| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Maja Ivanovski: Proizvodnja biogoriv s procesom torefikacije in njihov vpliv na okolje
 2. Danijela Urbancl: OPTIMIZACIJA VROČEVODNEGA OMREŽJA IN VPLIV VODNEGA KAMNA NA PRENOS TOPLOTE GRELNIH POVRŠIN

MSc theses (14)

 1. Analina Kralj: Predelava odpadnega jedilnega olja in maščob
 2. Urban Gselman: Proizvodnja električne energije z geotermično gravitacijsko toplotno cevjo
 3. Klemen Rola: Izraba obnovljivih virov energije za proizvodnjo sintetičnega metana
 4. Sven Gruber: Inovativen energetski sistem uporabe obnovljivih virov energije za visokotemperaturno ogrevanje
 5. Rok Kramberger: Proces proizvodnje tekočega zraka z izrabo kriogene energije uplinjanja utekočinjenega zemeljskega plina
 6. Neža Rašl: Termična obdelava odpadkov in mulja iz industrije rastlinskih olj
 7. Miha Prelog: Primerjava termodinamskih lastnosti in okoljskih vplivov hladilnih snovi četrte generacije
 8. Rok Špendl: Tehnoekonomska primerjava ejektorske in absorpcijske toplotne črpalke
 9. Monika Dokl: Simulacija in optimiranje organskega Rankinovega cikla za izkoriščanje odpadne toplote pri proizvodnji aluminija
 10. Eva Gider: Izkoriščanje odvečnih nizkotemperaturnih toplotnih tokov za proizvodnjo energije
 11. Jan Drofenik: Izkoriščanje odvečne toplote industrijskih in kogeneracijskih hladilnih sistemov
 12. Rok Špindler: Izkoriščanje odpadne toplote s trikotnim ekspanzijskim ciklom
 13. Nastja Habjanič: Termična obdelava odpadnega blata s čistilne naprave s torefikacijo in pirolizo
 14. Peter Damiš: EKONOMSKA IN ENERGETSKA UČINKOVITOST LED RAZSVETLJAVE

BSc theses (29)

 1. Nika Fekonja: Analiza obratovanja in blata malih komunalnih čistilnih naprav
 2. Neža Šantl: Termična obdelava odpadkov nastalih pri vzreji živali
 3. Tim Tetičkovič: Analiza onesnaženosti zraka na območju Slovenije
 4. Andraž Špiler: Modeliranje vodoravnega gravitacijskega ločevalnika tekoče-tekoče
 5. Tamara Gavrić: Uporaba spletne platforme Simscale za simulacije mehanike tekočin in prenosa toplote
 6. Blaž Vidovič: Odstranjevanje težkih kovin iz odpadne vode z uporabo glinenega adsorbenta
 7. Klemen Rola: Proizvodnja bioetanola iz lignocelulozne biomase
 8. Sven Gruber: Računalniška simulacija subkritičnih in transkritičnih toplotnih črpalk
 9. Rok Kramberger: Termokemijsko shranjevanje energije
 10. Maja Poljšak: Odstranjevanje težkih kovin iz kontaminiranih zemljin s šibkimi kislinami
 11. Analina Kralj: Primerjava energetske učinkovitosti večstanovanjskih objektov v različnih obdobjih
 12. Sandra Kopše: Večstopenjsko odstranjevanje težkih kovin iz rečnih sedimentov
 13. Tilen Peček: Odstranjevanje težkih kovin iz kontaminirane zemlje
 14. Andraž Papež: Akumulacija senzibilne toplote s fazno spremenljivimi snovmi
 15. Martina Kodrič: Vpliv izkoriščanja toplote geotermičnih in podtalnih vod na okolje
 16. Neža Hozjan: Reformiranje zemeljskega plina za trdno oksidne gorivne celice
 17. Rok Gomilšek: Vpliv dejavnikov na vsebnost težkohlapnih lipofilnih snovi v vodi
 18. Martina Šafarič: EKONOMSKA DEBELINA ZUNANJEGA OVOJA STAVB
 19. Tadeja Volaušek: EKSPERIMENTALNA DOLOČITEV VPLIVA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA NA IZLOČANJE VODNEGA KAMNA
 20. Blaž Haberman: PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE S KONCENTRIRANIMI FOTOVOLTAIČNIMI ELEMENTI
 21. Miha Ohman: DOLOČITEV IZKORISTKA IN STROŠKOV OGREVANJA S TOPLOTNO ČRPALKO ZRAK/VODA
 22. Gregor Fakin: AKUMULATORJI TOPLOTE S FAZNO SPREMINJAJOČO SNOVJO
 23. Davor Štefanič: EKONOMSKA PRIMERJAVA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE S TRDNO OKSIDNIMI GORIVNIMI CELICAMI NA ZEMELJSKI PLIN ALI VODIK
 24. Bogdan Vodušek: NIZKO TEMPERATURNE ADSORPCIJSKE HLADILNE NAPRAVE
 25. Miloš Ilić: SIMULACIJA FISCHER - TROPSCHOVE SINTEZE OGLJIKOVODIKOV S PROGRAMSKIM PAKETOM ASPEN PLUS
 26. Alja Koštomaj: UČINKOVITOST RAZLIČNIH MAGNETNIH NAPRAV ZA ZMANJŠEVANJE OBLOG VODNEGA KAMNA V GRELNIKIH VODE
 27. Nina Vičar: VPLIV HITROSTI IN KATODNE ZAŠČITE NA IZLOČANJE VODNEGA KAMNA IZ MAGNETNO OBDELANE VODE
 28. Gregor Kravanja: TOPLOTNE IZGUBE ZARADI ODLAGANJA VODNEGA KAMNA NA GRELCIH GOSPODINJSKIH NAPRAV
 29. Danijela Urbancl: Vpliv magnetne obdelave vode na izločanje vodnega kamna : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Other documents (24)

 1. Maja Ivanovski, Darko Goričanec, Danijela Urbancl: The Thermochemical Conversion of Municipal Solid Waste by Torrefaction Process
 2. Aleksandra Petrovič, Janja Stergar, Lidija Škodič, Neža Rašl, Tjaša Cenčič, Lidija Čuček, Darko Goričanec, Danijela Urbancl: Thermo-kinetic analysis of pyrolysis of thermally pre-treated sewage sludge from the food industry
 3. Sven Gruber, Klemen Rola, Danijela Urbancl, Darko Goričanec: Carbon-free heat production for high-temperature heating systems
 4. Petra Dolšak Lavrič, Maja Ivanovski, Darko Goričanec, Danijela Urbancl: Particulate matter air pollution in the Republic of Slovenia and its national spatial emissions release
 5. Danijela Urbancl, Darko Goričanec, Marjana Simonič: Zero-Waste Approach for Heavy Metals’ Removal from Water with an Enhanced Multi-Stage Hybrid Treatment System
 6. Klemen Rola, Sven Gruber, Danijela Urbancl, Darko Goričanec: Utilisation of renewable electricity to produce synthetic methane
 7. Aleksandra Petrovič, Christoph Hochenauer, Matej Zazijal, Lidija Čuček, Darko Goričanec, Danijela Urbancl: Thermal treatment of raw and pre-treated wastes from the paper industry
 8. Maja Ivanovski, Darko Goričanec, Danijela Urbancl: The Evaluation of Torrefaction Efficiency for Lignocellulosic Materials Combined with Mixed Solid Wastes
 9. Maja Ivanovski, Kris Alatič, Danijela Urbancl, Marjana Simonič, Darko Goričanec, Rudi Vončina: Assessment of Air Pollution in Different Areas (Urban, Suburban, and Rural) in Slovenia from 2017 to 2021
 10. Maja Ivanovski, Aleksandra Petrovič, Darko Goričanec, Danijela Urbancl, Marjana Simonič: Exploring the properties of the torrefaction process and its prospective in treating lignocellulosic material
 11. Jan Drofenik, Danijela Urbancl, Darko Goričanec, Zdravko Kravanja, Zorka Novak-Pintarič: Food Waste to Energy through Innovative Coupling of CHP and Heat Pump
 12. Danijela Urbancl: Elementi procesnih naprav
 13. Danijela Urbancl: Procesne naprave
 14. Danijela Urbancl: Prenos toplote
 15. Vesna Žegarac Leskovar, Miroslav Premrov, Maja Lešnik, Danijela Urbancl, Damjan Maučec, Matjaž Cenčič, Gaja Karo, Eva Gašperšič, Vladimir Lutovac, Malika Pavić, Matic Reberčnik, Aleš Šegula, Eva Gider, Neža Hozjan: Motivacijski ukrepi za dvig bivalnega ugodja v delovnem okolju: DELOUM
 16. Danijela Urbancl, Peter Trop, Darko Goričanec: Geothermal heat potential - the source for heating greenhouses in Southestern Europe
 17. Danijela Urbancl, Darko Goričanec, Jurij Krope: The influence of physico-chemical parameters on water scale precipitation on washing machines' heaters
 18. Danijela Urbancl, Darko Goričanec, Peter Trop: Municipal wastewater treatment plants in Slovenia
 19. Danijela Urbancl, Darko Goričanec, Jurij Krope: Dryers for sewage sludge dehydration
 20. Lucija Črepinšek-Lipuš, Danijela Urbancl: Influence of magnetic field on the aragonite precipitation
 21. Danijela Urbancl, Darko Goričanec: Optimisation of tree path pipe network with nonlinear optimisation method
 22. Damijana Hrastelj Ploj, Darko Goričanec, Danijela Urbancl: Techno-economic efficiency of low energy buildings
 23. Judita Cas-Krneza, Danijela Urbancl, Darko Goričanec: The process of heat and humidity exchange in thermo-insulating materials
 24. Danijela Urbancl, Darko Goričanec: Influence of water scale on thermal flow losses of domestic appliances
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica