| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (9)

 1. Stanko Kramer: Preparation of Synthetic and Natural Porous Polymers via Multiphase Media
 2. Viola Hobiger: The consolidation of emulsion templating and thiol-ene click chemistry as a route to degradable polyhipes for biomedical applications
 3. Amadeja Koler: Mikro struktura polihipe polimerov dosežena s sinerezo, hiperzamreženjem in graftiranjem
 4. Maja Sušec: Polihipe materiali za rast bioloških celic pripravljeni s tiol-en polimerizacijo
 5. Marko Turnšek: Sinteza poroznih materialov iz metakrilatov in vinilestrov
 6. Urška Sevšek: SINTEZA FUNKCIONALNIH ZAMREŽENIH MAKROMOLEKUL IZ EMULZIJ
 7. Sebastijan Kovačič: HYBRID PolyHIPE MATERIALS
 8. Vida Frankovič: Vpliv funkcionalizacij in struktur metakrilatnih monolitov na pretočnosti in kapacitete za različno velike molekule
 9. Irena Pulko: POROZNI POLIAKRILATI IN POLI(VINILBENZIL KLORID) ZA IMOBILIZACIJO ORGANSKIH MOLEKUL

Magistrska dela (7)

 1. Andraž Oštir: Light-induced palladium-catalyzed Buchwald Hartwig amination
 2. Mitja Čuš: Vpliv aditivov na barvno stabilnost polietilena
 3. Rene Gole: Funkcionalizacija poroznih polimernih monolitov s cinhonidinom preko tiol/en klik reakcij
 4. Jernej Lipovec: Analiza varnosti obrata polimerizacije
 5. Stanko Kramer: Porous beads from multiple emulsions with thiol-ene polymerisation
 6. Kristina Preskar: Razvoj GC-FID metode za določanje frakcij ogljikovodikov iz mešanice mineralnih olj v embalaži in živilih
 7. Darja Prudič: SINTEZA ( R )-1-AMINOINDANA

Diplomska dela (58)

 1. Žiga Škrinjarič: Razvoj sintezne metode za pripravo biarilov z Ullmannovo reakcijo
 2. Vitan Šlamberger: Hiperzamreženje polihipe materialov z uporabo tiol-en klik kemije
 3. Kaja Kogal: Sinteza in karakterizacija amino funkcionaliziranega akrilamida kot prekurzorja za inteligentne polimere
 4. Vesna Vrankar: Imobilizacija encimov na porozni poli(glicidil metakrilat)
 5. Simona Veljanovska: Funkcionalizacija tiolnih skupin v poroznih politiolenih
 6. Vita Trkulja: Odstranjevanje organskih polutantov iz vode s poroznimi polielektroliti
 7. Vesna Kocijan: Uporaba tiol-en klik reakcije za polimerizacijo terpenov s tioli
 8. Lara Berložnik: Poliakrilatne membrane za nadzorovano sproščanje
 9. Nika Marija Murenc: Polimerne strukture s spremenljivo porazdelitvijo por
 10. Irena Ačko: Terpeni iz bioloških virov za pripravo makromolekul
 11. Nastja Slavič: Priprava funkcionalnih monomerov iz acikličnih terpenov
 12. Nika Skušek: Polimerizacija terpenov v koloidnih prekurzorjih
 13. Kaja Pleša: Uravnavanje hidrofilnosti površine poli(akrilatov)
 14. Paula Estévez Recio: Priprava poroznih polimerov na osnovi celuloze z uporabo emulzij z visokim deležem notranje faze
 15. Anja Košak: Baker imobiliziran na porozen polipiridin kot obnovljiv katalizator
 16. Patricija Potisk: Uporaba mešanih šablon za pripravo hierarhično poroznih polimerov
 17. Domen Slemenšek: In situ funkcionalizacija poroznih politiolenov s funkcionalnimi alkeni
 18. Iztok Majcen: Vpliv razmerja funkcionalnih skupin pri tiol/en polimerizaciji na termomehanske lastnosti produktov
 19. Nika Ozis: Vpliv strukture tiola na polimerizacije v koloidnih medijih
 20. Nicole Blažević: Vpliv zamreženja porozne poli(akrilne kisline) na absorptivne lastnosti
 21. Nejc Brunček: Polimerizacija benzil kloridnih derivatov v emulzijskih medijih
 22. Janez Palčnik: Vpliv cinhonidina na tiol-en polimerizacijo multifunkcionalnih tiolov z alkeni
 23. Jan Marko: Fazna inverzija v emulzijskih sistemih z monomeri tiolov in alkenov
 24. Tina Mihelčič: Enkapsulacija aditivov s protikorozijskim delovanjem
 25. Martin Ćeranić: Vpliv strukture in zamreženja poli(hema) na vodno absorptivne lastnosti
 26. Žan Koštomaj: Redoks iniciacija stirenskih monomerov v emulzijah
 27. Jan Polak: Mikroemulzijska polimerizacija za pripravo nanoporoznih materialov
 28. Jure Škorja: Ekonomske in okoljske analize postopkov za izrabo odpadnega glicerola
 29. Lara Terzić: MAKROPOROZNI POLIMERI IZ 2-HIDROKSIETIL METAKRILATA
 30. Selena Bošnjak: POLIMERNO VEZANI OKSALATI KOT OBNOVLJIVI VIRI KEMILUMINISCENCE
 31. Ana Bratuša: OPTIMIZACIJA POVRŠINSKIH LASTNOSTI MAKROPOROZNIH POLIAKRILATOV
 32. Gregor Kodrič: RAZVOJ DENDRIMERNIH poliHIPE NOSILCEV KOT BAZNIH KATALIZATORJEV
 33. Barbara Kaker: SUSPENZIJSKA POLIMERIZACIJA 2-HIDROKSIETIL METAKRILATA
 34. Davor Bezget: POROZNI POLIMERI IZ ALIFATSKIH URETANSKIH DIAKRILATOV
 35. Žan Zore: SINTEZA POLI(STIREN-DIVINILBENZEN) ZRN IZ SUSPENZIJE IN OPTIMIZACIJA SPECIFIČNE POVRŠINE
 36. Sandra Domanjko: NANOS FORMULACIJE HITOZANA IN EKSTRAKTA GRANATNEGA JABOLKA NA POLI(ETILEN TEREFTALAT) (PET)
 37. Natalija Pokeržnik: POROZNI ZAMREŽENI POLISTIRENI IZ EMULZIJ IN MINIEMULZIJ
 38. Nemanja Aničić: UPORABA POPULACIJSKEGA BILANČNEGA MODELA ZA NAPOVEDOVANJE PORAZDELITEV VELIKOSTI KAPLJIC KONCENTRIRANIH EMULZIJ
 39. Amadeja Koler: VPLIV POLIMERIZACIJSKE MEŠANICE NA LASTNOSTI POROZNEGA POLI(DIVINIL ADIPAT-KO-PENTAERITRITOL TETRAKIS(3-MERKAPTOPROPIONATA))
 40. Sandi Bukovšek: BIKONTINUIRNI POROZNI POLIMERI NA OSNOVI ZAMREŽENIH POLI(STIRENOV) IN POLI(N-IZOPROPILAKRILAMIDA)
 41. Doroteja Žibert: Morfološke značilnosti poli(glicidil metakrilat-ko etilen glikol dimetakrilatov) pripravljenih iz emulzij z visokim deležem notranje faze
 42. Ivan Krmpotić: PRIMERJAVA HITREGA IMUNOKEMIJSKEGA TESTA Z ELISA TESTOM ZA DOLOČITEV KALPROTEKTINA V BLATU
 43. Mihela Volf: PRIMERJAVA RAZLIČNIH VLAŽILNIH RAZTOPIN ZA OFSET TISK
 44. Petra Slemnik: FUNKCIONALIZACIJA CELULOZE S HITOZANOM IN NJEGOVIMI DERIVATI
 45. Vesna Remih: VPLIV AMINO FUNKCIONALIZACIJE NA STRUKTURO POLI (4-VINILBENZIL KLORIDA)
 46. Peter Krajnc: OBJEKTI BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE
 47. Marko Turnšek: Vpliv naknadnega zamreženja poli(4-vinilbenzil klorida) na strukturo in površino.
 48. Simona Jerenec: VPLIV RAZMERJA KOMONOMEROV NA MORFOLOGIJO POLI(DIVINILBENZEN-KO-ETILHEKSIL AKRILAT-KO-AKRILNE KISLINE)
 49. Urška Sevšek: PRIPRAVA POLIHIPE MEMBRAN IN KARAKTERIZACIJA TERMIČNIH LASTNOSTI
 50. Boštjan Klep: VPLIV DODANE VODE NA FORMIRANJE POLIMERNIH ASIMETRIČNIH POROZNIH MEMBRAN PO POSTOPKU MOKRE FAZNE INVERZIJE V TERNARNEM SISTEMU CELULOZNI ACETAT (CA) / TETRAHIDRO FURAN (THF): VODA
 51. Andrej Seifried: POROZNE REAKTIVNE MEMBRANE NA OSNOVI 4-VINILBENZIL KLORIDA
 52. Silvo Seifried: VPLIV TOPIL NA MORFOLOŠKO STRUKTURO POROZNIH ZAMREŽENIH POLISTIRENSKIH MEMBRAN
 53. Mojca Kolar: Uporaba plinske kromatografije z masno spektrometrijo za določanje atrazina v vodi : diplomsko delo
 54. Irena Iršič: Encimsko-imunske metode za testiranje krvi prostovoljnih krvodajalcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 55. Peter Krajnc: Programski paket qs-STAT za ocenjevanje kakovosti procesov, sistemov in izdelkov : diplomsko delo visokošolskega študija
 56. Irena Pulko: Vpliv zamreženja in polimerizacijskih pogojev na fizikalno-kemijske lastnosti akrilatnih polimernih nosilcev : diplomsko delo
 57. Almira Ajšić: Vpliv polnil na mehanske lastnosti poliamidnih plošč : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 58. Sabina Suljić: Določanje klora v zamreženih polimerih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa

Druga dela (30)

 1. Stanko Kramer, Nika Skušek, Peter Krajnc: Terpenes as natural building blocks for the synthesis of hierarchically porous polymers
 2. Stanko Kramer, Nastja Slavič, Peter Krajnc: Poly(HIPEs) from terpenoid-derived acrylates
 3. Peter Krajnc, Muzafera Paljevac, Maša Islamčević Razboršek: Priprava poroznih polimerov z visoko površino za ekstrakcijo na trdni fazi
 4. Peter Krajnc, Muzafera Paljevac, Maša Islamčević Razboršek: Razvoj modificiranih polimernih materialov za doseganje željenih lastnosti
 5. Janja Majer Kovačič, Peter Krajnc: Cross-linked porous poly(acrylic acid-co-acrylamide) from high internal phase emulsions: preparation and functionalisation
 6. E. H. Mert, Christian Slugovc, Peter Krajnc: Tailoring the mechanical and thermal properties of dicyclopentadiene polyHIPEs with the use of a comonomer
 7. Jakob Naranđa, Maja Sušec, Uroš Maver, Lidija Gradišnik, Mario Gorenjak, Andreja Vukasović, Alan Ivković, Marjan Rupnik, Matjaž Vogrin, Peter Krajnc: Polyester type polyHIPE scaffolds with an interconnected porous structure for cartilage regeneration
 8. Gregor Ferk, Peter Krajnc, Anton Hamler, Alenka Mertelj, Federico Cebollada, Mihael Drofenik, Darja Lisjak: Monolithic magneto-optical nanocomposites of barium hexaferrite platelets in PMMA
 9. Sebastjan Huš, Mitja Kolar, Peter Krajnc: Microcellular open-porous polystyrene-based composites from emulsions
 10. Irena Pulko, Peter Krajnc: Influence of crosslinker and monomer ratio on bead size distribution, swelling and polymer network flexibility of 4-nitrophenylacrylate polymer supports
 11. Urška Sevšek, Silvo Seifried, Črtomir Stropnik, Irena Pulko, Peter Krajnc: Poly(styrene-co-divinylbenzene-co-2-ethylhexyl)acrilate membranes with interconnected macroporous structure
 12. Muzafera Paljevac, Karel Jeřábek, Peter Krajnc: Crosslinked 2-hydroxyethyl methacrylate within emulsion templating
 13. Marko Turnšek, Peter Krajnc: Microcellular open porous poly(divinyl adipate)
 14. Maja Sušec, Robert Liska, Peter Krajnc: Thiol-ene chemistry and emulsion templating for microcellular open porous polymer preparation
 15. Urška Sevšek, Karel Jeřábek, Peter Krajnc: Creating hierarchical porosity in poly(styrene-co-divinylbenzene) polyHIPEs via post polymerization treatment
 16. Irena Pulko, Silvester Bolka, Peter Krajnc: Influence of reaction conditions on the hypercrosslinking of porous poly (4-vinylbenzyl chloride) monoliths
 17. Simona Jerenec, Mario Šimić, Aleš Podgornik, Jiří Kotek, Peter Krajnc: Influence of addition of 2-ethylhexyl acrylate on characteristics and chromatographic properties of glycidyl methacrylate based polyHIPE monoliths
 18. Sebastjan Huš, Mitja Kolar, Aleš Podgornik, Peter Krajnc: GMA based polyHIPEs
 19. Peter Krajnc: Creating hierarchically porous polymer materials with emulsion templating
 20. Ita Junkar, Tine Koloini, Peter Krajnc, Damjan Nemec, Aleš Podgornik, Aleš Štrancar: Pressure drop characteristics of poly(high internal phase emulsion) monoliths
 21. Peter Krajnc, Nermina Leber, Dejan Štefanec, Sandra Kontrec, Aleš Podgornik: Preparation and characterization of poly(high internal phase emulsion) methacrylate monoliths and their application as separation media
 22. Peter Krajnc, Dejan Štefanec, Jane F. Brown, Neil R. Cameron: Aryl acrylate based high-internal-phase emulsions as precursors for reactive monolithic polymer supports
 23. Peter Krajnc, Dejan Štefanec: Oil-in-water high internal phase emulsions for porous monolithic polymers
 24. Dejan Štefanec, Peter Krajnc: 4-vinylbenzyl chloride based porous spherical polymer supports derived from water-in-oil-in-water emulsion
 25. Peter Krajnc, Dejan Štefanec, Irena Pulko: Acrylic acid "reversed" polyHIPEs
 26. Jane F. Brown, Peter Krajnc, Neil R. Cameron: PolyHIPE supports in batch and flow-through Suzuki cross-coupling reactions
 27. Irena Pulko, Peter Krajnc: Open cellular reactive porous membranes from high internal phase emulsions
 28. Sebastijan Kovačič, Dejan Štefanec, Peter Krajnc: Highly porous open-cellular monoliths from 2-hydroxyethyl methacrylate based high internal phase emulsions (HIPEs) : preparation and void size tuning
 29. Irena Pulko, Mitja Kolar, Peter Krajnc: Atrazine removal by covalent bonding to piperazine functionalized PolyHIPEs
 30. Dejan Štefanec, Peter Krajnc: Aryl acrylate porous functional polymer supports from water-in-oil-in-water multiple emulsions
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici