| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (3)

 1. Matej Vogrinčič: Organizacija, delovanje in usposabljanje specialnih policijskih enot po svetu
 2. Sergeja Štiberc: Usposobljenost policistov za delo z gluhimi in naglušnimi osebami v Mariboru
 3. Tilen Kopše: Borilne veščine in psihofizična pripravljenost policistov v slovenski policiji

Diplomska dela (150)

 1. Marko Ravbar: Primerjava pogojev za uporabo prisilnih sredstev med policijo, vojsko, varnostniki, carinskimi uslužbenci in občinskimi redarji
 2. Domen Božič: Uniformirane civilne interesne skupine
 3. Rok Balažič: Vstopanje v objekt na višini in uporaba helikopterja v specialni enoti policije
 4. Mitja Potočnik: Varovanje najvišjih predstavnikov Republike Slovenije in prenos ter uporaba strelnega orožja pri delu varnostnikov CVZ v Sloveniji in v tujini
 5. Mineja Vršič: Napadi na pravosodne policiste
 6. Janja Lampič: Reševanje kriznih situacij s pomočjo policijskih pogajalcev
 7. Nik Arnšek: Organizacija in delo ostrostrelcev v policiji
 8. Anže Levec: Usposabljanje specialnih policijskih enot - primerjava s tujino
 9. Žan Hliš: Vstop v tuje stanovanje in druge prostore kot pooblastilo policije
 10. Sara Marija Loparič: Iskanje pogrešanih mladoletnih oseb
 11. Jan Terčič: Primerjava testov motoričnih sposobnosti slovenske policije z republikami nekdanje Jugoslavije
 12. Sašo Lavrenčič: Uniforma slovenskega policista smučarja
 13. Lara Tekavc: Reakcijski čas v slovenski policiji
 14. Kaja Knavs: Motivacija in zadovoljstvo pri delu zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije
 15. Nicole Ivanič Janičić: Primerjava nacionalne poklicne kvalifikacije vojaka in policista v smislu 37. a člena Zakona o obrambi
 16. Kiara Ropoša: Pregled uporabe električnega paralizatorja kot prisilno sredstvo policije v državah Evropske unije
 17. Rok Mastnak: Nesreče z lovskim orožjem pri izvajanju lova - študij primera
 18. Ana Petrušić: Iskanje pogrešanih oseb v Sloveniji
 19. Neli Stanisavljević: Turizem in prostitucija
 20. Gašper Nared: Zaznava in evidentiranje kaznivega dejanja nezakonitega lova v lovsko informacijskem sistemu Lisjak
 21. Tadej Slapnik: Odnosi in vodenje kot dejavnik vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v policiji
 22. Erik Fras: Varnost pri organizaciji in izvedbi absolventskega izleta Zakintos
 23. Luka Danijel: Huliganstvo na nogometnih tekmah v Veliki Britaniji
 24. Peter Užmah: Pomoč žrtvi nasilja v družini
 25. Matjaž Horvat: Vloga, pomen in razvoj preventive, kot segmenta policijskega dela na temelju projekta "javna varnost"
 26. Denis Rejc: Vzroki za tragedijo na stadionu Hillsborough: študija primera
 27. Urška Vedlin: Policija - navijači, varnost na športnih prireditvah
 28. Lea Andric: Vpliv motivacije in zadovoljstva na obseg prodaje trgovskega blaga na bencinskih servisih Petrol d. d. na Koroškem
 29. Marko Hriberšek: Problematika ukrepanja slovenske policije v gorah na podlagi podatkov za obdobje 2013-2017
 30. Dragan Milutinović: Primerjava pooblastil lovskega in ribiškega čuvaja ter naravovarstvenega nadzornika
 31. Žan Pekolj: Primerjava testov motoričnih sposobnosti slovenske policije s tujimi
 32. Aljaž Mikl: Policijski postopki z mladoletniki
 33. Žan Hižman: Vpliv borilnih športov v varovanju
 34. Tjaša Tušar: Zadovoljstvo krajanov Idrije s prometno varnostjo in ukrepi policije
 35. Alen Breznik: Varnost in varovanje na nogometnih tekmah, organiziranih s strani NZS in UEFA na stadionu Ljudski vrt
 36. Simon Jere: Intervencija policije v družinskih sporih in nasilju
 37. Boštjan Kragelj: Pirotehnični izdelki - varnostno tveganje
 38. Sara Ajdnik: Fizična pripravljenost policista v primerjavi s fizično pripravljenostjo vojaka
 39. Marcel Ornik: Preventivno delo in ukrepi policije na področju uporabe pirotehničnih izdelkov v času božično-novoletnih praznikov
 40. Doroteja Marič: Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste v letih od 2010 do 2015
 41. Nastja Kokol: Pravice oseb na prestajanju zaporne kazni
 42. Marsha Risman Kalan: Primerjava uporabe službenih psov v policiji in vojski
 43. Elvis Hamulič: Učeča se organizacija - Lovska zveza Slovenije
 44. Urška Tkalčič: Uvedba teleskopske palice in tonfe v policijo - vpliv na število uporab palice kot prisilnega sredstva
 45. Jan Marolt: Lovsko čuvajska [!] služba - primerjava z ureditvijo v državah EU
 46. Lojze Lazar: Problematika ilegalnih migracij in ukrepi policije zoper njih v Republiki Sloveniji
 47. Matej Makoter: Slovenska policija in prisilno ustavljanje plovil
 48. Urban Javornik: Kako izboljšati varnostni nadzor na nogometnih športnih prireditvah v Sloveniji
 49. Katja Tominec: Atentati na ameriške predsednike in razvoj varovanja varovanih oseb
 50. Mišel Jež: Digitalni dokazi v kazenskem postopku
 51. Edin Imamović: Islam in varnost
 52. Tadeja Mesarič: Medvrstniško nasilje v osnovnih šolah - primerjava med OŠ Bogojina in OŠ Murska Sobota
 53. Claudia Bradač: Iskanje pogrešanih oseb v Sloveniji
 54. Danijela Šebjanič: Družinsko nasilje na območju Policijske uprave Murska Sobota v letih 2005-2015
 55. Ana Marija Šućur: Vpliv korupcije na stanje varnosti in zdravja pri delu v delovnem okolju
 56. Katarina Gros: Ukrepi za zmanjševanje kaznivih dejanj napadov na policiste - primerjava med Slovenijo in ZDA
 57. Jasminka Zarifović: Mladoletniki kot storilci kaznivih dejanj umorov svojih staršev
 58. Aleš Mohorčič: Zadovoljstvo lovskih čuvajev z delom v lovski družini
 59. Matjaž Berkopec: Posebna policijska enota in soočenje z migrantsko krizo
 60. Suzana Golubović: Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste v letih od 2008 do 2015
 61. Benjamin Lah: Poškodbe policistov - ukrepi za zmanjšanje
 62. Nina Sotlar: Javno mnenje o vladnih in nevladnih organizacij[ah] za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
 63. Simona Kotnik: Ukrepi tujih policij za zmanjšanje napadov na policiste - primerjava med Slovenijo in Hrvaško
 64. Sašo Zidar: Nasilje v družini na območju policijske uprave Maribor med leti 2010 in 2014
 65. Katja Špec: Primerjava posledic uporabe strelnega orožja policistov v Sloveniji in v ZDA
 66. Anej Nemec: Ukrepi držav zoper uporabo brezpilotnih letal - dronov pri varovanju oseb in objektov (uporaba ptic ujed, laserskega orožja ter mreže)
 67. Anita Pančor: Preventivne naloge policije na področju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost
 68. Andreja Gvardjančič: (Pre)zadolženost uslužbencev policije kot varnostno tveganje
 69. Marko Prah: Primerjava odnosa in zaupanja v policijsko dejavnost s strani javnosti v Sloveniji in Veliki Britaniji s primerjanjem zgodovinskega razvoja policije
 70. Gregor Škerlak: Ocenjevanje zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev v policiji
 71. Simon Sukič: Prisilno ustavljanje enoslednih vozil kot uporaba prisilnih sredstev
 72. Saša Kroflič: Pomen in vloga slovenskega lovstva v očeh javnosti
 73. Sergej Pučnik: Uporaba ostrostrelne puške kalibra 12,7 mm v Slovenski vojski
 74. Matjaž Virant: Vzroki za odhode iz slovenske policije
 75. Tadeja Senekovič: Samomorilnost med mladimi v Sloveniji
 76. Jera Valič: Uporaba policijske konjenice v Sloveniji
 77. Blaž Zupančič: Načini obstrukcije poligrafskega testiranja
 78. Sergeja Štiberc: Analiza uporabe službenih psov v slovenski policiji med letom 2003 in 2013
 79. Doroteja Kotnik: Intervencije v družinskih sporih z vidika občutljivosti postopka
 80. Katja Trpinc: Primerjava čustvene inteligence med policisti in državljani
 81. Polonca Planinšič: Analiza amok situacij
 82. Roman Marčun: Organizacijski model nadzora tovornega prometa in tehtanje tovornih vozil v gibanju
 83. Živa Gašperšič: Usposabljanje in izpopolnjevanje pripadnikov slovenske Specialne enote ter primerjava z avtrijsko Specialno enoto EKO Cobra
 84. Anja Kotnik: Krizno komuniciranje policistov pri intervenciji v družini : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 85. Boštjan Lipej: Začasna omejitev gibanja v policijskem postopku : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 86. Jože Schonveter: Varovanje javnih shodov in prireditev - uporaba službenega psa za protibombne preglede : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 87. Tina Prosen: Vpliv videonadzora v mestih na občutek varnosti prebivalcev in obiskovalcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 88. Aleksander Brezočnik: Razlika med nalogami in pooblastili policije po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in nalogami in pooblastili inšpekcijskih služb po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 89. Gregor Gologranc: Slovenska policija - zaščitniki ljudstva ali posameznikov? : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 90. Peter Kovačič: Zagotavljanje prič pri osebnih in hišnih preiskavah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 91. Maja Gaber: Mnenje osnovnih šol o uspešnosti projekta "Policist Leon svetuje" : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 92. Gregor Cerar: Razlika v ukrepanju policije pri zajetju talcev in amok situacijah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 93. Lea Potočnik: Organizacijski model sodelovanja Centra za socialno delo Žalec in Policijske postaje Žalec : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 94. Tadej Križman: Varovanje predstavnika izvršilne oblasti v Sloveniji in Združenih državah Amerike - primerjava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 95. Zdravko Nedelko: Prepoved udeležbe na športnih prireditvah po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 96. Katja Schiulaz: Organizacijski model zagotavljanja varnosti Luke Koper, d. d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 97. Klavdija Trnovšek: Priprava na odhod in vrnitev iz mirovnih operacij v vojski in policiji - primerjava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 98. Samo Pörš: Nasilje nad profesorji v srednjih šolah v Prekmurju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 99. Gorazd Nemanič: Organizacijski model obravnavanja pritožb zoper policijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 100. Jan Tanko: Pritožbe nad policisti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 101. Sergeja Koren: Postopki policije v luči Varuha človekovih pravic : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 102. Jernej Medik: Ukrepi lovske inšpekcije in policije na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 103. Dragana Stanisavljević: Preventiva pred zasvojenostjo drog : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 104. Doris Horvat: Preverjanje zakonitosti in strokovnosti uporab prisilnih sredstev varnostnikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 105. Boštjan Zemljič: Vpliv opreme policistov na njihovo varnost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 106. Matej Klampfer: Ocene in stališča ravnateljev in učiteljev do dela policije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 107. Tadej Glavač: Samomori med srednješolci na območju Prekmurja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 108. Erika Huš: Usposobljenost policistov za obravnavanje ali reševanje sporov v družinski skupnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 109. Gregor Brezovar: Načini napadov na policiste na območju Policijske uprave Novo mesto : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 110. Rok Cuder: Ukrepanje policije v amok situaciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 111. Tilen Kopše: Uspešnost iskanja ukradenih vozil pri patruljiranju : diplomsko delo
 112. Rok Naveršnik: Nasilje nad ženskami in otroki na območju PU Maribor med leti 2006 in 2009 : diplomsko delo
 113. Petra Feldin: Vrstniško nasilje na osnovnih šolah v mestu Celju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 114. Božidar Bilić: Skrb za storilca družinskega nasilja : diplomsko delo
 115. Iztok Satler: Vloga Slovenske vojske na Kosovu : diplomsko delo
 116. Katja Planinšec: Primerjava pooblastil policistov in varnostnih služb : diplomsko delo
 117. Slavko Mlakar: Čezmejno policijsko sodelovanje policijskih postaj : diplomsko delo
 118. Mija Levičar: Nasilje med zaporniki v času prestajanja zaporne kazni : diplomsko delo
 119. Simon Belšak: Ukrep prepovedi približevanja kot možna kršitev človekovih pravic : diplomsko delo
 120. Renato Kropec: Delovanje operativno komunikacijskega centra in odzivnost policije : diplomsko delo
 121. Anita Stepan: Vrstniško nasilje na osnovni šoli v Novem mestu : diplomsko delo
 122. Andreja Lamovec: Nasilje v družini in interveniranje policije : diplomsko delo
 123. Teja Kastelic: Žrtve lastnega orožja - ukrepi za zmanjšanje napadov na policiste, na primeru ZDA : diplomsko delo
 124. Roman Belej: Nadzor nad izvajanjem hišnega zapora : diplomsko delo
 125. Aleš Klemenčič: Intervencija policistov v družinskem sporu in nasilju - model ukrepanja policije : diplomsko delo
 126. Željana Mršić: Kršitve človekovih pravic v postopkih s policijo : diplomsko delo
 127. Andreja Horvat: Vrstniško nasilje na osnovni šoli Puconci : diplomsko delo
 128. Lucijan Cverlin: Samomori med policisti - primerjava z vojaki : diplomsko delo
 129. Manja Konkolič: Primerjava pooblastil varnostnikov in policije - varovanje javnih prireditev : diplomsko delo
 130. Lidija Nemec: Postopek policije pri iskanju pogrešanih otrok : diplomsko delo
 131. Meta Miklavc: Ukrepi slovenske policije pri preprečevanju prehodov čez državno mejo s ponarejenimi potnimi listinami : diplomsko delo
 132. Bogdan Manfreda: Primerjalna analiza pooblastil zasebno varnostnih služb in mestne redarske službe v Mariboru : diplomsko delo
 133. Sandra Novak: Identifikacija neznanih trupel : diplomsko delo
 134. Anja Komat: Uporaba poligrafa v policijskih postopki[h] : diplomsko delo
 135. Rok Cvetko: Interveniranja policije v romskem naselju - analiza primera : diplomsko delo
 136. Primož Meško: Nemotorizirani načini varovanja zelene meje : diplomsko delo
 137. Marjan Berglez: Uporaba prisilnega sredstva po ukazu policijskega vodje : diplomsko delo
 138. Kleopatra Gabrič: Pooblastila lovskega čuvaja : diplomsko delo
 139. Jasna Litrop Mulec: Policijska intervencija in policistke : diplomsko delo
 140. Deni Šuligoj: Nasilje na Osnovni šoli Šturje Ajdovščina : diplomsko delo
 141. Tanja Kušenić: Nasilje v Osnovni šoli Mladika Ptuj : diplomsko delo
 142. Barbara Flajšman: Analiza napadov na policiste 2007/2008 : diplomsko delo
 143. Iva Budja: Iskanje pogrešanih oseb : diplomsko delo
 144. Polona Štromajer: Zavrnitev vstopa na letališkem mejnem prehodu : diplomsko delo
 145. Mirko Mikl: Organizacijska klima na Policijski upravi Slovenj Gradec : diplomsko delo
 146. Boštjan Anžič: Razlika med vojaškim in policijskim ostrostrelcem : diplomsko delo
 147. Aleksander Košarac: Ataše v slovenski policiji : diplomsko delo
 148. Miran Klemen: Vloga operativno-komunikacijskega centra policijske uprave in policije pri obravnavanju nasilja v družini : diplomsko delo
 149. Uroš Rožman: Mnenje policistov o ustreznosti in uporabnosti električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v policiji : diplomsko delo
 150. Miran Šadl: Uporaba zaključnega strela policijskega ostrostrelca : diplomsko delo

Druga dela (3)

 1. Srečko Krope, Vladimir Ilić: Assaults on police officers in Slovenia between 2007 and 2017
 2. Srečko Krope, Vladimir Ilić: Uporaba prisilnih sredstev v slovenski policiji za obdobje 2008-2016
 3. Srečko Krope, Dragan Milutinović: Primerjava pooblastil lovskega in ribiškega čuvaja ter naravovarstvenega nadzornika
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici