| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Maruša Pozvek: Davčno obravnavanje trikotnih in verižnih poslov v sistemu DDV na področju mednarodne trgovine

Magistrska dela (13)

 1. Eva Fekonja: Pravni vidiki umeščanja v prostor na primeru Sončne elektrarne Zlatoličje - Formin
 2. Miha Pražnikar: Ureditev komunikacijskih storitev OTT na področju elektronskih komunikacij v pravu EU
 3. Urška Germauc: Razmerje med načeloma pravne in socialne države
 4. Danaja Plohl: Načelo sodniške neodvisnosti v Evropski uniji
 5. Patrik Velički: Izbrana pravna vprašanja digitalizacije energetskega sektorja
 6. Tamara Farazin: Splošna načela kot vir prava EU in njihovi izbrani pravni učinki
 7. Manja Cestar: Izbrani pravni vidiki proizvodnje električne energije s hidroelektrarnami in vetrnicami v Republiki Sloveniji
 8. Mihael Javornik Leskovar: Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v kontekstu pravil Evropske unije o državnih pomočeh
 9. Urška Požlep: Evropeizacija slovenskega upravnega sodstva
 10. Urška Stopar: Obnovljivi viri energije, medsebojno trgovanje in nove tehnologije na področju energetike (izbrani pravni vidiki)
 11. Tine Janžek: Energetska učinkovitost v Evropski uniji
 12. Jan Žičkar: Pomen in dokazovanje relevantnih trgov v odškodninskih sporih zaradi zlorabe prevladujočega položaja na področju telekomunikacij
 13. Nuša Koželj: Konkurenčnopravni vidik skupnega lastništva institucionalnih vlagateljev z divergentnimi manjšinskimi deleži

Diplomska dela (36)

 1. Nives Pavlič: Programska oprema in Konvencija ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga
 2. Alen Kurtiš: DRŽAVNA POMOČ V OBLIKI DAVČNIH UKREPOV
 3. Tadej Arnuš: VKLJUČITEV STANDARDNIH POGOJEV V POGODBO PO KONVENCIJI ZN O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA
 4. Mitja Lojen: PRAVNI VIDIKI EVROPSKEGA MEHANIZMA STABILNOSTI
 5. Tadej Ošlovnik: PRAVNA UREDITEV VIRTUALNIH DENARNIH VALUT: PRIMER BITCOIN
 6. Andrej Kreže: OPROSTITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ZA DEJANJA TRETJIH OSEB PO DUNAJSKI KONVENCIJI (CISG)
 7. Melita Šegovc: IZBRANI PROBLEMI OBRAVNAVE POVEZANIH OSEB PRI IZVAJANJU PRAVIL EU O DRŽAVNIH POMOČEH
 8. Maja Hertiš: DRŽAVNA POMOČ V SMISLU ČLENA 107(1) PDEU IN PRESOJA DOKAPITALIZACIJ DRUŽBE ELAN Z VIDIKA PRAVIL EU O DRŽAVNIH POMOČEH
 9. Eva Šmirmaul: BISTVENA KRŠITEV POGODBE S STRANI PRODAJALCA KOT PODLAGA ZA NJEN RAZDOR PO KONVENCIJI ZDRUŽENIH NARODOV O POGODBAH O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA
 10. Anja Primožič: INSTITUT NEODVISNOSTI IN NEPRISTRANSKOSTI V MEDNARODNI GOSPODARSKI ARBITRAŽI
 11. Sara Kalem: TEMELJNE PRAVICE V PRAVNEM SISTEMU EU
 12. Miša Petz: LADJARSKA POGODBA IN NAKLADNICA, IZDANA NA PODLAGI LADJARSKE POGODBE- PRIMERJAVA DOLOČB TIPSKE LADJARSKE POGODBE GENCON IN TIPSKE NAKLADNICE CONGENBILL TER NJUNEGA PRAVNEGA RAZMERJA S SLOVENSKIM PRAVOM
 13. Marcel Hajd: POTEK ARBITRAŽNEGA POSTOPKA S POUDARKOM NA PRAVILIH MILANSKE ARBITRAŽNE ZBORNICE (THE CHAMBER OF ARBITRTATION OF MILAN RULES) IZ LETA 2010
 14. Špela Horvat Mesner: ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA: PROBLEM MOBITELOVEGA PAKETA ZA MLADE "ITAK DŽABEST"
 15. Agata Brezovar: JAVNO FINANCIRANJE STORITEV SPLOŠNEGA GOSPODARSKEGA POMENA
 16. Luka Martin Tomažič: Tveganja pri tujih investicijah s poudarkom na nacionalizaciji
 17. Nejc Skrt: Pravna sredstva kupca po Dunajski konvenciji ( CISG) v primeru dobave neistovetnega blaga
 18. Igor Banič: DRŽAVNE POMOČI: NOVI AKTI EVROPSKE KOMISIJE NA PODROČJU JAVNEGA FINANCIRANJA STORITEV SPLOŠNEGA GOSPODARSKEGA POMENA
 19. Aleš Potočnik: BANČNA TAJNOST(PRIMERJALNO PRAVNI VIDIK)
 20. Ana Teršek: KONFORMITETA BLAGA TER DOLŽNOST PREGLEDA IN NOTIFIKACIJE V SKLADU Z DUNAJSKO KONVENCIJO (CISG)
 21. Ladislav Kopinja: PRAVNI VIDIKI SWAP POSLOV
 22. Tamara Počivavšek: SESTAVA ARBITRAŽNEGA TRIBUNALA V MEDNARODNI TRGOVINSKI ARBITRAŽI
 23. Tatjana Božič: OPROSTITEV ODGOVORNOSTI PO KONVENCIJI ZDRUŽENIH NARODOV O POGODBAH O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA
 24. Borut Krušič: NAČELO TAJNOSTI V MEDNARODNI GOSPODARSKI ARBITRAŽI
 25. Adrijan Žužić: HARMONIZACIJA EVROPSKEGA POGODBENEGA PRAVA
 26. Janja Hadalin: PRIMERJALNA REKLAMA PO SLOVENSKEM IN NEMŠKEM PRAVU
 27. Jure Ozimič: ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA:ANALIZA KONKRETNEGA PRIMERA
 28. Mojca Poš: PROGRAM PRIZANESLJIVOSTI - PONUDBA, KI SE NE BI SMELA ZAVRNITI?
 29. Mojca Čretnik: OBDAVČITEV PREMOŽENJA (OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN VODNIH PLOVIL)
 30. Samra Kos: MEDIACIJA V GOSPODARSKIH SPORIH TER PRIMERJAVA MED SLOVENSKIM IN AMERIŠKIM SISTEMOM
 31. Maja Letić: NEKATERI VIDIKI DRŽAVNIH POMOČI V SISTEMU EU, STO IN RS
 32. Kristina Širec: Razmerje med konkurenčnim pravom Evropske skunosti in pravicami intelektualne lastnine
 33. Ina Lejko: Mehanizmi za zaščito tujih investitorjev-klavzula o pristojnosti ICSID : diplomsko delo
 34. Gorazd Trunkl: Primerjava zastopanja v kontinentalnem in anglo-ameriškem pravnem sistemu in institut trgovskega zastopanja : diplomsko delo
 35. Meta Majnik: Oblike javno-zasebnega partnerstva : diplomsko delo
 36. Frida Guček: Pravna ureditev mednarodne gospodarske konciliacije : diplomsko delo

Druga dela (6)

 1. Aleš Ferčič: Ekonomski vidiki ekscesne cene
 2. Aleš Ferčič: Analiza navzkrižnih subvencij v ekonomskem kontekstu
 3. Aleš Ferčič: Ekonomska presoja enakih in usklajenih ravnanj na oligopolnih trgih
 4. Aleš Ferčič: Ekonomska teorija in ex ante regulacija
 5. Aleš Ferčič: Državne pomoči podjetjem
 6. Aleš Ferčič: Mednarodna odgovornost Evropske unije in njenih držav članic zaradi kršitev prava Svetovne trgovinske organizacije
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici