| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (36)

 1. Tjaša Vidovič: Uporaba empirično nepreverjenih metod in tehnik v praksi sodnih izvedencev psihologov v Sloveniji
 2. Katarina Slapnik: Poznavanje novih psihoaktivnih substanc in njihovih učinkov na človekovo psiho in telo
 3. Laura Pistotnik: Stres in izgorelost na delovnem mestu uslužbenca policije in uslužbencev upravnih enot
 4. Klara Golić: Spletno nasilje in njegov vpliv na osnovnošolce
 5. Martin Urankar: Povezava med deviantnostjo in nasiljem v medijih
 6. Dominika Bricelj: Kvaziznanosti v forenzični psihologiji
 7. Lina Rižnar: Potrditvena pristranskost v forenziki
 8. Eva Leskovar: Primerjava posledic fizičnega in psihičnega nasilja nad otroki
 9. Petra Zorko: Kazenska zadeva Martina Uhernika
 10. Maša Janežič: Razvoj, uporaba in prihodnost PEACE modela preiskovalnega intervjuja
 11. Maja Vrbnjak: Zdravljenje posttravmatske stresne motnje s psihadeliki
 12. Maja Žnidaršič: Ocene tveganja in ocene ogroženosti v primerih nasilnih kaznivih dejanj
 13. Monika Klun: Uporaba samoupravljanega intervjuja v Sloveniji
 14. Tina Kurent: Teroristi samotarji - analiza primera Erica Roberta Rudolpha
 15. Maša Kališek: Otroške risbe kot pomoč pri prepoznavanju spolnih zlorab
 16. Marija Umolac: Ugotavljanje zavajanja z znanstveno analizo vsebine
 17. Tjaša Madjar: Izgorelost na delovnem mestu pri policistih
 18. Katja Rosi: Ogroženost uporabnika zaradi zasvojenosti s kibernetskim prostorom
 19. Vanesa Islam: Prostorsko vedenje vlomilcev
 20. Jernej Petek: Odnos prebivalcev Republike Slovenije do beguncev
 21. Urša Zupanec: Utemeljitev preiskovalnega intervjuja s spoznanji teorije reaktance
 22. Vanja Hojs: Vpliv Lune na kršitve javnega reda in miru
 23. Nathan Klasinc: Vrste zasliševalskih tehnik in njihova primernost za uporabo v Sloveniji
 24. Katra Tomažič: Vrstniški pritisk in uporaba drog pri mladostnikih
 25. Lidija Gajšek: Psihološki vidik doživljanja nadomestnega zapora
 26. Petra Valant: Ugotavljanje zavajanja z znanstveno analizo vsebine
 27. Uroš Bobek: Razvoj kriminalne osebnosti
 28. Alma Omanović: Množični samomori z vidika psihologije množice
 29. Sanja Jereb: Natančnost pričanja starostnikov
 30. Boštjan Slak: Vpliv fiktivnih medijskih vsebin na kriminalistično in policijsko dejavnost : magistrsko delo
 31. Tim Debevec: Otroci in mlajši mladoletniki kot vir informacij : zanesljivost pričanja otrok in mladoletnikov
 32. Karmen Jereb: Psihopatologija in odklonskost pri motnjah navezanosti : magistrsko delo
 33. Nataša Rakar: Vpliv uživanja nelegalnih psihoaktivnih snovi na prometno varnost : magistrsko delo
 34. Daniela Jurković: Tehnike ugotavljanja spolnih zlorab otrok : magistrsko delo
 35. Mateja Govekar Kalan: Obravnava žrtev posilstva : multidisciplinarni pristop
 36. Tanja Repnik: Reševanje kriznih situacij v zaporih : magistrsko delo

Diplomska dela (234)

 1. Ada Cerjak: Možgansko slikanje v sodnih postopkih
 2. Eva Božič: Tehnike ugotavljanja laži
 3. Klemen Špec: Psihološka priprava pripadnikov slovenske vojske za udeležbo na mednarodnih operacijah in misijah
 4. Hana Stela Hrovatin: Interakcija med govorom in spominom ter ustvarjanje izkrivljenih spominov pri pričanju prič
 5. Jerneja Borštnar: Scharffova tehnika zasliševanja
 6. Klara Gramc: Modeli pogajanj v kriznih situacijah
 7. Adrijana Gončin: Tipologije profiliranja serijskih morilcev
 8. Timotej Petrovič: Stres in posttravmatska stresna motnja v uniformiranih službah
 9. Sanja Šmon: Psihološka preiskava verodostojnosti izjav s poligrafom - uporaba v kazenskem postopku
 10. Kaja Juras: Verodostojnost prič pod vplivom alkohola
 11. Belma Hodžić: Samomorilnost morilcev
 12. Edvard Francelj: Vpliv osebnosti na razvoj odvisnosti od drog in deviantnega vedenja
 13. Taja Rednak: Vloga modusa operandi in storilčevega podpisa v profiliranju morilcev
 14. Tina Arko: Neonaticid - vzroki in prevencija
 15. Špela Mejaš: Psihične posledice po krivem zaprtih oseb
 16. Neja Gantar: Zaznavanje laganja in pregled nekaterih tehnik ugotavljanja laži
 17. Iztok Jakopič: Psihološki dejavniki učinkovitosti vdiralcev specialne enote policije
 18. Katja Pleško: Stres pri policistih in koriščenje interventne psihološke pomoči
 19. Diana Mandić: Psihološka manipulacija s tehniko hladnega branja
 20. Maša Karba: Doživljanje stresa pri uporabi službenega psa v policijskih aktivnostih
 21. Tamara Josipović: NICHD protokol intervjuvanja otrok
 22. Patricija Lunežnik: Pristranskost pri policijskem zasliševanju
 23. Boštjan Doler: Uporaba sistema "crime linkage" pri preiskovanju kaznivih dejanj
 24. Ana Bregar Berglez: Zaslišanje otrok: značilnosti otrok, priporočila in izvedba
 25. Kristjan Jurkošek: Razlike v moški in ženski psihologiji ter vpliv hormonov na storitve kaznivih dejanj pri ženskah
 26. Neža Flac: Psihološki vpliv kultov na njihove člane
 27. Andraž Šepul: Psihološko profiliranje osumljencev
 28. Eva Mavrič: Vpogled v osebnost storilca spolnega nasilja
 29. Anja Zorman Puher: Serijski morilci skozi čas
 30. Maša Rački: Vpliv športa na duševno pučutje in rehabilitacijo zapornikov
 31. Tjaša Milar: Reševanje primera Unabomber s pomočjo forenzične lingvistike
 32. Sandra Jevtović: Samomorilnost v zaporih
 33. Nika Lederer Ilić: Napačna priznanja
 34. Sabina Halilović: Primerjava uporabnikov plesnih drog v Nemčiji in Sloveniji
 35. Tina Sunarić: Vprašanje zanesljivosti in problemi poligrafiranja
 36. Aleksandra Ronner: Vloga policijskih pogajalcev v visokorizičnih kriznih situacijah
 37. Mark Butenko Černe: Inteligentnost serijskih morilcev
 38. Kaja Kraševec: Verodostojno pričanje otrok in starostnikov
 39. Špela Legen: Prepoznava osumljencev kaznivih dejanj po fotografijah
 40. Monika Vrhovšek Golubić: Psihološke posledice preživete vojne travme v Srebrenici
 41. Enej Samaržija: Uporabnost profiliranja pri preiskovanju serijskih umorov
 42. Tjaša Kovačič: Kriminalno povratništvo
 43. Katarina Slapnik: Uporaba novih psihoaktivnih substanc
 44. Anja Arčnik: Prepoznavanje laži s pomočjo neverbalne komunikacije
 45. Eva Dugar: Besedni in nebesedni znaki laganja - kaj pomenijo?
 46. Tina Mihelič: Psihološki profil teroristov
 47. Sandra Vogrinčič: Rehabilitacijski program za zapornike
 48. Anja Muc: Odkrivanje laži v preiskovalnih razgovorih
 49. Irma Imamović: Preiskovalni intervju z avtističnimi otroci [!]
 50. Žan Bajec: Pogled v psihologijo samomorilskega terorizma
 51. Monika Zorčič: Kritična presoja uporabe hipnoze in kognitivnega intervjuja v preiskovanju kaznivih dejanj
 52. Maša Drmota: Ugotavljanje laži s pomočjo kognitivne obremenitve
 53. Lea Jurečič: Osebnost policistov
 54. Rok Grudina: Vpliv osebnosti na vedenje pri igranju računalniških iger
 55. Klara Golić: Možnost pojava strelskega napada v slovenskih srednjih šolah
 56. Tajda Srečnik Cordin: Psihične posledice žrtev hišnih vlomov
 57. Katarina Bešvir: Patologija odvisnosti od drog
 58. Živa Ivanc: Povezava med starostjo očividcev in uspešno prepoznavo storilca kaznivega dejanja
 59. Tosja Lipavc: Nove psihoaktivne snovi in njihova razširjenost med zaporniki
 60. Karin Štrtak: Verodostojnost pričanja žrtev spolnega napada
 61. Janja Radić: Uporaba hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj
 62. Monica Viler: Preiskovalni intervju z mladoletniki v Italiji
 63. Milena Cvahte: Umori, ki jih zagrešijo mladoletne osebe
 64. Aja Kovačević: Vpliv izvedbe rehabilitacijskih programov restorativne pravičnosti na storilce in žrtve
 65. Petra Stopinšek: Ravnanje policije v amok situaciji
 66. Marisa Kopše: Nekateri psihološki vidiki sodnega zaslišanja
 67. Eva Leskovar: Manipuliranje posameznikov s strani terorističnih organizacij
 68. Nina Martinčič: Posttravmatski sindrom žrtev spolnih zlorab
 69. Vanja Vodeb: Negativno odklonsko vedenje mladoletnih oseb
 70. Mija Božič Vehovec: Zagotavljanje psihosocialne pomoči policistom
 71. Timi Volupič-Pučko: Psihološki vidiki spolnih zlorab
 72. Darja Gračnar: Ugotavljanje verodostojnosti na podlagi mikroobraznih izrazov
 73. Nina Koren: Psihopatologija storilcev nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji in Angliji
 74. Rajka Kojić: Preiskovalni intervju s psihopatom
 75. Tjaša Pertinač: Uporaba empatije pri zaslišanju pedofilov
 76. Zvezdana Garić: Multipla osebnostna motnja v povezavi s kriminalom
 77. Jaka Gorenc: Uporabnost kognitivnega intervjuja in hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj
 78. Suzana Vasić: Psihološka avtopsija - študija primera Claytona Hartwiga
 79. Tjaša Pleško: Sodobne metode zaslišanja osumljencev
 80. Tomaž Vačun: Problematika prepoznavanja obrazov s pomočjo fotorobota
 81. Sašo Farič: Vpliv situacijskih dejavnikov pri zlorabi zapornikov v Abu Ghraibu
 82. Larisa Trplan: Napačna priznanja
 83. Jelka Rezar: Požigalci in njihova osebnost
 84. Kristina Pavli: Medijska reprezentacija amok situacij in storilcev
 85. Lucija Lipošek: Nasilje otrok nad starši
 86. Katarina Paradinovič: Ugrabitve otrok - pogajanja in posledice
 87. Željko Car: Operativni in psihološki vidik preiskovanja samomora
 88. Ajša Zdovc: Pojav deviantnega vedenja pri osebah z motnjami avtističnega spektra
 89. Sanja Šolaja: Analiza zasliševalskih tehnik v primeru lažne obtožbe
 90. Špela Murgelj: Mejna osebnostna motnja v povezavi s kriminalom
 91. Ajda Zore: Osebnostne značilnosti serijskih morilcev
 92. Peter Pavšič: Nevro-lingvistično programiranje kot orodje pri preiskovanju kaznivih dejanj
 93. Damjana Dolinar: Uporaba kriterijske vsebinske analize za ocenjevanje verodostojnosti izjav pri osumljencih
 94. Manuela Bradaševič: Profiliranje piromanov
 95. Taja Vratarič: Povezava med vzgojo in deviantnim vedenjem otrok
 96. Suzana Bijelić Domić: Ozaveščeni spomini na davne spolne zlorabe v otroštvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 97. Luka Bulovec: Spominske napake v povezavi z uporabo zasliševalskih tehnik : diplomsko delo univerzitetnega študija
 98. Bojan Beber-Vovk: Psihopatija : vrojena ali privzgojena?
 99. Janez Borovinšek: Načini uporabe prepoznavne vrste : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 100. Tjaša Petek: The issue of suggestibility in witness interviewing : graduation thesis
 101. Maša Sever: Nadzor spolnih prestopnikov po prestani zaporni kazni : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 102. Maja Luzar: Neverbalna komunikacija kot instrument za odkrivanje laži pri policijskem delu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 103. Tjaša Nakić: Doživljanje čustvenega afekta pri storitvi kaznivega dejanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 104. Petra Zorko: Forenzična lingvistika in analiza primera Charlesa Lindbergha : diplomsko delo univerzitetnega študija
 105. Tanja Veber: Razvoj forenzične psihologije v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 106. Andrej Bobnar: Spreminjanje zadovoljstva policistov s svojim delom : pregled raziskav od 1993 do 2009
 107. Petra Virant: Nasilje v družini na območju Policijske uprave Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 108. Nika Garbus: Preiskovalne zmote kot posledica spoznavnih predsodkov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 109. Monika Krvina: Tehnike preiskovalnih intervjujev v Angliji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 110. Petra Pečnik: Sintetične droge : diplomsko delo univerzitetnega študija
 111. Gregor Sterle: Posttravmatska stresna motnja pri poklicnih gasilcih : Gasilska brigada Ljubljana
 112. Taja Anžel: Strukturni model preiskovalnega intervjuja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 113. Nina Ačić: Oblikovanje spominov pri storilcih kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 114. Branka Trivundža: Nasilje nad ženskami v družini - odnos med alkoholom in agresivnostjo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 115. Helena Petrina: Uporaba Reidove tehnike in pojav zmotnih priznanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 116. Erik Dietz: Prvi pristop do žrtev kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 117. Tina Gužvić: Zanesljivost in uporabnost poligrafa : diplomsko delo univerzitetnega študija
 118. Marjana Kukovič: Pričanje oseb s potravmatsko stresno motnjo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 119. Maja Berk: Policijsko sporočanje slabe novice svojcem žrtev in ponesrečencev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 120. Maja Žnidaršič: Tehnike opravljanja razgovorov za ugotavljanje spolne zlorabe otroka : diplomsko delo univerzitetnega študija
 121. Tjaša Trnovšek: Razlike med spoloma v opisovanju storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 122. Tadej Štruc: Geografsko profiliranje - od teorije do prakse : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 123. Petra Jurček: Psihološki vidiki priznanja kaznivega dejanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 124. Vanja Dizdarevič: Seksualni sadizem in mazohizem : meja med zakonsko dopustnim in kaznivim vedenjem
 125. Kaja Rus: Napačna priznanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 126. Monika Meden: Uporabnost kognitivnega intervjuja in hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 127. Mirjam Gominšek: Ocenjevanje verodostojnosti izjav s tehniko nadzorovanja resničnosti : diplomsko delo univerzitetnega študija
 128. Darko Kovačević: Zaslišanje osumljenca s pravnega in psihološkega vidika : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 129. Aleksandra Drev: Zasliševanje žrtev in prič kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 130. Jerca Kozelj: Uporaba risanja človeških figur pri preiskovanju spolnih zlorab : diplomsko delo univerzitetnega študija
 131. Tanja Barle: Ugotavljanje lažnega pričanja z opazovanjem besedne in nebesedne komunikacije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 132. Anita Ostruh: Psihološki profil pisemskega bombaša - analiza primera Franza Fuchsa : diplomsko delo univerzitetnega študija
 133. Nina Ozvatič: Kaznivo dejanje posilstva : kriminalistično-psihološki vidik
 134. Neža Dolanc: Postopki prepoznavanja storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 135. Sara Šavs: Verodostojnost spominjanja izvedbe umora pri morilcih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 136. Rebeka Kepic: Uporabnost hipnoze pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 137. Primož Ržen: Uporaba strukturiranih intervjujev pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 138. Sabina Berčič: Vpliv osebnostne razvitosti otroka na verodostojnost pričanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 139. Teja Primc: Vprašanje prezrtja spremembe pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 140. Tea Florjančič: Uporaba anatomskih lutk pri preiskovanju spolnih zlorab otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija
 141. Vanesa Avsec: Pogajanja v kriznih situacijah - ravnanje v primeru samomorilnih namenov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 142. Tanja Lah: Intervjuvanje otrok pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 143. Helena Smrekar: Uporaba psiholoških spoznanj pri izogibanju napačnih sklepov med preiskavami : diplomsko delo univerzitetnega študija
 144. Ljilja Milanković: Psihološki profil teroristov in njihov vpliv na civilno prebivalstvo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 145. Boštjan Plavčak: Terorizem in profil teroristov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 146. Katja Bevc: Povezava med spolno motnjo parafilijo in pojavnostjo kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 147. Tjaša Madjar: Doživljanje in soočanje s poklicnim stresom pri gasilcih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 148. Katra Tomažič: Razbiranje čustev iz obraza in mikro-obraznih izrazov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 149. Nathan Klasinc: Iskanje resnice ali laži z opazovanjem mikro obraznih izrazov ter telesne govorice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 150. Primož Čonč: Psihološki vidik intervjuja in zaslišanja osumljencev kaznivih dejanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 151. Matej Jevšinek: Psihološki učinek intervencije na policista : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 152. Jasmina Fridau: Prednosti in slabosti geografskega profiliranja : diplomsko delo
 153. Eva Slivka: Kritičen prikaz zasliševalskih tehnik : diplomsko delo
 154. Monika Vuk: Prvi in pravilni odziv policistov pri srečanju z žrtvami kaznivih dejanj : diplomsko delo
 155. Urša Stare: Praksa policije, sodišča in CSD pri preiskovanju spolnih zlorab otrok : diplomsko delo
 156. Meta Bobnar: Analiza primerov hospitalizacije proti volji na Psihiatričnem oddelku UKC Maribor : diplomsko delo
 157. Maja Rebernak: Avtizem in kriminal : prepoznava, pristop in obravnava ljudi z motnjami avtističnega spektra
 158. Tjaša Gavez: Vpliv stresnih dejavnikov dela v policiji na funkcionalnost družine : diplomsko delo
 159. Vesna Pevec: Spolna zloraba otroka v družini in delo pristojnih institucij : diplomsko delo
 160. Nataša Kapler: Uporaba fotografskih albumov in obraznih sestavljank pri prepoznavanju storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo
 161. Simona Kopač: Osebnostne lastnosti in vedenjski vzorci storilcev spolnih prestopkov : diplomsko delo
 162. Maja Anžič: Zamenjava vira informacij kot vir spominske zmote pri priči : diplomsko delo
 163. Barbara Kepic: Psihološke posledice prometnih nesreč in psihosocialna pomoč žrtvam ter njihovim svojcem : diplomsko delo
 164. Marija Umolac: NICHD preiskovalni protokol intervjuvanja mladoletnih žrtev in prič : diplomsko delo
 165. Marina Aščić: Psihološki vidik policijske in sodne prepoznave osumljenca : diplomsko delo
 166. Tina Šuklje: Profiliranje in uporaba programa ViCAP v preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 167. Sanja Smolnikar: Sekundarna viktimizacija žensk - žrtev nasilja v družini : diplomsko delo
 168. Anja Šmid: Neprostovoljna hospitalizacija duševno motenih oseb v Republiki Sloveniji : diplomsko delo
 169. Maruša Šega: Ženske v policiji : diplomsko delo
 170. Saša Derbuc: Vpliv strahu pred kriminaliteto na vsakdanje življenje v urbanem okolju in na podeželju : diplomsko delo
 171. Sonja Sabo: Nasilje v šolah (1.) : analiza specifičnih oblik šolskega nasilja - kibernetsko ustrahovanje
 172. Ana Končan: Vpliv psiholoških faktorjev na odločitve, ki jih v kazenskih postopkih sprejemajo sodniki : diplomsko delo
 173. Urša Koprivec: Izboljšanje spominske obnove prič z uporabo kognitivnega intervjuja : diplomsko delo
 174. Vesna Šimec: Uporaba parapsiholoških pojavov pri odkrivanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 175. Nina Debevec: Obravnavanje obsojencev in kaznovalna politika v Sloveniji : diplomsko delo
 176. Kaja Cegnar: Oblike pomoči mladostnikom z izkušnjo nasilja v slovenskem prostoru : diplomsko delo
 177. Nataša Rozman: Pričanje očividcev in žrtev kaznivih dejanj; spreminjanje izvornih spominov : diplomsko delo
 178. Luka Lužar: Vpliv prvega vtisa na delo policistov : diplomsko delo
 179. Jasmina Planinc: Obujanje spominov na spolne zlorabe s hipnozo : diplomsko delo
 180. Jasmina Petek: Preiskovanje spolnih zlorab otroka : diplomsko delo
 181. Mihael Šlihthuber: Pomen razvitosti medosebnih spretnosti in samospoštovanja za uspešno delo policista : diplomsko delo
 182. Jasna Močnik: Forenzična lingvistika in grafoligija [!] v preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 183. Tea Rožej: Psiholingvistična analiza dokumentov pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 184. Alma Omanović: Potravmatske stresne motnje udeležencev prometnih nesreč : diplomsko delo
 185. Vesna Ljepoja: Reševanje problematike nasilja v družini s strani Centrov za socialno delo : diplomsko delo
 186. Boštjan Fende: Psihologija zasliševanja : diplomsko delo
 187. Uroš Bobek: Strokovno korektna izvedba zaslišanja in preiskovalnega intervjuja : diplomsko delo
 188. Ivana Gajić: Ocenjevanje verodostojnosti izjav s kriterijsko vsebinsko analizo in lingvistično analizo : diplomsko delo
 189. Slaðana Savanović: Psihološke posledice prestajanja zaporne kazni : diplomsko delo
 190. Sašo Žurga: Teror v imenu religije : diplomsko delo
 191. Vanesa Islam: Preiskovalni intervju po modelu PEACE : diplomsko delo
 192. Tatjana Kraljič: Depresija pri zapornikih : diplomsko delo
 193. Maja Ceglar: Smiselnost kaznovanja obsojencev kaznivih dejanj z vidika študentov Fakultete za varnostne vede : diplomsko delo
 194. Lucija Osvald: Pregled slovenskih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj : diplomsko delo
 195. Renata Zaman: Zagotavljanje varnosti pri zbiranju množic : diplomsko delo
 196. Nina Petkovšek: Vpliv čustev na delovanje spomina - učinek spomina bliskavice : diplomsko delo
 197. Petra Savković: Dolgoročne posledice spolne zlorabe otrok : diplomsko delo
 198. Jan Zavodnik: Usposabljanja na področju socialnih veščin v policiji : diplomsko delo
 199. Jana Šimac: Prepoznavanje obrazov in sodobne različice tradicionalne prepoznavne vrste : diplomsko delo
 200. Maja Krušič: Spolne zlorabe otrok in mladostnikov : diplomsko delo
 201. Miha Jost: Ocenjevanje zanesljivosti pričanja otrok : diplomsko delo
 202. Alenka Petrič: Osebnostne značilnosti serijskih morilcev : diplomsko delo
 203. Jure Kramberger: Motivation of serial murderers : bachelor thesis
 204. Aleksandra Osvald: Vpliv časovne oddaljenosti med dogodkom in časom pričanja na točnost spominske obnove : diplomsko delo
 205. Teja Grilc: Razvoj forenzične psihologije v Sloveniji : diplomsko delo
 206. Silvo Čakš: Shizofrenik kot storilec kaznivega dejanja umora : (študija primera)
 207. Maja Stropnik: Vpliv besednega in nebesednega vedenja ter videza osumljencev na odločitve sodišč : diplomsko delo
 208. Roman Kurnik: Nasilje na športnih prireditvah - analiza stanja v Sloveniji : diplomsko delo
 209. Andreja Štumberger: Spolna zloraba otrok in vedenjske motnje spolno zlorabljenih otrok : diplomsko delo
 210. Ksenija Kovač: Pojav potravmatskih stresnih motenj pri opravljanju dela policista : diplomsko delo
 211. Karmen Cigoj: Socializacija deviantnih otrok in mladostnikov : diplomsko delo
 212. Elizabeta Nikolova: Vpliv psiholoških dejavnikov na delo v mirovnih enotah policije : diplomsko delo
 213. Leon Zadravec: Uporaba kognitivnega intervjuja pri preiskovanju kaznivih dejanj : diplomsko delo
 214. Mojca Šmalc: Komunikacijske spretnosti, potrebne za opravljanje poklica policist : diplomsko delo
 215. Daniela Mahnič: Geografsko profiliranje : diplomsko delo
 216. Teja Zatler: Doživljanje poklicnega stresa pri policistih : diplomsko delo
 217. Nena Kovačič: Spolna zloraba otrok : diplomsko delo
 218. Matjaž Kirbiš: Način komuniciranja in reševanja konfliktov med pazniki in zaprtimi osebami : diplomsko delo
 219. Jasmina Rajterič: Odzivi storilcev in žrtev kaznivega dejanja na izrek sodbe : diplomsko delo
 220. Barbara Čuvan: Vpliv sekundarne viktimizacije na vedenje in spoznavne procese pri žrtvah posilstev : diplomsko delo
 221. Nina Venta: Profiliranje storilcev kaznivih dejanj : diplomsko delo
 222. Nuša Anna Hrustek: Uporaba nekaterih spoznanj psihologije pričanja za preiskovanje kaznivih dejanj : diplomsko delo
 223. Ksenija Fister: Odklonsko vedenje policistov v Sloveniji : diplomsko delo
 224. Irena Pleško: Prepoznava osumljencev kaznivih dejanj : diplomsko delo
 225. Almira Gobec: Prometna vzgoja otrok in njihova varnost v cestnem prometu : diplomsko delo
 226. Boštjan Slak: Televizijske serije s kriminalistično in policijsko vsebino - popularnost in vpliv na gledalce : diplomsko delo
 227. Nataša Rakar: Osebne značilnosti dobrih pogajalcev v kriznih situacijah : diplomsko delo
 228. Tanja Logar: Presojanje verodostojnosti pričanja s Kriterijsko vsebinsko analizo : diplomsko delo
 229. Alenka Paskvale: Vpliv uporabe mobilnega telefona na varnost cestnega prometa : diplomsko delo
 230. Simona Lah: Vpliv okoliščin na vedenje ljudi - pogled skozi optiko Stanfordskega zaporniškega poskusa : diplomsko delo
 231. Katarina Bizovičar: Psihološki vidiki prevar : diplomsko delo
 232. Jožica Erjavec: Otroška pornografija na internetu in boj zoper njo : diplomsko delo
 233. Eva Sitar: Motivacija študentov za študij na FVV : diplomsko delo
 234. Rok Pičinin: Vzroki in posledice vožnje pod vplivom alkohola - primerjava stanja v EU : diplomsko delo visokošolskega študija

Druga dela (15)

 1. 22. dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 9. in 10. junij 2021
 2. 21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020
 3. Igor Areh, Peter Umek: Psihološki učinki onesnaženega okolja
 4. Igor Areh: Kratek oris forenzične psihologije
 5. Igor Areh: Protokoli preiskovalnih intervjujev za ugotavljanje spolne zlorabe otrok
 6. Igor Areh: Kritičen razmislek o Reidovi zasliševalski tehniki
 7. Zbornik povzetkov
 8. Zbornik povzetkov, 19. dnevi varstvoslovja, Ankaran, 6. in 7. junij 2018
 9. Igor Areh, Kaja Vidmar: Znanstveni premislek o psihofiziološkem ugotavljanju zavajanja
 10. Igor Areh: Police interrogations through the prism of science
 11. Igor Areh: Povezava med Eysenckovimi osebnostnimi potezami in spominsko obnovo
 12. Miran Mitar, Igor Areh, Vanesa Islam, Matevž Bren: Poročilo z okrogle mize "Poznavanje metod in metodologije kot vir kritičnega mišljenja"
 13. Barbara Kepic, Igor Areh: Pogostost in teža duševnih posledic prometnih nesreč
 14. Otrokov klic: Poglej, me tukaj sem!
 15. Igor Areh, Suzana Kundija: Vidnost in prepoznavnost policijskih vozil
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici