| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Nataša Šuman: Priprava in gradnja objektov v gradbenih podjetjih s poudarkom na konceptu reinženiringa : doktorska disertacija

Magistrska dela (7)

 1. Tomaž Goričan: Uporabnost BIM pristopa od projektanta do izvajalca s programskima opremama Allplan in Bexel Manager na primeru viadukta Pesnica
 2. Darko Kranjc: PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO NA JAVNO NAROČILO GRADBENEGA PROJEKTA
 3. Tomaž Šoštarič: TEHNOLOŠKI IN EKONOMSKI VIDIK GRADNJE PANELNE MONTAŽNE NIZKOENERGIJSKE HIŠE
 4. Jasmina Kevrić: NAČINI SKLEPANJA GRADBENE POGODBE
 5. Srebrenko Grbić: OBLIKOVANJE STRATEGIJE UVEDBE GRADBENE DEJAVNOSTI ZNOTRAJ SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE
 6. Peter Jugovic: VLOGA VODJE GRADBENEGA PROJEKTA V POSAMEZNIH FAZAH PROCESA GRADITVE
 7. Gordana Krasić: ANALIZA STROŠKOV IN ANALIZA USPEHA GRADNJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Diplomska dela (72)

 1. Stanko Tominc: Sprememba pogodbene cene v fazi gradnje objekta
 2. Kaja Pevec: Primerjava mehanskih lastnosti in vrednostna analiza bitumenskih hidroizolacij za trajnostno učinkovitost hidroizolacije ravnih streh
 3. Matic Diklič: Sodobno komunikacijsko orodje kot podpora pri vodenju gradbenega projekta Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje
 4. Matej Županec: Primerjava izračuna prostornine izkopa gradbene jame po klasični in sodobni metodi ter stroškovna in časovna analiza
 5. Nastja Ozvatič: Primerjava količine armature in ponudbenih cen za različne objekte
 6. Ana Mastnak: EKONOMSKA IN ČASOVNA ANALIZA DVEH RAZLIČNIH VRST OBNOV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
 7. Lovro Žveglič: VREDNOTENJE STANOVANJ ZA POTREBE ZAVAROVANJA IN VLOGA STROKOVNJAKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA V ZAVAROVALNIŠTVU
 8. Saša Sobočan: Primerjava osnovnega in sedanjega popisa del sanacije brežin Blaguškega jezera
 9. Mitja Štefanič: Tehnološka in ekonomska primerjava toplotnih ovojev za tradicionalno in montažno grajeno enostanovanjsko stavbo
 10. Gregor Mlakar: TEHNOLOŠKA IN EKONOMSKA PRIMERJAVA TOPLOTNEGA OVOJA POSLOVNO TRGOVSKE STAVBE
 11. Simon Fleisinger: MANAGEMENT CELOVITEGA UPRAVLJANJA STAVB
 12. Luka Lošdorfer: ORGANIZACIJA DELA V KOMERCIALNEM SEKTORJU GRADBENEGA PODJETJA
 13. Jože Dolenc: Celovita zasnova projekta vzdrževalnih del s prikazom na primeru večstanovanjske stavbe v Mariboru
 14. Žan Pušnik: PRIMERJAVA RAVNE STREHE Z VGRAJENIMI BITUMENSKIMI TRAKOVI IN PVC FOLIJO Z UPORABO VREDNOSTNE ANALIZE
 15. Igor Hrauski: OPIS POSTOPKA IZDELAVE KALKULACIJSKEGA ELABORATA ZA JAVNA NAROČILA V MALEM GRADBENEM PODJETJU IN PRAKTIČNI PRIMER
 16. Vesna Lešič: Predaja v uporabo in upravljanje stanovanjsko-poslovne stavbe
 17. Tomaž Žnuderl: Aplikacija metodologije določanja ponudbenih cen za stanovanja
 18. Matjaž Godec: Ocenjevanje ekonomičnosti projektnih rešitev poslovno-stanovanjskih objektov
 19. Klemen Podkrajšek: TEHNIČNI IN EKONOMSKI VIDIK GRADNJE HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE
 20. Denis Dobranić: Oblikovanje in primerjava predračunov za gradnjo gasilskega doma v Radljah ob Dravi
 21. Alenka Pogačar: POTREBNA DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV MALE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE IN VREDNOSTNA ANALIZA
 22. Tanja Uranjek: Vrednostna analiza sanacijskih predlogov posedanja ceste
 23. Maša Rožej: Energetska sanacija enodružinske hiše - ekonomski vidik
 24. Gašper Lužnic: POPIS DEL, PREDIZMERE IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA GRADBENA DELA STANOVANJSKE HIŠE
 25. Žiga Polanec: Projekt ustanovitve lesnoobdelovalnega podjetja
 26. Rok Močnik: ENERGETSKA IZKAZNICA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OVOJA STAVBE TER INSTRUMENTI MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA
 27. Simona Strašek: EKONOMIČNOST IZBORA IZVAJALCA ZA GRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN GRADBENA POGODBA
 28. Tanja Gril Leskovšek: INVESTICIJSKA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKT ŠTUDENTSKEGA DOMA V LJUBLJANI
 29. Jožica Kuzma: INTERNI NADZOR IZVAJALCA NAD GRADNJO GRADBENIH OBJEKTOV
 30. Martin Polajžer: POSTOPEK IN ORGANIZIRANOST PRIPRAVE PONUDBE ZA GRADNJO OBJEKTA NAROČNIKA KS LAPORJE
 31. Nejc Pikl: PRIKAZ DOKUMENTACIJE IN POTEKA PROCESA GRADITVE NA PROJEKTU PRENOVE IN DOZIDAVE TRGOVINE TABOR
 32. Maja Vogrin: PLAN IZVEDBE GRADBENEGA PROJEKTA KOT OSNOVA ZA USPEŠNO VODENJE
 33. Izidor Pupić: POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJ IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST GRADNJE SONČNE ELEKTRARNE INŠTALIRANE MOČI 10 KW V REBUBLIKI HRVAŠKI
 34. Tomaž Jazbec: ORGANIZACIJA GRADBENEGA PODJETJA JAZBEC D.O.O. IN PRIPRAVA GRADBIŠČA PRI REKONSTRUKCIJI HE DRAVOGRAD
 35. Rasto Bejakovič: EKONOMSKI VIDIK GRADNJE NIZKOENERGIJSKE IN PASIVNE HIŠE
 36. Jernej Stojnšek: Ocenjevanje ekonomičnosti malih bioloških čistilnih naprav z vrednostno analizo
 37. Barbara Tomše: TEHNIČNO-VARNOSTNI VIDIK IN UPRAVIČENOST IZGRADNJE POVEZOVALNEGA TRAKTA MED INDUSTRIJSKIMA HALAMA
 38. David Majcen: Potrebna dovoljenja in ekonomska upravičenost gradnje sončnih elektrarn
 39. Matjaž Godec: Ocenjevanje ekonomičnosti projektnih rešitev poslovno-stanovanjskih objektov
 40. Jožica Šadl: IDEJNA ZASNOVA IN IDEJNI PROJEKT KOT OSNOVA EKONOMIČNE GRADNJE
 41. Tina Kolar: TERMINSKI PLAN GRADNJE OBJEKTA KOT OSNOVA ZA USPEŠNO VODENJE
 42. Nina Pelc: VREDNOSTNA ANALIZA HIDROIZOLACIJSKIH MATERIALOV TOPLIH RAVNIH STREH NASUTIH S PRODCEM
 43. Stanko Pacek: PRIMERJAVA NORMATIVOV Z REALIZIRANIM DELOM NA GRADBIŠČU, TER OBLIKOVANJE LASTNIH NORMATIVOV PODJETJA
 44. Simon Vincek: GRADBENO-FIZIKALNA IN EKONOMSKA PRIMERJAVA KLASIČNE IN NARAVNE GRADNJE
 45. Janja Piko: VIRI FINANCIRANJA IN POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA GRADENJ
 46. Tomaž Žnuderl: Aplikacija metodologije določanja ponudbenih cen za stanovanja
 47. Dejvid Kšela: TRŽENJE OPEČNIH HIŠ V SLOVENIJI
 48. Urška Hribernik: PRIPRAVA PONUDB IN PRODAJA GRADBENIH OBJEKTOV IN STORITEV
 49. Mateja Robnik: VREDNOSTNA ANALIZA TOPLOTNOIZOLACIJSKIH MATERIALOV
 50. Denis Slanič: EKONOMSKI IN TEHNIČNI VIDIK ENERGETSKE SANACIJE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V KAMNICI
 51. Nataša Fras: TEHNIČNI IN EKONOMSKI VIDIKI PRENOVE VEČSTANOVANJSKE HIŠE V SKLADU S PURES-OM
 52. Kaja Lainšček: PROJEKT OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE ENOSTANOVANJSKE STAVBE DOLENCI 13 A
 53. Uroš Vodušek: PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA "Ureditev križišča Terme Zreče"
 54. Borut Skornšek: ADMINISTRACIJA GRADBENIH PROJEKTOV: STANJE V PRAKSI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
 55. Danijela Brglez: ZASNOVA GRADITVE VODOVODNEGA SISTEMA
 56. Sandra Pandža: POPIS, PREDIZMERE IN PONUDBENI PREDRAČUN ZA GRADBENA DELA STANOVANJSKE HIŠE
 57. Gregor Čas: INVESTICIJSKI PROJEKT GRADNJE ZA TRG
 58. Nuša Vengust: PROUČITEV TEHNOLOGIJE GRAJENJA NA OBJEKTU TRGOVSKI CENTER VELENJE
 59. Dejan Ramšak: ARMIRANOBETONSKA MONTAŽNA GRADNJA OBJEKTA NA LITOSTROJSKI CESTI V LJUBLJANI
 60. Matjaž Fras: ČASOVNA ANALIZA PROIZVODNJE STEN V PODJETJU KAGER HIŠA d.o.o.
 61. Sebastjan Balažic: SANACIJA IN PRIZIDAVA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA
 62. Elvisa Taletović: IZGRADNJA ŽELEZNIŠKEGA PODVOZA Z UPORABO TEHNOLOGIJE POTISKANJA
 63. Anja Hočevar: UPORABA RAZLIČNIH SISTEMOV OPAŽEVANJA NA PRIMERU STOLPNICE S1 V STANOVANJSKEM NASELJU MARIBORSKA METROPOLA - BETNAVSKI PARK
 64. Primož Rejec: PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA ZA POSLOVNO STAVBO RAIFFEISEN BANKE
 65. Srdjan Brković: GRADBENE POGODBE PO FIDIC IN NEPOSREDNA PRIPRAVA NA GRADNJO
 66. Rudi Trauner: TEHNOLOGIJA IZVEDBE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE NA AC SLIVNICA - DRAŽENCI, SKLP C
 67. Milena Šadl: IZVEDBA NADVOZA 4 - 4 NA AVTOCESTNEM ODSEKU BELTINCI - LENDAVA
 68. Rok Sušak: Sanacija stanovanjske hiše v Grajski vasi : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 69. Jaka Fišer: Primerjava tehnologije gradnje na nepomičnem odru s tehnologijo gradnje z narivanjem na primeru viaduktov Vodole II in III : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 70. Dušan Vukašinović: Tehnologija gradnje pristaniških objektov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 71. Nataša Šuman: Zasnova in upravičenost izgradnje prizidka osnovne šole Apače s športno dvorano : diplomsko delo
 72. Dušan Cmok: Izgradnja viadukta rondo z metodo postopnega narivanja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (7)

 1. Nataša Šuman: Zagotavljanje kakovosti in standardizacija
 2. Nataša Šuman: Vodenje gradbenih projektov
 3. Nataša Šuman, Zoran Pučko: Zaključno poročilo o rezultatih razvojno-raziskovalnega projekta operativno spremljanje gradnje z BIM pristopom
 4. Nataša Šuman, Mirko Pšunder: Zbirka vaj za ekonomiko in planiranje gradbene proizvodnje
 5. Nataša Šuman, Mirko Pšunder: Zbirka vaj za ekonomiko in planiranje gradbene proizvodnje
 6. Aleš Magdič, Danijel Rebolj, Nataša Šuman: Effective control of unanticipated on-site events : a pragmatic, human-oriented problem solving approach
 7. Nataša Šuman, Borut Skornšek: Vloga in pomen uvedbe administracije gradbenih projektov s podporo projektnega portala
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici