| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Mojca Balant: Razvoj metodologije za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje umirjanja prometa v okviru celostnega prometnega načrtovanja

Magistrska dela (11)

 1. Klemen Košič: Model za sistematično ocenjevanje kakovosti storitev javnega prevoza
 2. Adrijana Kresnik Kočev: MODEL TOČNOSTI IN ZANESLJIVOSTI POSTAJNIH VOZNIH REDOV V SISTEMU JAVNEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA V MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH MESTIH
 3. Robert Špur: MODELIRANJE IZBORA SREDSTVA ZA POTOVANJE Z VISOKIMI VREDNOSTMI ČASA (VOT)
 4. Gregor Rak: MODEL ODLOČANJA PRI IZBIRI NAČINA DOSTOPA IN IZBIRI ŽELEZNIŠKIH POSTAJALIŠČ
 5. Marko Čelan: METODOLOGIJA IZRAČUNA NAPOVEDI PRIHODOV AVTOBUSOV NA POSTAJALIŠČA V REALNEM ČASU
 6. Bojan Križan: METODOLOGIJA ZA NAPOVED ODZIVNOSTI UPORABNIKOV SISTEMA "PARK&RIDE" V MANJŠIH MESTIH
 7. Simon Hmelak: Uporaba metod diskretnega odločanja pri modeliranju izbire prevoznega sredstva v suburbanem okolju
 8. Gabrijel Sternad: Določanje krivulje eksternih stroškov prometne (ne)varnosti kot element strateškega načrtovanja prometnic
 9. Beno Mesarec: Prilagoditev metodologije inženirskega pristopa k izračunu eksternih stroškov prometa zaradi zastojev v urbanih okoljih
 10. Miran Roškar: Nova metodologija homologacije motornih vozil in njen vpliv na varnost v cestnem prometu
 11. Roman Krajnc: KAKOVOST JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA S TEHNIŠKO – TEHNOLOŠKEGA VIDIKA

Diplomska dela (68)

 1. Alem Salaji: Uporaba brezpilotnih zrakoplovov pri načrtovanju prometnih ureditev
 2. Aleksandra Šerjan: TIPIZACIJA OBSTOJEČIH IN NAČRTOVANIH PARKIRNIH POVRŠIN V SREDIŠČU MARIBORA
 3. Sonja Božič: KORDONSKA ANALIZA NA OBMOČJU MARIBORA (2012)
 4. Anže Jerebinšek: Inteligentni sistem samodejnega prilagajanja hitrosti v cestnem prometu
 5. Barbara Knez: OZNAČEVANJE OKOLJSKE CONE - PRIMER MARIBOR
 6. Jernej Titan: ANALIZA PROMETNEGA ŠTEVCA NA KOROŠKI CESTI V MARIBORU
 7. Darko Zadravec: TEHNOLOGIJA ODKRIVANJA NEVARNIH SUBSTANC V POŠTNIH POŠILJKAH PRI POŠTI SLOVENIJE
 8. Boštjan Čas: UPORABA TEHNOLOGIJ SLEDENJA VOZILOM ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI OPRAVLJANJA SLUŽBENIH POTI V PROIZVODNEM PODJETJU
 9. Danijel Hojski: Občuteni časi čakanja potnikov na avtobuse mestnega JPP v Mariboru
 10. Mitja Duh: POTOVALNE NAVADE OBISKOVALCEV FITNES CENTROV
 11. Miha Rozman: Sheme omejevanja dostopa
 12. Vedran Benc: KORDONSKO ŠTETJE IN ANALIZA PROMETA V MESTNEM SREDIŠČU MARIBORA
 13. Aleksander Pagon: Cestni vlaki (car platoon)
 14. Kaja Čurin: Vozni časi avtobusov za potrebe obveščanja potnikov v realnem času (RTPI)
 15. Haris Šišić: Načrt uvedbe real time passenger information sistema na postajališčih v mestu Maribor
 16. Primož Ferko: ITS KOT PODPORA DELOVANJU TRANSPORTNIH PODJETIJ TER UPORABNIKOV NJIHOVIH STORITEV
 17. Dejan Prapotnik: UPORABA ORODIJ ZA PROGNOZIRANJE DALJINSKEGA PROMETA, PRIMER TRANS-TOOLS
 18. Branko Jurič: POJAV NAPAK PRI SLEDENJU VOZIL Z INTEGRACIJO GPS/GPRS TEHNOLOGIJE IN INS SISTEMOM
 19. Nataša Gajšek: PRIMERJALNA ANALIZA OKOLJSKIH CON V EVROPI
 20. Vesna Cimerman: TEHNOLOGIJE ELEKTRONSKEGA CESTNINJENJA
 21. Primož Lebarič: NEPOSREDNI VPLIV SPREMEMBE TARIFNE LESTVICE ZA JAVNI PREVOZ POTNIKOV NA JAVNE FINANCE
 22. Tina Cvahte: EVROPSKI SATELITSKO-NAVIGACIJSKI SISTEM GALILEO IN MOŽNOSTI UPORABE V PROMETU
 23. Jernej Kajzer: ZNAČILNOSTI POVPRAŠEVANJA PO JAVNEM PREVOZU V OBČINI RUŠE
 24. Marjetka Mastnak: UPORABA TELEMATSKIH TEHNOLOGIJ ZA ORGANIZIRANJE, INFORMIRANJE TER KONTROLO TRANSPORTA
 25. Marko Stropnik: IZDELAVA NAČRTA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI ZA MESTO SLOVENJ GRADEC
 26. Vidon Zeča: SISTEM INFORMIRANJA UPORABNIKOV JPP V REALNEM ČASU ZA AVTOBUSE - MAJHNA IN SREDNJE VELIKA MESTA
 27. Boštjan Strmšek: NAJSODOBNEJŠE METODE ZAJEMANJA TERENSKIH PODATKOV IN UPORABNOST V PRAKSI
 28. Nataša Umbreht: INTELIGENTNI SISTEMI V VOZILIH IN NJIHOV VPLIV NA VARNOST V CESTNEM PROMETU
 29. Tomaž Borko: ANALIZA RAZUMEVANJA VSEBIN KOMUNIKACIJSKEGA VMESNIKA ZA SPLETNE POIZVEDOVALNIKE O POTOVANJIH Z JPP "OD VRAT DO VRAT"
 30. Josip Rotar: SISTEM ZA SPREMLJANJE STANJA KOLESARSKE MREŽE
 31. Anita Leben: Analiza obsega prestopanja v sistemu javnega potniškega prometa v RS : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 32. Dejan Mikl: Geografske informacijske baze in kartografske podlage za potrebe cestogradnje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 33. Peter Henčič: Programski paket SIBACAD
 34. Benedikt Boršič: AUTOLISP v SIBACAD-u : diplomsko delo
 35. Robert Kropf: Možnosti izboljšanja javnega mestnega potniškega avtobusnega prometa v Mariboru : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 36. Boris Dežman: Strategija lokacijskih določitev skladiščno distribucijskih centrov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 37. Jože Škrilec: Podatkovni modeli v orodjih za analizo cestnih prometnih nesreč : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 38. Stanislav Zotlar: Uporaba orodij za mikroskopsko simulacijo prometnih tokov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 39. Zoran Omerzu: Uporaba sodobnih informacijskih tehnologij za spremljanje vozil : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 40. Aleksander Ðurić: Konceptualna shema usklajevanja avtobusnih voznih redov : diplomsko delo
 41. Beno Mesarec: Analiza prometnopolitičnih konceptov Evropske unije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 42. Roman Blažek: Prispevek procesu izbire tovornih vozil na osnovi analize porabe goriva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 43. Rudi Trauner: Optimiranje prevozov s tehnologijo GPS : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 44. Miran Pušnik: Analiza možnosti uporabe podatkov iz tahografov pri razvoju prometnih informacijskih sistemov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 45. Aleš Boškoski: Modeliranje odziva potovalcev na spremembo tarifnega sistema JPP : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 46. Franc Krpič: "Road pricing" - tehnologije in učinki : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 47. Aleš Gregorec: Voznoredni sistem na območju haloških občin : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 48. Milan Hrnjački: Nov model logističnega sistema podjetja Gorenje d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 49. Mitja Klemenčič: Krmiljenje vlakov s pomočjo ERTMS/ETCS : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 50. Janko Sagaj: Eksterni stroški zastojev v cestnem prometu Republike Slovenije, kot potencialni vplivni faktor na pogoje poslovanja prometnih podjetij v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 51. Aleš Klinc: Zmanjševanje tveganj izrednih dogodkov na potnih prehodih v nivoju s pomočjo inteligentnih transportnih sistemov : [diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa]
 52. Igor Sužnik: Avtomatska klasifikacija in identifikacija objektov na primeru poštnih pošiljk : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 53. Andi Sapač: Statistični podatki o potovalnih navadah na primeru Prekmurja : diplomsko delo visoko strokovnega študija
 54. Bojan Žagavec: Spremljanje kakovosti izvajanja gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v sistemu AVRIS : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 55. Dejan Ozbetič: Geografski daljinar za področje SV Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 56. Aleš Zemljič: Prispevek k izgradnji podatkovne zbirke o potovalnih navadah v urbanih območjih v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 57. Dejan Škoberne: Intrastat-sistem zbiranja podatkov o menjavi blaga znotraj EU : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 58. Roman Blažek: Vplivi motenj v cestnem prometu na porabo goriva in emisije motornih vozil : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 59. Uroš Lešnik: Primerjalna analiza informacijskih sistemov za upravljanje voznega parka Pošte Slovenije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 60. Barbara Holc: Podatkovna podlaga za multimodalne prometne modele : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 61. Darko Kolar: Standardi ponudbe javnega potniškega prometa : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 62. Gorazd Kiker: Povezovanje sistemov letalske obrambe pred točo na osnovi vzpostavitve skupnega informacijskega sistema : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 63. Nataša Kosar: Analiza sistemov odprave potnikov v železniškem in avtobusnem javnem potniškem prometu : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 64. Danijel Belec: Vključitev oSIST prEN 15140:2005 v sistem AVRIS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 65. Borut Petrovič: Uporaba informacijske in telemacijske tehnologije za pridobivanje prometno planerskih podatkov v mirujočem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 66. Andrej Kasaš: Javni potniški promet visoke kakovosti : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 67. Marko Čelan: Potovalni informacijski sistemi - poizvedovanje o javnem potniškem prometu : diplomsko delo
 68. Branko Pulko: Analiza informacijskih sistemov za sprejem in odpravo potnikov na letališčih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa

Druga dela (10)

 1. Rok Kamnik: (Q)GIS in analize prostorskih podatkov
 2. Matej Moharić, Beno Mesarec, Sebastian Toplak, Aleš Petek, Dean Herenda, Vlasta Rodošek: Mobilnostni načrt ob prenovi predora Golovec
 3. Matej Moharić, Marjan Lep, Vlasta Rodošek, Sebastian Toplak, Beno Mesarec: Mobilnostni načrt ob večjih gradbenih posegih
 4. Sergej Težak, Tomislav Trbušić, Marjan Lep, Jasmin Kaljun, Ingrid Fišer, Jasmin Brčaninović, Jure Hržič, Jure Kukovič, Marko Čuček, Nika Gerold, Sara Grad, Vid Gerhard Hedl: Izdelava orodij za ugotavljanje kakovosti izvajanja mestnega avtobusnega prometa v podjetju Marprom
 5. Jasmin Kaljun, Andrej Cupar, Marjan Lep, Marko Žerdin, Aleš Ačko, Taja Recek, Denis Štajdohar, Tadej Kocbek, Žan Fistrič, Patrik Vogrinčič, Pia Katarina Plaznik, Boštjan Plaznik, Mojca Žunkovič: Inovativni koncept avtonomne večfunkcijske prometne signalne table
 6. Marko Čelan, Mitja Klemenčič, Anamarija L. Mrgole, Marjan Lep: Bus-stop based real time passenger information system - case study Maribor
 7. Gregor Rak, Marjan Lep: Model of traffic access mode and railway station choice of suburban railway system in Slovenia
 8. Mitja Klemenčič, Branko Jurič, Fabio Stampini, Giuseppe Luppino, Beno Mesarec, Monica Giannini, Peter Bánovec, Marko Čelan, Marjan Lep, Vlasta Rodošek: ATtractive urban public Transport for Accesible Cities
 9. Marjan Lep, Simon Hmelak: Napovedovanje učinkov ukrepov spodbujanja javnega prevoza potnikov
 10. Marjan Lep, Beno Mesarec: Modeli za upravljanje prometnih tokov
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici