| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (17)

 1. Maja Čolnik: Uporaba pod- in nadkritične vode za predelavo odpadne plastike
 2. Tanja Milovanović: Hydrothermal processes for conversion of lignocellulosic biomass to value-added compounds
 3. Dušica Mirković: FORMULATION, PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF NANOEMULSIONS FOR PARENTERAL NUTRITION
 4. Miha Oman: Kromatografija s superkritičnimi fluidi v preparativnem in produkcijskem merilu
 5. Sabina Kavčič: Encimska sinteza laktatnih estrov v nekonvencionalnih topilih
 6. Petra Kotnik: Načrtovanje visokotlačne separacije maščobnih kislin iz rastlinskih olj
 7. Boris Kramberger: Procesiranje stranskih produktov iz proizvodnje biodizla
 8. Anja Veronovski: SINTEZA IN UPORABA ORGANSKIH BIORAZGRADLJIVIH AEROGELOV ZA KONTROLIRANO SPROŠČANJE AKTIVNIH SUBSTANC
 9. Katja Makovšek: Isolation and Characterisation of Flavonoids From Citrus Peels
 10. Tanja Botić: BIOLOŠKO AKTIVNI METABOLITI EKSTREMOFILNIH GLIVNIH VRST IZ RODU Wallemia: IZOLACIJA, STRUKTURA IN BIOLOŠKA AKTIVNOST
 11. Iva Ružić: GRAPE ANTIOXIDANTS - INFLUENCE OF PROCESSING PARAMETERS ON THEIR CONTENT AND ACTIVITY
 12. Franja Šulek: Nanostrukturirani materiali za imobilizacijo biokatalizatorja.
 13. Christian Reibe: The development of a new process for gentle drying, micronisation and formulation of a high viscous biopoymer
 14. Suzana Štandeker: PRIPRAVA IN KARAKTERIZACIJA SiO2 AEROGELOV MODIFICIRANIH Z ORGANSKIMI FUNKCIONALNIMI SKUPINAMI TER NJIHOVA UPORABA V ADSORPCIJSKIH PROCESIH
 15. Muzafera Paljevac: ENCIMSKO KATALIZIRANE REAKCIJE V IONSKIH TEKOČINAH IN V SUPERKRITIČNEM OGLJIKOVEM DIOKSIDU
 16. Zoran Mandžuka: VISOKOTLAČNA MIKRONIZACIJA SISTEMOV VIŠJE VISKOZNOSTI
 17. Elena Aionicesei: PROCESIRANJE POLIMEROV Z UPORABO SUPERKRITIČNIH FLUIDOV

Magistrska dela (10)

 1. Nina Urbič: Formuliranje paracetamola v polimere s superkritičnimi plini
 2. Juan Grande Rodríguez: Extraction of paprika with subcritical propane
 3. Gregor Mlakar: RAZISKAVE AFINITETE ZEOLITOV ZA PARE RAZLIČNIH TOPIL
 4. Dejan Turk: EKSTRAKCIJA BIOLOŠKO AKTIVNIH SPOJIN IZ GANODERME LUCIDUM OB UPORABI ORGANSKIH TOPIL
 5. Gregor Kravanja: DOLOČITEV POVRŠINSKE NAPETOSTI Z METODO KAPILARNEGA DVIGA DVOFAZNIH SISTEMOV
 6. Martina Jerman: Vpliv vrste veziva in aditiva na lastnosti vodnega premaza v primerjavi s topilnim sistemom
 7. Tanja Tatjana Medveš: RAZVOJ TEHNOLOŠKEGA PROCESA PRIDOBIVANJA PREHRAMBENIH KALCIJEVIH FOSFATOV
 8. Monika Brglez: Možnost uporabe soje, oljnih hibridov koruze in rička v proizvodnji biodizla : magistrsko delo
 9. Lilijana Peklar: PIVO V PET EMBALAŽI
 10. Lidija Korat: TEHNOLOGIJA POLIMEROV S POSEBNIM POUDARKOM VARSTVA PRED STIRENOM

Diplomska dela (135)

 1. Dejan Sakulac: OPTIMIZACIJA REGENERACIJE CIKLOHEKSANA NA REKTIFIKACIJSKI KOLONI
 2. Jure Škorja: Ekonomske in okoljske analize postopkov za izrabo odpadnega glicerola
 3. Ignacio Macicior Borregón: Extraction of curcuminoids with subcritical water
 4. Gašper Zajc: DOLOČANJE TALIŠČ POLIETILEN GLIKOLOV PRI VISOKIH TLAKIH PLINOV
 5. Tadej Ojsteršek: IZOLACIJA RDEČIH PIGMENTOV IZ PAPRIKE S PLINI VISOKE GOSTOTE
 6. Klara Bigec: SEPARACIJA IN ANALIZA TRIGLICERIDOV IZ RAZLIČNIH SEMEN
 7. Natalija Novak: HIGH PRESSURE PHASE EQUILIBRIUM OF THE BINARY SYSTEM TWEEN 80 AND CARBON DIOXIDE
 8. Saša Kuđeljić: ŠTUDIJ VPLIVA PROCESNIH PARAMETROV SUPERKRITIČNE EKSTRAKCIJE OLUPKOV MANDARIN NA LASTNOSTI EKSTRAKTA
 9. Kristjan Kogovšek: PORAZDELITEV KLAVULANSKE KISLINE MED VODO IN ORGANSKIM TOPILOM
 10. Tibor Kuna: TERMODINAMSKE LASTNOSTI SISTEMA POLIMER/SUPERKRITIČNI FLUID
 11. Monika Koroša: KARAKTERIZACIJA BIORAZGRADLJIVIH ALGINATNIH AEROGELOV KOT NOSILCEV AKTIVNIH SUBSTANC
 12. Katarina Turk: Reaktivna absorpcija CO 2 v mešanice ionskih tekočin in etanolamina
 13. Jožica Ulčnik: SEPARACIJA FENOLNIH SPOJIN IZ RAZLIČNIH SEMEN TER ANTIOKSIDATIVNE LASTNOSTI EKSTRAKTOV
 14. Darja Predikaka: UPORABA RAZLIČNIH TEHNIK EKSTRAKCIJ OLJA IZ SEZAMOVEGA SEMENA
 15. Gabrijela Tkalec: PRIPRAVA PEKTINSKIH AEROGELOV ZA ORALNO DOSTAVO AKTIVNIH UČINKOVIN
 16. Tjaša Petrovič: PROCESI V NEKONVENCIONALNIH SUPERKRITIČNIH FLUIDIH
 17. Suzana Petek: SEPARACIJA FENOLNIH SPOJIN IZ ZELIŠČ
 18. Miha Košir: Untersuchungen zur Hydrodynamik und zum Stofftransport bei Modifikation des Aufbaus einer Anstaufüllkörperschichtung
 19. Aleš Rakovič: EKSTRAKCIJA OLJA IZ SEMEN INDUSTRIJSKE KONOPLJE Z ZGOŠČENIMI PLINI IN KONVENCIONALNIMI TOPILI
 20. Anja Čepin: EKSTRAKCIJA BETALAINOV IZ PLODOV RDEČE PESE IN SADEŽEV KAKTUSA OPUNCIJE
 21. Mateja Grušovnik: VPLIV PROCESNIH POGOJEV NA EKSTRAKCIJO POLIFENOLOV IZ LISTOV OLJKE (Olea Europaea L) S SUBKRITIČNO VODO
 22. Tjaša Sternad: ŠTUDIJ VPLIVA PROCESNIH POGOJEV NA HIDROTERMIČNE REAKCIJE ODPADNE BIOMASE PRI PREDELAVI OLIV S TAGUCHI METODO
 23. Nina Trupej: TERMODINAMSKE LASTNOSTI SISTEMA POLIETILEN GLIKOL (PEG)/OGLJIKOV DIOKSID (CO 2 )
 24. Gregor Mlakar: DOLOČITEV GOSTOTE SISTEMOV POLIMER/CO2
 25. Urška Repnik: IZOLACIJA ANTIOKSIDATIVNIH KOMPONENT IZ BOZ PISTACIJE
 26. Sandra Krajnc: Ekstrakcija aktivnih učinkovin iz baldrijana in vednozelenega gornika
 27. Katja Šmic: SEPARACIJA β -SITOSTEROLA IZ RASTLINSKIH OLJ
 28. Simona Lekše: IZOLACIJA α- IN β- PINENA IZ RASTLINSKIH MATERIALOV
 29. Simona Černčič: PRIPRAVA MULTI MEMBRANSKIH ALGINATNIH AEROGELOV KOT NOSILCEV AKTIVNIH UČINKOVIN
 30. Darija Cör: RAVNOTEŽJA V SISTEMIH GLICEROL/VODA/SOL (NaCl, Na 2 SO 4 )/CO 2
 31. Mitja Ogrizek: FAZNA RAVNOTEŽJA V MEŠANICI PLINOV - METANOL IN DUŠIK - METANOL
 32. Nina Recek: PREŽIVELOST SPOR EKSTREMOFILNIH GLIV IZPOSTAVLJENIH VISOKEMU HIDROSTATSKEMU TLAKU IN PRILAGODITEV NA USTVARJENE POGOJE
 33. Tomaž Fakin: VPLIV VEZIV NA FIZIKALNE LASTNOSTI AKTIVIRANIH ZEOLITOV
 34. Robi Staniša: DOLOČANJE VSEBNOSTI BETULINA IN BETULINSKE KISLINE V LUBJU BREZE
 35. Anja Pfeifer: RAZVOJ TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA ČIŠČENJA ULTRAFINEGA TITANOVEGA DIOKSIDA
 36. Lidija Repas: TOPNOST ETILMALTOLA V PLINIH PRI VISOKIH TLAKIH
 37. Miha Oman: UPORABA EKSTRAKCIJSKIH IN KROMATOGRAFSKIH METOD ZA SEPARACIJO BIOLOŠKO AKTIVNIH SNOVI
 38. Tanja Fajfar: SINTEZA IN UPORABA ORGANSKIH BIORAZGRADLJIVIH AEROGELOV KOT NOSILCEV AKTIVNIH UČINKOVIN
 39. Aleksandra Marentič: VPLIV PORAZDELITVE DELCEV NA STABILNOST AKD DISPERZIJE
 40. Mojca Peklar: SEPARACIJA BIOAKTIVNIH KOMPONENT IZ BRUSNIC
 41. Sandra Ilič: OPTIMIRANJE TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA IZDELAVE TABLET ZA ZDRAVLJENJE PLJUČNE TUBERKULOZE
 42. Aleš Rajbar: SOL-GEL SINTEZA VOLFRAMOVIH BRONZ (Na x WO 3 )
 43. Ivan Vrbnjak: TERMODINAMSKE IN TRANSPORTNE LASTNOSTI ZA PROCESIRANJE POLIMEROV S CO 2
 44. Mateja Lovrenčić: TOPNOST NIKOTINSKE KISLINE IN NIKOTINAMIDA V ZGOŠČENIH PLINIH
 45. Maja Jurković: Ekstrakcija in analiza fenolnih spojin iz olupkov mandarin in statistična obdelava rezultatov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 46. Sergeja Svetec: Topnost in difuzivnost superkritičnega ogljikovega dioksida v poliesterskih polimerih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 47. Maja Turičnik: Separacija fenolnih spojin rastlinskih ekstraktov s kolonsko kromatografijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 48. Vpliv temperature in vode na aktivnost imobilizirane lipaze iz MUCOR MIEHEI
 49. Prenos snovi pri ekstrakciji trdno-superkritični fluid
 50. Zoran Novak: Visokotlačno mikroniziranje
 51. Iva Gabršček: Encimska sinteza oleil oleata
 52. Vlasta Krmelj: Fazna ravnotežja zmesi oleil alkohola, oleil oleata in oleinove kisline s CO2 pri visokih tlakih : diplomsko delo
 53. Topnost nekaterih sestavin paprike v SC CO2 : diplomsko delo
 54. Anica Hajdnik, Suzana Berglez: Sinteza nekaterih intermediatov za herbicide na bazi sulfoniluree : diplomsko delo
 55. MOjca Plevnik: Možnost odstranjevanja reaktivnega barvila iz odpadnih voda z ekstrakcijo z utekočinjenim ogljikovim dioksidom : diplomsko delo
 56. Karmen Rojko, Aleksandra Pivec: Ekstrakcija [beta]-karotena iz korenja in likopena iz paradižnika : diplomsko delo
 57. Nina Turk: Ocena možnosti industrijske sinteze derivatov izotiazolonov : diplomsko delo
 58. Sonja Lampret: Vpliv pogojev obarjanja na filtriranje in kvaliteto oborjenih silikatov : diplomsko delo visokošolskega študija
 59. Helena Špilak: Mikronizacija polietilen glikola iz raztopin nasičenih s plinom : diplomsko delo visokošolskega študija
 60. Katja Jurkovič: Encimsko katalizirana esterifikacija v mešalnem šaržnem reaktorju pri visokih tlakih : diplomsko delo visokošolskega študija
 61. Marta Munda: Vpliv reakcijskega medija na visokotlačno encimsko sintezo : diplomsko delo visokošolskega študija
 62. Klementina Fukne-Kokot: Fazna ravnotežja za sistem polietilenglikol / CO2 : diplomsko delo visokošolskega študija
 63. Barbara Ajdišek: Vpliv aditivov in cementov na mehanske lastnosti betonov : diplomsko delo visokošolskega študija
 64. Peter Klampfer: Ločevanje sestavin prašičje krvi : diplomsko delo visokošolskega študija
 65. Majda Hadolin: Izolacija hipericina iz šentjanževke : (Hipericum perforatum L.)
 66. Darja Pečar: Topnost nekaterih vitaminov v plinih visoke gostote : diplomsko delo visokošolskega študija
 67. Aleksandra Peserl: Kovalentna imobilizacija tripsina na membrano iz celuloznega acetata : diplomsko delo visokošolskega študija
 68. Marina Glažar: Penjenje mehke poliuretanske pene - vpliv tlaka okolja na njene lastnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 69. Miro Bezjak: Načrtovanje sušilnika za sušenje prešanih ekstrahiranih rezancev sladkorne pese : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 70. Barbara Skvarč: Vpliv porazdelitve velikosti delcev tagetesa na izkoristek ekstrakcije : diplomsko delo visokošolskega študija
 71. Robert Turnšek: Separacija terpenov citrusovih olj : diplomsko delo
 72. Anton Sušec: Vpliv mletja kvarterne amonijeve soli na viskozne lastnosti mehčalca za perilo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 73. Gordana Ilić: Fazna ravnotežja binarnega sistema kakavovo maslo/CO2 kot osnova procesa visokotlačne mikronizacije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 74. Branko Papler: Nevtralizacija in možnost uporabe odpadnega natrijevega aluminata : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 75. Stojan Zazijal: PVC mehanske pene : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 76. Erika Žumer: Stabilizacija kozmetičnih olj z naravnimi antioksidanti : diplomsko delo visokošolskega študija
 77. Jernej Per: Koncept optimizacije separacijskih tehnik v proizvodnji aktivnih substanc : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študija]
 78. Damjan Marolt: Tehnologija predelave surovih kož v usnje brez uporabe amonijevih soli in amoniaka : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študija]
 79. Klavdija Rižnar: Pridobivanje beljakovinskega koncentrata iz odpadnih vod : diplomsko delo univerzitetnega študija
 80. Jadranka Podržaj: Vpliv antioksidantov na stabilnost repičnega in sitrusovega olja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 81. Danijela Bačar: Dvoslojno lakiranje vozil bele barve : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 82. Zvonimir Črepinšek: Aktivnost naravnih antioksidantov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 83. Bernarda Kramer: Uporabnostna karakterizacija embalažnih lepilnih trakov : diplomska naloga strokovnega študijskega programa
 84. Amra Perva-Uzunalić: Izolacija proantocianidinov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 85. Petra Kotnik: Oksidacija N-fosfonometiliminodiocentne kisline v N-fosfonometil glicinh : diplomsko delo univerzitetnega študija
 86. Helena Prevc: Primerjava vsebnosti aktivnih komponent v ekstraktih camellia sinensis : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija]
 87. Ludvik Rus: Primerjava med pasažnim dispergiranjem pigmentnih past in pasažnim dispergiranjem z recirkulacijo na peščenem mlinu Superflow : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 88. Dejan Šibila: Membranska separacija plinov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 89. Nermina Leber: Topnost vitaminov D [spodaj]2 in E v CO [spodaj]2 in propanu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 90. Mateja Primožič: Topnosti karnozolne kisline v superkritičnem CO2[spodaj] : diplomsko delo univerzitetnega študija
 91. Uroš Ocepek: High pressure extraction of bleaching earth : diploma of university study
 92. Darko Lampret: Optimizacija kontrole proizvodnje poliestrskega poliola : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 93. Saša Cvjetićanin: Vpliv različnih sikativov na lastnosti alkidne barve : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 94. Lilijana Peklar: Priprava omehčane vode za Pivovarno Laško : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 95. Katja Redenšek: Vpliv staranja lesa med skladiščenjem na dobit in kvaliteto taninskih ekstraktov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 96. Marjeta Mulej: Optimizacija sinteze N-(2-(2-ftalimidoetoksi)-acetil)-L-alanil-D-izoglutamina : diplomsko delo
 97. Tatjana Strnad: Regeneracija butanola : diplomsko delo
 98. Miran Hvalec: Removal of organic polutants from wastewater using supercritical fluid : diploma
 99. Lucija Čretnik: Izolacija aktivnih učinkovin iz melise in timijana : diplomsko delo
 100. Maša Hojnik Niderl: Stabilnost proteinaze iz carica papaye in hidroliza kazeina v SC CO2 : diplomsko delo
 101. Amir Rotić: Preučevanje hidroksimetiliranja 4-metilimidazola : diplomsko delo
 102. Anita Kovačič: Tehnologija mešanja tekočih izdelkov v kemi Puconci d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 103. Patricija Urek: Vpliv nekaterih tehnoloških parametrov na ekstrakcijo kostanjevega tanina : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 104. Denis Gužvić: Tehnološki vidiki čiščenja povratne steklene embalaže v Pivovarni Laško : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 105. Metka Ferčec: Načrtovanje kontinuirne proizvodnje granuliranega zeolita : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija, študijski program Kemijska tehnologija
 106. Marko Krainer: Osnove za načrtovanje postopka separacije tokoferoli/maščobne kisline s superkritičnimi fluidi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 107. Asja Tajnšek: Koncentriranje rožmarinske kisline z visokotlačnimi postopki : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 108. Vesna Poštuvan: Stabilizacija antocianov v sokovih z antioksidanti rožmarina : diplomska naloga visokega strokovnega študija
 109. Polona Frančič: Učinkovitost emulgatorjev pulveriziranih s tehnologijo CPF : [diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskeg programa]
 110. Andreja Vobner: Primerjava tehnologije kompaktiranja in odlaganja baliranih mešanih komunalnih odpadkov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 111. Damir Mehmedagić: Izolacija betulina in betulinske kisline : diplomsko delo visokostrokovnega študija
 112. Goran Robić: Načrtovanje in optimiranje naprave za destilacijo eteričnih olj : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 113. Nataša Jelšek: Večstopenjska ekstrakcija rožmarina : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 114. Mojca Potočnik: Oprijemljivost barv in lakov : diplomska naloga univerzitetnega programa
 115. Simona Krajnc: Vpliv izhodne temperature sušenja na nasipno težo natrijevega disilikata : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija, študijski program Kemijska tehnologija
 116. Katja Makovšek: Določanje sterolov v bučnih oljih s plinsko kromatografijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 117. Suzana Štandeker: Fazna ravnotežja binarnega sistema CO2 - mazivo PAG 1000 : diplomska naloga [univerzitetnega študijskega programa]
 118. Saša Šabeder: Fazna ravnotežja metanol - olja : diplomska naloga
 119. Miro Tepina: Optimizacija proizvodnje aluminijevega prahu v podjetju Non Ferrum Kranj, d.o.o. : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 120. Anja Rošker-Horvat: Uporaba NIR-IR kot metoda za inproces določanje vsebnosti vode pri izdelavi sladkornih talin : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 121. Marko Rak: Optimizacija separacije terpenov citrusovih olj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 122. Tanja Čerče, Maja Škrinjar: Fazna ravnotežja za sistema squalan/CO2 in aldecryl/CO2 : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 123. Andrej Satler: Testiranje izobaričnega polnilnega stroja z inertnim plinom : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 124. Karidija Caf: Stabilizacija maščob v živilskih izdelkih z antioksidanti : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 125. Gregor Bornšek: Pridobivanje naravnega benzaldehida iz jedrc višnje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 126. Juan José Martín Rosano: High pressure phase equilibrium studies : diploma thesis
 127. Brigita Bratušek: Adsorpcija organskih topil iz zraka z mikrovalovno regeneracijo adsorbenta : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 128. Darja Meterc: Fazna ravnotežja binarnih sistemov v različnih triacilgliceridov v prisotnosti CO2 : diploma thesis
 129. Romana Laznik Leskovšek: Vpliv vrtenja bobna na pralni učinek pranja v pralnem stroju : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 130. Miguel Acebes Sampedro: Lipase-catalysed synthesis of citronellol laurate in organic media and in supercritical carbon dioxide : diploma thesis
 131. Romana Cvikl: Analiza porazdelitve velikosti delcev : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 132. Samuel Anibarro Barrientos: Supercritical fluid adsorption and desorption of lipids on various adsorbents : diploma thesis
 133. Israel López Sáez: Soybean oil hydrolysis biocatalyzed inaqueous medium and in supercritical carbon dioxide : diploma thesis
 134. Ines Doler: Vpliv različnih ritmov mencanja na pralni in izpiralni učinek : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 135. Peter Pečelin: Zamenjava katalizatorja trietilamina z natrijevim hidroksidom pri sintezi fenolformaldehidnih smol : diplomska naloga

Druga dela (72)

 1. Energy management and policies
 2. Željko Knez: Prof. dr. Vojko Ozim in memoriam
 3. Urban Feguš, Uroš Žigon, Marcus Petermann, Željko Knez: Effect of drying parameters on physiochemical and sensory properties of fruit powders processed by PGSS-, vacuum- and spray-drying
 4. Maša Knez Marevci, Mojca Škerget, Željko Knez: Production of biogas by CSF technology
 5. Maja Čolnik, Mateja Primožič, Željko Knez, Maja Leitgeb: Use of non-conventional cell disruption method for extraction of proteins from black yeasts
 6. Chiara Giulia Laudani, Mateja Primožič, Željko Knez, Maja Leitgeb: Phase equilibrium measurements and data correlation for the ternary system oleic acid + 1-octanol + carbon dioxide
 7. Eva Brglez Mojzer, Maša Knez Marevci, Mojca Škerget, Željko Knez, Urban Bren: Polyphenols: extraction methods, antioxidative action, bioavailability and anticarcinogenic effects
 8. Gordana Hojnik Podrepšek, Željko Knez, Maja Leitgeb: Synthesis comparison and characterization of chitosan-coated magnetic nanoparticles prepared with different methods
 9. Maja Leitgeb, Katja Vasić, Gordana Hojnik Podrepšek, Aljaž Hojski, Anton Crnjac, Željko Knez: Toxicity of magnetic chitosan micro and nanoparticles as carriers for biologically active substances
 10. Miha Oman, Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Supercritical fluid chromatography and scale up study
 11. Klavdija Rižnar, Štefan Čelan, Mojca Škerget, Željko Knez: Solubility of carnosic acid and carnosol from rosemary extract in supercritical $CO_2$
 12. Maja Leitgeb, Željko Knez: Pressure stability of lipases and their use in different systems
 13. Mojca Škerget, Miran Bezjak, Katja Makovšek, Željko Knez: Extraction of lutein diesters from tagetes erecta using supercritical $CO_2$ and liquid propane
 14. Zsófia Csanádi, Katalin Bélafi-Bakó, Eszter Szentgyörgyi, László Gubicza, Željko Knez, Maja Leitgeb: Enzymatic esterification of glycerol and stearic acid in non-conventional media
 15. Christian Reibe, Željko Knez: Water sorption characteristics of a new type of gelatine powder, produced by a new high-pressure micronisation process
 16. Iva Ružić, Mojca Škerget, Željko Knez: Potential of phenolic antioxidants
 17. Irena Pavlovič, Željko Knez, Mojca Škerget: Subcritical water - a perspective reaction media for biomass processing to chemicals
 18. Katja Makovšek, Željko Knez, Mojca Škerget: Influence of process parameters on the extraction of flavanones from mandarin peel
 19. Maja Leitgeb, Mateja Primožič, Željko Knez: Biocompatible nanomaterials
 20. Željko Knez, Tina Perko, Mojca Škerget: Antioxidant and antimicrobial activity of PGSStm micronized curcuma powder
 21. Boris Kramberger, Elena Markočič, Maša Knez Marevci, Željko Knez: Thermodynamical modelling of phase equilibrium for gas/liquid binary mixtures from supercritical water reforming processes
 22. Simona Pečnik, Željko Knez: Enzymatic fatty ester synthesis
 23. Heribert Dierkes, Volkmar Steinhagen, Michael Bork, Christoph Lütge, Željko Knez: Zellaufschluss Pflanzlicher oder Tierischer Ausgangsmaterialien mittels Kombination von Sprühverfahren und Dekompression zur Selektiven Extraktion und abscheidung Intrazellulärer Wertstoffe : Europäische Patentschrift EP 2 315 825 B1, Patenterteilung 2
 24. Mojca Škerget, Zorka Novak-Pintarič, Željko Knez, Zdravko Kravanja: Estimation of solid solubilities in supercritical carbon dioxide: Peng-Robinson adjustable binary parameters in the near critical region
 25. Željko Knez, Eckhard Weidner: Particles formation and particle design using supercritical fluids
 26. Eckhard Weidner, Marcus Petermann, Željko Knez: Multifunctional composites by high-pressure spray processes
 27. Zoran Novak, Maja Leitgeb, Vlasta Krmelj, Željko Knez: Silica aerogels as support for lipase catalyzed esterifications at sub- and supercritical conditions
 28. Mojca Škerget, Petra Kotnik, Željko Knez: Phase equilibria in systems containing [alpha]-tocopherol and dense gas
 29. Zoran Novak, Petra Kotnik, Željko Knez: Preparation of WO[sub]3 aerogel catalysts using supercritical CO[sub]2
 30. Majda Hadolin Kolar, Andreja Rižner Hraš, Davorin Bauman, Željko Knez: Isolation and concentration of natural antioxidants with high-pressure extraction
 31. Davorin Bauman, Majda Hadolin Kolar, Matevž Kmet, Andreja Rižner Hraš, Željko Knez: Postopek za pripravo koncentriranih ekstraktov na osnovi rožmarinske kisline in njihova uporaba : številka patenta SI 21460 A, datum objave: 31.10.2004; št. prijave P-200300106 z dne 23.04.2003
 32. Željko Knez, Mojca Škerget, Ljiljana Ilić, Christoph Lütge: Vapor-liquid equilibrium of binary CO2-organic solvent systems (ethanol, tetrahydrofuran, ortho-xylene, meta-xylene, para-xylene)
 33. Željko Knez: Enzymatic reactions in dense gases
 34. Tünde Vatai, Mojca Škerget, Željko Knez: Extraction of phenolic compounds from elder berry and different grape marc varieties using organic solvents and/or supercritical carbon dioxide
 35. Anja Veronovski, Zoran Novak, Željko Knez: Synthesis and use of organic biodegradable aerogels as drug carriers
 36. M.P. Romero, L. Calvo, C. Alba, Maja Leitgeb, Mateja Primožič, Željko Knez: Enzymatic synthesis of isoamyl acetate with immobilized Candida antarctica lipase in supercritical carbon dioxide
 37. Maja Leitgeb, Mateja Primožič, Željko Knez: Stability of proteinase from Carica papaya latex in dense gases
 38. Lucija Čretnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Separation of parthenolide from feverfew: performance of conventional and high-pressure extraction techniques
 39. Mojca Škerget, Petra Kotnik, Majda Hadolin Kolar, Andreja Rižner Hraš, Marjana Simonič, Željko Knez: Phenols, proanthocyanidins, flavones and flavonols in some plant materials and their antioxidant activities
 40. Maja Leitgeb, Mateja Primožič, Željko Knez: Enzymatic reactions in high-pressure membrane reactors
 41. Saša Šabeder, Maja Leitgeb, Željko Knez: Comparison of the esterification of fructose and palmitic acid in organic solvent and supercritical carbon dioxide
 42. Petra Kotnik, Amra Perva-Uzunalić, Mojca Škerget, Željko Knez: Phase equilibira of permethrin and dicofol with carbon dioxide
 43. Mojca Škerget, Lucija Čretnik, Željko Knez, Maja Škrinjar: Influence of the aromatic ring substituents on phase equilibria of vanilins in binary system with CO2
 44. Branislava Barjaktarović, Milan Sovilj, Željko Knez: Chemical composition of Juniperus communis L. fruits supercritical CO2 extracts: dependence on pressure and extraction time
 45. Katja Makovšek, Mojca Škerget, Željko Knez: Influence of material pre-treatment with supercritical fluids on extraction efficiency of flavonoids
 46. Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Concentration of free fatty acids in rapeseed oil
 47. Maja Čolnik, Mateja Primožič, Nina Gunde-Cimerman, Polona Zalar, Maja Leitgeb, Željko Knez: The effect of pressure and temperature of supercritical carbon dioxide on the biological activity of black yeast cells
 48. Željko Knez, Mojca Škerget, Elena Markočič: Navodila za vaje iz prenosa snovi
 49. Željko Knez, Zoran Novak: Organska tehnologija
 50. Muzafera Paljevac, Željko Knez, Maja Leitgeb: Lipase-catalyzed transesterification of (R,S)-1-phenylethanol in SC $CO_2$ and in SC $CO_2$/ionic liquid systems
 51. Muzafera Paljevac, Željko Knez, Maja Leitgeb: Enzyme-catalyzed acylation of (R,S)-1-phenylethanol in 1-butyl-3-methylimidazolium based ionic liquids
 52. Zdravko Kravanja, Blaž Nardin, Boris Kuselj, Brane Širok, Damjan Krt, Igor Milavec, Iztok Žun, Jože Duhovnik, Slavko Dolinšek, Stanko Strmčnik, Bojan Bučar, Peter Glavič, Andreja Goršek, Franc Jelovčan, Vladimir Jovan, Željko Knez, Marijan Medič, Zoran Novak, Zorka Novak-Pintarič, Franc Pohleven, Marjana Simonič, Alojzij Sluga, Rihard Karba, Đani Juričić, Igor Škrjanc, Marko Munih: Priporočila 7. razvojne skupine za procesno tehnologijo za povečanje konkurenčnosti Slovenije : strateški dokument 7. razvojne skupine za Procesno tehnologijo
 53. Elena Markočič, Mojca Škerget, Željko Knez: Measurement of CO2 solubility and diffusivity in poly(L-lactide) and poly(D,L-lactide-co-glycolide) by magnetic suspension balance
 54. Maša Hojnik Niderl, Mojca Škerget, Željko Knez: Extraction of lutein from Marigold flower petals - Experimental kinetics and modelling
 55. Maja Leitgeb, Saša Šabeder, Željko Knez: Enzymatic synthesis of sugar fatty acid esters in organic solvent and in supercritical carbon dioxide and their antimicrobial activity
 56. Zoran Mandžuka, Željko Knez: Influence of temperature and pressure during PGSS[sup]TM micronization and storage time on degree of crystallinity and crystal forms of monostearate and tristearate
 57. Maja Leitgeb, Muzafera Paljevac, Željko Knez: Encimsko katalizirane reakcije v ionskih tekočinah
 58. Elena Markočič, Mojca Škerget, Željko Knez: Measurement and modeling of the CO2 solubility in poly(ethylene glycol) of different molecular weights
 59. Maja Leitgeb, Mateja Primožič, Željko Knez: Supercritical fluids as solvents for enzymatic reactions
 60. Mojca Škerget, Željko Knez: Supercritical fluid adsorption and desorption of lipids on various adsorbents
 61. Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Supercritical fluid extraction of chammomile flower head flowers: comparison with conventional extraction, kinetics and scale-up
 62. Željko Knez, Mojca Škerget, Amra Perva-Uzunalić: Phase equilibria of vanillins in compressed gases
 63. Lucija Majhenič, Mojca Škerget, Željko Knez: Antioxidant and antimicrobial activity of guarana seed extracts
 64. Maša Hojnik Niderl, Mojca Škerget, Željko Knez: Isolation of chlorophylls from stinging nettle (Urtica dioica L.)
 65. Mateja Primožič, Maja Leitgeb, Željko Knez: Proteinase-catalyzed hydrolysis of casein at atmospheric pressure and in supercritical media
 66. Muzafera Paljevac, Maja Leitgeb, Željko Knez: Ionic liquids as (co)solvents for enzymatic reactions
 67. Mateja Primožič, Maja Leitgeb, Muzafera Paljevac, Željko Knez: Enzyme-catalyzed reactions in different types of high-pressure enzymatic reactors
 68. Saša Šabeder, Maja Leitgeb, Željko Knez: The lipase-catalyzed synthesis of fatty acid fructose esters in organic media and in supercritical carbon dioxide
 69. Željko Knez: Particle formation using supercritical fluids
 70. Petra Kotnik, Mojca Škerget, Željko Knez: Kinetics of supercritical carbon dioxide extraction of borage and evening primrose seed oil
 71. Maja Leitgeb, Mateja Primožič: Biokemijska tehnika : navodila za laboratorijske vaje (zbrano gradivo)
 72. Maja Leitgeb, Mateja Primožič, Željko Knez: Surovine za bio in prehrambeno industrijo : navodila za laboratorijske vaje (zbrano gradivo)
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici