| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Hugo Maučec: MODEL OPTIMALNEGA TRANSPORTA KONTEJNERJEV (TEU) MED VZHODNIMI DRŽAVAMI ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE IN DRŽAVAMI ZAHODNE EVROPE

Magistrska dela (7)

 1. Božidara Svetek: Logistični operater v funkciji razvoja oprtnega transporta v Evropski uniji
 2. Mirjana Čomić: Pan-evropski peti koridor u funkciji uključivanja Bosne i Hercegovine u evropski prometni i privredni sistem
 3. Edi Marsič: Preoblikovanje Intereurope v globalnega logističnega operaterja
 4. Dejan Kos: Transformacija Luke Koper v sodobni logistični center
 5. Barbara Milač: Racionalizacija oskrbovalne verige prehrambenih proizvodov v Kolinski
 6. Ervin Bužan: Fersped v funkciji evropskega logističnega operaterja
 7. Tomaž Lotrič: ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PODJEMNIKA MULTIMODALNEGA TRANSPORTA

Diplomska dela (59)

 1. Peter Bukovec: VLOGA SLOVENSKIH IN MEDNARODNIH PRAVNIH VIROV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
 2. Boštjan Glodež: SLOVENSKI IN MEDNARODNI PRAVNI VIRI V FUNKCIJI UREJANJA KVALITETNIH ODNOSOV MED PRAVNIMI SUBJEKTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
 3. Jure Grušovnik: VLOGA ŠPEDITERJA PRI UPORABI IN AFIRMACIJI KONTEJNERIZACIJE
 4. Miran Pušnik: PRAVNI VIRI V FUNKCIJI PRIMERNEGA IZOBRAŽEVANJA POKLICNIH VOZNIKOV V CESTNEM PROMETU
 5. Andrijana Mančić: VLOGA PRAVNIH VIROV V CESTNEM PROMETU
 6. Nataša Rataj: TARIFE V CESTNEM TOVORNEM TRANSPORTU
 7. Mateja Bukovec: PRAVNI VIDIKI PREVOZA IZREDNIH POŠILJK PO ŽELEZNICI
 8. Tina Velenšek: PROMETNA POLITIKA V FUNKCIJI AFIRMACIJE MEDNARODNEGA MULTIMODALNEGA PROMETA
 9. Darja Ferk: Pomembnosti pravnih predpisov v žičniškem prometu : diplomsko delo
 10. Stjepan Novak: Špediter v funkciji operaterja multimodalnega mednarodnega transporta : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 11. Vinko Rebula: Poslovna politika špediterskega podjetja : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 12. Uroš Kosi: Vloga špediterja pri prevozu nevarnega blaga v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 13. Dušan Veršec: Pravna pravila izobraževanja operativnih kadrov v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 14. Jernej Šorli: Špediter in skladiščenje blaga : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 15. Štefan Nipič: Vloga špediterja pri sklepanju pogodb o prevozu blaga po cestah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 16. Marko Brdnik: Vloga špediterja v carinskem postopku pri prevozu blaga : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 17. Tomaž Lotrič: Vloga špediterja pri sklepanju pogodbe o kargo zavarovanju v cestnem transportu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 18. Sabina Kamnik Zebec: Pravno-ekonomski odnosi soudeležencev v sistemu multimodalnega transporta : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 19. Andrej Trunk: Tehnologija prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 20. Suzana Ogorevc: Kadrovska politika špediterskega podjetja : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 21. Hugo Maučec: Tehnologija potniškega in tovornega letalskega prometa : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 22. Igor Volmut: Razvoj oprtnega transporta v Sloveniji z vidika železnice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 23. Andrej Borkovič: Pomembnost slovenskih in multilateralnih virov v slovenskem cestnem pravu : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 24. Mitja Osvald: Obveznosti, pravice in odgovornosti strank iz pogodbe o prevozu tovora po cesti : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 25. Boštjan Gorza: Vloga špediterja pri sklepanju pogodb o prevozu blaga z ladjo : diplomska naloga
 26. Matjaž Trantura: Tržna politika špediterskega podjetja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 27. Slaven Ðurić: Pravna razmerja strank iz pogodbe o prevozu stvari z letalom : diplomsko delo
 28. Miran Čeh: Pomembnost slovenskih in multilateralnih virov v železniškem slovenskem pravu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 29. Katja Pongračič: Kontejnerizacija dejavnik racionalizacije proizvodnje prometnih storitev : diplomska naloga
 30. Žiga Snoj: Pravno reguliranje odnosov strank iz pogodbe o prevozu živih živali po cesti : diplomska naloga
 31. Marjeta Zakrajšek: Proizvodna politika špediterskega podjetja : diplomska naloga
 32. Miroslav Golob: Pravni odnosi strank iz pogodbe o prevozu blaga po železnici : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 33. Matejka Herbaj: Pravne značilnosti Incotermsov 2000 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 34. Franc Ogrinc: Temeljni dejavniki proizvodnje špediterskih storitev : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 35. Matej Ropič: Tehnologija prevoza predimenzioniranih in težkih tovorov v kombiniranem prometu : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 36. Andrej Lukman: Racionalizacija proizvodnje storitev v železniškem prometu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 37. Andrej Špehar: Vloga slovenske špedicije v Evropski uniji : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa cestni promet
 38. Simon Frangež: Smernice razvoja oprtnega transporta v Evropi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 39. Brigita Bratkovič: Temeljne značilnosti nacionalnih in mednarodnih virov multimodalnega transporta : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 40. Dejan Burnik: Smernice razvoja oprtnega transporta v Sloveniji : diplomsko delo
 41. Matjaž Pleh: Pravni temelji za prevoz posebnih pošiljk po železnici : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 42. Nataša Arnuš: Specifičnosti cestnega zavarovanja : diplomsko delo
 43. Tomaž Lotrič: Pravno-ekonomske implikacije zunanjetrgovinskega zavarovanja : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 44. Klavdija Divjak Ferčec: Relevantne značilnosti kargo in kasko zavarovanja v pomorskem prometu : [diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 45. Matej Peklar: Tehnološko - eksploatacijske značilnosti cestnega prometa v podjetju Talum d.d. Kidričevo : [diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 46. Matej Virag: Logistična kurirska služba za 21. stoletje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 47. Nusreta Murtić: Implementacija tarif v mednarodnem železniške prometu : [diplomsko delo]
 48. Sašo Spasojević: Racionalizacija proizvodnje storitev v poštnem prometu : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 49. Mihaela Urek: X.pan-evropski koridor v funkciji razvoja dodobnih tehnologij transporta : diplomska naloga [univerzitetnega študijskega programa]
 50. Tomaž Hribernik: Bistvene značilnosti poštnega prava v Sloveniji : diplomsko delo
 51. Miran Družovec: Relevantne značilnosti kargo in kasko zavarovanja v cestnem prometu : diplomsko delo
 52. Andreja Pleteršek: Pomembnejše značilnosti družb za kombinirani promet v Evropi : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 53. Igor Žohar: Vloga TIR konvencije v mednarodnem cestnem prometu : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 54. Bogomir Brečko: Znanje poklicnega voznika v funkciji varnosti cestnega prometa : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 55. Martina Kaudik: Relevantne značilnosti kargo in kasko zavarovanja v železniškem prometu : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 56. Robert Šajt: Temeljne značilnosti skladiščnega prava : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 57. Klemen Ponikvar: Uvajanje in afirmacija avtovlakov v Evropski Uniji : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 58. Valerija Rožanc: Analiza poslovanja podjetja Intereuropa Koper d.d. : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 59. Petra Krajnc: Zavarovanje odgovornosti prevoznika in operatorja v multimodalnem transportu : diplomsko delo

Druga dela (17)

 1. Ratko Zelenika: Drago Pupavac: Logistički operator - čimbenik dinamičke optimalizacije globalnih logističkih lanaca
 2. Ratko Zelenika: Book review: "Ethics for managers" by D. Pupavac
 3. Ratko Zelenika, Darko Bečaj, Helga Pavlić: Outsourcing logistics at petrol stations in Slovenia
 4. Ratko Zelenika, Tomaž Lotrič, Ervin Bužan: Multimodal transport operator liability insurance model
 5. Tanja Poletan, Alen Jugović, Ratko Zelenika: Multicriteria optimisation in logistics forwarder activities
 6. Sergej Težak, Ratko Zelenika, Drago Sever: Model of sustainable growth and development of the cableway transport system in Slovenia
 7. Sabina Kamnik Zebec, Ratko Zelenika, Slobodan Zečević: Measuring the intellectual capital of international carriers as logistic operators
 8. Ratko Zelenika, Drago Sever, Sabina Kamnik Zebec, Bojan Pirš: Logistic operator - fundamental factor in rational production of services in multimodal transport
 9. Ratko Zelenika, Drago Pupovac: Intellectual capital - developmental resource of logistic companies for the 21st century
 10. Drago Pupavac, Ratko Zelenika, Marinko Jurčević: Human potentials management in transport
 11. Ratko Zelenika, Sabina Kamnik Zebec, Helga Pavlić: Global logistic network of courier services for the 21st century
 12. Drago Pupavac, Jasmina Pašagić Škrinjar, Ratko Zelenika: Dynamic optimization in supply chains
 13. Ratko Zelenika, Slavomir Vukmirović, Hilmija Mujić: Computer-supported modelling of multimodal transportation networks rationalization
 14. Ratko Zelenika, Sabina Kamnik Zebec, Nedeljko Tegeltija: Nacionalne družbe za kombinirani transport v Evropi
 15. Ratko Zelenika, Slobodan Zečević, Sabina Kamnik Zebec: Merjenje intelektualnega kapitala v podjetjih terciarne logistike
 16. Tomaž Lotrič, Ratko Zelenika, Tina Velenšek: Poslovna politika v funkciji uspešnosti poslovanja Luke Koper
 17. Ratko Zelenika, Marina Zanne, Elen Twrdy: Tarife u funkciji uspješnosti poslovanja pomorskih brodara
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici