| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (9)

 1. Selmin Kičin: Pravice potnika/izletnika ob odpovedi leta zaradi stečaja letalskega prevoznika
 2. Luka Šilc: Dogovori o sklenitvi pogodbe
 3. Anja Jelen: Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb po OZ in Načelih UNIDROIT
 4. Taja Jeseničnik: Prenos pogodbenih pravic in obveznosti - primerjava pravil OZ in Načel UNIDROIT za mednarodne gospodarske pogodbe
 5. Tomaž Vajnhandl: Prehod nevarnosti naključnega uničenja iz prodajalca na kupca v mednarodnih pogodbah: analiza sodne prakse
 6. Alja Tretjak: Distribucijska pogodba po pravilih DCFR
 7. Mateja Špes: NEPOSREDNI ZAHTEVEK PODIZVAJALCA PO 631. ČLENU OZ
 8. Gašper Škarja: DOVOLJENE SPREMEMBE KONCESIJSKE POGODBE
 9. Boštjan Mumelj: JAMČEVANJE IZVAJALCA GRADNJE

Diplomska dela (25)

 1. Benjamin Spiegl: Prehod lastninske pravice od tretje osebe na komitenta v zvezi s komisijsko pogodbo
 2. Tjaša Ekart: IZREDNO PRENEHANJE AGENCIJSKE POGODBE
 3. Maja Ruhitel: POGODBENA KAZEN V GRADBENI POGODBI
 4. Klemen Drnovšek: EKSKULPACIJA POSLOVNE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI PO OBLIGACIJSKEM ZAKONIKU IN DUNAJSKI KONVENCIJI (CISG)
 5. Tamara Žajdela: SANKCIJA NEVELJAVNOSTI POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA V REPUBLIKI SLOVENIJI IN ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI
 6. Aleksander Kumer: POGODBA O FRANŠIZINGU IN PRIMERJAVA S PRODAJNO POGODBO
 7. Tanja Razgor: GRADBENE UZANCE - ANALIZA SKLADNOSTI S PRAVILI OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA
 8. Polona Podlesnik: ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SOLIDNOST GRADBE
 9. Nikolina Travner: NEPOŠTENI IN PRETIRANO STROGI POGOJI ZAVAROVALNIH POGODB
 10. Sabina Florjanc: PRIMERJAVA OBVEZNOSTI PRI PRODAJNEM NAROČILU IN PRODAJNI KOMISIJI
 11. Lucija Čas: PRIMERJAVA OBVEZNOSTI PRODAJALCA PO KLAVZULI CPT INCOTERMS 2010 IN OBLIGACIJSKEM ZAKONIKU
 12. Aleš Krivanik: OBVEZNOSTI PREVOZNIKA PRI NAKLADANJU IN RAZKLADANJU TOVORA
 13. Miha Žvan: ZAHTEVKI KUPCA ZARADI NEIZPOLNITVE PRODAJALCA PO DUNAJSKI KONVENCIJI (CISG)
 14. Miha Malek: ZAKON O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-1) - POUDAREK NA OBLIGACIJSKO PRAVNIH POSLEDICAH PRI SKLEPANJU POTROŠNIŠKIH KREDITNIH POGODB
 15. Uroš Hrastovec: Sklenitev pogodbe s podajanjem izjav po e-pošti
 16. Katra Kozinc: ODGOVORNOST GOSTITELJA ZA GOSTOVE STVARI PO GOSTINSKIH UZANCAH IN NJIHOVA SKLADNOST S PRAVILI OZ O GOSTINSKI HRAMBI
 17. Grega Paternoster: PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK OB PRENEHANJU POGODBE O TRGOVSKEM ZASTOPNANJU (AGENCIJSKE POGODBE)
 18. Andrejka Kos: PRAVNA RAZMERJA MED NAROČNIKOM, IZVAJALCEM IN PODIZVAJALCEM GRADBENE POGODBE
 19. Marko Malešič: UREDITEV KLAVZULE REBUS SIC STANTIBUS V OBLIGACIJSKEM ZAKONIKU, NEMŠKEM DRŽAVLJANSKEM ZAKONIKU, DUNAJSKI KONVENCIJI O POGODBENEM PRAVU IN NAČELIH UNIDROIT ZA MEDNARODNE GOSPODARSKE POGODBE
 20. Rok Dolenc: OBLIGACIJSKO PRAVNI VIDIKI JAVNE DRAŽBE
 21. Barbara Skinder: POSLOVNO TVEGANJE KOT OPREDELILNI ELEMENT JAVNEGA NAROČANJA IN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V SODNI PRAKSI
 22. Alen Bernard: POSTOPEK S KONKURENČNIM DIALOGOM
 23. Petra Šušterič: AKREDITIVNI DOKUMENTI
 24. Aljaž Kus: Kraj in čas izročitve blaga po Obligacijskem zakoniku, Konvenciji Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in sodni praksi : diplomsko delo
 25. Tinka Berk: Pogodba o franšizingu : diplomsko delo

Druga dela (1)

 1. Jerneja Prostor: Študijsko gradivo pri predmetu Avtonomni gospodarski posli
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici