| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (61)

 1. Nejc Merčnik: Idejna zasnova sanacijskih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti premostitvenega objekta
 2. Tadej Vidnar: Sanacija plazu s kamnitimi drenažnimi rebri
 3. Klemen Krabonja: SANACIJA PLAZU Z ZAVAROVANJEM BREŽINE S KAMNITIM TEŽNOSTNIM OPORNIM ZIDOM
 4. Gorazd Kovač: IZDELAVA RUDNIŠKEGA JAŠKA IN PRESOJA GEOMEHANSKE STABILNOSTI
 5. Žiga Rajšter: Vrednostna analiza podpornih zidov
 6. Peter Behin: GEOMEHANSKA ANALIZA VAROVANJA TUNELSKEGA IZKOPA V ZAHTEVNIH INŽENIRSKO GEOLOŠKIH RAZMERAH
 7. Simon Majcen: VPLIV NIHANJA VODE V AKUMULACIJI NA MEJNA STANJA OBREŽNE PODPORNE KONSTRUKCIJE
 8. Patricija Turnšek: GEOMEHANSKA ANALIZA POKRITEGA VKOPA NA ŽELEZNIŠKI PROGI DIVAČA-KOPER IN OCENA USTREZNOSTI IN-HOUSE POGODBE V PRIMERJAVI Z DRUGIMI RAZMERJI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
 9. Mirela Mustić: VAROVANJE GRADBENE JAME GH UNION
 10. Damjan Bogovič: GEOMEHANSKA ANALIZA OPORNE KONSTRUKCIJE OZ-9C OB DEVIACIJI 0094-1 PODLEHNIK- MMP GRUŠKOVJE
 11. Danijela Kodrič: PRESOJA ZANESLJIVOSTI VISOKIH ZEMELJSKIH PREGRAD
 12. Marko Sotler: SANACIJA PLAZU ZNOSNICE NA CESTI R1-207 ODSEK 1413 COL - AJDOVŠČINA OD KM 2,400 DO KM 2,750
 13. Damjan Pušaver: GEOMEHANSKA ZASNOVA VAROVANJA GLOBOKE GRADBENE JAME
 14. Dejan Eder: IDEJNA ZASNOVA VAROVANJA GRADBENE JAME V POLHOVEM GRADCU
 15. Boris Kodrič: ZEMELJSKE PREGRADE
 16. Sanja Cigler: GEOTEHNIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJE ZA VAROVANJE GRADBENE JAME GARAŽNE HIŠE POD KONGRESNIM TRGOM V LJUBLJANI
 17. Vladimir Čač: Sidrana zaščita globokih gradbenih jam
 18. Ana Rutar-Smodiš: Analiza melioracije kobariškega blata
 19. Romana Grušovnik: Uporaba programa COSMOS/M pri geotehničnih analizah : diplomsko delo
 20. Mejra Ogris: Uporaba programa COSMOS/M Ver. 1.75 for Windows NT&95 za računanje konstrukcij v gradbeništvu : diplomsko delo visokošolskega študija
 21. Peter Ozimič: Geotehnične analize vitkih podpornih konstrukcij : diplomsko delo visokošolskega študija
 22. Robert Štern: Projekt sanacije ceste R330 Šmartno-Radeče v km 18.8-19.3 : diplomsko delo visokošolskega študija
 23. Marjan Stopinšek: Geotehnični projekt zavarovanja useka Križni vrh na magistralni progi Ljubljana - Maribor : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 24. Jože Poglajen: Osnutek katastra plazov občine Litija : diplomsko delo visokošolskega študija
 25. Marija Rataj: Plazovi na področju občine Šentjur : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 26. Igor Špolar: Geotehnična analiza večkrat sidrane podporne konstrukcije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 27. Marjan Vrbnjak: Vgradnja in analiza geotehničnih sider : diplomska naloga strokovnega študijskega programa
 28. Branko Sovič: Sanacije zemeljskih plazov s podpornmi konstrukcijami : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 29. Slavko Bračko: Kataster zemeljskih plazov v občini Slovenska Bistrica : diplomsko delo visokega strokovnega študijskega programa
 30. Cvetka Perš: Presoja stabilnosti konzolne pilotne stene pod LC 5663 v Mačkovcih : [diplomska naloga]
 31. Franc Bobovec: Presoja stabilnosti plazov po Eurocode 7 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 32. Milorad Labus: Nasute pregrade : diplomska naloga visokošolskega študija
 33. Vojteh Koblar: Sanacija skladiščne dvorane 2400 v Acroni Jesenice : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija]
 34. Lojze Hozjan: Presoja stabilnosti betonske pregrade : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 35. Darko Ipša: Geotehnična in ekonomska analiza variant dvakrat sidrane pilotne stene : [diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa]
 36. Polona Adamič: Sidrane podporne konstrukcije : diplomska naloga [visokošolskega] strokovnega študija
 37. Boštjan Rezar: Vpete nesidrane podporne konstrukcije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 38. Jožef Trstenjak: Geotehnična analiza AB diafragme po predstandardu Eurocode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 39. Marjan Kolarič: Sanacija zemeljskega plazu Gomila pri Kogu : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 40. Bojan Safran: Sanacije plazišč s podpornimi konstrukcijami : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 41. Rajko Ivič: Primerjava geostatičnega izračuna pilotne stene po JUSu in EUROCODE standardu : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 42. Vesna Filipič: Večkrat sidrane podporne konstrukcije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 43. Matjaž Safran: Geotehnična in ekonomska primerjava variant plitvega temeljenja soseske stanovanjskih hiš Zgornje Radvanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 44. Tomislav Perko: Varovanje in izvedba vkopa na železniški progi Puconci-Hodoš : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 45. Damjan Kralj: Visoki nasipi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 46. Matjaž Murgelj: Sanacija stojnega mesta SM 33 na daljnovodu DV 2x110 kV Dravograd-Vuzenica : diplomsko delo visoko strokovnega programa
 47. Danilo Muhič: Varovanje gradbene jame za objekt Kare 5 - Pristan, Maribor : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 48. Joco Kalanj: Varovanje gradbene jame za objekt Multikino-Kolosej v Mariboru : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 49. Boštjan Duronjič: Varovanje ceste pod Meljskim hribom : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 50. Andrej Petelinšek: Dimenzioniranje voziščne konstrukcije in armirani protihrupni nasipi na AC priključku Celje zahod : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 51. Urban Pinter: Stabilnostne analize na osnovi centrifugalnih modelnih preiskav : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 52. Vladimir Krajcer: Raziskave in sanacije plazišč : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 53. Klemen Leban: Pokriti vkopi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 54. Rene Gajšt: Varovanje globokih vkopov na nestabilnih pobočjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 55. Urška Štabuc: Projektiranje in izvedba vpete podporne konstrukcije po monitoring metodi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 56. Marjan Korošec: Sanacija zahtevnega plazišča z dvovrstno pilotno steno : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 57. Boštjan Lavrenčič: Geotehnično projektiranje in izvedba podpornih sistemov v praksi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 58. Andreja Drešček: Zasnova podpornih ukrepov pri regulaciji Hudinje v Celju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 59. Tine Pikl: Geomehanska analiza nosilnosti in posedkov skupin pilotov v gramoznih zemljinah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 60. Primož Pirjevec: Geomehanska analiza skupin horizontalno obremenjenih pilotov v gramoznih zemljinah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 61. Alenka Prnaver: Monitoring in geomehanska ocena vplivov precejanja vode na stabilnost dovodnega kanala HE Zaltoličje : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa

Druga dela (8)

 1. Bojana Dolinar, Stanislav Škrabl: Atterberg limits in relation to other properties of fine-grained soils
 2. Stanislav Škrabl: The limit values and the distribution of three-dimensional passive earth pressures
 3. Helena Vrecl-Kojc, Stanislav Škrabl: Determination of passive earth pressure using three-dimensional failure mechanism
 4. Stanislav Škrabl: Interactional approach of cantilever pile walls analysis
 5. Andrej Štrukelj, Stanislav Škrabl, Ksenija Štern, Janko Logar: The assesment of pile shaft resistance based on axial strain measurements during the loading test
 6. Stanislav Škrabl, Borut Macuh: Statika I
 7. Stanislav Škrabl, Borut Macuh: Upper-bound solutions of three-dimensional passive earth pressures
 8. Borut Macuh, Stanislav Škrabl: Passive earth pressure determination
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici