| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (14)

 1. Admir Muratović: Immunity of Heads of State and High-Ranking State Officials for International Crimes
 2. Duško Krbanjević: Pravna vprašanja državljanstva pri sukcesiji držav
 3. Nastja Jurišič: Globalni dogovor o migracijah (težnja po ureditvi migracijske problematike)
 4. Emanuel Gole: Pridobitev in izguba državljanstva v naslednicah bivše SFRJ
 5. Katja Piršič: Algoritmi v pravu: določanje višine odškodnine za nepremoženjsko škodo s pomočjo računalniškega programa
 6. Kaja Šmon: Mednarodnopravna ureditev letalskega prometa
 7. Anja Hren: Primerjava mednarodnih in nacionalnih aktov
 8. Leon Brulc: Standard of control under Article 8 ARSIWA
 9. Melita Šegovc: CETA - celovit gospodarski in trgovinski sporazum
 10. Aleksandra Kalacun: Prodajalčeva kršitev pogodbe in jamčevalni zahtevki po Obligacijskem zakoniku in Konvenciji Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga
 11. Peter Hronek: KONKURENČNO PRAVO IN PROFESIONALNI ŠPORT PO LIZBONSKI POGODBI
 12. Bojana Vogrinec: ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŽAVE ČLANICE ZARADI NESPOŠTOVANJA PRAVA EU - HIBRIDNOST PRAVIL NACIONALNEGA IN PRAVA EU
 13. Andreja Mesarec: (NE)PRIZNANJE NEPOSREDNEGA UČINKA DOLOČB PRAVA WTO V PRAVU EU
 14. Jaka Cepec: (NE)ENAKOVREDNOST POGODBENIH DAJATEV

Diplomska dela (75)

 1. Maja Šušteršič: Varstvo človekovih pravic v okviru OZN
 2. Tjaša Lubec: (Ne)spoštovanje mednarodne arbitražne odločbe
 3. Andreja Kapun: Pridobitev državljanstva - Slovenija in Združene države Amerike
 4. Lovro Planinšek: Vloga in pomen skupine držav proti korupciji (greco) pri zmanjševanju korupcije Republike Črne gore
 5. Nika Cuder: Zakonita predkupna pravica pri prometu s kmetijskimi zemljišči
 6. Jasmina Martinjak Tušek: POGODBE V MEDNARODNEM LETALSKEM PREVOZU
 7. Jan Irgel: ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DRŽAV V MEDNARODNEM PRAVU Z VIDIKA PRIPISLJIVOSTI OBLASTVENIH RAVNANJ DRŽAVI
 8. Ines Kuzmič: DRŽAVLJANSTVO SLOVENIJE IN DRŽAVLJANSTVO EU
 9. Tajda Glazer: RAZVOJ INDIVIDUALNE KAZENSKE ODGOVORNOSTI NAJVIŠJIH POLITIČNIH IN VOJAŠKIH PREDSTAVNIKOV V MEDNARODNEM PRAVU
 10. Sergeja Mevc: PRAVICA DO DRŽAVLJANSTVA
 11. Barbara Dreo: PRAVICE INVALIDOV S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO NA PODLAGI KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV O PRAVICAH INVALIDOV IN REALIZACIJA LE TEH S POMOČJO DRUŠTVA
 12. Nataša Milošević: POGOJ NACIONALNOSTI IN UVELJAVLJANJE DIPLOMATSKE ZAŠČITE V SODOBNEM MEDNARODNEM PRAVU
 13. Jan Leskovšek Vrbnjak: MEDNARODNOPRAVNI VIDIKI PALESTINSKE DRŽAVNOSTI
 14. Gašper Gošnjak: PRIMERJAVA NEPREMOŽENJSKE ŠKODE FIZIČNIH OSEB V ANGLEŠKEM IN SLOVENSKEM PRAVNEM SISTEMU
 15. Miha Biderman: PROBLEM IZBRISANIH IN NJIHOVE PRAVICE V LUČI MEDNARODNEGA JAVNEGA PRAVA
 16. Ana Mrak: NORMATIVNA UREDITEV DOBROBITI ŽIVALI
 17. Nina Fortun: Pravni položaj beguncev v mednarodnem pravu
 18. Nataša Rola: REŠEVANJE MEDNARODNEGA INVESTICIJSKEGA SPORA MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO, GLEDE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO PRED MEDNARODNIM CENTROM ZA REŠEVANJE INVESTICIJSKIH SPOROV-ICSID
 19. Karmen Einfalt: DIPLOMATSKA SREDSTVA ZA REŠEVANJE MEDNARODNIH SPOROV
 20. Katarina Vuk: PRAVNI POLOŽAJ SVETEGA SEDEŽA VATIKANSKEGA MESTA IN PAPEŽA V MEDNARODNEM PRAVU
 21. Ana Povh: INTERNAL ARMED CONFLICTS: PROTECTION OF CIVILIANS UNDER PUBLIC INTERNATIONAL LAW
 22. Mojca Stropnik: PRAVNA INTERPRETACIJA (NE)DOPUSTNOSTI VERSKIH SIMBOLOV V JAVNIH ŠOLAH
 23. Ines Lipuš: VLOGA VARNOSTNEGA SVETA OZN PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV NA BLIŽNJEM VZHODU - PRIMER IZRAELA IN PALESTINE
 24. Tina Vöröš: KAZNIVA DEJANJA NA CIVILNIH LETALIH
 25. Klementina Dolinšek: UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL - HISTORY, PRESENT, FUTURE
 26. Jerneja Šepetavc: PRAVNI VIDIK TRGA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 27. Mateja Veingerl: DOLŽNOST POSTAVITI VPRAŠANJE ZA PREDHODNO ODLOČANJE SODIŠČU EU
 28. Aleksander Vojičić: MEDNARODNOPRAVNA PROBLEMATIKA SUKCESIJE S POSEBNIM OZIROM NA NASLEDSTVO DRŽAV GLEDE POGODB
 29. Miha Senica: UPORABA VETA V VARNOSTNEM SVETU OZN
 30. Domen Bečan: ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA V KONKURENČNEM PRAVU EU: ANALIZA PRIMERA ASTRAZENECA PROTI EVROPSKI KOMISIJI
 31. Tjaša Kukovič: ODSTOP OD POGODBE S STRANI PRODAJALCA PO KONVENCIJI ZDRUŽENIH NARODOV O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA
 32. Betty Časar: PROST PRETOK BLAGA V EU
 33. Nina Tertinek: PROSTO GIBANJE DELAVCEV EVROPSKI UNIJI
 34. Klavdija Žohar: MEDDRŽAVNO SODIŠČE V HAAGU
 35. Denis Kapler: SOJENJE HRVAŠKIMA GENERALOMA ANTEJU GOTOVINI IN MLADENU MARKAČU PRED MEDNARODNIM KAZENSKIM SODIŠČEM ZA NEKDANJO JUGOSLAVIJO
 36. Barbara Boštele: MAKSIMALNA HIPOTEKA V SLOVENSKEM IN HRVAŠKEM PRAVU TER ZEMLJIŠKI DOLG V SLOVENSKEM IN NEMŠKEM PRAVU
 37. Marcel Hajd: POTEK ARBITRAŽNEGA POSTOPKA S POUDARKOM NA PRAVILIH MILANSKE ARBITRAŽNE ZBORNICE (THE CHAMBER OF ARBITRTATION OF MILAN RULES) IZ LETA 2010
 38. Andreja Tkalec: ODŠKODNINSKE OBVEZNOSTI PO DUNAJSKI KONVENCIJI
 39. Lovro Jurgec: ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST PO KONVENICIJI ZDRUŽENIH NARODOV O MEDNARODNI PRODAJI BLAGA IN OBLIGACIJSKEM ZAKONIKU
 40. Gregor Resnik: PROTIDUMPINŠKI UKREPI V OKVIRU SVETOVNE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE
 41. Marko Pleskonjić: FORUM SHOPPING V ČEZMEJNIH INSOLVENČNIH POSTOPKIH ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE
 42. Brigita Košar: PROSTO GIBANJE EKONOMSKO AKTIVNIH
 43. Tatjana Brumec: DOKTRINA KONSIDERACIJE V ANGLEŠKEM POGODBENEM PRAVU
 44. Petra Vesel: SLOVENSKA FINANČNA ZAVAROVANJA V EVROSISTEMU
 45. Maruša Malus: VEČSTOPENJSKE KLAVZULE IN VPLIV DOLOČBE O ZASTOPANJU NA POSAMEZNI STOPNJI
 46. Klara Zorko: OBVEZNOSTI KUPCA IN SANKCIJE PRODAJALCA PO DUNAJSKI KONVENCIJI-ANALIZA SODNE PRAKSE
 47. Urša Kaučič: FACTORING IN FORFAITING - PRIMERJAVA
 48. Špela Valič: PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA PREMIČNINI OD RAZPOLAGALNO NESPOSOBNE OSEBE - PRIMERJAVA SLOVENSKE UREDITVE Z UREDITVAMI NEKATERIH ROMANSKIH PRAVNIH SISTEMOV
 49. Andrea Kozar: ZEMLJIŠKI DOLG, PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED SLOVENSKE IN NEMŠKE PRAVNE UREDITVE
 50. Mihael Elvič: Položaj neplačanega prodajalca po nemškem in slovenskem pravu
 51. Sanja Ocvirk: NAČELA SVETOVNE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE
 52. Naja Miklavc: STAVBNA PRAVICA IN ETAŽNA LASTNINA V NEMŠKEM PRAVU
 53. Adrijan Žužić: HARMONIZACIJA EVROPSKEGA POGODBENEGA PRAVA
 54. Barbara Carević: Kupčeva pravica do razdora pogodbe po Konvenciji Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga - analiza sodne prakse
 55. Ana Dulič: FINANČNI LEASING Z VIDIKA JEMALCA LEASINGA IN DOBAVITELJA (V SLOVENSKEM IN MEDNARODNEM PRAVU)
 56. Jana Bolta: STOPNIČASTE KLAVZULE (MULTI-TIER CLAUSES)
 57. Barbara Bugarin: VLOGA BILATERALNIH INVESTICIJSKIH SPORAZUMOV V MEDNARODNI INVESTICIJSKI ARBITRAŽI
 58. Monika Skledar: KRŠITEV POGODBE IN SANKCIJE V ANGLEŠKEM PRAVU
 59. Samra Kos: MEDIACIJA V GOSPODARSKIH SPORIH TER PRIMERJAVA MED SLOVENSKIM IN AMERIŠKIM SISTEMOM
 60. Maja Letić: NEKATERI VIDIKI DRŽAVNIH POMOČI V SISTEMU EU, STO IN RS
 61. Kristina Širec: Razmerje med konkurenčnim pravom Evropske skunosti in pravicami intelektualne lastnine
 62. Jasmina Vuk: Organizacijska struktura Svetovne trgovinske organizacije
 63. Mateja Martinčič: POROČILO EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ O HIPOTEKI V TRANZICIJSKIH EKONOMIJAH
 64. Peter Rižnik: ARTICLE 77 CISG: REASONABLENESS OF THE MEASURES UNDERTAKEN TO MITIGATE THE LOSS
 65. Marko Rančigaj: HIPOTEKARNA OBVEZNICA - PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI IN NEMČIJI
 66. Mihael Centrih: VARSTVO OKOLJA V OKVIRU SVETOVNE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE
 67. Anja Horvat: UPORABA PRAVA V MEDNARODNI TRGOVINSKI ARBITRAŽI
 68. Petra Košmrlj: SKUPNI REFERENČNI OKVIR EVROPSKEGA POGODBENEGA PRAVA
 69. Gregor Brajovič: PRIMERJALNOPRAVNA ANALIZA OBDAVČITVE DOBIČKA PRAVNIH OSEB V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH
 70. Maša Uranjek: Evrohipoteka : diplomsko delo
 71. Maja Bohinc: Konkurenčna politika in njena vloga pri presojah koncentracij podjetij : diplomsko delo
 72. Ina Lejko: Mehanizmi za zaščito tujih investitorjev-klavzula o pristojnosti ICSID : diplomsko delo
 73. Gorazd Trunkl: Primerjava zastopanja v kontinentalnem in anglo-ameriškem pravnem sistemu in institut trgovskega zastopanja : diplomsko delo
 74. Meta Majnik: Oblike javno-zasebnega partnerstva : diplomsko delo
 75. Frida Guček: Pravna ureditev mednarodne gospodarske konciliacije : diplomsko delo

Druga dela (8)

 1. Petra Weingerl, Matjaž Tratnik: Citizenship by investment programs from the perspective of international and EU Law
 2. Matjaž Tratnik: Vzpostavitev etažne lastnine na podlagi sodne odločbe
 3. Matjaž Tratnik: Martina Repas: Konkurenčno pravo v teoriji in praksi - Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij
 4. Stvarnopravni zakonik s sodno prakso
 5. Stvarnopravni zakonik s sodno prakso
 6. Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
 7. Matjaž Tratnik: Razvoj ureditve pridobitve lastninske pravice na nepremičninah s priposestvovanjem v našem pravnem prostoru
 8. Matjaž Tratnik: Pridržek lastninske pravice v primerjalnem pravu
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici