| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (43)

 1. Žiga Kodrič: Ali obstaja povezava med osebnostnimi motnjami in storilci kaznivih dejanj?
 2. Tadej Križman: Anders Behring Breivik - napad na Norveškem
 3. Maša Horvat: Etična, zakonska in življenjska vprašanja o evtanaziji
 4. Klavdija Kotnik: Obravnava žrtev nasilja po modelu Barnahus
 5. Gabrijela Štefelin: Pravni vidiki forenzične lingvistike
 6. Aja Kovačević: Rehabilitacijski programi v zaporih in njihov vpliv na uspešno reintegracijo in povratništvo obsojencev
 7. Nika Lederer Ilić: Kriteriji za imenovanje psiholoških izvedencev v Evropski uniji
 8. Tjaša Vidovič: Uporaba empirično nepreverjenih metod in tehnik v praksi sodnih izvedencev psihologov v Sloveniji
 9. Katarina Slapnik: Poznavanje novih psihoaktivnih substanc in njihovih učinkov na človekovo psiho in telo
 10. Laura Pistotnik: Stres in izgorelost na delovnem mestu uslužbenca policije in uslužbencev upravnih enot
 11. Klara Golić: Spletno nasilje in njegov vpliv na osnovnošolce
 12. Martin Urankar: Povezava med deviantnostjo in nasiljem v medijih
 13. Dominika Bricelj: Kvaziznanosti v forenzični psihologiji
 14. Lina Rižnar: Potrditvena pristranskost v forenziki
 15. Eva Leskovar: Primerjava posledic fizičnega in psihičnega nasilja nad otroki
 16. Petra Zorko: Kazenska zadeva Martina Uhernika
 17. Maša Janežič: Razvoj, uporaba in prihodnost PEACE modela preiskovalnega intervjuja
 18. Maja Vrbnjak: Zdravljenje posttravmatske stresne motnje s psihadeliki
 19. Maja Žnidaršič: Ocene tveganja in ocene ogroženosti v primerih nasilnih kaznivih dejanj
 20. Monika Klun: Uporaba samoupravljanega intervjuja v Sloveniji
 21. Tina Kurent: Teroristi samotarji - analiza primera Erica Roberta Rudolpha
 22. Maša Kališek: Otroške risbe kot pomoč pri prepoznavanju spolnih zlorab
 23. Marija Umolac: Ugotavljanje zavajanja z znanstveno analizo vsebine
 24. Tjaša Madjar: Izgorelost na delovnem mestu pri policistih
 25. Katja Rosi: Ogroženost uporabnika zaradi zasvojenosti s kibernetskim prostorom
 26. Vanesa Islam: Prostorsko vedenje vlomilcev
 27. Jernej Petek: Odnos prebivalcev Republike Slovenije do beguncev
 28. Urša Zupanec: Utemeljitev preiskovalnega intervjuja s spoznanji teorije reaktance
 29. Vanja Hojs: Vpliv Lune na kršitve javnega reda in miru
 30. Nathan Klasinc: Vrste zasliševalskih tehnik in njihova primernost za uporabo v Sloveniji
 31. Katra Tomažič: Vrstniški pritisk in uporaba drog pri mladostnikih
 32. Lidija Gajšek: Psihološki vidik doživljanja nadomestnega zapora
 33. Petra Valant: Ugotavljanje zavajanja z znanstveno analizo vsebine
 34. Uroš Bobek: Razvoj kriminalne osebnosti
 35. Alma Omanović: Množični samomori z vidika psihologije množice
 36. Sanja Jereb: Natančnost pričanja starostnikov
 37. Boštjan Slak: Vpliv fiktivnih medijskih vsebin na kriminalistično in policijsko dejavnost : magistrsko delo
 38. Tim Debevec: Otroci in mlajši mladoletniki kot vir informacij : zanesljivost pričanja otrok in mladoletnikov
 39. Karmen Jereb: Psihopatologija in odklonskost pri motnjah navezanosti : magistrsko delo
 40. Nataša Rakar: Vpliv uživanja nelegalnih psihoaktivnih snovi na prometno varnost : magistrsko delo
 41. Daniela Jurković: Tehnike ugotavljanja spolnih zlorab otrok : magistrsko delo
 42. Mateja Govekar Kalan: Obravnava žrtev posilstva : multidisciplinarni pristop
 43. Tanja Repnik: Reševanje kriznih situacij v zaporih : magistrsko delo

Diplomska dela (279)

 1. Alja Rihter: Delo tolmačev pri policijskem zbiranju obvestil
 2. Rok Koletič: Ugotavljanje laži
 3. Eva Kajbič: Vpliv travmatičnih dogodkov iz otroštva na razvoj prestopniškega vedenja
 4. Teja Hrovat: Vloga vojaškega psihologa
 5. Črt Likar: Uporaba steroidov in psihoaktivnih substanc v vojskovanju
 6. Angelina Moćić: Učinki osamitve na mentalno zdravje zapornikov
 7. Ajda Jenkole: Pojavnost serijskih morilcev skozi zgodovino
 8. Luka Hrovat: Soočanje policistov s smrtjo in smrtno nevarnostjo
 9. Nina Bolčina: Medvrstniško nasilje med srednješolci Vipavske doline
 10. Nuša Pustivšek: Vpliv pandemije COVID-19 na duševno zdravje zaposlenih v policiji
 11. Maša Pančur: Psihološko oblikovanje storilca kaznivega dejanja
 12. Urša Kohek: Intuicija preiskovalcev kaznivih dejanj
 13. Zala Novak: Kaj lahko razberemo iz obraznih izrazov?
 14. Anja Nose: Stresne obremenitve delavcev Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
 15. Nena Trampuš: Tehtanje objektivnosti sodnoizvedenskih mnenj
 16. Miha Rošker: Primerjava tehnik zaslišanja pri odraslih ter otrocih
 17. Manca Lebeničnik: Izgorelost policistov v času COVID-19
 18. Sara Cenin: Psihopatska osebnost na vodilnih položajih
 19. Kaja Skubic: Ugotavljanje verodostojnosti informacij, pridobljenih med preiskovalnim intervjujem
 20. Nina Valenčak: Biopsihosocialni dejavniki psihopatije
 21. Katja Gregl: Bipolarna motnja razpoloženja in njena povezava s kaznivimi dejanji
 22. Marija Mishevska: Intervjuvanje mladoletnikov: storilcev in žrtev kaznivih dejanj
 23. Jera Leban: Razlike med klasičnim pristopom k preiskovalnemu intervjuju in intervjuju z osumljencem s psihopatsko osebnostjo
 24. Maja Trebec: Verodostojnost obujenih spominov
 25. Alenka Mivšek: Psihologija serijskih morilcev in njihov vpliv na okolico
 26. Lara Pavlič: Napake pri zaslišanju otrok, ki so bili žrtve zlorabe
 27. Hanna Rotar: Posttravmatska stresna motnja pri otrocih - žrtvah spolnega nasilja
 28. Amadeja Hren: Povezava med verodostojnostjo in izraženimi čustvi ob pričanju domnevno zlorabljenih otrok
 29. Špela Kolbl: Virtualna otroška pornografija in njena problematika
 30. Nika Hober: Vpliv čustev na spomin in pričanje očividcev
 31. Karin Kocjančič: Vpliv pandemije COVID-19 na duševno zdravje zapornikov
 32. Nea Brulc: Modeli pogajanj v kriznih situacijah ter analiza primera
 33. Dalila Memić: Odpor do cepljenja lahko pojasnimo s teorijo reaktance
 34. Maja Pildek: Problematika prepoznavne vrste
 35. Neja Kokalj: Test prikritih informacij
 36. Tatjana Kosmač: Prištevnost storilcev kaznivih dejanj z duševnimi motnjami
 37. Igor Angelov: Pričanje očividcev
 38. Jerneja Čuš: Serijski morilci
 39. Vita Bernik: Serijski morilci: prirojeno in/ali privzgojeno
 40. Neja Fröhlich: Analiza kognitivnih intervjujev in zaslišanj, prikazanih v televizijskih serijah
 41. Anja Lajić: Posilstvo in psihologija posiljevalcev
 42. Klara Brežnik: Lažna in izsiljena priznanja mladoletnikov
 43. Metka Gregorič: Profiliranje in profiliranje v Italiji
 44. Klavdija Erzar: Umetna inteligenca na sodiščih
 45. Nuša Pilaj: Vlomilci in serijski vlomilci ter strah pred njimi
 46. Ada Cerjak: Možgansko slikanje v sodnih postopkih
 47. Eva Božič: Tehnike ugotavljanja laži
 48. Klemen Špec: Psihološka priprava pripadnikov slovenske vojske za udeležbo na mednarodnih operacijah in misijah
 49. Hana Stela Hrovatin: Interakcija med govorom in spominom ter ustvarjanje izkrivljenih spominov pri pričanju prič
 50. Jerneja Borštnar: Scharffova tehnika zasliševanja
 51. Klara Gramc: Modeli pogajanj v kriznih situacijah
 52. Adrijana Gončin: Tipologije profiliranja serijskih morilcev
 53. Timotej Petrovič: Stres in posttravmatska stresna motnja v uniformiranih službah
 54. Sanja Šmon: Psihološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom - uporaba v kazenskem postopku
 55. Kaja Juras: Verodostojnost prič pod vplivom alkohola
 56. Belma Hodžić: Samomorilnost morilcev
 57. Edvard Francelj: Vpliv osebnosti na razvoj odvisnosti od drog in deviantnega vedenja
 58. Taja Rednak: Vloga modusa operandi in storilčevega podpisa v profiliranju morilcev
 59. Tina Arko: Neonaticid - vzroki in prevencija
 60. Špela Mejaš: Psihične posledice po krivem zaprtih oseb
 61. Neja Gantar: Zaznavanje laganja in pregled nekaterih tehnik ugotavljanja laži
 62. Iztok Jakopič: Psihološki dejavniki učinkovitosti vdiralcev specialne enote policije
 63. Katja Pleško: Stres pri policistih in koriščenje interventne psihološke pomoči
 64. Diana Mandić: Psihološka manipulacija s tehniko hladnega branja
 65. Maša Karba: Doživljanje stresa pri uporabi službenega psa v policijskih aktivnostih
 66. Tamara Josipović: NICHD protokol intervjuvanja otrok
 67. Patricija Lunežnik: Pristranskost pri policijskem zasliševanju
 68. Boštjan Doler: Uporaba sistema "crime linkage" pri preiskovanju kaznivih dejanj
 69. Ana Bregar Berglez: Zaslišanje otrok: značilnosti otrok, priporočila in izvedba
 70. Kristjan Jurkošek: Razlike v moški in ženski psihologiji ter vpliv hormonov na storitve kaznivih dejanj pri ženskah
 71. Neža Flac: Psihološki vpliv kultov na njihove člane
 72. Andraž Šepul: Psihološko profiliranje osumljencev
 73. Eva Mavrič: Vpogled v osebnost storilca spolnega nasilja
 74. Anja Zorman Puher: Serijski morilci skozi čas
 75. Maša Rački: Vpliv športa na duševno pučutje in rehabilitacijo zapornikov
 76. Tjaša Milar: Reševanje primera Unabomber s pomočjo forenzične lingvistike
 77. Sandra Jevtović: Samomorilnost v zaporih
 78. Nika Lederer Ilić: Napačna priznanja
 79. Sabina Halilović: Primerjava uporabnikov plesnih drog v Nemčiji in Sloveniji
 80. Tina Sunarić: Vprašanje zanesljivosti in problemi poligrafiranja
 81. Aleksandra Ronner: Vloga policijskih pogajalcev v visokorizičnih kriznih situacijah
 82. Mark Butenko Černe: Inteligentnost serijskih morilcev
 83. Kaja Kraševec: Verodostojno pričanje otrok in starostnikov
 84. Špela Legen: Prepoznava osumljencev kaznivih dejanj po fotografijah
 85. Monika Vrhovšek Golubić: Psihološke posledice preživete vojne travme v Srebrenici
 86. Enej Samaržija: Uporabnost profiliranja pri preiskovanju serijskih umorov
 87. Tjaša Kovačič: Kriminalno povratništvo
 88. Katarina Slapnik: Uporaba novih psihoaktivnih substanc
 89. Anja Arčnik: Prepoznavanje laži s pomočjo neverbalne komunikacije
 90. Eva Dugar: Besedni in nebesedni znaki laganja - kaj pomenijo?
 91. Tina Mihelič: Psihološki profil teroristov
 92. Sandra Vogrinčič: Rehabilitacijski program za zapornike
 93. Anja Muc: Odkrivanje laži v preiskovalnih razgovorih
 94. Irma Imamović: Preiskovalni intervju z avtističnimi otroci [!]
 95. Žan Bajec: Pogled v psihologijo samomorilskega terorizma
 96. Monika Zorčič: Kritična presoja uporabe hipnoze in kognitivnega intervjuja v preiskovanju kaznivih dejanj
 97. Maša Drmota: Ugotavljanje laži s pomočjo kognitivne obremenitve
 98. Lea Jurečič: Osebnost policistov
 99. Rok Grudina: Vpliv osebnosti na vedenje pri igranju računalniških iger
 100. Klara Golić: Možnost pojava strelskega napada v slovenskih srednjih šolah
 101. Tajda Srečnik Cordin: Psihične posledice žrtev hišnih vlomov
 102. Katarina Bešvir: Patologija odvisnosti od drog
 103. Živa Ivanc: Povezava med starostjo očividcev in uspešno prepoznavo storilca kaznivega dejanja
 104. Tosja Lipavc: Nove psihoaktivne snovi in njihova razširjenost med zaporniki
 105. Karin Štrtak: Verodostojnost pričanja žrtev spolnega napada
 106. Janja Radić: Uporaba hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj
 107. Monica Viler: Preiskovalni intervju z mladoletniki v Italiji
 108. Milena Cvahte: Umori, ki jih zagrešijo mladoletne osebe
 109. Aja Kovačević: Vpliv izvedbe rehabilitacijskih programov restorativne pravičnosti na storilce in žrtve
 110. Petra Stopinšek: Ravnanje policije v amok situaciji
 111. Marisa Kopše: Nekateri psihološki vidiki sodnega zaslišanja
 112. Eva Leskovar: Manipuliranje posameznikov s strani terorističnih organizacij
 113. Nina Martinčič: Posttravmatski sindrom žrtev spolnih zlorab
 114. Vanja Vodeb: Negativno odklonsko vedenje mladoletnih oseb
 115. Mija Božič Vehovec: Zagotavljanje psihosocialne pomoči policistom
 116. Timi Volupič-Pučko: Psihološki vidiki spolnih zlorab
 117. Darja Gračnar: Ugotavljanje verodostojnosti na podlagi mikroobraznih izrazov
 118. Nina Koren: Psihopatologija storilcev nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji in Angliji
 119. Rajka Kojić: Preiskovalni intervju s psihopatom
 120. Tjaša Pertinač: Uporaba empatije pri zaslišanju pedofilov
 121. Zvezdana Garić: Multipla osebnostna motnja v povezavi s kriminalom
 122. Jaka Gorenc: Uporabnost kognitivnega intervjuja in hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj
 123. Suzana Vasić: Psihološka avtopsija - študija primera Claytona Hartwiga
 124. Tjaša Pleško: Sodobne metode zaslišanja osumljencev
 125. Tomaž Vačun: Problematika prepoznavanja obrazov s pomočjo fotorobota
 126. Sašo Farič: Vpliv situacijskih dejavnikov pri zlorabi zapornikov v Abu Ghraibu
 127. Larisa Trplan: Napačna priznanja
 128. Jelka Rezar: Požigalci in njihova osebnost
 129. Kristina Pavli: Medijska reprezentacija amok situacij in storilcev
 130. Lucija Lipošek: Nasilje otrok nad starši
 131. Katarina Paradinovič: Ugrabitve otrok - pogajanja in posledice
 132. Željko Car: Operativni in psihološki vidik preiskovanja samomora
 133. Ajša Zdovc: Pojav deviantnega vedenja pri osebah z motnjami avtističnega spektra
 134. Sanja Šolaja: Analiza zasliševalskih tehnik v primeru lažne obtožbe
 135. Špela Murgelj: Mejna osebnostna motnja v povezavi s kriminalom
 136. Ajda Zore: Osebnostne značilnosti serijskih morilcev
 137. Peter Pavšič: Nevro-lingvistično programiranje kot orodje pri preiskovanju kaznivih dejanj
 138. Damjana Dolinar: Uporaba kriterijske vsebinske analize za ocenjevanje verodostojnosti izjav pri osumljencih
 139. Manuela Bradaševič: Profiliranje piromanov
 140. Taja Vratarič: Povezava med vzgojo in deviantnim vedenjem otrok
 141. Suzana Bijelić Domić: Ozaveščeni spomini na davne spolne zlorabe v otroštvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 142. Luka Bulovec: Spominske napake v povezavi z uporabo zasliševalskih tehnik : diplomsko delo univerzitetnega študija
 143. Bojan Beber-Vovk: Psihopatija : vrojena ali privzgojena?
 144. Janez Borovinšek: Načini uporabe prepoznavne vrste : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 145. Tjaša Petek: The issue of suggestibility in witness interviewing : graduation thesis
 146. Maša Sever: Nadzor spolnih prestopnikov po prestani zaporni kazni : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 147. Maja Luzar: Neverbalna komunikacija kot instrument za odkrivanje laži pri policijskem delu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 148. Tjaša Nakić: Doživljanje čustvenega afekta pri storitvi kaznivega dejanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 149. Petra Zorko: Forenzična lingvistika in analiza primera Charlesa Lindbergha : diplomsko delo univerzitetnega študija
 150. Tanja Veber: Razvoj forenzične psihologije v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 151. Andrej Bobnar: Spreminjanje zadovoljstva policistov s svojim delom : pregled raziskav od 1993 do 2009
 152. Petra Virant: Nasilje v družini na območju Policijske uprave Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 153. Nika Garbus: Preiskovalne zmote kot posledica spoznavnih predsodkov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 154. Monika Krvina: Tehnike preiskovalnih intervjujev v Angliji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 155. Petra Pečnik: Sintetične droge : diplomsko delo univerzitetnega študija
 156. Gregor Sterle: Posttravmatska stresna motnja pri poklicnih gasilcih : Gasilska brigada Ljubljana
 157. Taja Anžel: Strukturni model preiskovalnega intervjuja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 158. Nina Ačić: Oblikovanje spominov pri storilcih kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 159. Branka Trivundža: Nasilje nad ženskami v družini - odnos med alkoholom in agresivnostjo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 160. Helena Petrina: Uporaba Reidove tehnike in pojav zmotnih priznanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 161. Erik Dietz: Prvi pristop do žrtev kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 162. Tina Gužvić: Zanesljivost in uporabnost poligrafa : diplomsko delo univerzitetnega študija
 163. Marjana Kukovič: Pričanje oseb s potravmatsko stresno motnjo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 164. Maja Berk: Policijsko sporočanje slabe novice svojcem žrtev in ponesrečencev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 165. Maja Žnidaršič: Tehnike opravljanja razgovorov za ugotavljanje spolne zlorabe otroka : diplomsko delo univerzitetnega študija
 166. Tjaša Trnovšek: Razlike med spoloma v opisovanju storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 167. Tadej Štruc: Geografsko profiliranje - od teorije do prakse : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 168. Petra Jurček: Psihološki vidiki priznanja kaznivega dejanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 169. Vanja Dizdarevič: Seksualni sadizem in mazohizem : meja med zakonsko dopustnim in kaznivim vedenjem
 170. Kaja Rus: Napačna priznanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 171. Monika Meden: Uporabnost kognitivnega intervjuja in hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 172. Mirjam Gominšek: Ocenjevanje verodostojnosti izjav s tehniko nadzorovanja resničnosti : diplomsko delo univerzitetnega študija
 173. Darko Kovačević: Zaslišanje osumljenca s pravnega in psihološkega vidika : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 174. Aleksandra Drev: Zasliševanje žrtev in prič kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 175. Jerca Kozelj: Uporaba risanja človeških figur pri preiskovanju spolnih zlorab : diplomsko delo univerzitetnega študija
 176. Tanja Barle: Ugotavljanje lažnega pričanja z opazovanjem besedne in nebesedne komunikacije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 177. Anita Ostruh: Psihološki profil pisemskega bombaša - analiza primera Franza Fuchsa : diplomsko delo univerzitetnega študija
 178. Nina Ozvatič: Kaznivo dejanje posilstva : kriminalistično-psihološki vidik
 179. Neža Dolanc: Postopki prepoznavanja storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 180. Sara Šavs: Verodostojnost spominjanja izvedbe umora pri morilcih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 181. Rebeka Kepic: Uporabnost hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 182. Primož Ržen: Uporaba strukturiranih intervjujev pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 183. Sabina Berčič: Vpliv osebnostne razvitosti otroka na verodostojnost pričanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 184. Teja Primc: Vprašanje prezrtja spremembe pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 185. Tea Florjančič: Uporaba anatomskih lutk pri preiskovanju spolnih zlorab otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija
 186. Vanesa Avsec: Pogajanja v kriznih situacijah - ravnanje v primeru samomorilnih namenov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 187. Tanja Lah: Intervjuvanje otrok pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 188. Helena Smrekar: Uporaba psiholoških spoznanj pri izogibanju napačnih sklepov med preiskavami : diplomsko delo univerzitetnega študija
 189. Ljilja Milanković: Psihološki profil teroristov in njihov vpliv na civilno prebivalstvo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 190. Boštjan Plavčak: Terorizem in profil teroristov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 191. Katja Bevc: Povezava med spolno motnjo parafilijo in pojavnostjo kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 192. Tjaša Madjar: Doživljanje in soočanje s poklicnim stresom pri gasilcih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 193. Katra Tomažič: Razbiranje čustev iz obraza in mikro-obraznih izrazov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 194. Nathan Klasinc: Iskanje resnice ali laži z opazovanjem mikro obraznih izrazov ter telesne govorice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 195. Primož Čonč: Psihološki vidik intervjuja in zaslišanja osumljencev kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 196. Matej Jevšinek: Psihološki učinek intervencije na policista : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 197. Jasmina Fridau: Prednosti in slabosti geografskega profiliranja : diplomsko delo
 198. Eva Slivka: Kritičen prikaz zasliševalskih tehnik : diplomsko delo
 199. Monika Vuk: Prvi in pravilni odziv policistov pri srečanju z žrtvami kaznivih dejanj : diplomsko delo
 200. Urša Stare: Praksa policije, sodišča in CSD pri preiskovanju spolnih zlorab otrok : diplomsko delo
 201. Meta Bobnar: Analiza primerov hospitalizacije proti volji na Psihiatričnem oddelku UKC Maribor : diplomsko delo
 202. Maja Rebernak: Avtizem in kriminal : prepoznava, pristop in obravnava ljudi z motnjami avtističnega spektra
 203. Tjaša Gavez: Vpliv stresnih dejavnikov dela v policiji na funkcionalnost družine : diplomsko delo
 204. Vesna Pevec: Spolna zloraba otroka v družini in delo pristojnih institucij : diplomsko delo
 205. Nataša Kapler: Uporaba fotografskih albumov in obraznih sestavljank pri prepoznavanju storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo
 206. Simona Kopač: Osebnostne lastnosti in vedenjski vzorci storilcev spolnih prestopkov : diplomsko delo
 207. Maja Anžič: Zamenjava vira informacij kot vir spominske zmote pri priči : diplomsko delo
 208. Barbara Kepic: Psihološke posledice prometnih nesreč in psihosocialna pomoč žrtvam ter njihovim svojcem : diplomsko delo
 209. Marija Umolac: NICHD preiskovalni protokol intervjuvanja mladoletnih žrtev in prič : diplomsko delo
 210. Marina Aščić: Psihološki vidik policijske in sodne prepoznave osumljenca : diplomsko delo
 211. Tina Šuklje: Profiliranje in uporaba programa ViCAP v preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 212. Sanja Smolnikar: Sekundarna viktimizacija žensk - žrtev nasilja v družini : diplomsko delo
 213. Anja Šmid: Neprostovoljna hospitalizacija duševno motenih oseb v Republiki Sloveniji : diplomsko delo
 214. Maruša Šega: Ženske v policiji : diplomsko delo
 215. Saša Derbuc: Vpliv strahu pred kriminaliteto na vsakdanje življenje v urbanem okolju in na podeželju : diplomsko delo
 216. Sonja Sabo: Nasilje v šolah (1.) : analiza specifičnih oblik šolskega nasilja - kibernetsko ustrahovanje
 217. Ana Končan: Vpliv psiholoških faktorjev na odločitve, ki jih v kazenskih postopkih sprejemajo sodniki : diplomsko delo
 218. Urša Koprivec: Izboljšanje spominske obnove prič z uporabo kognitivnega intervjuja : diplomsko delo
 219. Vesna Šimec: Uporaba parapsiholoških pojavov pri odkrivanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 220. Nina Debevec: Obravnavanje obsojencev in kaznovalna politika v Sloveniji : diplomsko delo
 221. Kaja Cegnar: Oblike pomoči mladostnikom z izkušnjo nasilja v slovenskem prostoru : diplomsko delo
 222. Nataša Rozman: Pričanje očividcev in žrtev kaznivih dejanj; spreminjanje izvornih spominov : diplomsko delo
 223. Luka Lužar: Vpliv prvega vtisa na delo policistov : diplomsko delo
 224. Jasmina Planinc: Obujanje spominov na spolne zlorabe s hipnozo : diplomsko delo
 225. Jasmina Petek: Preiskovanje spolnih zlorab otroka : diplomsko delo
 226. Mihael Šlihthuber: Pomen razvitosti medosebnih spretnosti in samospoštovanja za uspešno delo policista : diplomsko delo
 227. Jasna Močnik: Forenzična lingvistika in grafoligija [!] v preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 228. Tea Rožej: Psiholingvistična analiza dokumentov pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 229. Alma Omanović: Potravmatske stresne motnje udeležencev prometnih nesreč : diplomsko delo
 230. Vesna Ljepoja: Reševanje problematike nasilja v družini s strani Centrov za socialno delo : diplomsko delo
 231. Boštjan Fende: Psihologija zasliševanja : diplomsko delo
 232. Uroš Bobek: Strokovno korektna izvedba zaslišanja in preiskovalnega intervjuja : diplomsko delo
 233. Ivana Gajić: Ocenjevanje verodostojnosti izjav s kriterijsko vsebinsko analizo in lingvistično analizo : diplomsko delo
 234. Slaðana Savanović: Psihološke posledice prestajanja zaporne kazni : diplomsko delo
 235. Sašo Žurga: Teror v imenu religije : diplomsko delo
 236. Vanesa Islam: Preiskovalni intervju po modelu PEACE : diplomsko delo
 237. Tatjana Kraljič: Depresija pri zapornikih : diplomsko delo
 238. Maja Ceglar: Smiselnost kaznovanja obsojencev kaznivih dejanj z vidika študentov Fakultete za varnostne vede : diplomsko delo
 239. Lucija Osvald: Pregled slovenskih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj : diplomsko delo
 240. Renata Zaman: Zagotavljanje varnosti pri zbiranju množic : diplomsko delo
 241. Nina Petkovšek: Vpliv čustev na delovanje spomina - učinek spomina bliskavice : diplomsko delo
 242. Petra Savković: Dolgoročne posledice spolne zlorabe otrok : diplomsko delo
 243. Jan Zavodnik: Usposabljanja na področju socialnih veščin v policiji : diplomsko delo
 244. Jana Šimac: Prepoznavanje obrazov in sodobne različice tradicionalne prepoznavne vrste : diplomsko delo
 245. Maja Krušič: Spolne zlorabe otrok in mladostnikov : diplomsko delo
 246. Miha Jost: Ocenjevanje zanesljivosti pričanja otrok : diplomsko delo
 247. Alenka Petrič: Osebnostne značilnosti serijskih morilcev : diplomsko delo
 248. Jure Kramberger: Motivation of serial murderers : bachelor thesis
 249. Aleksandra Osvald: Vpliv časovne oddaljenosti med dogodkom in časom pričanja na točnost spominske obnove : diplomsko delo
 250. Teja Grilc: Razvoj forenzične psihologije v Sloveniji : diplomsko delo
 251. Silvo Čakš: Shizofrenik kot storilec kaznivega dejanja umora : (študija primera)
 252. Maja Stropnik: Vpliv besednega in nebesednega vedenja ter videza osumljencev na odločitve sodišč : diplomsko delo
 253. Roman Kurnik: Nasilje na športnih prireditvah - analiza stanja v Sloveniji : diplomsko delo
 254. Andreja Štumberger: Spolna zloraba otrok in vedenjske motnje spolno zlorabljenih otrok : diplomsko delo
 255. Ksenija Kovač: Pojav potravmatskih stresnih motenj pri opravljanju dela policista : diplomsko delo
 256. Karmen Cigoj: Socializacija deviantnih otrok in mladostnikov : diplomsko delo
 257. Elizabeta Nikolova: Vpliv psiholoških dejavnikov na delo v mirovnih enotah policije : diplomsko delo
 258. Leon Zadravec: Uporaba kognitivnega intervjuja pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 259. Mojca Šmalc: Komunikacijske spretnosti, potrebne za opravljanje poklica policist : diplomsko delo
 260. Daniela Mahnič: Geografsko profiliranje : diplomsko delo
 261. Teja Zatler: Doživljanje poklicnega stresa pri policistih : diplomsko delo
 262. Nena Kovačič: Spolna zloraba otrok : diplomsko delo
 263. Matjaž Kirbiš: Način komuniciranja in reševanja konfliktov med pazniki in zaprtimi osebami : diplomsko delo
 264. Jasmina Rajterič: Odzivi storilcev in žrtev kaznivega dejanja na izrek sodbe : diplomsko delo
 265. Barbara Čuvan: Vpliv sekundarne viktimizacije na vedenje in spoznavne procese pri žrtvah posilstev : diplomsko delo
 266. Nina Venta: Profiliranje storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo
 267. Nuša Anna Hrustek: Uporaba nekaterih spoznanj psihologije pričanja za preiskovanje kaznivih dejanj : diplomsko delo
 268. Ksenija Fister: Odklonsko vedenje policistov v Sloveniji : diplomsko delo
 269. Irena Pleško: Prepoznava osumljencev kaznivih dejanj : diplomsko delo
 270. Almira Gobec: Prometna vzgoja otrok in njihova varnost v cestnem prometu : diplomsko delo
 271. Boštjan Slak: Televizijske serije s kriminalistično in policijsko vsebino - popularnost in vpliv na gledalce : diplomsko delo
 272. Nataša Rakar: Osebne značilnosti dobrih pogajalcev v kriznih situacijah : diplomsko delo
 273. Tanja Logar: Presojanje verodostojnosti pričanja s Kriterijsko vsebinsko analizo : diplomsko delo
 274. Alenka Paskvale: Vpliv uporabe mobilnega telefona na varnost cestnega prometa : diplomsko delo
 275. Simona Lah: Vpliv okoliščin na vedenje ljudi - pogled skozi optiko Stanfordskega zaporniškega poskusa : diplomsko delo
 276. Katarina Bizovičar: Psihološki vidiki prevar : diplomsko delo
 277. Jožica Erjavec: Otroška pornografija na internetu in boj zoper njo : diplomsko delo
 278. Eva Sitar: Motivacija študentov za študij na FVV : diplomsko delo
 279. Rok Pičinin: Vzroki in posledice vožnje pod vplivom alkohola - primerjava stanja v EU : diplomsko delo visokošolskega študija

Druga dela (21)

 1. Peter Umek, Igor Areh: Serijski morilci - psihološko kriminalistični [!] vidik
 2. Gorazd Meško, Igor Areh: Strah pred kriminaliteto v Ljubljani
 3. Peter Umek, Igor Areh: Ugotavljanje izmišljenega v informativnem pogovoru
 4. Igor Areh, Peter Umek, Boštjan Smolej: Droge in psihološki vidiki vožnje
 5. Peter Umek, Igor Areh: Policija v očeh policistov
 6. 24. dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023
 7. 22. dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 9. in 10. junij 2021
 8. 21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020
 9. Igor Areh, Peter Umek: Psihološki učinki onesnaženega okolja
 10. Igor Areh: Kratek oris forenzične psihologije
 11. Igor Areh: Protokoli preiskovalnih intervjujev za ugotavljanje spolne zlorabe otrok
 12. Igor Areh: Kritičen razmislek o Reidovi zasliševalski tehniki
 13. Zbornik povzetkov
 14. Zbornik povzetkov, 19. dnevi varstvoslovja, Ankaran, 6. in 7. junij 2018
 15. Igor Areh, Kaja Vidmar: Znanstveni premislek o psihofiziološkem ugotavljanju zavajanja
 16. Igor Areh: Police interrogations through the prism of science
 17. Igor Areh: Povezava med Eysenckovimi osebnostnimi potezami in spominsko obnovo
 18. Miran Mitar, Igor Areh, Vanesa Islam, Matevž Bren: Poročilo z okrogle mize "Poznavanje metod in metodologije kot vir kritičnega mišljenja"
 19. Barbara Kepic, Igor Areh: Pogostost in teža duševnih posledic prometnih nesreč
 20. Otrokov klic: Poglej, me tukaj sem!
 21. Igor Areh, Suzana Kundija: Vidnost in prepoznavnost policijskih vozil
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici