| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (13)

 1. Tanja Plevčak: Plačna neenakost med spoloma
 2. Jaka Premzel: Pravni položaj delavca v času izrednih razmer: epidemija COVID-19
 3. Aljoša Polajžar: Meje dopustnega nadzora delavca z in pri uporabi sredstev informacijsko komunikacijske tehnologije na delovnem mestu: izbrani vidiki
 4. Lara Makoter: Pravica in obveznost delavca do izobraževanja
 5. Špela Klančnik: Kolektivna delovna razmerja v dobi prekarnih oblik dela in digitalizacije
 6. David Grabnar: Mednarodni standardi dela v luči 100-letnice Mednarodne organizacije dela
 7. Maja Vogrin: Odškodninska odgovornost delodajalca zaradi kršitve predpisov o varnosti in zdravju pri delu
 8. Alenka Teraž: NAPOTOVANJE DELAVCEV ZAPOSLENIH PRI SLOVENSKEM DELODAJALCU NA DELO V R ITALIJO - Z DELOVNOPRAVNEGA VIDIKA, Z VIDIKA VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU IN Z VIDIKA SOCIALNE VARNOSTI
 9. Gordana Pipan: VARSTVO OSEBNOSTI IN ZASEBNOSTI V POSTOPKU ZAPOSLITVE
 10. Irena Bezovnik: KOLEKTIVNA DELAVSKA PREDSTAVNIŠTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
 11. Tanja Lorbek: Mobbing in vrste agresij, ki so jim izpostavljeni zaposleni v zdravstveni negi ter ukrepi za preprečevanje
 12. Dušica Mohorko Jug: ODSOTNOST Z DELA IN ZLORABA BOLNIŠKEGA STALEŽA
 13. Katarina Kotnik: Alternativno reševanje individualnih delovnih sporov

Diplomska dela (77)

 1. Dimitrij Adi Šuc: ZAKONITOST STAVKE
 2. Luka Špoljar: PRAVNA UREDITEV ŠTUDENTSKEGA DELA
 3. Tjaša Jager: DISKRIMINACIJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN DELOM
 4. Anja Majcenič: PRAVNA UREDITEV STAVKE V REPUBLIKI SLOVENIJI
 5. Karolina Nina Huber: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA DELOVNEM MESTU
 6. Aleša Hartman: ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU
 7. Matjaž Škafar: USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
 8. Sandra Gobec: SVET DELAVCEV
 9. Dora Škrobar: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča po ZDR-1
 10. Nino Galun: VLOGA INŠPEKCIJE ZA DELO
 11. Tine Hat: INSTITUTI ZDR-1 Z NAMENOM POVEČANJA PRAVNE VARNOSTI DELAVCEV IN DRUGIH OSEB
 12. Natalija Kramarič: EKONOMSKO ODVISNE OSEBE
 13. Anja Lapoši: UPRAVIČENA - NEUPRAVIČENA ODSOTNOST Z DELA
 14. Petra Hribernik: REINTEGRACIJA DELAVCA
 15. Tadej Škrube: NOČNO DELO KOT OBLIKA DELOVNEGA ČASA
 16. Miha Kuplenik: PRAVNA SREDSTVA DELODAJALCA ZOPER ODLOČITVE ZDRAVNIŠKE STROKE GLEDE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI DELAVCA
 17. Polona Mileta: BREZPOSELNOST PRI MLADIH IN UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE TER ODPRAVLJANJE TE BREZPOSELNOSTI
 18. Anja Pivec: IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI DELAVCA PO ZDR - 1
 19. Ksenija Kavaš: ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V INVALIDSKIH PODJETJIH
 20. Ines Belovič: VARSTO DELAVK MATER
 21. Klaudija Jelenko: PRAVNA UREDITEV EVTANAZIJE
 22. Marko Gabrič: VPLIV GLOBALIZACIJE NA SOCIALNO VARNOST
 23. Tanja Breznik: VLOGA INŠPEKCIJE DELA PRI VARSTVU DELAVCEV V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
 24. Denis Baghrizabehi: KRIZA V SLOVENIJI IN SOCIALNA VARNOST
 25. Katja Koprivnik: VARSTVO DELAVCA PRED NASILJEM NA DELOVNEM MESTU
 26. Katja Farič: PRAVNA UREDITEV POGODBE O ZAPOSLITVI MED DELAVCEM IN AGENCIJO ZA POSREDOVANJE DELA
 27. Petra Bračič: PRAVNI POLOŽAJ DELAVCA V PRIMERU NESREČE PRI DELU
 28. Anja Zeme: AKTUALNA VPRAŠANJA SKLEPANJA POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS V REPUBLIKI SLOVENIJI
 29. Pavla Šklander: NADURNO DELO V SLOVENIJI
 30. Sabina Krancelbinder Krapež: STAVKA V JAVNEM SEKTORJU
 31. Gregor Goldinskij: PRAVICA DO STAVKE: PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI IN NA POLJSKEM
 32. Tadeja Krajnc: ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA V SLOVENSKEM IN NEMŠKEM PRAVU
 33. Maja Dretnik: OBVEZNO PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
 34. Nina Križman: AKTUALNA VPRAŠANJA INSTITUTA ODPOVEDI S PONUDBO NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI
 35. Davor Koren: POGODBA O ZAPOSLITVI MED DELAVCEM IN DELODAJALCEM, KI OPRAVLJA DEJAVNOST ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV DRUGEMU UPORABNIKU
 36. Sabina Krajinić: DISKRIMINACIJA DELAVCEV STARŠEV
 37. Marija - Mojca Bohl: POJEM DELOVNEGA RAZMERJA ( IN NJEGOVA RAZMEJITEV OD OSTALIH OBLIK DELA)
 38. Tea Borovnik: PROBLEMATIKA EVIDENC NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI Z VIDIKA DELODAJALCEV V ZASEBNEM SEKTORJU
 39. Polona Markovič: DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI
 40. Martina Rožman: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICISTA
 41. Simon Dolenšek: INSTITUT SODNE RAZVEZE POGODBE O ZAPOSLITVI
 42. Nina Naglav: PRAVICE DELAVCEV PRI USKLAJEVANJU DELOVNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
 43. Jana Drvarič: JAVNA DELA V SLOVENIJI KOT POSEBEN PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
 44. Snežana Markuljevič: REŠEVANJE KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV S POUDARKOM NA SPORIH V ZVEZI S STAVKO
 45. Polona Prnaver: DISKRIMINACIJA NA TRGU DELA NA PODLAGI SPOLA
 46. Sašo Ferenčič: SISTEM SKLEPANJA KOLEKTIVNIH POGODB V RS
 47. Barbara Koložvari: KOMU NUDITI DELOVNOPRAVNO VARSTVO
 48. Alja Pilih: DELO IN ZAPOSLOVANJE NA ČRNO V REPUBLIKI SLOVENIJI
 49. Sergeja Šatur: DELOVNOPRAVNI POLOŽAJ VODILNIH DELAVCEV PO SLOVENSKI IN NEMŠKI PRAVNI UREDITVI
 50. Nina Repolusk: DISKRIMINACIJA IN MOBBING NA DELOVNEM MESTU
 51. Špela Hribernik: ZAPOSLOVANJE IN ODPUŠČANJE INVALIDOV
 52. Karmen Durič: Odpoved pogodbe o zaposlitvi staršem
 53. Uroš Jan: PRAVNO VARSTVO V PRIMERIH TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU
 54. Mateja Diemat: OBVEZNOSTI DELAVCEV
 55. Mateja Platovnjak: POLOŽAJ DELAVCEV V PRIMERU INSOLVENTNOSTI PODJETJA
 56. Anja Purgaj: ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI DELAVCU - INVALIDU
 57. Mateja Novak: VARSTVO DELAVK MATER V LUČI NOVEJŠE SODNE PRAKSE EU
 58. Janja Založnik: SPREMEMBA DELODAJALCA V LUČI NOVEJŠE SODNE PRAKSE SODIŠČA EVROPSKE UNIJE
 59. Lin Luketič: PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZDRAVNIKOV
 60. Maja Ber: ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV S POUDARKOM NA MEDIACIJI V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH
 61. Milan Vuga: PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA KOT TEMELJNA PRAVICA ČLOVEKA IN DELAVCA
 62. Lea Tomažič: FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
 63. Petra Krivec: PRAVICE DELAVCEV PRI ZAPOSLOVANJU ZA DOLOČEN ČAS
 64. Ksenija Pinter: DELOVNO-PRAVNI POLOŽAJ ŠPORTNIKA
 65. Svetlana Grilc: PRAVNI POLOŽAJ DELAVCA V PRIMERU STEČAJA DELODAJALCA
 66. Nataša Prosenak: ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI
 67. Sandra Frece: UKREPI DRŽAVE NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
 68. Magdalena Mirkac: NAČELO SORAZMERNOSTI PRAVIC PRI POGODBI O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM
 69. Rok Kikel: KONKURENČNA KLAVZULA
 70. Darja Vudler: POSTOPEK ZAPOSLITVE URADNIKA
 71. Saša Drobnak: PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI NA PODLAGI SODBE SODIŠČA
 72. Renata Baligač: Varnost in zdravje delavcev v Sloveniji : diplomsko delo
 73. Mateja Bambič: Pravni vidiki varovanja pravice do zasebnosti v delovnih razmerjih : diplomsko delo
 74. Jasminka Cepić: Varstvo osebnih podatkov delavcev : diplomsko delo
 75. Natalija Kerec: Diskriminacija v delovnem razmerju s poudarkom na starosti : diplomsko delo
 76. Sonja Draganič: Pravica do letnega dopusta : diplomsko delo
 77. Damjana Krivec: Razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca : diplomsko delo

Druga dela (4)

 1. Vanekovo stoletje
 2. Darja Senčur Peček: Prikrita delovna razmerja
 3. Etelka Korpič-Horvat, Darja Senčur Peček: Cena dela v Republiki Sloveniji
 4. Darja Senčur Peček: Delovna razmerja z vidika prožne varnosti
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici