| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (9)

 1. Deja Golčman: PROGRAM PROJEKTOV VZPOSTAVITVE PROIZVODNJE EMBALIRANE VODE V SLOVENIJI
 2. Maša Šket: NAČINI OGREVANJA ZA DOSEGANJE ZMANJŠANJA DELCEV PM 10 NA PRIMERU MESTNE OBČINE MARIBOR
 3. Lovro Krajnc: Razvoj modela centralnega nadzora in spremljanja razvojnih projektov v Skupini Gorenje, d.d.
 4. Boštjan Škufca Zaveršek: Organiziranost in pomen projektnega managementa v podjetju z multiprojektnim poslovanjem : magistrsko delo
 5. Simon Gregorčič: Vloga internega komuniciranja v projektnem izvajanju strategij : magistrsko delo
 6. Aleš Urbič: Model projektnega razvoja novih zavarovalniških storitev za doseganje strateških in konkurenčnih ciljev slovenskih zavarovalnic : magistrsko delo
 7. Janja Šuler: Proces izbora projektov v projektni portfelj in njegovo upravljanje kot način doseganja strateških ciljev : magistrsko delo
 8. Edi Marčić: POMEN PROJEKTNEGA IZVAJANJA STRATEGIJ V TRGOVSKEM PODJETJU
 9. Lidia Jurše: PROJEKTNI MANAGEMENT INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (PMIPŽI)

Diplomska dela (176)

 1. Lev Mijoč: Mala vetrna elektrarna z inovativnim generatorjem: Strategija razvoja in trženje
 2. Sandi Kačičnik: Projekt vzpostavitve centra za izvedbo simulacij pri razvoju novega izdelka
 3. Sven Jakić: NADGRADNJA PORTALA WWW.SLOVENIA.INFO
 4. Uroš Štampe: Projekt razvoja novega epilatorja v podjetju Philips
 5. David Starovasnik: Projekt razvoja samonosilnega stikalnega gumba pečice
 6. Boris Šajnović: POSTAVITEV ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V MESTU LENDAVA
 7. Rok Kulčar: Uporaba vrednostne analize pri razvoju večfunkcionalne mize
 8. Davorin Lovrenčec: VPLIV GRADNJE NOVIH HIDROELEKTRARN NA REKI MURI NA OKOLJE
 9. Jurij Pušnik: Optimizacija linije za proizvodnjo metlic in gnetilcev
 10. Benjamin Klaužar: Model snovanja novega izdelka od ideje do koncepta
 11. Igor Utroša: VREDNOSTNA ANALIZA NOSILCA SILICIJEVE REZINE
 12. Jože Hočevar: Projekt izgradnje zabaviščno-tematskega parka : diplomsko delo
 13. Katarina Dežan: Možnosti kolesarske ponudbe v občini Laško : diplomsko delo
 14. Kristina Kočet: Prenova Aparthotela Pohorje*** na Mariborskem Pohorju : diplomsko delo
 15. Damijan Pavlinec: Projekt razvoja novega izdelka "Samokolnica EFEKT" : diplomsko delo
 16. Mitja Škrabl: Vključevanje študentov v proces izmenjavanja znanja ter izkušenj med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom : primer: Projektni dnevi EPF
 17. Maruška Šabanovič: Projekt Nagrada za družbeno odgovorno podjetje : diplomsko delo
 18. Luka Verdnik: Strategije in projekti za nadaljnji razvoj glasbene skupine : (Primer glasbene skupine Naio ssaion)
 19. Silvo Sobiech: Projektna izvedba strategije razvoja mladih v občini Radlje ob Dravi v okviru Mladinskega centra : diplomsko delo
 20. Lea Medved: Vloga projektnega managementa pri izvajanju strategije razvoja avtoprevozniškega podjetja : diplomsko delo
 21. Nataša Kavčič: Uvedba projekta Upravljanje odnosov s strankami (CRM) v podjetju Almont d.o.o. : diplomsko delo
 22. Gregor Širec: PROJEKT RAZVOJA NOVEGA IZDELKA MOBILNEGA ELEKTROENCEFALOGRAFA
 23. Borut Matko: UPORABA VREDNOSTNE ANALIZE NA PRIMERU RAZVOJA NOVEGA IZDELKA EKO-KOŠ
 24. Damjan Bajec: LASTNOSTI Z OGLJIKOVIMI VLAKNI OJAČANEGA AERIRANEGA BETONA TER PREUČITEV MOŽNOSTI OBDELAVE KOMPOZITA S POMOČJO MIKROVALOVNE ENERGIJE
 25. Gregor Recek: AVTOMATIZIRANO SPREMLJANJE GRADNJE S POMOČJO PREPOZNAVANJA SLIK IN INFORMACIJSKEGA MODELA OBJEKTA
 26. Boštjan Hrašar: POMEN RAZVOJNEGA LABORATORIJA ZA RAZVOJ PRALNIH IN SUŠILNIH APARATOV V PODJETJU GORENJE D.D.
 27. Sandi Kačičnik: PROJEKT VZPOSTAVITVE CENTRA ZA IZVEDBO SIMULACIJ PRI RAZVOJU NOVEGA IZDELKA
 28. Jan Jurjec: Analiza energetske učinkovitosti v podjetju TUS KO-SI d.d.
 29. Matej Pogladič: EKONOMSKA ANALIZA ENOPOLNEGA SN IZOLIRANEGA PODNOŽJA VAROVALK VOH 01
 30. Denis Slanič: EKONOMSKI IN TEHNIČNI VIDIK ENERGETSKE SANACIJE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V KAMNICI
 31. Ivan Ignatovski: OPTIMIZACIJA IZRADE DVOKRAKIH OPRUGA
 32. Matjaž Nemec: RAZVOJ PODPORNEGA KOMPOZITNEGA IZOLATORJA S KAPACITIVNIM DELILNIKOM
 33. Miha Semič: PROJEKTNO IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA PODJETJA Z UVEDBO NOVEGA PROIZVODNEGA PROGRAMA
 34. Gregor Keržar: PROJEKT IZGRADNJE VETERNE ELEKTRARNE
 35. Kaja Lainšček: PROJEKT OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE ENOSTANOVANJSKE STAVBE DOLENCI 13 A
 36. Sanja Kotar: Projekt razvoja sokovnika, delujočega na principu Wanklovega motorja
 37. Aljaž Daković: PRIHODNOST BIOPLASTIKE
 38. Matjaž Medved: PROJEKTNI RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME ZA PROGRAMABILNE LOGIČNE KRMILNIKE
 39. Jure Grizold: PROJEKT IZGRADNJE MALE SONČNE IN VETRNE ELEKTRARNE NA GORSKO VIŠINSKI KMETIJI
 40. Mojca Bečaj: PROJEKT PREHODA SADOVNJAKA IZ INTEGRIRANE PRIDELAVE NA EKOLOŠKO SADJARSTVO NA PRIMERU SADJARSKE KMETIJE FREŠER
 41. Tine Čuš: IMPLEMENTACIJA PROJEKTNE PISARNE IN PROJEKTNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V GRADBENEM PODJETJU
 42. Bojana Aleksić: PROJEKT IZGRADNJE ENERGETSKO VARČNEGA STANOVANJSKEGA NASELJA
 43. Emilija Mateja Lakičević: VREDNOSTNA ANALIZA KOT INTEGRALNI DEL RAZVOJA IZDELKA INVISIMAX
 44. Iztok Arnuga: MEHANSKA ODPORNOST LESNO-BETONSKEGA SOVPREŽNEGA STROPU
 45. Mitja Papinutti: DIMENZIONIRANJE MOSTU ZA PEŠCE IN KOLESARJE
 46. Katja Vavtar: PRIPRAVA ZAGONA PROJEKTA ADAPTACIJE HOTELA OLINT
 47. Gregor Čas: INVESTICIJSKI PROJEKT GRADNJE ZA TRG
 48. Ciril Sem: PROJEKT RAZVOJA MODULA ZA SPLETNO APLIKACIJO
 49. Matej Vogrinčič: STRATEGIJA IZVEDBE FOTONAPETOSTNEGA SISTEMA NA JAVNEM OBJEKTU
 50. Uroš Vrhovšek: HIŠNA BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA
 51. Marinka Čančar: UVEDBA ELEKTRONSKEGA POŠTNEGA PREDALA V SLOVENIJI
 52. Aleksander Kralj: Vpeljava novega informacijskega sistema policijskih postaj : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 53. Zoran Pučko: SODOBNE METODE TERMINSKEGA PLANIRANJA IN SPREMLJANJA GRADNJE OBJEKTOV
 54. Kristina Bauer: ORGANIZIRAN PRISTOP VODENJA GRADBENIH PROJEKTOV V PODJETJU BAUER BERNARD S.P.
 55. Primož Štern: RECIKLIRANJE KABELSKIH SNOPOV, ELEKTRIČNIH KABLOV IN ŽIC
 56. Andrej Cehtl: OBVLADOVANJE PROJEKTNEGA POSLOVANJA GRADNJE ZA TRG
 57. Darko Friščić: Projekt postavitve proizvodne linije za obdelavo ohišja turbokompresorjev : diplomsko delo
 58. Bernard Tivadar: Okoljsko ekonomska učinkovitost energijske izrabe trdnih odpadkov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 59. Primož Jelševar: Uvedba SCADA sistema za kalilno peč Ipsen zaradi zmanjševanja stroškov v obratu Veriga : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 60. Edvard Jug: Globalni pozicijski sistem : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 61. Tomaž Bokan: Telefonski vmesnik za zmanjšanje stroškov pogovorov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 62. Dejan Kos: Uporaba signalnega procesorja v pedagoške in industrijske namene : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 63. Boštjan Božič: Projektna organizacija v projektno usmerjenih družbah za informacijsko tehnologijo : diplomsko delo
 64. Dejan Šbül: Vloga informacijske tehnologije pri vodenju projektov gradnje za trg na primeru podjetja SGP Pomgrad, d.d. : diplomsko delo
 65. Zorica Kostić: Uvedba projektne pisarne v podjetju Almont d.o.o. : diplomsko delo
 66. Tomaž Gorinšek: Vloga projektnega managementa pri izvajanju projektov razvoja na primeru podjetja Isokon d.o.o. : diplomsko delo
 67. Simon Gregorčič: Projekt programa zvestobe strank na primeru PBS, d.d. : diplomsko delo
 68. Karmen Potokar: Finančno tveganje v projektih : diplomsko delo
 69. Ervin Kovačevič: Projektno izvajanje strategije (primer podjetja Kreka) : diplomsko delo
 70. Goran Kokotovič: Projekt uvedbe avtomatizacije proizvodnega programa nizkoizgubnih predstikalnih naprav : diplomsko delo
 71. Tomaž Camloh: Organizacija projektne pisarne v podjetju HTZ I.P., d.o.o. Velenje : diplomsko delo
 72. Aleš Štajner: Projekt izgradnje laboratorija za trajnostno testiranje gospodinjskih aparatov : diplomsko delo
 73. Goran Popović: Raziskava vpliva železarne na sinhronski generator in projekt uvedbe informacijskega sistema nadzora stanja turbin s pomočjo merjenja vibracij v smislu optimizacije vzdrževanja : diplomsko delo visokošolskeg študija
 74. Boštjan Kosi: Proizvodni informacijski sistem na primeru podjetja Plastdispenser d.o.o. : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 75. Igor Vrečko: Načini reševanja krize v proizvodnem podjetju : diplomsko delo [visokošolskega] študija
 76. Igor Kotnik: Razvojno-raziskovalni projekti na področju elektronike in razvoj adaptivnega filtra z digitalnim signalnim procesorjem : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 77. Rudi Krebs: Projekt razvoja programske opreme za digitalno procesiranje signalov z namenskim DSP procesorjem : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 78. Matej Kolar: Primerjalna analiza ekoloških vplivov med termoelektrarno Šoštanj in elektrarno na veter : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 79. Tomaž Poznič: Projekt integracije informacijskega sistema osnovnih sredstev v sistem SAP v podjetju MGA d.o.o. Nazarje : diplomska naloga [visokošolskega] študija
 80. Aljoša Preskar: Računalniško podprto dokumentiranje : diplomsko delo [visokošolskega] študija
 81. Aleš Urbič: Vodenje projektov razvoja univerzalnih kuhinjskih aparatov : diplomsko delo visokošolskega študija
 82. Radovan Seifried: Projekt postavitve montažne linije elektromotorja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 83. Saša Jovičević: Pogoji za uspešno projektno vodenje in izvajanje projekta v gradbeništvu na primeru projekta - Železniški podvoz v Hočah : diplomsko delo [univerzitetnega] študija
 84. Iztok Palčič: Razvoj, načrtovanje izdelave in zagonski elaborat za reduktor ZR 4 : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 85. Alenka Urnaut: Vpeljevanje projektnega načina dela v inženiringu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 86. Tadej Visinski: Načrtovanje in vodenje naročniške proizvodnje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 87. Mirko Ficko: Snovanje variantnega izdelka rotorja satelitske antene s pomočjo CAD/CAM sistema : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 88. Dean Zuliani: Projekt avtomatizacije procesa sežiganja gum : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 89. Bernardka Jurič: Zagotavljanje kakovosti in projektno vodenje gradbenega projekta : diplomsko delo visokošolskega študija
 90. Goran Lubej: Projekt izdelave in uvedbe modela managementa vrednosti izdelkov bele tehnike v Gorenju : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 91. Vincenc Pečar: Hitro polnjenje ventilsko regulirane svinčeno kislinske baterije : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 92. Bernard Kranjec: Projekt modulne gradnje hotela : diplomsko delo visokošolskega študija
 93. Andrej Holc: Določitev strategije in projekt postavitve maloserijske proizvodnje v malem podjetju na primeru podjetja Zlatarstvo Holc : diplomsko delo univerzitetnega študija
 94. Aleš Berlič: Fleksibilna avtomatizirana polnilna linija v podjetju Mapetrol : diplomsko delo visokošolskega študija
 95. Miroslav Milanović: Trifazni digitalni števec električne energije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 96. Aleksander Kolka: Učinkovita raba energije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 97. Božidar Volk: Posodobitev proizvodnje - SWEMO : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 98. Boštjan Turinek: Znižanje stroškov v proizvodnji z uporabo industrijskih krmilnikov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 99. Uroš Kovač: Uvedba daljinskega ogrevanja v večstanovanjsko zgradbo v Mariboru s proučitvijo možnosti merjenja toplotne energije po stanovanjih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 100. Urh Knuplež: Rekonstrukcija linije za odrezavanje materiala : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 101. Uroš Kovač: Projekt uvajanja novega izdelka - šestdeset milimetrskega zbiralčnega sistema : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 102. Daniel Copot: Ultrazvočni merilnik razdalje z analizo pogojev za proizvodnjo in trženje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 103. Boštjan Rozman: Odvodnja padavinskih voda v Dravograjski cesti : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 104. Aleš Fink: Projekt postavitve jeklene konstrukcije hangarja za letala : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 105. Matej Krajnc: Upravičenost uvajanja Asic tehnologije v krmilno regulacijske elemente malih gospodinjskih aparatov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 106. Boštjan Petelin: Projekt avtomatske vagonske polnilnice : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 107. Petra Žiher Sok: Optimiranje sestave betonov ter zmrzlinsko obstojnih betonov glede na transportne pogoje : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 108. Matjaž Knez: Telekomunikacijska družba in vrednostna analiza komutacijskega sistema Centreks : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 109. Matej Kosaber: Izgradnja informacijskega sistema za podporo logističnim procesom toka blaga : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 110. Aleš Gašparič: Klimatizacija trgovskega objekta v mediteranskem podnebju : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 111. Matjaž Kamenik: Racionalizacija proizvodnje jamske mehanizacije v Premogovniku Velenje : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 112. Rok Rudolf: Izboljšanje organizacije proizvodnje, s pomočjo sistema hitre menjave orodij "SMED" : diplomsko delo univerzitetnega študija
 113. Matej Vajdič: Plinski absorbcijski hladilni agregat : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 114. Ljudevita Hauc: Projekt razvoja izdelkov kot pogoj za doseganje višje konkurenčnosti : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 115. Igor Želj: Projekt avtomatizacije procesa pakiranja črnilnih vložkov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 116. Mitja Dvornik: Idejna zasnova in ocena ekonomske upravičenosti novogradnje poslovno-stanovanjskega objekta Upravljalček : diplomska naloga [univerzitetnega študijskega programa]
 117. Matjaž Madžarac: Izvedba spremembe oštevilčenja telefonskega omrežja v Telekomu Slovenija : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 118. Peter Osterveršnik: Krmiljenje in kontrola naprav v objektih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 119. Marko Vaupotič: Univerzalni mikrokrmilniški sistem za zajemanje podatkov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 120. Matjaž Bajc: Projekt robotske celice za MAG varjenje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 121. Mihael Bračun: Stanje in potrebe na področju avtomatizacije v Sloveniji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 122. Gorazd Golob: Izdelava referenčnega modela za podporo upravljanja in vodenja IT projektov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 123. Vladimir Pogač: Reorganizacija načrtovanja in vodenja naročniške proizvodnje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 124. Gregor Domajnko: WAP - protokol brezžične komunikacije s projektom izdelave WAP strani : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 125. Urška Dolinšek: Planiranje organizacije gradbišča : (na primeru gradnje soteske Mostec)
 126. Jernej Hudej: NT terminali v sistemih vodenja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 127. Gregor Pučnik: Projekt uvedbe in uporaba CAD/CAM sistema v orodjarstvu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 128. Andrej Korak: Optimizacija podatkovnega omrežja na primeru prizidka EPF Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 129. Tomislav Klančnik: Sistemi inteligentnih zgradb : diplomska naloga univerzitetnege študijskega programa
 130. Andraž Aber: Postavitev proizvodne linije za izdelavo poliuretanskih izdelkov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 131. Rajko Šrimpf: Ocena znižanja življenjske dobe vsled kavitacije v radialni črpalki : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 132. Damjan Klasinc: Projektni informacijski sistem na podlagi ISO standardov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 133. Borut Kaluža: Analiza obratovalnih karakteristik radialnih črpalk posameznih proizvajalcev glede na ceno : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 134. Boris Banfi: Razvoj programske opreme za vodenje procesov klimatizacije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 135. Petja Pižmoht: Razvoj izdelkov v razmerah integriranega proizvodnega procesnega inženiringa s poudarkom na optimizaciji montaže : diplomsko delo
 136. Sandi Šarman: Programabilna varnostna krmilja : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 137. Vojko Cafuta: Povezava avtomatiziranih in robotiziranih podprocesov proizvodnje sanitarnih armatur v MNM d.d. - Armal : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 138. Aljoša Doberšek: Upravljanje in nadzor inteligentne hiše : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 139. Matej Kop: Vmesnik za povezavo USB naprave na daljavo : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 140. Zmago Bombek: Avtomatski izklop stikala ob okvari v električnem vodu : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 141. Stašo Kržan: Projekt razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 142. Domen Golob: Merilnik pospeška : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 143. Tine Marčič: Tehnična in ekonomska analiza meritev trifaznih asinhronskih motorjev : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 144. Zdenko Švab: Avtomatizacija toplotnega izmenjevalnika : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 145. Roman Kolenko: Modeliranje sočasne proizvodnje električne energije in toplote s programskim orodjem Gatecycle : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 146. Sebastijan Holc: Uvajanje vodenja prodajno-gradbenih projektov v podjetje SGP Konstruktor : diplomsko delo
 147. Damir Ferenc: Načrtovanje proizvodnega procesa s poudarkom na smotrni razmestitvi delovnih mest in urejenem toku materiala : diplomsko delo
 148. Matej Roškar: Projekt zagon podjetja za prodor na hrvaško tržišče : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 149. Bojan Gojkošek: Razvoj VERTOHIP - garaže : diplomsko delo
 150. Boštjan Vaupotič: Razvoj in konstrukcija reklamne table : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 151. Klemen Rožič: Ocena primernosti zasnove avtomatskega visokoregalnega skladišča : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 152. Janko Omerzu: Sprejemljivostni preizkus varovalk po normativih za jedrsko varnost : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 153. Bojan Pišek: Projekt nadzora porabe plina, vode in zraka : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 154. Marko Hebar: Regulacija temperature, pH vrednosti in vsebnosti klora v bazenskih vodah : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 155. Boštjan Žibert: Zanesljivost proizvodne opreme v podjetju Revoz d.d. : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 156. Branko Ristivojević: Idejni, oblikovni in tehnološki razvoj novega izdelka : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 157. Branko Mlinarič: Energetska, ekonomska in ekološka upravičenost uporabe majhne vetrne turbine : diplomsko delo
 158. Alen Lorenčič: Projekt postavitve in priprave proizvodne linije za izdelavo pločevinastega ogrodja pri montažnih bazenih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 159. Gregor Vedenik: Razvoj industrijskih grozdov s praktičnim prikazom na primeru grozda Plasttehnika : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 160. Boris Balantič: Projekt uvajanja novih cevnih radiatorjev v podjetju Varis Lendava, d.d. : diplomsko delo
 161. Alojzij Osvald: Razvoj simulacijskega orodja za ekonomsko analizo raziskovalnih projektov 6. okvirnega programa EU : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 162. Jure Šacer: Prenova informacijskega sistema v podjetju Avto Celje d.d. : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 163. Matjaž Nemanič: Pogoji za uspešno gradnjo za trg v gradbeništvu : diplomsko delo
 164. Dejan Ferlin: Analiza sistema naročila in dostave stiroporne embalaže v podjetju Gorenje d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 165. Tadej Kunčnik: Uvajanje montažne linije tečaja vrat pečice štedilnika : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 166. Uroš Ribič: Projekt razvoja programske opreme za sistem enosmernega elektronskega bremena : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 167. Matej Kelenc: Tehnični in ekonomski vidik odpravljanja motenj v delovanju sistema štetja osi : diplomska naloga univerzietenega študijskega programa
 168. Egon Hriberšek: Projekt organizacije gradbišča in možnosti racionalizacije gradbeno obrtniških del na objektu "Dom za starejše, Vukovski dol" : diplomsko delo
 169. Uroš Skodič: Uporaba GNU / Linux-a v vgrajenih sistemih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 170. Leon Zupanič: Projekt izdelave dvigal v stanovanjskih objektih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 171. Boštjan Marzidovšek: Projekt avtomatizacije procesa zlaganja vreč peska : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 172. Bojan Zdolšek: Projekt racionalnega pretoka materiala v podjetju Tajfun, d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 173. Davorin Lešnik: Ocenitev problema sedimentacije zemljin v akumulacijskem jezeru Črpalne hidroelektrarne Kozjak : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 174. Andrej Mlakar: Izgradnja projektnega informacijskega sistema na primeru Kraški zidar d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 175. Gregor Voh: Poslovni načrt uvajanja novega ponudnika kmetijske mehanizacije na trg Slovenije ter postavitev prodajne in servisne mreže : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 176. Smiljan Kramberger: Smotrnost in ekonomska upravičenost investicije v pasivno zgradbo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (3)

 1. Anton Hauc, Majda Bastič, Lidia Jurše, Mirko Pšunder: Model for optimal project portfolio for the construction of railway infrastructure on corridors V and X
 2. GING
 3. GING : [interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici