| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (25)

 1. Simon Erban: OGREVANJE IN KLIMATIZACIJA MONTAŽNE HIŠE
 2. Krista Lapuh Krulc: ENERGETSKA HIŠA ZGRAJENA IZ NARAVNIH MATERIALOV
 3. Marko Rifelj: NADZOR VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V INDUSTRIJI
 4. Renato Strojko: ENERGETSKI PRERAČUN OGREVANJA IN HLAJENJA STANOVANJSKE HIŠE
 5. Matej Lužnik: ZAMENJAVA VIRA OGREVANJA NA LOKACIJI JAVORNIK - ACRONI D.O.O.
 6. Franc Rosec: VZDRŽEVANJE TEHNOLOŠKIH NAPRAV V TE ŠOŠTANJ
 7. Primož Skledar: STRATEGIJA VZDRŽEVANJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ELEKTRO GORENJSKA
 8. Primož Mešiček: UČINKOVITA RABA ENERGIJE V STANOVANJSKI HIŠI
 9. Matjaž Ošlovnik: VZDRŽEVANJE KONTROLNIH RELEJEV
 10. Matej Kramer: RAZVOJ TERMOELEKTRIČNEGA GENERATORJA V KAVNIH AVTOMATIH
 11. Urška Novosel: OPTIMALNA IZRABA NIZKOENTALPIJSKE GEOTERMALNE ENERGIJE
 12. Boštjan Menhart: IZRAČUN TOPLOTNE BILANCE STANOVANJSKE HIŠE TER DOLOČITEV UKREPOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE
 13. Bojan Voglar: EKONOMSKA UPRAVIČENOST UPORABE VEČIH VIROV TOPLOTE ZA OGREVANJE STANOVANJSKEGA OBJEKTA IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE
 14. Ivo Peperko: OPTIMIZACIJA OBRATOVANJA TOPLOTNE ČRPALKE
 15. Ivana Tršelič: IZKORIŠČANJE ODPADNE TOPLOTE V HLADILNIH SISTEMIH
 16. Jure Oblak: NADZORNO KRMILNI SISTEMI TOPLARNE CELJE
 17. Bojan Kekec: CELOVITO OBVLADOVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI S PROUČITVIJO VARIANT ENERGETSKE IZRABE
 18. Igor Podbregar: UPORABA TOPLOTNIH ČRPALK V TEHNIKI SUŠENJA PERILA
 19. Robert Višček: CENTRALNO NADZORNI SISTEM NA HOTELSKEM OBJEKTU RIMSKE TERME
 20. Danijel Kure: NAČRTOVANJE UČINKOVITE IN KAKOVOSTNE SODOBNE RAZSVETLJAVE V STAVBAH
 21. Igor Franko: DINAMIČNI MODEL ABSORPCIJSKE HLADILNE NAPRAVE
 22. Dušan Strušnik: PRIMERJALNA ANALIZA DELOVANJA PARNEGA EJEKTORJA IN ELEKTRIČNE VAKUMSKE ČRPALKE TURBOAGREGATA
 23. Dalibor Petrinjak: ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRALNEGA STROJA
 24. Niko Vivod: TEHNOLOŠKA REŠITEV KONTROLNIH POSTOPKOV PRI PROIZVODNJI TOPLOTNIH ČRPALK
 25. Robert Špegel: PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA POSLOVNIH PROSTOROV

Diplomska dela (67)

 1. Tilen Varlec: UPORABA ADSORBCIJSKE TOPLOTNE ČRPALKE ZA HLAJENJE ENOSTANOVANJSKE HIŠE
 2. Jure Skok: PRIMERJAVA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI MED STIRLINGOVIM MOTORJEM IN FOTONAPETOSTNIMI MODULI
 3. Fikret Omerović: ZASNOVA ZBIRANJA METEORNIH VOD NA STAVBAH PODJETJA ESSOTECH
 4. Matjaž Vide: GRADNJA NIČLITRSKE HIŠE V SLOVENSKEM PROSTORU
 5. Miha Kužner: ZADOVOLJITEV ENERGETSKIH POTREB POSLOVNEGA OBJEKTA
 6. Dušan Jankovič: ENERGETSKA OBNOVA POČITNIŠKE HIŠE
 7. Matic Slatinek: OPTIMIZACIJA DALJINSKEGA OGREVANJA S POMOČJO PROGRAMA TERMIS
 8. Aleš Lekše: DVIG ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PREMOGOVNEGA KOTLA K4 V TOVARNI VIPAP
 9. Jure Iljaž: OGREVANJE STANOVANJSKE HIŠE S KOTLOM NA POLENA IN ZALOGOVNIKOM
 10. Andrej Kišek: TERMOENERGETSKI PRERAČUN DIMNIKA
 11. Aljaž Knavs: HLAJENJE OBJEKTOV Z OBNOVLJIVIMI VIRI IN ABSORPCIJSKO HLADILNO NAPRAVO
 12. Nina Vrček: ZELENA GRADNJA ENOSTANOVANJSKE HIŠE
 13. Matej Tkaučič: TERMODINAMIČNI PRERAČUN PLOŠČNIH PRENOSNIKOV TOPLOTE
 14. Miha Umek: REPARATURNO VARJENJE CEVOVODOV MED OBRATOVANJEM NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
 15. Niko Natek: RACIONALIZACIJA ENERGETSKE OSKRBE Z UPORABO CENOVNO DOSTOPNIH TEHNOLOGIJ ZA IZKORIŠČANJE OBNOVLJIVIH VIROV
 16. Sebastijan Stegel: TLAČNO LITJE ALUMINIJA IN POJAV KAVITACIJE
 17. Boštjan Štarkl: IZRABA ODPADNE TOPLOTE V PAPIRNICI VIPAP VIDEM D.D.
 18. Aleš Kragl: UPORABA SONČNE ENERGIJE ZA POTREBE OGREVANJA IN PRIPRAVE TOPLE VODE ZA ENOSTANOVANJSKO HIŠO
 19. Marko Bizjak: OGREVANJE PROSTOROV Z ODPADNO TOPLOTO IZ RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV
 20. Anton Mavsar: OGREVANJE NIZKOENERGETSKE POČITNIŠKE HIŠICE S TOPLOZRAČNIMI KOLEKTORJI
 21. Bojan Lekše: DALJINSKO OGREVANJE SEVNICE
 22. Matjaž Brajar: ENERGETSKA SANACIJA STANOVANJSKE HIŠE IZGRAJENE LETA 1933
 23. Tadej Koštomaj: PROJEKTIRANJE TALNEGA OGREVANJA V DRUŽINSKI HIŠI
 24. Janez Soršek: DALJINSKO OGREVANJE S POMOČJO IZKORIŠČANJA ODPADNE TOPLOTNE ENERGIJE ZRAČNO HLAJENEGA ELEKTRO GENERATORJA
 25. Igor Vogrin: DOLOČITEV MEHANSKIH LASTNOSTI HETEROGENIH ZVARNIH SPOJEV
 26. Matej Jamnik: PRERAČUN TOPLOTNIH IZGUB OBJEKTA IN NAČRTOVANJE OGREVANJA S SISTEMOM SONČNIH IN GORIVNIH CELIC
 27. Daniel Bračun: KLIMATIZACIJA ENOSTANOVANJSKE HIŠE S POMOČJO REKUPERACIJE
 28. Blaž Knavs: DALJINSKO OGREVANJE KRŠKO - BREŽIŠKEGA PODROČJA S POMOČJO NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
 29. Katarina Žagar: KOGENERACIJSKO OGREVANJE STANOVANJSKE HIŠE Z ORC PROCESOM
 30. Marko Mlakar: ANALIZA KRHKIH IN ŽILAVIH PRELOMOV HETEROGENIH ENERGETSKIH KOMPONENT
 31. Jernej Jazbec: VLOGA IN NASTANEK KRHKIH MIKROSTRUKTUR V ZVARNIH SPOJIH VISOKOTRDNOSTNIH JEKEL ZA HIDRO OPREMO
 32. Jure Črešnar: LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE KUNGOTA
 33. Ines Aždajić: UPORABA ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE NA JADRNICAH
 34. Jani Bohorč: UPORABA GORIVNIH CELIC V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
 35. Leon Bevc: DOLOČANJE UČINKOVITOSTI TOPLOTNIH PRENOSNIKOV S POMOČJO EKSERGIJSKIH TOKOV
 36. Marko Habe: ČRPALIŠČE PROTIPOŽARNE IN TEHNOLOŠKE VODE NA K.+120 V JAMI ŠKALE
 37. Boštjan Vizlar: LOMNA ŽILAVOST VISOKOTRDNOSTNIH ZVARNIH SPOJEV
 38. Aleš Jerman: POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE NA ZGRADBI TEHNOPOLISA
 39. Franc Rihl: ENERGETSKO VARČNA HIŠA S TOPLOTNO ČRPALKO ZA OGREVANJE IN HLAJENJE
 40. Aleš Levičar: POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ATRIJSKE HIŠE S PREDELAVO OLJNE PEČI NA PEČ NA PELETE
 41. Matej Salmič: TRDNOSTNA NEENAKOST ZVARNEGA SPOJA VISOKOTRDNOSTNEGA JEKLA
 42. Aleksander Strojanšek: IZBOLJŠANJE FUNKCIJE STEPANJA APARATA MUM8 PO METODOLOGIJI 6SIGMA
 43. Primož Golob: OPTIMIZACIJA UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV V STANOVANJSKI HIŠI
 44. Dejan Tacer: UPORABA TERMO-SHOPOVE TOPLOTNE ČRPALKE ZA OGREVANJE IN HLAJENJE ENOSTANOVANJSKE HIŠE
 45. Kristjan Leskovšek: ČIŠČENJE DIMNIH PLINOV V SEŽIGALNICI KOMUNALNIH ODPADKOV
 46. Tina Zorko: ANALIZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI POSLOVNE STAVBE KOSTAK, D.D.
 47. Matej Britovšek: DETEKCIJA KRITIČNIH NAPAK V ENERGETSKIH KOMPONENTAH Z ULTRAZVOKOM
 48. Maksi Mešiček: REKONSTRUKCIJA ZUNANJE RAZSVETLJAVE V TE BRESTANICA Z VIDIKA UČINKOVITE RABE ENERGIJE TER ZMANJŠANJE SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA
 49. Marko Kranjc: OPTIMIZACIJA JAVNE RAZSVETLJAVE OBČINE KRŠKO
 50. Dušan Žabkar: KLIMATIZACIJA V INDUSTRIJI
 51. Edis Mustafić: ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V POMURJU IN ŠALEŠKI DOLINI
 52. Rok Šajnič: ENERGETSKA ANALIZA HLADILNIH NAPRAV NA OGLJIKOV DIOKSID
 53. Klemen Perpar: ZALOGOVNIK TOPLOTE IN NJEGOVA UPORABA V OGREVALNI TEHNIKI
 54. Bogdan Trop: OBRATOVANJE BLOKA 5 TEŠ PO PRIGRADNJI PLINSKE TURBINE PT51
 55. Urška Novosel: PREGLED SISTEMOV ZA ODJEM PARE V SEKUNDARNEM KROGU JEDRSKE ELEKTRARNE
 56. Kristijan Češek: IZRABA GEOTERMALNE ENERGIJE V POSAVJU
 57. Matej Kušer: ENERGETSKA ANALIZA DELOVANJA MED TOPLOTNO ČRPALKO, PLOŠČATIM IN VAKUUMSKIM SOLARNIM SPREJEMNIKOM
 58. Boris Vovčko: IZRABA LESNE BIOMASE V POSAVJU
 59. Janez Jelen: OPTIMIRANJE TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK-VODA Z ZUNANJIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM
 60. Tadej Plantev: KONSTRUIRANJE SISTEMA ZA GENERIRANJE PARE IN NJENEGA DOVODA V PEČNIŠKI PROSTOR PARNE PEČICE
 61. Matej Kramer: OPTIMIZACIJA GRELNEGA SISTEMA KAVNEGA AVTOMATA EQ5 PODJETJA B/S/H
 62. Damijan Režonja: OGREVANJE IN HLAJENJE OČESNE KLINIKE
 63. Jože Turinek: TOPLOTNA ČRPALKA Z GEOSONDO ZA OGREVANJE ENOSTANOVANJSKE HIŠE
 64. Gregor Cvet: Uporaba hladilne naprave za klimatizacijo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 65. Jože Topič: Klimatizacija enostanovanjske hiše v letnem in zimskem obdobju : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 66. Dušan Grosek: Izračun virialnih koeficientov za nekatera inženirsko pomembna hladila : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 67. Gregor Simonič: Izračun termodinamičnih veličin stanja za ogljikovodike in njihove zmesi : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (27)

 1. Damjan Konovšek, Zdravko Praunseis, Jurij Avsec, Gorazd Berčič, Andrej Pohar, Simon Zavšek, Milan Medved: Underground coal gasification - the Velenje coal mine energy and economic calculations
 2. Marija Živić, Antun Galović, Jurij Avsec, Mario Holik: Exergy analysis of a Brayton cycle with variable physical properties and variable composition of working substance
 3. Jurij Avsec: The calculation of specific heats for some important solid components in hydrogen production process based on CuCl cycle
 4. Jurij Avsec, Milan Marčič: Optimiranje motorjev - priprava motorja za elektronsko krmiljenje vbrizgavanja
 5. Jurij Avsec, Milan Marčič: The calculation of the thermodynamical properties in the liquid-gas region
 6. Zdravko Praunseis, Jurij Avsec, Simon Marčič, Renato Strojko: Energy renovation of an older house
 7. Zdravko Praunseis, Sonja Novak, Jurij Avsec: The influence of strength mismatching on the fracture properties of heterogeneous joints
 8. Dušan Strušnik, Jurij Avsec: Using steam as an alternative motive fluid in the existing turbine ejector system of the Ljubljana District Heating Plant
 9. Jurij Avsec, Zdravko Praunseis, Milan Marčič: Nonlinear vibrational analysis of diesel valve gear
 10. Zdravko Praunseis, Simon Marčič, Jurij Avsec, Milan Marčič: Computer simulation of a diesel spray ignition and common rail accumulator fuel-injection system
 11. Jurij Avsec: The vibrations of microbeams and nanotubes
 12. Jurij Avsec: Virial coefficients of higher orders for polar molecules
 13. Andrej Predin, Jurij Avsec, Gorazd Hren: Rain energy as a green energy source?
 14. Jurij Avsec: Hydrogen technologies in connection with nuclear power plant
 15. Jurij Avsec: Vibration of beams and rotating shafts under thermal effects
 16. Simon Štrancar, Andrej Predin, Jurij Avsec, Gorazd Hren: Novelacija študije Energetski koncept v Občini Brežice : možnosti izrabe geotermalne energije
 17. Jurij Avsec, Franc Zgaga, Milan Marčič: Calculation of thermophysical and thermochemical properties during hydrocarbon combustion
 18. Jurij Avsec, Koichi Watanabe: An approach to calculate thermodynamic properties of mixtures including Propane, n-Butane, and Isobutane
 19. Jurij Avsec, K. A... Watanabe: Statistical approach to calculate thermodynamic properties for propane
 20. Greg F. Naterer, S. Suppiah, M. Lewis, K. Gabriel, İbrahim Dinçer, Marc A. Rosen, Michael Fowler, G. Rizvi, E. B. Easton, B. M. Ikeda, M. H. Kaye, L. Lu, I. Pioro, P. Spekkens, P. Tremaine, J. Mostaghimi, Jurij Avsec, J. Jiang: Recent Canadian advances in nuclear-based hydrogen production and the thermochemical Cu-Cl cycle
 21. Jurij Avsec: The combined analysis of phonon and electron heat transfer mechanism on thermal conductivity for nanofluids
 22. Jurij Avsec, Maks Oblak: Calculation of the thermal conductivity of nanofluids containing nanoparticles and carbon nanotubes
 23. Jurij Avsec, Maks Oblak: Thermal vibrational analysis for simply supported beam and clamped beam
 24. Jurij Avsec, Maks Oblak: The calculation of thermal conductivity, viscosity and thermodynamic properties for nanofluids on the basis of statistical nanomechanics
 25. Jurij Avsec, Maks Oblak: Analytical calculation of nanofluid flow in rectangular mini-channels and micro-channels
 26. Jurij Avsec, Maks Oblak: Analytical calculation of diffusion coefficients and other transport properties in binary mixtures
 27. Journal of energy technology
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici