| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (4)

 1. Tadeja Pitz Prasl: PRAVNA UREDITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
 2. Suzana Pisnik: PRAVNA UREDITEV UMETNE PREKINITVE NOSEČNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
 3. Simona Križ: Pravice zaposlenih v zdravstveni negi s poudarkom na pravicah iz naslova invalidnosti
 4. Srečko Bračko: NADOMESTNO MATERINSTVO, PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV IN PREDLOG UREDITVE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Diplomska dela (52)

 1. Andreja Kurbos: ZAPOSLOVANJE, DELO IN SOCIALNA VARNOST DRŽAVLJANOV EU V REPUBLIKI HRVAŠKI IN BIH
 2. Janja Plevčak: ATIPIČNE POGODBE O ZAPOSLITVI
 3. Borut Sever: ZAPOSLOVANJE INVALIDOV PO SPREMEMBAH ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV
 4. Barbara Fras: PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA S STRANI DELODAJALCA IN DELAVCA TER MEDNARODNI VIDIK
 5. Rok Selinšek: PREJEMKI DELAVCEV V ZASEBNEM SEKTORJU
 6. Lea Hrovat: ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH DELAVCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI
 7. Breda Bunič: POMEN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE PRI ZAPOSLOVANJU
 8. Nina Kroflič: BREZPOSELNOST V RS, S POSEBNIM POUDRAKOM NA STRUKTURNI BREZPOSELNOSTI
 9. Primož Bele: Pravice iz invalidskega zavarovanja - neskladnost 2. in 3. odstavka 66. člena ZPIZ-1 z Ustavo Republike Slovenije
 10. Damjana Simončič: SISTEM UREDITVE POKLICNIH BOLEZNI V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z EVROPSKO UNIJO
 11. Jasna Golob: Socialni odnos Republike Slovenije do oseb brez zadostnih sredstev za preživetje
 12. Ivana Arnuš: SUSPENZ POGODBE O ZAPOSLITVI KOT INSTRUMENT VARSTVA ZAPOSLITVE
 13. Nina Prelesnik: PRAVNA UREDITEV TER PROBLEMI PRI PRESAJANJU ORGANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
 14. Melita Muhič: PRAVICA DO BREZPLAČNE POMOČI PRI URESNIČEVANJU PACIENTOVIH PRAVIC IN INSTITUT ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC
 15. Mitja Novak: DEBELOST PRI OSNOVNOŠOLSKIH OTROCIH
 16. Lucija Potokar: PRAVNI POLOŽAJ VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
 17. Rok Lujanac: POKOJNINSKA REFORMA V REPUBLIKI SLOVENIJI V POVEZAVI Z DVIGOM STAROSTNE MEJE
 18. Mateja Hrnčič: MOBING ZAPOSLENIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
 19. Suzana Dražnik: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA DELOVNEM MESTU
 20. Edita Čoroli: PRIMERJAVA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH RS Z DANSKO ZAKONODAJO
 21. Jasna Ribaš: UREDITEV DISKRIMINACIJE V VELJAVNI ZAKONODAJI TER KONVENCIJAH, NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA, V RAZMERJU S TUJIM ELEMENTOM
 22. Ivan Šušnjara: ZAPOSLOVANJE V SLOVENSKI VOJSKI
 23. Igor Kruder: PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA TUJCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI
 24. Mitja Iršič: ZAPOSLOVANJE TUJCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
 25. Marjana Miklavčič Podbelšek: ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELODAJALCA ZARADI POŠKODB PRI DELU V REPUBLIKI SLOVENIJI IN MOŽNOST SKLENITVE ZAVAROVANJA
 26. Silva Bodanec: PRAVNI VIDIKI USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV
 27. Anja Breznik: PRAVNA UREDITEV LOBIRANJA V SLOVENIJI IN V PRIMERJALNEM PRAVU
 28. Teo Kos: POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V REPUBLIKI SLOVENIJI
 29. Tina Trček: ZDRAVSTVENO VARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI IN OPREDELITEV DO PREDLAGANIH SPREMEMB OBSTOJEČE ZAKONODAJE
 30. Gašper Planinc: POKLICNA MOLČEČNOST V ZDRAVSTVU
 31. Brigita Bubnjar: Neprostovoljna hospitalizacija oseb z duševnimi motnjami z vidika varstva človekovih pravic
 32. Jožica Bračun Bokor: NAPOTITEV JAVNIH USLUŽBENCEV V SLOVENSKA DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATE
 33. Tjaša Zupan: PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST S POUDARKOM NA ODGOVORNOSTI DELODAJALCA
 34. Klemen Princes: ZAPOSLOVANJE POMORŠČAKOV
 35. Maja Dobnik: SOCIALNA VARNOST SAMOZAPOSLENIH
 36. Mitja Novak: INFORMACIJSKA REŠITEV ZA SPREMLJANJE PROIZVODNJE BRALNIKOV IN AKTIVNIH RFID ZNAČK
 37. Suzana Bizjak: ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI BREZPOSELNIM TUJCEM
 38. Sara Merc: FEDERALIZEM IN INDUSTRIJSKI ODNOSI V AVSTRALIJI
 39. Sonja Jeršin: ZAPOSLOVANJE V JAVNI UPRAVI
 40. Ksenija Bažon: POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNEGA RAZMERJA V VISOKEM ŠOLSTVU
 41. Aleš Kramaršek: UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V RECESIJI
 42. Darja Grudnik: DRUŽINSKA POKOJNINA V RS
 43. Tadej Kamnik: EVTANAZIJA MED MEDICINO IN PRAVOM,Dileme pravnega urejanja evtanazije
 44. Nastja Golavšek: UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI
 45. Aleksander Stamatovski: Pravica do čezmejnega uveljavljanja zdravstvenih storitev v Evropski uniji : diplomsko delo
 46. Nina Mišetić: Razkritje človeškega genoma - podlaga za komercialno evgeniko in zlorabo genskih informacij v sodobni družbi? : diplomsko delo
 47. Urška Pešec: Socialna varnost družin kot vzrok nizke natalitete v Republiki Sloveniji : diplomsko delo
 48. Katja Filipović: Migracije v obdobju globalizacije : diplomsko delo
 49. Matjaž Simić: Delovno pravna razmerja v manjših podjetij v Republiki Sloveniji : diplomsko delo
 50. Damir Kusič: Reforma delovne zakonodaje - uvajanje koncepta prožne varnosti : diplomsko delo
 51. Tanja Kuder: Posebnosti delovnih razmerij zaposlenih na Pošti Slovenije : diplomska naloga
 52. Valentina Tomasini: Vloga sindikata v Republiki Sloveniji v obdobju globalizacije : diplomsko delo

Druga dela (1)

 1. Mitja Novak: The alignment of the legislation of the Republic of Slovenia from the field of labour law to the norms of the European union : predavanje na konferenci, Pariz 10. oktober 2003
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici