| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (14)

 1. Mojca Pungartnik: DAVČNA KONKURENCA
 2. Sanja Savič: DAVČNE IMPLIKACIJE PRI PRENOSU POSLOVNEGA DELEŽA V PRIMERJAVI S PRENOSOM POSLOVNIH SREDSTEV V DRUŽBI Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
 3. Sabina Lamut: PROBLEMATIKA OPROSTITEV DAVKA NA DODANO VREDNOST OD FINANČNIH STORITEV
 4. Jožica Planinšec Deržek: DAVČNOPRAVNI VIDIKI DAVČNIH VRTILJAKOV
 5. Nataša Bradač: DAVČNO NEVTRALNA OBRAVNAVA MATERIALNEGA STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST, V KAPITALSKO DRUŽBO
 6. Marjana Kostanjevec: VPLIV ELEKTRONSKO PODPRTEGA SISTEMA INŠPICIRANJA Z UPORABO PROGRAMSKEGA PAKETA ACL NA UČINKOVITOST DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
 7. Borka Ćosić: SODOBNI KONCEPT PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ NA PODROČJU RIZIČNIH DEJAVNOSTI
 8. Neli Bradaschia: FINANČNI VIRI LOKALNIH OBLASTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
 9. Primož Kramer: DAVČNI VIDIKI PRENOSA PREMOŽENJA V PRIMERU SMRTI V SLOVENIJI IN VELIKI BRITANIJI
 10. Marjana Leva Bukovnik: MEJA DAVČNE KONKURENČNOSTI MED SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM, KAPITALSKO DRUŽBO IN OSEBNO DRUŽBO
 11. Branka Hercog: DAVČNI VIDIK FUNDACIJ
 12. Jože Kozina: RAZLIKOVANJE MED DAVČNIM IZOGIBANJEM, DAVČNIM ZAOBIDENJEM IN DAVČNO ZATAJITVIJO V DAVČNEM IN KAZENSKEM PRAVU
 13. Robert Pritržnik: RAZLIČNI VIDIKI NADOMESTIL ZA DELNICE PREVZETE DRUŽBE V POVEZAVI S SPREMINJANJEM OSNOVNEGA KAPITALA PRI PRIPOJITVAH DELNIŠKIH DRUŽB
 14. Frančiška Mestinšek Podbrežnik: VPLIV DISKRIMINATORNIH IN NEDISKRIMINATORNIH PRAVNIH NORM NA GOSPODARSKE SUBJEKTE S POUDARKOM NA DAVKU NA DODANO VREDNOST

Diplomska dela (50)

 1. Tadej Sluga: Sodobni pravni viri za prevoz živali v Sloveniji
 2. Karina Kump: Skladiščna pogodba v logističnih podjetjih
 3. Gašper Bevc: DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE, DENARNA SREDSTVA IN DENARNE TERJATVE
 4. Polona Klenovšek: DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR V REPUBLIKI SLOVENIJI
 5. Nejc Miložič: OBDAVČITEV ŠPORTNIKA
 6. Anja Korošec: DAVČNE OLAJŠAVE FIZIČNIH OSEB PRI DOHODNINI V PRIMERJAVI Z NEKATERIMI DRŽAVAMI EU
 7. Maja Žarković: ODBITEK DDV
 8. Anja Ošina: DAVČNE OBREMENITVE KMETOV
 9. Igor Petrović: PRIMERJAVA PRAVNE UREDITVE DAVČNEGA SVETOVANJA MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO
 10. Armando Buhinjak: DOLOČANJE TRANSFERNIH CEN Z UPORABO TRANSAKCIJSKIH METOD
 11. Nataša Matijašević: DAVČNA IZVRŠBA NA PREMIČNINE
 12. Dalibor Nenić: OBDAVČITEV DOHODKOV ŠPORTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
 13. Saša Baltić: OBDAVČITEV MIGRANTOV NA DELU V AVSTRIJI
 14. Milena Derling: ODLOG DAVČNE OBVEZNOSTI
 15. Branka Arzenšek: KRŠITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC V DAVČNIH POSTOPKIH
 16. Helena Jagodic: ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJE DAVKA FIZIČNIH OSEB
 17. Rok Pestiček: UNIVERZALNI DOHODEK KOT NOV MODEL SOCIALNE DRŽAVE V FINANČNI PERSPEKTIVI
 18. Jure Jakšić: OBDAVČITEV NEPREMIČNINSKIH TRANSAKCIJ FIZIČNIH OSEB
 19. Rene Polanec: OBDAVČITEV DOHODKOV FIZIČNIH OSEB V ŠPANIJI PRIMERJALNO S SLOVENIJO
 20. Marko Štante: HORIZONTALNI MONITORING V SLOVENIJI
 21. Lucija Ajdič: PRAVNA SREDSTVA V DAVČNEM POSTOPKU S POUDARKOM NA PRVI IN DRUGI STOPNJI
 22. Miha Grenkuš: DAVČNE BLAGAJNE KOT UKREP PROTI SIVI EKONOMIJI V SLOVENIJI
 23. Tadej Fijavž: ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE PRI DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IZ NASLOVA DAVČNIH OLAJŠAV S POUDARKOM NA PRIMERU GOSPODARSKE DRUŽBE AJM OKNA-VRATA-SENČILA, D.O.O.
 24. Maja Tina Dežman: OBDAVČITEV PREVOZNIH SRESTEV
 25. Tina Peklar: OBDAVČITEV DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 26. Jelena Krstić: SODOBNA DAVČNA UPRAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI - PRIMERJAVA Z AVSTRIJO
 27. Maruša Pozvek: VSTOPNI DAVEK KOT KONCEPT ZAGOTAVLJANJA NEVTRALNOSTI DAVKA NA DODANO VREDNOST
 28. Matija Udovč: ODLOG IN OBROČNO PLAČEVANJE DAVČNE OBVEZNOSTI
 29. Nataša Klobasa: MEJE JAVNEGA DOLGA IN EVROPSKE IZKUŠNJE
 30. Polona Lipoglav: OBDAVČITEV KMETA NA SLOVENSKEM
 31. Ksenija Volšak: davčna izvršba na poslovne deleže in nepremičnine
 32. Nina Mulej: OPROSTITVE DAVKA NA DODANO VREDNOST
 33. Brigita Kočar Senekovič: DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV ČEZMEJNIH DELOVNIH MIGRANTOV V RS
 34. Maja Damevska: UKREPI PREPREČEVANJA DAVČNIH UTAJ PRI POSREDNIH DAVKIH
 35. Danijel Vorih: DAVČNA IZVRŠBA S POUDARKOM NA KLJUČNIH INSTITUTIH
 36. Rok Teržan: DOHODNINA V EU S POUDARKOM NA KLJUČNIH SEGMENTIH
 37. Andrej Šafarič: OBDAVČITEV NALOŽB DRUŽB TVEGANEGA KAPITALA IN DAVČNE VZPODBUDE PRI USTANAVLJANJU MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ
 38. Petra Tertinek: DAVČNI PREKRŠKI
 39. Mihael Kocbek: Pomen transfernih cen
 40. Mojca Čretnik: OBDAVČITEV PREMOŽENJA (OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN VODNIH PLOVIL)
 41. Vesna Gajšek: DAVČNE STIMULACIJE PRI DOHODNINI
 42. David Gabrovec: DAVČNO INŠPICIRANJE
 43. Jure Krajnc: DAVČNI VIDIK FINANČNIH NALOŽB FIZIČNIH OSEB
 44. Andreja Šubernik Jerič: ODPIS DAVKOV V DAVČNEM POSTOPKU
 45. Milenko Trninič: OBDAVČITEV STORITEV V SISTEMU DAVKA NA DODANO VREDNOST
 46. Nina Lozinšek: Davčni inšpekcijski nadzor
 47. Vera Samardžija: OBDAVČITEV ODVETNIŠTVA V SLOVENIJI
 48. Aleš Budja: Vloga davčnega svetovalca kot pooblaščenca v davčnem inšpekcijskem nadzoru
 49. Bernarda Seršen Berič: OBDAVČITEV DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN GOZDARSKE DEJAVNOSTI
 50. Andreja Počivavšek: DAVČNI VIDIK STATUSNIH PREOBLIKOVANJ
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici