| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Nataša Šuman: Priprava in gradnja objektov v gradbenih podjetjih s poudarkom na konceptu reinženiringa : doktorska disertacija

Magistrska dela (7)

 1. Tomaž Goričan: Uporabnost BIM pristopa od projektanta do izvajalca s programskima opremama Allplan in Bexel Manager na primeru viadukta Pesnica
 2. Darko Kranjc: PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO NA JAVNO NAROČILO GRADBENEGA PROJEKTA
 3. Tomaž Šoštarič: TEHNOLOŠKI IN EKONOMSKI VIDIK GRADNJE PANELNE MONTAŽNE NIZKOENERGIJSKE HIŠE
 4. Jasmina Kevrić: NAČINI SKLEPANJA GRADBENE POGODBE
 5. Srebrenko Grbić: OBLIKOVANJE STRATEGIJE UVEDBE GRADBENE DEJAVNOSTI ZNOTRAJ SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE
 6. Peter Jugovic: VLOGA VODJE GRADBENEGA PROJEKTA V POSAMEZNIH FAZAH PROCESA GRADITVE
 7. Gordana Krasić: ANALIZA STROŠKOV IN ANALIZA USPEHA GRADNJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Diplomska dela (70)

 1. Matic Diklič: Sodobno komunikacijsko orodje kot podpora pri vodenju gradbenega projekta Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje
 2. Matej Županec: Primerjava izračuna prostornine izkopa gradbene jame po klasični in sodobni metodi ter stroškovna in časovna analiza
 3. Nastja Ozvatič: Primerjava količine armature in ponudbenih cen za različne objekte
 4. Ana Mastnak: EKONOMSKA IN ČASOVNA ANALIZA DVEH RAZLIČNIH VRST OBNOV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
 5. Lovro Žveglič: VREDNOTENJE STANOVANJ ZA POTREBE ZAVAROVANJA IN VLOGA STROKOVNJAKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA V ZAVAROVALNIŠTVU
 6. Saša Sobočan: Primerjava osnovnega in sedanjega popisa del sanacije brežin Blaguškega jezera
 7. Mitja Štefanič: Tehnološka in ekonomska primerjava toplotnih ovojev za tradicionalno in montažno grajeno enostanovanjsko stavbo
 8. Gregor Mlakar: TEHNOLOŠKA IN EKONOMSKA PRIMERJAVA TOPLOTNEGA OVOJA POSLOVNO TRGOVSKE STAVBE
 9. Simon Fleisinger: MANAGEMENT CELOVITEGA UPRAVLJANJA STAVB
 10. Luka Lošdorfer: ORGANIZACIJA DELA V KOMERCIALNEM SEKTORJU GRADBENEGA PODJETJA
 11. Jože Dolenc: Celovita zasnova projekta vzdrževalnih del s prikazom na primeru večstanovanjske stavbe v Mariboru
 12. Žan Pušnik: PRIMERJAVA RAVNE STREHE Z VGRAJENIMI BITUMENSKIMI TRAKOVI IN PVC FOLIJO Z UPORABO VREDNOSTNE ANALIZE
 13. Igor Hrauski: OPIS POSTOPKA IZDELAVE KALKULACIJSKEGA ELABORATA ZA JAVNA NAROČILA V MALEM GRADBENEM PODJETJU IN PRAKTIČNI PRIMER
 14. Vesna Lešič: Predaja v uporabo in upravljanje stanovanjsko-poslovne stavbe
 15. Tomaž Žnuderl: Aplikacija metodologije določanja ponudbenih cen za stanovanja
 16. Matjaž Godec: Ocenjevanje ekonomičnosti projektnih rešitev poslovno-stanovanjskih objektov
 17. Klemen Podkrajšek: TEHNIČNI IN EKONOMSKI VIDIK GRADNJE HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE
 18. Denis Dobranić: Oblikovanje in primerjava predračunov za gradnjo gasilskega doma v Radljah ob Dravi
 19. Alenka Pogačar: POTREBNA DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV MALE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE IN VREDNOSTNA ANALIZA
 20. Tanja Uranjek: Vrednostna analiza sanacijskih predlogov posedanja ceste
 21. Maša Rožej: Energetska sanacija enodružinske hiše - ekonomski vidik
 22. Gašper Lužnic: POPIS DEL, PREDIZMERE IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA GRADBENA DELA STANOVANJSKE HIŠE
 23. Žiga Polanec: Projekt ustanovitve lesnoobdelovalnega podjetja
 24. Rok Močnik: ENERGETSKA IZKAZNICA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OVOJA STAVBE TER INSTRUMENTI MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA
 25. Simona Strašek: EKONOMIČNOST IZBORA IZVAJALCA ZA GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN GRADBENA POGODBA
 26. Tanja Gril Leskovšek: INVESTICIJSKA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKT ŠTUDENTSKEGA DOMA V LJUBLJANI
 27. Jožica Kuzma: INTERNI NADZOR IZVAJALCA NAD GRADNJO GRADBENIH OBJEKTOV
 28. Martin Polajžer: POSTOPEK IN ORGANIZIRANOST PRIPRAVE PONUDBE ZA GRADNJO OBJEKTA NAROČNIKA KS LAPORJE
 29. Nejc Pikl: PRIKAZ DOKUMENTACIJE IN POTEKA PROCESA GRADITVE NA PROJEKTU PRENOVE IN DOZIDAVE TRGOVINE TABOR
 30. Maja Vogrin: PLAN IZVEDBE GRADBENEGA PROJEKTA KOT OSNOVA ZA USPEŠNO VODENJE
 31. Izidor Pupić: POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJ IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST GRADNJE SONČNE ELEKTRARNE INŠTALIRANE MOČI 10 KW V REBUBLIKI HRVAŠKI
 32. Tomaž Jazbec: ORGANIZACIJA GRADBENEGA PODJETJA JAZBEC D.O.O. IN PRIPRAVA GRADBIŠČA PRI REKONSTRUKCIJI HE DRAVOGRAD
 33. Rasto Bejakovič: EKONOMSKI VIDIK GRADNJE NIZKOENERGIJSKE IN PASIVNE HIŠE
 34. Jernej Stojnšek: Ocenjevanje ekonomičnosti malih bioloških čistilnih naprav z vrednostno analizo
 35. Barbara Tomše: TEHNIČNO-VARNOSTNI VIDIK IN UPRAVIČENOST IZGRADNJE POVEZOVALNEGA TRAKTA MED INDUSTRIJSKIMA HALAMA
 36. David Majcen: Potrebna dovoljenja in ekonomska upravičenost gradnje sončnih elektrarn
 37. Matjaž Godec: Ocenjevanje ekonomičnosti projektnih rešitev poslovno-stanovanjskih objektov
 38. Jožica Šadl: IDEJNA ZASNOVA IN IDEJNI PROJEKT KOT OSNOVA EKONOMIČNE GRADNJE
 39. Tina Kolar: TERMINSKI PLAN GRADNJE OBJEKTA KOT OSNOVA ZA USPEŠNO VODENJE
 40. Nina Pelc: VREDNOSTNA ANALIZA HIDROIZOLACIJSKIH MATERIALOV TOPLIH RAVNIH STREH NASUTIH S PRODCEM
 41. Stanko Pacek: PRIMERJAVA NORMATIVOV Z REALIZIRANIM DELOM NA GRADBIŠČU, TER OBLIKOVANJE LASTNIH NORMATIVOV PODJETJA
 42. Simon Vincek: GRADBENO-FIZIKALNA IN EKONOMSKA PRIMERJAVA KLASIČNE IN NARAVNE GRADNJE
 43. Janja Piko: VIRI FINANCIRANJA IN POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA GRADENJ
 44. Tomaž Žnuderl: Aplikacija metodologije določanja ponudbenih cen za stanovanja
 45. Dejvid Kšela: TRŽENJE OPEČNIH HIŠ V SLOVENIJI
 46. Urška Hribernik: PRIPRAVA PONUDB IN PRODAJA GRADBENIH OBJEKTOV IN STORITEV
 47. Mateja Robnik: VREDNOSTNA ANALIZA TOPLOTNOIZOLACIJSKIH MATERIALOV
 48. Denis Slanič: EKONOMSKI IN TEHNIČNI VIDIK ENERGETSKE SANACIJE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V KAMNICI
 49. Nataša Fras: TEHNIČNI IN EKONOMSKI VIDIKI PRENOVE VEČSTANOVANJSKE HIŠE V SKLADU S PURES-OM
 50. Kaja Lainšček: PROJEKT OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE ENOSTANOVANJSKE STAVBE DOLENCI 13 A
 51. Uroš Vodušek: PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA "Ureditev križišča Terme Zreče"
 52. Borut Skornšek: ADMINISTRACIJA GRADBENIH PROJEKTOV: STANJE V PRAKSI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
 53. Danijela Brglez: ZASNOVA GRADITVE VODOVODNEGA SISTEMA
 54. Sandra Pandža: POPIS, PREDIZMERE IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA GRADBENA DELA STANOVANJSKE HIŠE
 55. Gregor Čas: INVESTICIJSKI PROJEKT GRADNJE ZA TRG
 56. Nuša Vengust: PROUČITEV TEHNOLOGIJE GRAJENJA NA OBJEKTU TRGOVSKI CENTER VELENJE
 57. Dejan Ramšak: ARMIRANOBETONSKA MONTAŽNA GRADNJA OBJEKTA NA LITOSTROJSKI CESTI V LJUBLJANI
 58. Matjaž Fras: ČASOVNA ANALIZA PROIZVODNJE STEN V PODJETJU KAGER HIŠA d.o.o.
 59. Sebastjan Balažic: SANACIJA IN PRIZIDAVA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA
 60. Elvisa Taletović: IZGRADNJA ŽELEZNIŠKEGA PODVOZA Z UPORABO TEHNOLOGIJE POTISKANJA
 61. Anja Hočevar: UPORABA RAZLIČNIH SISTEMOV OPAŽEVANJA NA PRIMERU STOLPNICE S1 V STANOVANJSKEM NASELJU MARIBORSKA METROPOLA - BETNAVSKI PARK
 62. Primož Rejec: PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA ZA POSLOVNO STAVBO RAIFFEISEN BANKE
 63. Srdjan Brković: GRADBENE POGODBE PO FIDIC IN NEPOSREDNA PRIPRAVA NA GRADNJO
 64. Rudi Trauner: TEHNOLOGIJA IZVEDBE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC SLIVNICA - DRAŽENCI, SKLP C
 65. Milena Šadl: IZVEDBA NADVOZA 4 - 4 NA AVTOCESTNEM ODSEKU BELTINCI - LENDAVA
 66. Rok Sušak: Sanacija stanovanjske hiše v Grajski vasi : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 67. Jaka Fišer: Primerjava tehnologije gradnje na nepomičnem odru s tehnologijo gradnje z narivanjem na primeru viaduktov Vodole II in III : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 68. Dušan Vukašinović: Tehnologija gradnje pristaniških objektov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 69. Nataša Šuman: Zasnova in upravičenost izgradnje prizidka osnovne šole Apače s športno dvorano : diplomsko delo
 70. Dušan Cmok: Izgradnja viadukta rondo z metodo postopnega narivanja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (7)

 1. Nataša Šuman: Zagotavljanje kakovosti in standardizacija
 2. Nataša Šuman: Vodenje gradbenih projektov
 3. Nataša Šuman, Zoran Pučko: Zaključno poročilo o rezultatih razvojno-raziskovalnega projekta operativno spremljanje gradnje z BIM pristopom
 4. Nataša Šuman, Mirko Pšunder: Zbirka vaj za ekonomiko in planiranje gradbene proizvodnje
 5. Nataša Šuman, Mirko Pšunder: Zbirka vaj za ekonomiko in planiranje gradbene proizvodnje
 6. Aleš Magdič, Danijel Rebolj, Nataša Šuman: Effective control of unanticipated on-site events : a pragmatic, human-oriented problem solving approach
 7. Nataša Šuman, Borut Skornšek: Vloga in pomen uvedbe administracije gradbenih projektov s podporo projektnega portala
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici