| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Irena Ištoka Otković: Using neural networks in the process of calibrating the microsimulation models in the analysis and design of roundabouts in urban areas

Magistrska dela (18)

 1. Nastja Belak: Varnost na prehodih za pešce na začetkih naselij
 2. Božidar Međimurec: Izbor optimalne ureditve križišča v mestu Čakovec
 3. Matea Šepoval: Analysis of safety inspections on pedestrian crossings from the road lighting point of view
 4. Ksenja Stojan: METODOLOGIJA ZA NAČRTOVANJE PROMETNO VARNE CESTNE INFRASTRUKTURE
 5. Vesna Čep: OPTIMALNO KRIŽIŠČE S STALIŠČA VPLIVOV NA OKOLJE IN EKONOMSKA UČINKOVITOST
 6. Sašo Turnšek: VPLIV GEOMETRIJSKIH ELEMENTOV NA PREVOZNO HITROST V ENOPASOVNIH KROŽNIH KRIŽIŠČIH
 7. Hrvoje Banić: VPLIV ODŠTEVALNIKOV NA RAVEN PROMETNE VARNOSTI V SEMAFORIZIRANIH KRIŽIŠČIH
 8. Zoran Jurić: Možnosti prilagajanja mestne cestne in železniške infrastrukture zahtevam integracije mestnega javnega potniškega prometa
 9. Vojko Gotlin: ANALIZA VPLIVA IZGRADNJE TURBO KROŽNIH KRIŽIŠČ NA POTEK IN VARNOST PROMETA
 10. Krunoslav Šarić: PONOVNA UPORABA RECIKLIRANEGA ASFALTA V CEMENTNI STABILIZACIJI Z UPORABO DODTKA NovoCrete
 11. Goran Jovanović: NAPOVED RAVNI PROMETNE VARNOSTI CESTNIH INFRASTRUKTURNIH ELEMENTOV NA PODLAGI SIMULACIJSKIH METOD - PRIMER AC PRIKLJUČKOV
 12. Stanislav Zotlar: OCENA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE RAVNI CESTNE INFRASTRUKTURE NA PROMETNO VARNOST ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL
 13. Simona Jezovšek: KONTROLNE LISTE ZA DRŽAVNE CESTE
 14. Damjan Želodec: INOVATIVEN METODOLOŠKI PRISTOP ZA OCENO VARNOSTI NA NIVOJSKIH PREHODIH CESTE PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE ZAVAROVANIH S PROMETNIM ZNAKOM "ANDREJEV KRIŽ"
 15. Roman Ilešič: SISTEM PREGLEDOVANJA VARNOSTI OBSTOJEČIH CEST V OBMOČJU KRIŽIŠČ
 16. Gabrijel Sternad: Določanje krivulje eksternih stroškov prometne (ne)varnosti kot element strateškega načrtovanja prometnic
 17. Barbara Bratina: Metodologija za določevanje odvisnosti med prometnimi nesrečami in infrastrukturnimi objekti na avtocestnem omrežju v RS
 18. Ulrich Zorin: Metodologija za napovedovanje motenj prometnega toka na avtocestnih odsekih pred pričakovano oviro - predorom

Diplomska dela (162)

 1. Anja Pulko: REKONSTRUKCIJA TRIKRAKEGA KRIŽIŠČA NA PTUJU V VEČ IZVEDB KROŽNEGA KRIŽIŠČA
 2. Mihi Kurnik: SKUPNA PROMETNA POVRŠINA
 3. Aljaž Majcen: Montažno krožno križišče na Fochovi ulici v Mariboru
 4. Ana Matavž: PRESOJA USTREZNOSTI REKONSTRUKCIJE NEDOVOLJENE OBLIKE KRIŽIŠČA V GORNJI RADGONI V MINI KROŽNO KRIŽIŠČE
 5. Goran Pomer: VARNE ŠOLSKE POTI V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
 6. Tamara Skok: Analiza prometne varnosti križišča
 7. Vito Hauptman: Optimizacija kolesarskih stez v okviru projekta tramob
 8. Lovrencij Kovše: UPRAVLJANJE IN UREJANJE KOLESARSKIH PROMETNIH POVRŠIN V MESTU ZREČE
 9. Leon Friš: PRESOJA MOŽNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA NA REGIONALNI CESTI R1 - 226/1256 RAVNE - DRAVOGRAD (KRIŽIŠČE RAVNE KINO)
 10. Rok Bricman: PRESOJA MOŽNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA V TROBLJAH
 11. Polona Praprotnik: PRESOJA MOŽNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA V KOTLJAH
 12. Boštjan Lipovec: PREUREDITEV NEDOVOLJENIH TIPOV NIVOJSKIH KRIŽIŠČ V DOVOLJENE TIPE
 13. Jerneja Skrivarnik: ANALIZA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC
 14. Boris Kamenik: ANALIZA UPORABE CESTNO-PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KOROŠKIH VRAT V MARIBORU
 15. Roman Kekec: APLIKACIJA MINI KROŽNIH KRIŽIŠČ V URBANEM OKOLJU
 16. Miha Horvat: PRESOJA MOŽNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA NA LACKOVI CESTI IN POHORSKI ULICI V MARIBORU
 17. Boštjan Biro: KRITERIJI IN POGOJI REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČ NA KONCU NASELIJ
 18. Marko Bojovič: REKONSTRUKCIJA KLASIČNIH KRIŽIŠČ V KROŽNA KRIŽIŠČA V URBANEM OKOLJU
 19. Urška Faktor: PRESOJA MOŽNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE NIVOJSKEGA KRIŽIŠČA REGIONALNIH CEST V ŠOŠTANJU
 20. Barbara Vrtič: ANALIZA CESTNO - INFRASTRUKTURNIH ELEMENTOV OB OSNOVNIH ŠOLAH LOCIRANIH OB DRŽAVNEM CESTNEM OMREŽJU
 21. Vladimir Meglić: SISTEM PREGLEDOVANJA VARNOSTI OBSTOJEČIH AVTOCEST
 22. Darja Sabo: OPTIMIZACIJA IN PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV DALJINSKIH CEST
 23. Simona Kirar: NEVARNI CESTNI ODSEKI PO MNENJU MOTORISTOV
 24. Denis Verhovnik: PRESOJA USTREZNOSTI IZVEDBE KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA ŠALEŠKI CESTI PRED PREDOROM V NASELJU VELENJE
 25. Peter Kolbl: VARNOST V KROŽNIH KRIŽIŠČIH
 26. Boštjan Budja: OBRAVNAVANJE MESTA ZGOSTITEV PROMETNIH NESREČ NA PRIMERU CESTE G2-107, ODSEK 1275 (ŠENTJUR-MESTINJE), STACIONAŽA OD KM 5.940 DO KM 6.140
 27. Mitja Ovčjak: KATEGORIZACIJA JAVNIH CEST V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC
 28. Ožbej Zih: PRESOJA USTREZNOSTI IZVEDBE KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA PREŽIHOVI ULICI NA RAVNAH NA KOROŠKEM
 29. Damjan Štinjek: KRITERIJI IN POGOJI REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČ NA ZAČETKU NASELIJ
 30. Miha Stergar: ANALIZA DRUŽBENO-EKONOMSKIH KRITERIJEV PRI VREDNOTENJU PROJEKTOV CESTNE INFRASTRUKTURE - PRIMER OBVOZNICE RUŠE
 31. Franc Falant: PRESOJA MOŽNOSTI REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČA NA CESTI TALCEV V VELENJU
 32. Tatjana Magdič: UKREPI ZA IZBOLJŠANJE RAVNI PROMETNE VARNOSTI VOZNIKOV ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL
 33. Katja Štebih: PRESOJA USTREZNOSTI IZVEDBE KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA LJUBLJANSKI CESTI V NASELJU RAČE
 34. Rok Držečnik: MINI KROŽNA KRIŽIŠČA
 35. Maja Geč: ŠTUDIJE UPRAVIČENOSTI REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČIH KRIŽIŠČ NEDOVOLJENIH OBLIK V KROŽNA KRIŽIŠČA
 36. Tanja Božič: NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA V OKOLICI ŠOL
 37. Amir Osmanagić: ALKOHOL IN NJEGOV VPLIV PRI NASTANKU PROMETNIH NESREČ
 38. Tomaž Ramovš: CELOSTNI PRISTOP K UMIRJANJU PROMETA - PRIMER FRANKOVEGA NASELJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA
 39. Peter Bezjak: PRIMERJAVA RAVNI PROMETNE VARNOSTI NIVOJSKIH KRIŽIŠČ S STALIŠČA KONFLIKTNIH TOČK IN KONFLIKTNIH SITUACIJ
 40. Boštjan Zorec: Obravnavanje mest zgostitev prometnih nesreč v primeru omejenih prostorskih možnosti - primer križišča Žiri (Idrija)
 41. Tomaž Karničnik: Mesta zgostitev prometnih nesreč na avtocestah : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 42. Igor Novak: Predlog infrastrukturnih ukrepov za izboljšanje pogojev različnih udeležencev v cestnem prometu - primer mesta Laško : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 43. Iztok Černoša: Izboljšanje ravni prometne varnosti in pretočnosti v skupini križišč : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 44. Rok Presečnik: Cestne zapore : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 45. Marko Žavbi: Urejanje mirujočega prometa v občini Trbovlje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 46. Vladimir Meglić: Določitev reakcijskih časov upravljalcev avtocestnih predorov v primeru zastojev v predorih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 47. Blaž Rajter: Računalniško oblikovanje površin pred predorskimi portali : diplomsko delo visokošolskega študija
 48. Helena Hercog: Zunajnivojska vozlišča : diplomsko delo visokošolskega študija
 49. Alenka Sotelšek: Redno letno vzdrževanje lokalnih cest v občini Krško : diplomsko delo visokošolskega študija
 50. Andrej Vertič: Kakovost voziščnih konstrukcij v odvisnosti od vrste tamponskih materialov : diplomsko delo visokošolskega študija
 51. Janez Kušnik: Krivulja sledi členkastih vozil : diplomsko delo visokošolskega študija
 52. Marjan Novak: Nosilnost železniških prog : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 53. Danijel Petković: Stabilnost vozila v krivini : diplomsko delo visokošolskega študija
 54. Mihael Prah: Betonske voziščne konstrukcije : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 55. Marko Renčelj: Voziščne konstrukcije : diplomska naloga visokošolskega študija
 56. Dušan Waldhütter: Alkohol v prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 57. Igor Gorjup: Komunalna ureditev manjše stanovanjske soseske : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 58. Benjamin Steinbacher Pušnjak: Vloga in pomen zbiranja podatkov o cestnem prometu v postopkih prometnega planiranja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 59. Jože Podergajs: Zaščita ukopnih in nasipnih cestnih brežin pred erozijo : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 60. Viktor Pušaver: Zimsko vzdrževanje javnih cest : diplomska naloga visokostrokovnega programa
 61. Gabrijel Sternad: Hitrost kot primarni problem varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 62. Zvonko Cotič: Določitev dimenzij asfaltnih voziščnih konstrukcij : diplomsko delo visokega strokovnega študijskega programa
 63. Boštjan Žnidarič: Vidik varstva okolja in prometno tehnični vidik pri analizi lokacij mest za izločanje tovornih vozil v času slabih vremenskih pogojev na državnih cestah v Republiki Sloveniji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 64. Boštjan Bajec: Konfliktne situacije v nivojskih križiščih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 65. Primož Jurgec: Zaščita podtalnice v območju gradnje avtocest z bentonitno polstjo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 66. Jožef Veingerl: Prevoz nevarnih tekočih tovorov v cestnem prometu : diplomska naloga univerzitetnega študija
 67. Tomaž Lozar: Projekt obnove železniške proge na odseku Sava - Litija : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega] študija
 68. Simona Lahovnik: Vpliv toka pešcev in kolesarjev na kapaciteto enopasovnih krožnih križišč : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 69. Matjaž Mernik, Uroš Sušec: Študija železniških povezav skozi mesto Velenje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 70. Marjan Zavec: Smernice za projektiranje avtocest z vidika racionalnega vzdrževanja : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 71. Samo Leskošek: Idejni projekt ceste do Petrička (Celje) : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 72. Marko Korošec: Vloga in pomen ukrepov za umirjanje prometa v sistemu zagotavljanja prometne varnosti : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 73. Matej Dobovšek: Organizacija začasnih cestnih zapor : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 74. Marijan Godec: Možni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti v javnem potniškem prometu v Mariboru : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 75. Srečko Janjoš: Možnosti izboljšanja vodenja obnove občinskih cest v občini Črnomelj : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega] študija
 76. Mojca Pogorevc: Kolesarski promet v mestni občini Velenje : diplomska naloga univerzitetnega [študijskega] programa
 77. Mojca Černe: Rekonstrukcija lokalne ceste v Kromberku : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 78. Borut Dovžak: Rekonstrukcija križišča pri bencinskem servisu v Vipavi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 79. Janja Čotar: Rekonstrukcija odseka povezovalne ceste v Ajdovščini : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 80. Darjo Šajn: Remont odseka proge med postajališčem Košana in postajo Gornje Ležeče, na progi Ljubljana - Sežana : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 81. Miran Roškar: Preglednost ceste : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 82. Darja Topolšek: Možnosti celovitega izboljšanja ravni prometne varnosti na Lentu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 83. Vesna Andrejc: Idejni projekt ureditve cestnega križišča glavnih prometnih cest : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 84. Anton Ivančič: Organiziranje prevozov oseb s posebnimi potrebami : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 85. Bogdan Stupar: Sistem kratkotrajnega parkiranja : teoretična izhodišča in pogoji za uvedbo
 86. Roman Leiler: Tehnološki načrt obvoznice Solkan za zemeljska dela in zgornji ustroj : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 87. Romuald Polanc: Načrtovanje in izvajanje slojev voziščne konstrukcije : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 88. Ivan Lipičnik: Infrastrukturni objekti za poučevanje bodočih voznikov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 89. Fredi Fartely: Metodologija raziskovanja prometnih nesreč : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 90. Tamara Gorišek: Razvoj mestnega prometnega sistema mesta Krško s poudarkom na prometni varnosti : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 91. Darko Bečaj: Vpliv pomankljive tehnične brezhibnosti cestnih vozil na varnost cestnega prometa : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 92. Boštjan Hartner: Prometni vidik načrtovanja garažne hiše pod Titovim trgom v Velenju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 93. Jože Škrilec: Podatkovni modeli v orodjih za analizo cestnih prometnih nesreč : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 94. Urška Pogačnik: Ukrepi za zboljšanje ravni prometne varnosti na območju osnovnih šol, ki mejijo na državne ceste : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 95. Rajko Jaklin: Ugotavljanje ravni prometne varnosti cestnih odsekov s primerjavo med funkcijo ceste - PLDL - prometnimi nesrečami : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 96. Andrej Kerle: Starejši udeleženci v prometu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 97. Dragica Lenart: Gozdne ceste : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 98. Anica Kovačec: Zagotavljanje varnosti izvajanja prevozov z uporabo sodobnih računalniških tehnologij : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 99. Ulrich Zorin: Prometna varnost v cestnih predorih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 100. Nevenka Lesjak: Vzpostavitev katastra vertikalne prometne signalizacije v občini Oplotnica : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 101. Damijan Gotlin: Prometna varnost na bencinskem servisu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 102. Karin Požar: Varnostne ograje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 103. Damijan Veber: Varnost uporabnikov rolerjev v prometu : diplomsko delo [visokošolskega] strokovnega programa
 104. Mitja Ficko: Vloga in pomen kategorizacije občinskih cest v procesu upravljanja občinskega cestnega omrežja v občini Gornja Radgona : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 105. Saša Lupše: Pogoji in kriteriji za vožnjo motornih sani v naravnem okolju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 106. Vilko Fartely: Ukrepi za umirjanje prometa v križiščih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 107. Saša Kolar: Življenje v mestu s poudarkom na prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 108. Radmilo Perunović: Avtobusna postajališča : diplomsko delo višješolskega študijskega programa
 109. Roman Černivec: Sistem rednega vzdrževanja državnih cest v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 110. Davorin Naglič: Kolesarjenje v občini Krško : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 111. Suzana Habjanič: Metodologija ugotavljanja ravni prometne varnosti v nivojskih cestnih križiščih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega [programa]
 112. Dalibor Ðurić: Analiza smernic za zagotavljanje varnosti v cestnih predorih v državah EU in izven : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 113. Tomaž Majcenovič: Odvodnjavanje prometnih površin : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 114. Tamara Gorišek: Možnosti komunikacije z voznikom - uporabnikom avtocestnega predora : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 115. Matej Murn: Organizacija zimske službe na državnih cestah na območju CGP, d.d., Novo mesto s poudarkom na vzdrževalni cestni bazi Novo mesto : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 116. Aleksander Morano: Vloga upravljalca avtoceste v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v predorih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 117. Tijana Lukić: Odvodnjavanje v predorih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 118. Miran Roškar: Pomen avtošol v sistemu zagotavljanja prometne varnosti v cestnih predorih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 119. Marko Pučnik: Pomen zagotavljanja požarne varnosti v cestnih predorih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 120. Uroš Pepevnik: Tehniški vidiki varnosti na cestno-železniških križanjih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa promet
 121. Bojan Sukič: Prometna varnost na območju osnovne šole Sveti Jurij : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 122. Tadeja Novak: Prometno-varnostna analiza krožnih križišč na državnem cestnem omrežju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 123. Peter Kocmut, Bojana Urbanija: Metodologija za obravnavanje mest zgostitev prometnih nesreč : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 124. Nataša Panič: Povezovalna cesta Jagodje - Šared : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 125. Mihael Zalokar: Prometno-varnostna analiza nemotoriziranega prometa skozi mesto Dravograd : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 126. Damjan Potočnik: Infrastrukturni ukrepi in oprema za zagotavljanje varnosti v predorih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 127. David Sladovič: Organizacija prometnih tokov v križiščih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 128. Milan Šetina: Osnove in pogoji načrtovanja bencinskih servisov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 129. Sašo Borovič: Umirjanje prometa na cesti G1-3 skozi Gornjo Radgono : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 130. Julijana Lukenda: Psihološki aspekti voznika v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 131. Simon Hmelak: Urejanje prometa v naselju Miklavž na Dravskem polju : diplomsko delo
 132. Vojka Dečko: Presoja smiselnosti izvedbe krožnega križišča na križanju Kidričeve ulice in Celjske ceste v Rogaški Slatini : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 133. Vilko Maguša: Značilnosti prevoza nevarnih snovi na cestnem omrežju v RS : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega programa]
 134. Darjan Vesenjak: Navigacijsko - komunikacijski sistem pri vzdrževanju avtocest : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 135. Ksenja Stojan: Kontrolne postaje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 136. Barbara Polančič: Ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih križiščih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 137. Primož Franc Hrastovšek: Sistem obveščanja v primeru prometnih nezgod v predoru : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 138. Gorazd Ladinek: Projektno-tehnični elementi ceste na območju cestnega predora : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 139. Polonca Jelenko: Presoja možnosti rekonstrukcije križišča v Pamečah pri Slovenj Gradcu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 140. Primož Pogačnik: Ugotavljanje ravni prometne varnosti na območju občine Hrastnik s primerjavo med fukcijo ceste, jakostjo prometnih tokov in prometnimi nesrečami : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 141. Zoran Gajski: Idejni projekt dovozne poti v naselju Brezina : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 142. Dejan Povh: Rekonstrukcija križišča v naselju Pohanca : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 143. Jožef Dretnik: Vpliv tehničnih pregledov na varnost v cestnem prometu : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 144. Dušan Sagadin: Preglednost v krožnih križiščih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 145. Peter Posinek: Primerjava postopkov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij maloprometnih cest : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 146. Dalibor Markež: Analiza možnosti umirjanja prometa na trikrakem križišču med Maistrovo ulico in LC 328-151 na Ptuju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 147. Bojana Jeza: Kataster informacijske vsebine Občine Majšperk : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 148. Ksenija Žibret: Predlagani modeli sistema za upravljanje in vodenje prometa na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 149. Darko Krstanović: Ocena funkcionalnosti obstoječega označevanja širšega območja predorov na avtocestah z vidika uporabnikov avtocest : diplomsko delo visoko strokovnega študijskega programa
 150. Matej Puklavec: Komunikacijski načrt v primeru prometnih nesreč v predorih in množičnih nesrečah na avtocestah : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 151. Aleksander Plej: Turbo-krožna križišča : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 152. Leon Friš: Projektiranje krožnih križišč : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 153. Julijana Berljak: Preveritev in primerjava različnih načinov priključevanja trgovsko poslovnega centra (TPC) Ptuj na javno cesto : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 154. Primož Brus: Cestne varnostne ograje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 155. Elvis Galič: Vpliv vzdrževanja in obnove cest na prometno varnost : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 156. Petra Žarn: Kriteriji za upravičenost izvedbe krožnega križišča : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 157. Andrej Novak: Model sistema prometne varnosti v cestnih predorih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 158. Lea Aracki: Kriteriji za izvedbo krožnih križišč : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 159. Branko Ašič: Načela in kriteriji za projektiranje maloprometnih cest : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 160. Aleš Brumnik: Merilci hitrosti v cestnem prometu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 161. Marko Gomboc: Terminali za tovorna vozila na cestnih omrežjih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 162. Iztok Goleš: Pogoji in kriteriji pri rekonstrukciji nivojskih križišč : diplomsko delo

Druga dela (15)

 1. Irena Ištoka Otković, Tomaž Tollazzi, Matjaž Šraml: Analysis of the influence of car-following input parameters on the modelled travelling time
 2. Tomaž Tollazzi, Marko Renčelj, Vlasta Rodošek, Borut Zalar: Traffic safety of older drivers in various types of road intersections
 3. Tomaž Tollazzi: The contribution to the procedure of capacity determination at unsignalized priority-controlled intersections
 4. Tomaž Tollazzi, Matjaž Šraml, Tone Lerher: Roundabout arm capacity determined by microsimulation and discrete functions technique
 5. Tomaž Tollazzi: Reduction of the roundabout capacity due to a strong stream of pedestrians and/or cyclists
 6. Tomaž Tollazzi, Marko Renčelj, Sašo Turnšek: New type of roundabout: roundabout with “depressed” lanes for right turning - “flower roundabout”
 7. Tomaž Tollazzi, Goran Jovanović, Marko Renčelj: New type of roundabout: dual one-lane roundabouts on two levels with right-hand turning bypasses - "target roundabout"
 8. Tomaž Tollazzi: Alternative possibilities for defining the length of the separate left-turn lane at the existing level intersection
 9. Tomaž Tollazzi, Marko Renčelj, Goran Jovanović, Sašo Turnšek: Nov tip krožnega križišča: krožno križišče s pritisnjenimi pasovi za desne zavijalce - "flower roundabout"
 10. Tomaž Tollazzi: Metodologija za ugotavljanje upravičenosti izvedbe krožnega križišča
 11. Tomaž Tollazzi, Marko Renčelj: Slovenian roundabouts : we did it our way
 12. Aleš Pregl: Mariborski sinonim začasnosti
 13. Tomaž Tollazzi, Marko Renčelj, Sašo Turnšek: Roundabout with "depressed" lanes for right turning - "flower roundabout"
 14. Tomaž Tollazzi, Tone Lerher, Matjaž Šraml: The use of micro-simulation in determining the capacity of a roundabout with a multi-channel pedestrian flow
 15. Tomaž Tollazzi, Tone Lerher, Matjaž Šraml: Analiza vpliva prometnega toka pešcev na prepustno zmožnost krožišča z uporabo diskretnih simulacij
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici