| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (3)

 1. Marija Tanacek: PREOBLIKOVANJE JAVNEGA ZAVODA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
 2. Vesna Rebernik Jamnik: KAZENSKOPRAVNO VARSTVO V DELOVNIH RAZMERJIH
 3. Nataša Poredoš Tropenauer: UPORABA SPLOŠNIH PRAVIL CIVILNEGA PRAVA PRI SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI

BSc theses (22)

 1. Miha Ogrin: NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV NA OBČINI
 2. Alja Križaj: MALO DELO - NOVA OBLIKA ŠTUDENTSKEGA DELA
 3. Natalija Berk: POGODBA O ZAPOSLITVI ZA OPRAVLJANJE JAVNIH DEL
 4. Renata Damiš: UPRAVIČENE ODSOTNOSTI Z DELA V SKLADU Z ZAKONOM IN KOLEKTIVNO POGODBO
 5. Tanja Pregl: ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI V PRIMERU STEČAJA, LIKVIDACIJE IN PRISILNE PORAVNAVE
 6. Tadeja Lutarič: ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI JAVNEMU USLUŽBENCU
 7. Lea Dokl: SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
 8. Maja Šiftar: TRPINČENJE (MOBBING) NA DELOVNEM MESTU
 9. Tomaž Kos: DELAVEC INVALID
 10. Marjana Kacijan: PRAVNO VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
 11. Maja Frčko: VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV IN DELAVSKIH PREDSTAVNIKOV
 12. Katarina Kotnik: SODNO REŠEVANJE INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPOROV
 13. Natalija Berič: PROŽNO DELOVNO RAZMERJE KOT IZZIV NA NOVO UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA
 14. Igor Weindorfer: DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
 15. Aldina Medvjedović: Deficitarni poklici v Sloveniji in brezposelnost : diplomsko delo
 16. Anita Horvat: Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu-naložba ali strošek? : diplomsko delo
 17. Renata Baligač: Varnost in zdravje delavcev v Sloveniji : diplomsko delo
 18. Andreja Štriker: Ženska-delavka : diplomsko delo
 19. Dušanka Kovačec: Krajši delovni čas in krizne razmere : diplomsko delo
 20. Dejan Barl: Ureditev disciplinske odgovornosti delavcev v slovenski zakonodaji : diplomsko delo
 21. Damjan Mašera: Mediacija v delovnopravnih sporih : diplomsko delo
 22. Božena Juhart: Vpliv vključitve Slovenije v Evropsko unijo na zaposlovanje tujcev v podravski regiji : diplomsko delo

Other documents (8)

 1. Etelka Korpič-Horvat, Darja Senčur Peček: Cena dela v Republiki Sloveniji
 2. Etelka Korpič-Horvat: Razlika med nadomestilom za brezposelnost in minimalno plačo - varnost ali izguba motivacije za delo
 3. Etelka Korpič-Horvat: Varstvo zaposlitve in dohodka
 4. Etelka Korpič-Horvat, Bojan Tičar, Rado Bohinc: The salary system in the private sector in the Republic Slovenia
 5. Irena Kos: Nadzor porabe sredstev Evropske unije
 6. Katja Virant: Razlike revizije računovodskih izkazov in revizije pravilnosti poslovanja javnih zavodov
 7. Etelka Korpič-Horvat: Ali je disciplinska odgovornost delavca in javnega uslužbenca skladna s pogodbo o delovnih razmerjih?
 8. Etelka Korpič-Horvat: Social dialogue, labour law and labour administration department : [national report for Slovenia]
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica