preizkuse
 15. Jože Simon Meričnjak: Obnovljivi viri energije in njihovo izkoriščanje v Pomurju
 16. Uroš Mušič: Vzdrževanje strojev in naprav v sistemu DARS
 17. Uroš Ozmec: VLOGA IN POMEN ROBOTIKE V OŠ
 18. Loresana Grabušnik: POPULARIZACIJA KONCEPTA PASIVNIH IN NIČENERGIJSKIH OBJEKTOV
 19. Nataša Ivanc: PROJEKT HIDROELEKTRARN NA MURI - DINAMIČNI HIDROPOTENCIAL
 20. Marko Šebrek: NIZKO ENERGETSKI BIVALNI SISTEMI
 21. Simon Petek: Nizkoogljična družba v Sloveniji
 22. Igor Vitrih: PROIZVODNI SISTEMI V OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU
 23. David Rebernik: DRUGA GENERACIJA ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE IN NJIHOVA POVEZAVA Z MEJNIMI PODROČJI ZNANOSTI
 24. Marinka Marks: IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE
 25. Igor Podgorelec: MODEL PROJEKTA PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI V MARIBORSKEM ZAPORU IN DOKTRINA RAZVOJA PENOLOGIJE
 26. Sergej Pukšič: Energetski in varnostni vidiki fisijskega izkoriščanja jedrske energije
 27. Davorin Tikvič: ALTERNATIVNE OBLIKE ENERGIJE, ALTERNATIVNI ENERGENTI
 28. Uroš Cingl: RAZVOJ TEHNIKE LETENJA SKOZI ČAS
 29. Tea Trs: BIOGORIVA
 30. Gregor Škratek: ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE IN NJIHOVA UPORABA V INDIVIDUALNI GRADNJI OBJEKTOV
 31. Igor Košak: FUZIJA
 32. Jernej Kokošinc: Predelava dizelskega avtomobila na rastlinsko olje
 33. Jože Habjanič: VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV
 34. Kosta Dolenc: UPORABA PROGRAMA GOOGLE SKETCHUP ZA 3D OBLIKOVANJE IN VIZUALIZACIJO V OSNOVNI ŠOLI
 35. Tomaž Ahčin: ELEKTRIČNI OBLOK KOT PRIMER POVEZAVE MED FIZIKO IN TEHNIKO V OSNOVNI ŠOLI
 36. Martina Gopurn: OKOLJE IN ČISTILNE NAPRAVE
 37. Jožica Jurgec: Meritve parametrov okolja v osnovni šoli
 38. Gordana Kolednik: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE - TRENDI IN SMERNICE RAZVOJA
 39. Aleš Ravnjak: RAZVOJ, LASTNOSTI IN UPORABA UMETNIH SNOVI S POUDARKOM NA OŠ
 40. Branko Pongrac: Tehnično fizikalni poskusi iz energetike : diplomsko delo
 41. Marko Rant: INOVIRANJE PROCESOV VZDRŽEVANJA Z VPELJAVO INFORMACIJSKE PODPORE SAP
 42. Simon Breg: ENERGIJA VODE OD KONVENCIONALNIH DO ALTERNATIVNIH VIROV
 43. David Vodušek: JEDRSKA ENERGIJA S POUDARKOM NA FUZIJI – PROJEKT ITER
 44. Miha Kočar: CNC naprava v samogradnji kot učno orodje
 45. Marko Novak: Lokalna utrujenostna analiza konstrukcij po standardu EUROCODE : diplomsko delo viskokošolskega študija
 46. Tomaž Androjna: Nova evropska regulativa na področju konstrukcij : diplomsko delo visokošolskega študija
 47. Jožef Krajnc: Analiza in optimiranje kritičnih elementov nakladalnega žerjava : diplomsko delo visokošolskega študija
 48. Jožef Hozjan: Nova evropska regulativa na primeru nosilnih jeklenih konstrukcij : diplomsko delo visokošolskega študija
 49. Marko Gorčenko: Analiza in optimiranje kritičnih elementov nakladalnega žerjava : diplomsko delo visokošolskega študija
 50. Josip Kotolenko: Koncept vzdrževanja in servisiranja specifičnih konstrukcij : diplomsko delo visokošolskega študija
 51. Tomaž Kresnik: Projektiranje konstrukcije za konzolni varilni avtomat : diplomsko delo visokošolskega študija
 52. Sandi Šterpin: Sistem modulne gradnje manjših tlačnih posod : diplomsko delo visokošolskega študija
 53. Lovrencij Galuf: Vodenje projektov in inovacije : diplomsko delo visokošolskega študija
 54. Miha Matek: Uporaba metod managementa pri konstrukcijah : diplomsko delo visokošolskega študija
 55. Gregor Jezernik: Optimiranje glavnega nosilca portalnega žerjava : diplomska naloga
 56. Branko Plošnik: Vzdrževanje toka priprave snovi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 57. Karol Pintarič: Projektiranje vzdrževanja v TVT Tirna vozila d.o.o. : diplomsko delo
 58. Borut Kovše: Pristop k projektiranju in določevanje obtežb po evropski regulativi : diplomsko delo visokošolskega študija
 59. Goran Dervarić: Kompleksni pristop pri razvoju izdelka : diplomsko delo [visokošolskega] študija
 60. Iztok Senica: Spajanje jeklenih konstrukcij z varjenjem : diplomsko delo visokošolskega študija
 61. Arsen Öri: Projektiranje sistema vzdrževanja pri avtomobilih : diplomsko delo visokošolskega študija
 62. Tomaž Polanec: Koncept modulne gradnje lahkih konstrukcij : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 63. Srečko Olaj: Projektiranje za vzdrževanje tehniške dokumentacije in podatkov v podjetju Arcont : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 64. Matjaž Brodnjak: Statični preračun in vgradnja mostnega žerjava nosilnosti 50 kN v obstoječo proizvodno halo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 65. Aleksander Maver: Čistilni stroj za mehansko čiščenje voda v nuklearni elektrarni : [diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 66. Andrej Benko: Projektiranje skladiščne hale v jekleni izvedbi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 67. Simon Cigüt: Standardne in nestandardne metode preračunavanja linijskih konstrukcij : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 68. Miran Kerndl: Projektiranje za vzdrževanje od izmer na terenu do izdelave izdelka v podjetju ARCONT IP d.o.o. : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 69. Simon Smolak: Utrujenostna analiza in optimiranje kritičnih elementov nakladalnega žerjava : diplomska naloga univerzitetnega študija
 70. Dragotin Pogorevc: Vzdrževanje žičniške naprave za spravilo lesa : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 71. Maks Golob: Sistem vzdrževanja oklepnih vozil - redni tedenski pregled : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 72. Zlatko Šoštarič: Uvajanje sistema vzdrževanja v podjetje CROUZET d.o.o. : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 73. Bojan Forjanič: Projektiranje za vzdrževanje bivalnih in sanitarno bivalnih enot : diplomsko delo
 74. Boštjan Brežnik: Projektiranje pralnice za pranje tovornih vozil : diplomsko delo
 75. Ambrož Rožman: Orbitalno varjenje nerjavne cevi in dokaz skladnosti z zahtevami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 76. Miljenko Strmečki: Koncept vzdrževanja in projektiranja stroja za obdelavo lesa Superles 400 : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 77. Jože Jerič: Projektiranje sistema vzdrževanja v Nafti Lendava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 78. Barbara Senegačnik-Jakovac: Preračun življenjske dobe zobniških gonil : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 79. Leon Gajser: Rekonstruiranje kot strategija vzdrževanja cestninske postaje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 80. Franc Kajbič: Vpeljava sistema vzdrževanja procesne opreme v mlekarni Bohinj : diplomska naloga
 81. Jože Turk: Postavitev izsekovalne linije za rondelice in plan vzdrževanja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 82. Drago Babič: Sodobne metode vzdrževanja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 83. Borut Erženičnik: Razvoj priprave za pozicioniranje zadnjega dela dna vozila : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 84. Boris Jančič: Sprememba koncepta vzdrževanja papirnih strojev za izdelavo tissue papirja : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 85. Jože Lesjak: Konstruiranje orodij za preoblikovanje pločevine ob upoštevanju njihove vzdrževalnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 86. Marko Grmek: Vzdrževanje aktivnosti na vertikalni Kaplanovi turbini po revitalizaciji in optimiranje vzdrževanja elastične vezice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 87. Jožef Koščak: Sistem stalnih izboljšav v vzdrževanju s poudarkom na delu s kadri : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 88. Jernej Jagrič: Optimizacija izvedbe čistilnega sistema na CW sistemu terciarnega kroga NEK : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 89. Martin Remic: Vzdrževanje klimatskih sistemov v poslovnem objektu : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 90. Mihael Iuso: Sistem servisiranja na primeru fasadnih oblog (Almont d.o.o.) : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 91. Martin Nabernik: Koncept celovitega produktivnega vzdrževanja za avtoservise : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 92. Darko Skerbiš: Vzdrževanje zahtevnih strojev in naprav Peč za vakuumsko kaljenje : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 93. Slavko Zupanič: Inoviranje vzdrževanja v PC CIMOS TAM Ai d.d.o. : diplomska naloga visoko strokovnega študija

Druga dela (26)

 1. Boris Aberšek: Young pedagogical centre with extensive experience and knowledge
 2. Boris Aberšek, Janez Bregant: The architecture of a school system according to the theory of dynamical systems
 3. Boris Aberšek: Teaching with analogies
 4. Boris Aberšek: Philosophy of mind and cognitive modelling in education
 5. Kosta Dolenc, Igor Pesek, Boris Aberšek: Modular and branched structure of individualized intelligent e-learning materials for science and technology subject course
 6. Samo Kralj, Boris Aberšek, Irena Kralj: Interplay between art and science in education
 7. Kosta Dolenc, Boris Aberšek: Integration of design, modeling and visualization in slovenian primary education
 8. Boris Aberšek, Metka Kordigel Aberšek: Information communication technology and e-learning contra teacher
 9. Boris Aberšek, Mateja Ploj Virtič: Enhancement of educational process using experience based tutoring approaches
 10. Brigita Polanec, Srečko Glodež, Boris Aberšek: Education of proper waste management based on non-formal and informal education
 11. Boris Aberšek, Metka Kordigel Aberšek: Does intelligent e-learning tools need more pedagogical methodology or ICT
 12. Andrej Šafhalter, Srečko Glodež, Boris Aberšek, Karin Bakračevič Vukman: Developing spatial ability using 3D modeling in lower secondary school
 13. Majda Fiksl, Boris Aberšek: Classroom climate as a part of contemporary didactical approaches
 14. Boris Aberšek: Changing educational theory and practice
 15. Janez Bregant, Boris Aberšek: Artificial intelligence versus human talents in learning process
 16. Mateja Ploj Virtič, Kosta Dolenc, Boris Aberšek, Andrej Šorgo, Slavko Kocijančič: Vloga in pomen tehniškega izobraževanja v OŠ
 17. Maja Velej, Marjan Velej, Gabrijela Čučko, Sonja Trampuš, Miran Meznarič, Fani Nolimal, Brane Slivar, Boris Aberšek, Srečko Glodež: Nova izhodišča za nove oblike, metode in tehnike poučevanja
 18. Martina Leš, Boris Aberšek: Gradnja uporabniškega vmesnika na temelju programskega paketa MATLAB za študij sistemov
 19. Jože Flašker, Boris Aberšek, Aleš Belšak, Bojan Dolšak, Vladimir Gliha, Srečko Glodež, Albert Korošec, Samo Kralj, Janez Kramberger, Marina Novak, Saša Novak, Stanislav Pehan, Matej Rajh, Urška Sancin, Boštjan Slapnik, Borivoj Šuštaršič, Frančišek Tašner, Tomaž Vuherer, Boštjan Zafošnik: Razvoj modela sistema za inteligentno podporo izbire ustreznega preaškastega materiala v procesu razvoja sintranih izdelkov
 20. Boris Aberšek, Samo Mikluš: Models for optimization of gantry crane main girder
 21. Boris Aberšek, Jože Flašker: Review of experimental models for confirmation of mathematical models of gears
 22. Vlasta Groman, Srečko Glodež, Nenad Gubeljak, Arnold Ledl, Dunja Počivalšek: Učni načrt : tehniška gimnazija
 23. Boris Aberšek: Učni načrt : tehniška gimnazija
 24. Srečko Glodež, Boris Aberšek, Jože Flašker, Zoran Ren: Evaluation of the service life of gears in regrad to surface pitting
 25. Boris Aberšek, Jože Flašker, Srečko Glodež: Review of mathematical and experimental models for determination of service life of gears
 26. Mateja Ploj Virtič, Boris Aberšek, Uroš Župerl: Using of acoustic models in mechanical diagnostics
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici